Cap Buồn Tiếng Anh Hay: 629+ Stt Tiếng Anh Buồn Ngắn Đầy Tâm Trạng

Cap Buồn Tiếng Anh Hay ❤️️ 350 Stt Tiếng Anh Buồn Ngắn ✅ Trọn Bộ Câu Nói Bằng Tiếng Anh Tâm Trạng Nhất Dành Cho Bạn.

Những Câu Nói Buồn Bằng Tiếng Anh

Trọn bộ Những Câu Nói Buồn Bằng Tiếng Anh hay nhất.

 • All good things must come to an end, but all bad things can continue forever. – Mọi thứ tốt đẹp đều phải kết thúc, nhưng những điều đen tối cứ tiếp tục mãi mãi.
 • But better to get hurt by the truth than comforted with a lie. (Khaled Hosseini) – Thà bị tổn thương bởi sự thật còn hơn là được xoa dịu bởi lời nói dối.
 • Don’t let a bad day make you feel like you have a bad life. – Đừng để cho một ngày buồn tẻ khiến bạn cảm thấy như mình có một cuộc sống tồi tệ.
 • For pleasures past I do not grieve, nor perils gathering near. My greatest grief is that I leave nothing that claims a tear. – Tôi không đau lòng vì quá khứ hạnh phúc hay hiểm nguy cận kề. Nỗi buồn khổ lớn nhất là tôi chẳng để lại sau lưng thứ gì khiến người ta phải rơi lệ.
 • Given a choice between grief and nothing, I’d choose grief. – Cho chọn giữa đau đớn và trống rỗng, tôi sẽ chọn đau đớn.
 • Good moods’re as fragile as eggs. Bad moods’re as fragile as bricks. (David Mitchell) – Tâm trạng tốt đẹp như mong manh như trứng. Tâm trạng tồi tệ như mong manh như gạch.
 • It is better to know than to never know and always wonder. – Bản dịch: Thà biết hết rồi thất vọng, còn hơn không bao giờ biết và luôn giữ trong lòng.
 • Do not cry because your love is over, just smile because it happened. – Bản dịch: Đừng khóc và đau buồn khi tình yêu của bạn không còn nữa. Hãy mỉm cười đón nhận một khoảng thời gian thật hạnh phúc.
 • You can not be strong all the time. Sometimes, you go out, be alone and cry yourself. – Bản dịch: Đôi khi bạn cần ở một mình và khóc để lòng nhẹ vơi đi nỗi buồn.
 • When life gives you reasons to cry, show that you also have thousands of reasons to smile. – Bản dịch: Khi cuộc đời cho bạn vô số lý do để khóc, hãy cho nó thấy bạn có cả ngàn lý do để cười.
 • The people I love the most hurt me the deepest. – Bản dịch: Những người mà tôi yêu thương nhất lại là người làm tổn thương tôi sâu sắc nhất.

Tiết lộ 🌈Những Câu Nói Hay Về Cuộc Sống Bằng Tiếng Anh🌈 chất nhất

Cap Buồn Tiếng Anh Hay

Tuyển tập những câu Cap Buồn Tiếng Anh Hay và đặc sắc nhất.

 • We could never learn to be brave and patient, if there were only joy in the world. – Chúng ta không bao giờ có thể học được sự can đảm và kiên nhẫn nếu chỉ có niềm vui trên thế gian này.
 • When life changes to be more difficult, you must change to be even stronger. – Khi cuộc sống trở nên khó khăn hơn, bạn phải thay đổi để mạnh mẽ hơn.
 • When someone hurts you, you learn to be stronger. When someone leaves you, you learn to be more independen. –  Khi ai đó làm ta tổn thương, ta học được cách để trở nên mạnh mẽ. Khi ai đó rời bỏ ta, ta học được cách trở nên tự lập hơn.
 • You may only be one person to the world but you may be the world to one person. – Đối với thế giới này bạn chỉ là một người, nhưng đối với ai đó bạn là cả thế giới.
 • You only live once, but if you do it right, once is enough. (Mae West) – Bạn chỉ sống một lần duy nhất, nhưng nếu bạn làm đúng thì một lần là đủ.

Stt Tiếng Anh Buồn Ngắn

Trọn bộ Cap Buồn Tiếng Anh Ngắn thu hút nhất.

 1. My silence is just another word for pain. – Sự im lặng của tôi chỉ là một nghĩa khác của nỗi đau.
 2. Sadness is always the legacy of the past; regrets are pains of the memory. – Nỗi buồn là di sản của quá khứ; sự nuối tiếc là nỗi đau của ký ức.
 3. The pain of parting is nothing to the joy of meeting again. – Charles Dickens – Nỗi đau li biệt chẳng có nghĩa lý gì so với niềm vui tái ngộ.
 4. The worst kind of pain is when you’re smiling just to stop the tears from falling. – Nỗi đau tệ hại nhất là khi bạn cười chỉ để ngăn nước mắt khỏi rơi.
 5. There are days like that, quietly, not sad, not happy, slowly drift… the end of a day. – Có những ngày như thế, lặng lẽ, không buồn, không vui, chầm chậm trôi… Qua hết một ngày.

Mời bạn tham khảo thêm 🔥Stt Tiếng Anh Ngắn Hay Về Tình Yêu🔥 đặc sắc nhất

Cap Tiếng Anh Buồn Về Tình Yêu

Mời bạn tham khảo những câu Cap Tiếng Anh Buồn Về Tình Yêu.

 • In love, I’m constantly waiting, do not wait someone love me, but wait until I can forget and stop loving someone. – Trong tình yêu, tôi không thôi chờ đợi, không phải chờ đợi một người nào đó sẽ yêu tôi, mà là chờ đợi cho đến khi tôi có thể quên đi và ngừng yêu ai đó.
 • Nobody deserves your tears, but whoever deserves them will not make you cry! – Không ai xứng đáng với nước mắt của bạn, nhưng bất cứ ai xứng đáng, họ sẽ không làm cho bạn khóc.
 • To love someone in secret is like a seed in bottle waiting for growing up, though not sure whether the future will be more beautifull, still waiting it earnestly and eagerly. – Yêu một người bằng sự thầm lặng giống như một hạt giống trong chiếc lọ đang chờ đợi được nảy mầm, dù không thể biết tương lai liệu có tốt đẹp hơn, nhưng vẫn luôn chờ đợi một cách tha thiết và háo hức.
 • When love is over, there’s relationship come to deadlock. Not be friends, not be enemies, not be strangers. – Khi tình yêu kết thúc, nó khiến mối quan hệ trở nên bế tắc. Không thể trở thành bạn bè, chẳng phải kẻ thù, nhưng cũng chẳng phải người xa lạ.
 • Whoever said it is better to have loved and lost, then to have never loved at all must have never had their heart broken: Bất cứ ai nói rằng thà yêu và đánh mất tình yêu còn hơn chưa từng yêu lấy một lần, hẳn chưa từng thấy trái tim mình tan vỡ.

Cap Buồn Tiếng Anh Về Gia Đình

Tặng bạn các câu Cap Buồn Tiếng Anh Về Gia Đình.

 • Family is where the life begins and the love never ends: Gia đình là nơi cuộc sống bắt đầu với tình yêu bất tận.
 • Family members are like branches on a tree, we all grow in different directions, yet our roots remain as one: Những thành viên trong gia đình như những nhánh cây, lớn lên theo các hướng khác nhau, nhưng luôn cùng chung cội nguồn.
 • Home is where you are loved the most and act the worst: Gia đình là nơi bạn hành động một cách ngu xuẩn nhất nhưng lại được yêu thương nhiều nhất.
 • Houses are built to live in and not to look on – Những ngôi nhà được dựng nên để sống, không phải để ngắm.
 • If you can’t get rid of the family skeleton, you may as well make it dance: Nếu như bạn không thể thoát khỏi bộ xương của gia đình, hãy khiến nó nhảy múa.
 • If you have a place to go, it is a home. If you have someone to love, it is a family. If you have both, it is a blessing: Nếu bạn có một nơi để về, đó gọi là nhà. Nếu bạn có một người để yêu thương, đó gọi là gia đình. Nếu bạn có cả hai, đó là một phước lành.
 • In family life, love is the oil that eases frictions, the cement that binds people closer together, and the music that brings harmony: Trong cuộc sống gia đình, tình yêu thương là chất xúc tác giảm đi bất hoà, là chất kết dính kéo mọi người gần lại, là âm nhạc đem đến giai điệu hòa hợp.
 • Rejoice with your family in the beautiful land of life: Hãy vui vẻ với gia đình bạn trên mảnh đất tươi đẹp của cuộc sống.

Top 1001 câu 🌻Cap Tiếng Anh Ngầu Ngắn🌻 ý nghĩa nhất

Cap Tiếng Anh Buồn Đăng Story

Top câu Cap Tiếng Anh Buồn Đăng Story.

 • We are all so much together, but we are all dying of loneliness: Tất cả chúng ta có được nhiều điều khi ở cùng nhau, nhưng chúng ta đều chết khi ở trong cô độc.
 • We are unutterably alone essentially, especially in the things most intimate and most important: Về cơ bản, chúng ta cô đơn bằng một cách khó diễn tả, đặc biệt là trong những điều gần gũi và quan trọng nhất.
 • We have all known the long loneliness, and we have found that the answer is community: Chúng ta đều biết cảm giác cô đơn kéo dài, và chúng ta đều tìm ra rằng cộng đồng chính là câu trả lời.
 • When thinking about companions gone, we feel ourselves doubly alone: Khi nghĩ về những người bạn đồng hành đã rời ta, chúng ta cảm thấy cô đơn gấp đôi.
 • Among the chaos of life, people accidentally forgotten each other. And then when they feel at peace with the pain, they suddenly started to remember each other exists. – Giữa những bộn bề của cuộc sống, người ta thường vô tình lãng quên nhau, để rồi khi thanh thản với những nỗi đau, ta bỗng nhiên giật mình nhớ ra nhau tồn tại.

Cap Tâm Trạng Tiếng Anh

Bật mí đến bạn những câu Cap Buồn Tiếng Anh.

 • I always like walking in the rain, so no one can see me crying. – Tôi thích đi dưới mưa để không ai thấy tôi đang khóc.
 • I like to listen sad Song, when I’m sad to make me double sad…  – Tôi thích nghe nhạc buồn, bởi khi tôi buồn nó sẽ làm nỗi buồn nhân đôi…
 • I may not be perfect, but I’m the best you’ll ever have… you’ll realize it the day i stop coming back! – Tôi có thể không hoàn hảo, nhưng tôi là người tốt nhất mà bạn từng có … bạn sẽ nhận ra điều ấy vào ngày tôi ra đi!
 • If you can’t be a pencil to write anyone’s happiness, then try to be a nice eraser to remove someone’s sadness. –  Nếu bạn không thể trở thành cây bút chì để viết nên niềm hạnh phúc cho một ai, thì hãy cố gắng trở thành một cục tẩy tốt để xoá đi nỗi bất hạnh của ai đó.
 • If you leave me when I fail, don’t catch me when I succeed. – Nếu bạn rời bỏ tôi khi tôi thất bại, đừng đến bên cạnh khi tôi thành công.

Bật mí 🤩Những Câu Thả Thính Bằng Tiếng Anh Hay🤩 dễ thương nhất

Cap Tiểu Sử Buồn Tiếng Anh

Bộ sưu tập Cap Tiểu Sử Buồn Tiếng Anh ấn tượng nhất.

 • Do not ever forget me because if I thought you would forget me, I will never leave: Đừng bao giờ quên tôi, bởi nếu tôi nghĩ bạn sẽ quên tôi, tôi sẽ không bao giờ ra đi.
 • Don’t cry because it’s over, smile because it happened: Đừng khóc vì nó kết thúc, hãy cười vì nó đã xảy ra.
 • Everything you can imagine is real: Mọi điều bạn có thể tưởng tượng được đều là thật.
 • Good friends, good books, and a sleepy conscience: this is the ideal life: Bạn tốt, sách hay và một lương tâm thanh thản: đó chính là cuộc sống lý tưởng.
 • I’m not afraid of death; I just don’t want to be there when it happens: Tôi không sợ cái chết; tôi chỉ không muốn ở đó khi nó xảy ra.
 • Life begins when you step out of your comfort zone: Cuộc sống thực sự bắt đầu khi bạn bước chân ra khỏi quỹ đạo an toàn của chính mình
 • Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving: Cuộc sống như thể việc đạp một chiếc xe. Để giữ thăng bằng, bạn phải đi tiếp.
 • Some people choose to stay single simply because they are tired of giving everything and ending up with nothing: Một số người chọn sống độc thân đơn giản vì họ quá mệt mỏi với việc cho đi tất cả mọi thứ và rốt cuộc chẳng được gì.
 • Some people choose to stay single simply because they are tired of giving everything and ending up with nothing: Một số người chọn sống độc thân đơn giản vì họ quá mệt mỏi với việc cho đi tất cả mọi thứ và rốt cuộc chẳng được gì.

Caption Tiếng Anh Buồn Về Cuộc Sống

Tuyển tập các câu Cap Buồn Tiếng Anh Về Cuộc Sống.

 • If you want to see a rainbow, you must go through the rain. – Muốn thấy cầu vồng, bạn phải đi qua những cơn mưa.
 • It is better to be hated for what you are than to be loved for what you are not. – Ghét những gì bạn có tốt hơn là yêu những gì bạn không có.
 • It’s better to know and be disappointed, than to never know and allways wonder! Thà biết rồi thất vọng còn hơn không bao giờ biết và luôn băn khoăn
 • Laughing faces do not mean that there is absence of sorrow! But it means that they have the ability to deal with it. – Những gương mặt tươi cười không có nghĩa là nỗi buồn không tồn tại! Điều đó nghĩa là họ có thể chế ngự nó.
 • Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself. (George Bernard Shaw) – Cuộc sống không phải là đi tìm chính bạn mà cuộc sống là tạo nên chính bạn.

Khám phá trọn bộ câu 🍃Thả Thính Bằng Môn Học Tiếng Anh Hay🍃 đỉnh nhất

Stt Tiếng Anh Buồn Về Tình Yêu Đơn Phương

Bày tỏ nỗi lòng của mình bằng Cap Buồn Tiếng Anh Về Tình Yêu Đơn Phương.

 • A million words would not bring you back, I know because I’ve tried. Neither would a million tears, I know because I’ve cried: Một triệu ngôn từ cũng không thể đưa anh quay lại, em biết vì em đã thử. Một triệu giọt nước mắt cũng vậy, em biết vì em đã khóc.
 • Don’t stop giving love even if you don’t receive it. Smile anf have patience: Đừng từ bỏ tình yêu cho dù bạn không nhận được nó. Hãy mỉm cười và kiên nhẫn.
 • Don’t waste your time on a man/woman, who isn’t willing to waste their time on you: Đừng lãng phí thời gian với những người không có thời gian dành cho bạn.
 • Just because someone doesn’t love you the way you want them to, doesn’t mean they don’t love you with all they have: Nếu một ai đó không yêu bạn được như bạn mong muốn, điều đó không có nghĩa là người đó không yêu bạn bằng cả trái tim và cuộc sống của họ.
 • Love begins with a smile, grows with a kiss, and ends with a teardrop: Tình yêu bắt đầu với nụ cười, lớn lên với nụ hôn, và kết thúc bằng giọt nước mắt.
 • Love is to endure for others: Tình yêu là vì người khác mà hy sinh, chịu đựng.
 • One cannot love and be wise: Người ta không thể sáng suốt khi đang yêu.

Stt Tiếng Anh Buồn Về Gia Đình

Symbols.vn mời bạn tham khảo thêm Stt Tiếng Anh Buồn Về Gia Đình.

 • A happy family is but an earlier heaven: Có một gia đình hạnh phúc giống như bạn được lên thiên đàng sớm vậy.
 • A home is not a mere transient shelter: its essence lies in the personalities of the people who live in it – Nhà không đơn giản chỉ là nơi trú chân tạm thời: tính cách của những thành viên sống trong ngôi nhà đó chính là cốt lõi của mái ấm.
 • A man should never neglect his family for business: Một người đàn ông không bao giờ nên coi gia đình nhẹ hơn sự nghiệp của anh ta.
 • All happy families resemble one another, each unhappy family is unhappy in its own way: Mọi gia đình hạnh phúc đều tương tự nhau, nhưng mỗi gia đình bất hạnh lại có một kiểu bất hạnh riêng.
 • At the end of the day, a loving family should find everything forgivable: Sau một ngày, một gia đình yêu thương nhau nên tha thứ cho các thành viên của mình.
 • Families are like music, some high notes, some low notes, but always a beautiful song: Gia đình giống như một bản nhạc có nốt thăng, nốt trầm, nhưng luôn là một ca khúc tuyệt đẹp.
 • Families, like individuals, are unique: Gia đình giống như một cá thể vậy, độc lập và duy nhất.

Tổng hợp những câu ✨Quote Tiếng Anh Hay Nhất✨ cực ý nghĩa

Stt Tiếng Anh Buồn Về Tình Bạn

Gửi tặng bạn những Stt Tiếng Anh Buồn Về Tình Bạn thú vị nhất.

 • All the wealth of the world could not buy you a friend, nor pay you for the loss of one: Tất cả của cải trên thế gian này không mua nổi một người bạn cũng như không thể trả lại cho bạn những gì đã mất.
 • Best friends make the bad times good and the good times unforgettable: Bạn tốt sẽ biến những khoảnh khắc tồi tệ thành khoảnh khắc ý nghĩa và khoảnh khắc ý nghĩa thành không bao giờ có thể quên.
 • Friendship doubles your joys, and divides your sorrows: Tình bạn nhân đôi niềm vui và chia sẻ nỗi buồn.
 • Friendship flourishes at the fountain of forgiveness: Tình bạn tươi tốt bên suối nguồn tha thứ.
 • Friendship is a single soul living in two bodies: Tình bạn là 1 tâm hồn ở 2 thân thể.
 • Friendship starts with a smile, grows with talking and hang around, ends with a death: Tình bạn bắt đầu bằng nụ cười, tiến triển bằng những câu chuyện và kết thúc khi chúng ta không còn sống.
 • Good friends are hard to find, harder to leave, and impossible to forget: Bạn tốt khó tìm, khó bỏ lại, và không thể quên được.

Những Câu Nói Thất Tình Bằng Tiếng Anh

Tiết lộ Những Câu Nói Thất Tình Bằng Tiếng Anh buồn nhất.

 • Being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courage: Được yêu thương sâu sắc bởi ai đó mang lại cho bạn sức mạnh, t-rong khi yêu một ai đó sâu sắc sẽ cho bạn sự can đảm.
 • Believe in the sprit of love… it can heal all things: Tin vào sự bất tử của tình yêu điều đó có thể hàn gắn mọi thứ.
 • More careful about who you trust next time around: Bao giờ cũng có một ai đó làm bạn tổn thương. Bạn hãy giữ niềm tin vào mọi người và hãy cảnh giác với những kẻ đã từng một lần khiến bạn mất lòng tin.
 • No man or woman is worth you tears, and the one who is, won’t make you cry: Không có ai xứng đáng với những giọt nước mắt của bạn vì người xứng đáng sẽ không làm bạn phải khóc.
 • The only feeling of read loss is when you love someone more than you love yourself: Cảm giác mất mát duy nhất mà bạn thật sự cảm nhận được là khi bạn yêu một ai đó hơn cả chính bản thân mình.
 • There is no love without forgiveness, and there is no forgiveness without love: Tình yêu không thể thiếu đi sự tha thứ, và cũng sẽ không có sự tha thứ nếu không có tình yêu.
 • We waste time looking for the perfect lover, instead of creating the perfect love: Chúng ta cứ lãng phí thời gian để đi tìm một người yêu hoàn hảo, thay vì học cách làm nên một tình yêu hoàn hảo.
 • You know when you love someone when you want them to be happy event if their happiness means that you’re not part of it. – Bạn nhận ra bạn đã yêu một người khi bạn bạn muốn họ hạnh phúc dù cho hạnh phúc của họ không phải là người làm cho họ hạnh phúc.

Tuyển tập 🌓Những Câu Nói Tiếng Anh Hay🌓 chất ngầu

Stt Tiếng Anh Buồn Dài

Bộ sưu tập câu Stt Tiếng Anh Buồn Dài tâm trạng nhất.

Stt Tiếng Anh BuồnDịch Nghĩa
Here’s always going to be people that hurt you so what you have to do is keep on trusting and just be more careful about who you trust next time around Bao giờ cũng có một ai đó làm bạn tổn thương. Bạn hãy giữ niềm tin vào mọi người và hãy cảnh giác với những kẻ đã từng một lần khiến bạn mất lòng tin.
I’m selfish, impatient and a little insecure. I make mistakes, I am out of control and at times hard to handle. But if you can’t handle me at my worst, then you sure as hell don’t deserve me at my best Tôi là kẻ ích kỷ, thiếu kiên nhẫn và dễ dao động. Tôi thường sai lầm, mất kiểm soát và có những thời điểm tôi khó mà điều khiển được. Nhưng nếu bạn không thể đối đãi với tôi trong những lúc tôi tệ nhất, thì bạn chắc chắn không xứng đáng với những gì tốt nhất mà tôi có.
Love comes to those who still hope even though they’ve been disapponined, to those who still believe even though they’ve been betrayed to those who still love even though they’ve been hurt before Tình yêu sẽ đến với những ai vẫn luôn hy vọng dù từng thất vọng, vẫn tin tưởng dù từng bị phản bội, vẫn yêu thương dù từng bị tổn thương.
Memories are the only thing that can make people smile and then suddenly burst into tears when they think about it. Because it’s still intact while everything has changed Kỷ niệm là thứ duy nhất có thể khiến ngươi ta mỉm cười rồi lại bỗng nhiên rơi lệ vì nó. Bởi kỷ niệm vẫn luôn nguyên vẹn dù cho mọi thứ có đổi thay.
Mistakes made in life are our lessons in disguise. And sometimes, the best lessons learned, came from the worsr mistake made  Những bài học của chúng ta được nguỵ trang bởi những sai lầm trong cuộc sống. Và đôi khi, bài học hay nhất mà chúng ta được học, đến từ những sai lầm tồi tệ nhất. Thật ra quan trọng là sau những sai lầm ấy ta rút ra được điều gì.

Stt Buồn Tiếng Anh Ngắn

Không thể bỏ lỡ những Stt Buồn Tiếng Anh Ngắn để thể hiện tâm trạng của mình.

 • Deep as first love, and wild with all regret. – Sâu thẳm như mối tình đầu, và điên cuồng bằng tất cả niềm nuối tiếc.
 • I want a person who comes into my life by accident, but stay on purpose. –  Tôi muốn một người bước vào cuộc đời tôi một cách ngẫu nhiên nhưng vì tôi mà ở lại.
 • Love is like heaven, but it can hurt like hell. – Tình yêu giống như thiên đường, nhưng nỗi đau nó gây ra thì như địa ngục vậy.
 • Never say all you know. And never believe all you hear. – Đừng bao giờ nói tất cả những gì bạn biết. Và đừng bao giờ tin tất cả những gì bạn nghe.
 • One of the hardest things in life is watching the person you love, love someone else. – Có lẽ điều khó khăn nhất trong cuộc sống này chính là nhìn người mà bạn yêu, yêu một ai đó khác.

Trọn bộ 🔰Status Tiếng Anh Hay Nhất🔰 bạn đừng bỏ lỡ

stt tiếng anh ngắn hay về tình yêu

Tus Buồn Tiếng Anh Ngắn

Gợi ý những Tus Buồn Tiếng Anh Ngắn thu hút nhất.

 • Be where your feet are: Hãy sống với hiện tại.
 • Don’t cry because it’s over, smile because it happened: Đừng khóc vì nó kết thúc, hãy cười vì nó đã xảy ra.
 • If happiness could be brought, few of us could pay the price: Nếu hạnh phúc có thể mua, cái giá của nó chẳng mấy ai trả được.
 • It’s OK to not be OK, as long as you don’t stay that way: Hoàn toàn OK nếu bạn không ổn, miễn là bạn đừng mãi dừng lại ở đó.
 • Reality continues to ruin my life: Thực tế tiếp tục hủy hoại cuộc sống của tôi.
 • Silence is the most powerful scream: Im lặng là tiếng thét mạnh mẽ nhất.

Stt Tiếng Anh Cô Đơn

Hé lộ nội dung những câu Stt Tiếng Anh Cô Đơn đến cùng cực.

 • Being alone is scary, but not as scary as feeling alone in a relationship: Cô độc thì đáng sợ, nhưng không đáng sợ bằng việc cảm thấy cô đơn trong một mối quan hệ.
 • Loneliness is the poverty of self; solitude is the richness of self: Cô đơn là sự nghèo nàn của bản thân, độc lập là sự giàu có của bản thân.
 • Nothing makes us so lonely as our secrets: Không gì làm chúng ta cô đơn hơn những bí mật của mình.
 • Sometimes the person who tries to keep everyone happy is the most loneliness person: Đôi khi người luôn cố gắng làm cho người khác vui vẻ lại là người cô đơn nhất.
 • Sometimes you put walls up not to keep people out, but to see who cares enough to break them down: Đôi khi bạn dựng lên những bức tường không phải để giữ người khác ở bên ngoài, mà để xem ai đủ quan tâm phá vỡ chúng.
 • The most terrible poverty is loneliness and the feeling of being unloved: Sự nghèo khó tệ hại nhất là sự cô đơn và cảm giác không được yêu thương.
 • There is nothing more terrible than to be alone among human beings: Không gì khủng khiếp hơn cô đơn giữa nhân loại.

Giới thiệu thêm đến bạn câu 🌼Caption Tiếng Anh Hay Nhất🌼

stt tiếng anh ngắn hay về tình yêu

Cap Tiếng Anh Buồn Ngắn

Không thể bỏ lỡ những câu Cap Tiếng Anh Buồn Ngắn.

 • An intelligent person is like a river, the deeper the less noise: Một người thông minh sẽ như một dòng sông, càng sâu càng ít ồn ào.
 • Defeat is simply a signal to press onward: Sự thất bại chỉ đơn giản là một tín hiệu để tiến lên phía trước.
 • Do not set yourself on fire in order to keep others warm: Đừng đặt mình vào lửa để giữ ấm cho những người khác.
 • The busy have no time for tears: Người bận rộn không còn thời gian để khóc.
 • Things change. And friends leave. Life doesn’t stop for anybody: Mọi thứ thay đổi. Và bạn bè rời đi. Cuộc sống không dừng lại cho bất kỳ ai.
 • This too, shall pass: Rồi mọi chuyện sẽ qua.
 • When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile: Khi cuộc đời cho bạn cả trăm lý do để khóc, hãy cho đời thấy bạn có cả ngàn lý do để cười.

Cap Tiếng Anh Buồn Về Tình Bạn

Mời bạn tham khảo thêm câu Cap Tiếng Anh Buồn Về Tình Bạn

 1. If you never had Friends, you never lived life: Nếu bạn không có bạn bè thì bạn chưa bao giờ sống thực sự trên cuộc đời này.
 2. It’s really amazing when two strangers become the best of friends, but it’s really sad when the best of friends become two strangers: Thật tuyệt diệu khi hai người lạ trở thành bạn tốt của nhau, nhưng thật buồn khi hai người bạn tốt trở thành hai người lạ.
 3. Odd how much it hurts when a friend moves away- and leaves behind only silence: Đau đớn biết bao khi một người bạn ra đi – và chỉ để lại sau lưng sự im lặng.
 4. Rare as is true love, true friendship is rarer: Tình yêu thật sự đã hiếm, tình bạn thật sự còn hiếm hơn.
 5. There is a scarcity of friendship, but not of friends: Tình bạn thì hiếm, nhưng bạn bè thì không hiếm.
 6. True friend is someone who reaches for your hand and touches your heart: Người bạn tốt nhất là người ở bên bạn khi bạn buồn cũng như lúc bạn vui.
 7. True friendship is like a rose, we can’t realize it’s beauty until it fades: Tình bạn giống như một bông hồng … Chúng ta không nhận ra vẻ đẹp của nó cho đến khi nó mất dần.
 8. Truly great friends are hard to find, difficult to leave, and impossible to forget: Những người bạn tốt thật sự khó tìm, khó rời xa và không thể quên.

Gợi ý những câu 🌟Tus Tiếng Anh Hay🌟 cảm động nhất

stt tiếng anh ngắn hay về tình yêu

Caption Tiếng Anh Buồn Về Tình Yêu

Caption Tiếng Anh Buồn Về Tình Yêu được nhiều người sử dụng.

 • A flower cannot blossom without sunshine, and man cannot live without love: Một bông hoa không thể nở nếu không có nắng, và con người không thể sống thiếu tình yêu.
 • Being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courage: Được ai đó yêu sâu đậm sẽ mang lại cho bạn sức mạnh, trong khi yêu ai đó sâu sắc sẽ mang lại cho bạn dũng khí.
 • Love is like a beautiful flower which I may not touch, but whose fragrance makes the garden a place of delight just the same: Tình yêu giống như một bông hoa đẹp mà tôi có thể không chạm vào, nhưng hương thơm của nó cả làm cho khu vườn trở thành một nơi thú vị.
 • Love is when the other person’s happiness is more important than your own: Tình yêu là khi hạnh phúc của người kia quan trọng hơn hạnh phúc của chính bạn.
 • Sometimes the heart sees what is invisible to the eye: Đôi khi trái tim nhìn thấy những gì không thể nhìn thấy bằng mắt.

Caption Tiếng Anh Buồn Ngắn

Bạn đang tìm kiếm Caption Tiếng Anh Buồn Ngắn? Vậy thì đừng bỏ lỡ nội dung sau tại Symbols.vn nhé.

 • Do not take life too seriously. You will never get out of it alive: Đừng coi cuộc đời quá nghiêm trọng. Bạn sẽ không bao giờ sống sót thoát khỏi nó đâu.
 • Don’t sweat the petty things and don’t pet the sweaty things: Đừng đổ mồ hôi cho những thứ nhỏ nhặt và đừng cưng nựng những thứ khiến bạn tốn mồ hôi.
 • I am thankful to all who said no to me. It is because of them that I’m doing it myself: Tôi rất biết ơn những người đã nói không với tôi. Chính nhờ họ mà tôi đang làm việc bằng chính sức mình.
 • I’m not afraid of death; I just don’t want to be there when it happens: Tôi không sợ cái chết; tôi chỉ không muốn ở đó khi nó xảy ra.
 • If you born poor it’s not your mistake, but you die poor it’s your mistake: Nếu bạn sinh ra nghèo khó, đó không phải lỗi của bạn, nhưng nếu bạn chết trong nghèo khó thì đó là lỗi của bạn.
 • If you want to see a rainbow, you must go through the rain: Muốn thấy cầu vồng, bạn phải đi qua những cơn mưa.
 • It does not do to dwell on dreams and forget to live: Đừng bám lấy những giấc mơ mà quên mất cuộc sống hiện tại.

Chia sẻ thêm đến bạn những câu 🌿Stt Tiếng Anh Hay Nhất🌿

Caption Tiếng Anh Tình Yêu Buồn

Gửi đến bạn những câu Caption Tiếng Anh Tình Yêu Buồn.

 • A cute guy can open up my eyes, a smart guy can open up a nice guy can open up my heart: Một thằng khờ có thể mở mắt, một gã thông minh có thể mở mang trí óc, nhưng chỉ có chàng trai tốt mới có thể mở lối vào trái tim.
 • A flower cannot blossom without sunshine, and man cannot live without love: Một bông hoa không thể nở nếu không có ánh nắng mặt trời, và một con người không thể sống mà không có tình yêu.
 • A geat lover is not one who lover many, but one who loves one woman for life: Tình yêu lớn không phải yêu nhiều người mà là yêu một người và suốt đời.
 • A man falls in love through his eyes, a woman through her ears: Con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt.
 • Bried is life but love is long: Cuộc đời ngắn nhưng tình yêu thì trường cửu .

Caption Tiếng Anh Về Nỗi Buồn

Caption Tiếng Anh Về Nỗi Buồn đặc sắc và ấn tượng nhất.

 1. No one can make you feel inferior without your consent: Không ai có thể làm bạn cảm thấy kém cỏi nếu không có sự bằng lòng của bạn.
 2. Not how long, but how well you have lived is the main thing: Không phải sống bao lâu mà sống tốt như thế nào mới là điều quan trọng.
 3. Plant your garden and decorate your own soul, instead of waiting for someone to bring you flowers:  Hãy tự trồng vườn và trang trí cho tâm hồn bạn, thay vì chờ đợi ai đó mang hoa đến cho bạn.
 4. Smiling is the best way to face any problem, to crush every fear and to hide every pain: Mỉm cười là cách tốt nhất để đối mặt với mọi vấn đề. Để đè bẹp mọi nỗi sợ hãi, và khỏa lấp mọi nỗi đau.
 5. Sometimes the questions are complicated and the answers are simple: Đôi khi câu hỏi thường phức tạp thì câu trả lời lại rất đơn giản.
 6. The trick in life is learning how to deal with it: Bí kíp cuộc đời chính là việc học được cách giải quyết nó thế nào.
 7. There is enough in this world for everybodys’ need, but not enough for certain peoples’ greed: Thế giới có đủ cho nhu cầu của tất cả mọi người, nhưng không đủ cho lòng tham của con người.

Tiết lộ nội dung 🍂Stt Thả Thính Bằng Tiếng Anh Hay🍂 ngọt ngào nhất

cap buồn tiếng anh

Stt Tiếng Anh Buồn Về Tình Yêu

Tiết lộ những Stt Tiếng Anh Buồn Về Tình Yêu chứa đựng nhiều tâm tư.

 • Don’t cry because it is over, smile because it happened: Hãy đừng khóc khi một điều gì đó kết thúc, hãy mỉm cười vì điều đó đến.
 • Don’t try so hard, the best things come when you least expect them to: Đừng vội vã đi qua cuộc đời vì những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn đúng vào lúc mà bạn ít ngờ tới nhất.
 • Frendship often ends in love, but love in frendship-never: Tình bạn có thể đi đến tình yêu, và không có điều ngược lại.
 • How can you love another if you don’t love yourself?: Làm sao bạn có thể yêu người khác nếu bạn không yêu chính mình?
 • How come we don’t always know when love begins, but we alway know when it ends: Tại sao chúng ta không bao giờ nhận được tình yêu bắt đầu từ khi nào nhưng chúng ta luôn nhận ra khi tình yêu kết thúc?
 • In lover’s sky, all stars are eclipsed by the eyes of the one you love: Dưới bầu trời tình yêu, tất cả những ngôi sao đều bị che khuất bởi con mắt của người bạn yêu.

Stt Tiếng Anh Buồn Về Cuộc Sống

Chia sẻ thêm đến bạn đọc Stt Tiếng Anh Buồn Về Cuộc Sống.

 • Life is really simple, but we insist on making it complicated: Cuộc sống vốn đơn giản, nhưng chúng ta luôn làm cho nó phức tạp lên.
 • Life is short. Time is fast. No reply. No rewind. So enjoy every moment as it comes: Cuộc sống rất ngắn ngủi. Thời gian trôi rất nhanh. Không hồi đáp. Không quay lại. Vì thế hãy tận hưởng từng khoảnh khắc diễn ra…
 • Life is too important to be taken seriously: Cuộc sống quá quan trọng để nghiêm túc quá với nó.
 • Life’s too mysterious to take too serious: Cuộc sống này quá bí ẩn để coi nó quá nghiêm trọng.
 • Move on. It is just a chapter in the past, but don’t close the book, just turn the page: Hãy tiếp tục bước đi. Đó chỉ là một phần nhỏ trong quá khứ. Đừng đóng cả quyển sách lại, hãy chỉ lật sang trang mới!
 • Never give up. Today is hard, tomorrow will be worse, but the day after tomorrow will be sunshine: Đừng bao giờ từ bỏ. Hôm nay khó khăn, ngài mai còn khó khăn hơn nhưng ngày kia sẽ là ngày tuyệt vời.

Gợi ý những mẫu 🍀Thiệp Chúc Mừng Năm Mới Tiếng Anh🍀 đẹp nhất

cap buồn tiếng anh

Stt Tiếng Anh Buồn Thất Tình

Tổng hợp những Stt Tiếng Anh Buồn Thất Tình.

 • It only takes a second to say I love you, but it will take a lifetime to show you how much: Tôi chỉ mất 1 giây để nói tôi yêu bạn nhưng phải mất cả cuộc đời để chứng tỏ điều đó.
 • Just because someone doesn’t love you the way you want them to, doesn’t mean they don’t love you with all they have: Nếu một ai đó không yêu bạn được như bạn mong muốn, điều đó không có nghĩa là người đó không yêu bạn bằng cả trái tim và cuộc sống của họ.
 • Let your love be like the misty rains, coming softly, but flooding the river: Hãy để tình yêu của bạn như những cơn mưa mù sương, đến nhẹ nhàng nhưng làm lụt cả dòng sông.
 • Love in your hear wasn’t put there to stay. Love isn’t love till you give it away: Tình yêu đích thực là tình yêu được dâng hiến .
 • Love is when the other person’s happiness is more important than your own: Yêu là khi niềm hạnh phúc của một ai đó quan trọng hơn hạnh phúc của chính mình.

Stt Tiếng Anh Buồn Dài

Đừng vội lướt qua khi chưa tham khảo Stt Tiếng Anh Buồn Dài bạn nhé.

 • Peace does not mean the one where no noise, no trouble, and no toil. When we are in a storm, we will feel the calm of mind. – Bình yên không có nghĩa là 1 nơi không có tiếng ồn ào, không khó khăn, cực nhọc. Bình yên là ngay chính khi ta đang ở trong phong ba bão táp, ta vẫn cảm thấy sự an nhiên trong tâm hồn. Đó mới chính là ý nghĩa thực sự của sự bình yên.
 • People said if you don’t appreciate what you have, you feel regret when you lose it. But there is something that we appreciate but ultimately you still lost it. – Người ta thường bảo rằng những gì không biết trân trọng thì sẽ mất đi, nhưng có những điều rõ ràng đã rất trân trọng nhưng cũng chẳng tài nào giữ được.
 • Relationships are like glass. Sometimes it’s better to leave them broken than try to hurt yourself putting it back together. – Mối quan hệ giống như thủy tinh. Đôi khi vứt bỏ những mảnh vỡ sẽ tốt hơn là cố gắng làm tổn thương bản thân bằng cách ghép nó lại với nhau.
 • Smile, even if it’s a sad smile, because sadder than a sad smile is the sadness of not knowing how to smile. – Hãy cười, thậm chí dù đó là nụ cười buồn bã, bởi còn đáng buồn hơn nụ cười buồn bã là sự bi thảm vì không biết phải cười thế nào.
 • The tears fall, they’re so easy to wipe off onto my sleeve, but how do I erase the stain from my heart? –  Lệ rơi, thật dễ để dùng ống tay áo lau chúng đi, nhưng tôi phải làm thế nào để xóa vệt nước mắt khỏi trái tim mình?

Điểm qua 💥1001+ Câu Chúc Mừng Năm Mới Tiếng Anh💥 hấp dẫn nhất

cap buồn tiếng anh

Status Tiếng Anh Buồn Về Cuộc Sống

Khám phá những câu Status Tiếng Anh Buồn Về Cuộc Sống

 • Sometimes what you want isn’t what you get, but what you get in the end is so much better than what you wanted. – Đôi khi những gì bạn muốn không phải là những gì bạn nhận được, nhưng những gì bạn nhận được cuối cùng tốt hơn rất nhiều so với những gì bạn muốn.
 • The most painfull is not hear someone say farewell. The most painfull is farewell without hearing someone say a word. Silence is the goodbye that hurt us the most. – Điều đau lòng nhất không phải là sự chia ly, mà đau lòng nhất là chia ly trong im lặng. Sự im lặng chính là lời tạm biết khiến ta đau đớn nhất.
 • Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important is to not stop questioning: Học hỏi từ quá khứ, sống cho hiện tại, hy vọng cho tương lai. Điều quan trọng là đừng bao giờ ngừng đặt câu hỏi.
 • Life can only be understood backwards; but it must be lived forwards: Cuộc sống chỉ có thể được giác ngộ bởi những gì đã trải qua; nhưng nó phải tiếp tục được sống hướng về phía trước
 • Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving: Cuộc sống như thể việc đạp một chiếc xe. Để giữ thăng bằng, bạn phải đi tiếp.
 • Life is not fair – get used to it: Cuộc sống vốn không công bằng, hãy học cách thích nghi với chúng!

Status Tiếng Anh Buồn Về Tình Yêu

Status Tiếng Anh Buồn Về Tình Yêu ít người biết đến.

 • Love means you never have to say you’re sorry: Yêu nghĩa là không bao giờ phải nói rất tiếc
 • Make yourself a better person and know who you are before you try and know someone else and expect them to know you: Bạn hãy nhận biết chính bản thân mình và làm một người tốt hơn trước khi làm quen với một ai đó, và mong muốn người đó biết đến bạn.
 • Maybe God wants us to meet a few wrong people before meeting the right one, so that when we finally meet the person, we will know how to be grateful: Có thể Thượng Đế muốn bạn phải gặp nhiều kẻ xấu trước khi gặp người tốt, để bạn có thể nhận ra họ khi họ xuất hiện.
 • You come to love not by finding the perfect person, but by seeing an imperfect person perfectly: Chúng ta không cần tìm một người hoàn hảo để yêu mà là nhìn nhận sự hoàn hảo ở trong những người không hoàn hảo.
 • You know you love someone when you cannot put into words how they make you feel: Khi yêu ai ta không thể diễn tả được cảm giác khi ở bên cô ta thì mới gọi là yêu.

Những Status Tiếng Anh Buồn

Những Status Tiếng Anh Buồn tâm trạng nhất.

 • There isn’t a way things should be. There’s just what happens, and what we do: Không có cách nào khiến mọi việc nên thế này hay thế khác. Sẽ chỉ có điều gì đang diễn ra và chúng ta làm gì mà thôi.
 • To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that is all – Sống là điều hiếm có nhất nhất trên thế giới này, phần lớn mọi người chỉ tồn tại, đó là tất cả.
 • To truly laugh, you must be able to take your pain, and play with it!: Để thật sự cười, anh phải có thể lấy nỗi đau của mình ra và chơi với nó!
 • Today you are You, that is truer than true. There is no one alive who is Youer than You: Hôm nay bạn là chính bạn, đó là một điều đúng hơn cả đúng. Không ai có thể biến thành bạn giỏi hơn bản thân bạn cả.
 • When life changes to be more difficult, you must change to be even stronger: Khi cuộc sống trở nên khó khăn hơn, bạn phải thay đổi để mạnh mẽ hơn.
 • When life puts you in tough situations, don’t say, why me? Just say, try me: Khi cuộc sống đặt bạn vào những tình huống khó khăn, đừng thắc mắc, tại sao lại là tôi? Chỉ cần nói, hãy thử thách tôi đi!

Bật mí cách 🌻Nhận Thẻ Cào 50k Miễn Phí🌻 đơn giản nhất

Viết một bình luận