Quote Tiếng Anh Hay Nhất [37+ Danh Ngôn Tiếng Anh Ý Nghĩa]

Quote Tiếng Anh Hay ❤️ Danh Ngôn Tiếng Anh ✔️ Tổng hợp 37+ câu nói sâu sắc và giá trị về cuộc sống, con người bằng tiếng Anh.

Quote tiếng Anh hay với những câu nói đầy giá trị và mang tính nhân văn trong cuộc sống. Tổng hợp các câu danh ngôn ý nghĩa và sâu sắc nhất.

Danh Ngôn Tiếng Anh

Tổng hợp các câu danh ngôn tiếng Anh đặc biệt về cuộc sống.

 1. Everything should be made as simple as possible, but no simpler – Mọi việc càng nên đơn giản càng tốt, nhưng lại không thể đơn giản hơn.
 2. Forget what hurt you but never forget what it taught you – Hãy quên những gì làm bạn đau khổ nhưng đừng quên những thứ mà nó đã dạy cho bạn.
 3. Happiness is a journey not a destination – Hạnh phúc là một cuộc hành trình không có đích đến.
 4. It’s nice to be important but it’s more important to be nice – Trở thành người quan trọng là một điều tốt. Nhưng quan trọng hơn cả là làm một người tốt.
 5. Life is not about finding yourself.Life is about creating yourself – Cuộc sống không phải là khám phá bản thân mình mà là tự tạo nên bản thân mình.
 6. Life is really simple, but we insist on making it complicated – Cuộc sống thì rất là đơn giản nhưng chúng ta lại chỉ nhấn mạnh vào những điều phức tạp.
 7. Loan often loses both itself and friend – Cho bạn mượn tiền thì thường bị mất cả tiền lẫn tình bạn.
 8. Love all, trust a few, do wrong to none – Yêu mọi người, tin vài người và đừng xúc phạm đến ai hết.
 9. Success is getting what you want. Happiness wants what you get – Thành công là đạt được thứ mà bạn muốn và hạnh phúc là muốn thứ mà bạn đạt được.
 10. When you live close to the graveyard, you can’t weep for every funeral – Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.

Gửi tặng đến bạn đọc tuyển tập 👌Danh Ngôn Hay Nhất👌

Quote Tiếng Anh Hay

Symbols.vn chia sẻ những quote tiếng Anh hay và ý nghĩa nhất.

 • Good friends, good books, and a sleepy conscience. This is the ideal life – Bạn tốt, sách hay và một lương tâm thanh thản. Đó chính là cuộc sống lý tưởng.
 • Insanity is doing the same thing, over and over again. But expecting different results – Sự điên rồ là làm một việc giống nhau, lặp đi lặp lại. Nhưng mong chờ những kết quả khác nhau.
 • Life is what happens to us while we are making other plans – Cuộc sống là những điều xảy ra với chúng ta khi mình đang tạo nên những kế hoạch khác.
 • Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself – Cuộc sống không phải là đi tìm chính bạn mà cuộc sống là tạo nên chính bạn.
 • Sometimes people are beautiful. Not in looks. Not in what they say. Just in what they are – Đôi khi con người thật đẹp. Họ đẹp không phải ở hình dáng. Không phải ở lời họ nói. Mà ở chính họ là ai.
 • To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that is all – Sống là điều hiếm có nhất nhất trên thế giới này, phần lớn mọi người chỉ tồn tại, đó là tất cả.
 • Things change. And friends leave. Life doesn’t stop for anybody – Mọi thứ thay đổi, và bạn bè rời đi. Cuộc sống không dừng lại cho bất kỳ ai.
 • When someone loves you, the way they talk about you is different. You feel safe and comfortable – Khi ai đó yêu bạn thì cái cách họ nói về bạn rất khác biệt. Bạn sẽ cảm thấy an toàn và thoải mái.

Trọn bộ các caption tiếng Anh ý nghĩa nhất cùng 🌹Câu Nói Tiếng Anh Hay🌹

Quote Tiếng Anh Về Tình Yêu

Những câu quote tiếng Anh về tình yêu sâu sắc và thực tế.

A geat lover is not one who lover many, but one who loves one woman for life Tình yêu lớn không phải yêu nhiều người mà là yêu một người và suốt đời.
A man falls in love through his eyes, a woman through her ears. Con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt.
Beauty is not the eyes of the beholder Vẻ đẹp không phải ở đôi má hồng của người thiếu nữ mà nằm ở con mắt của kẻ si tình.
Believe in the sprit of love… it can heal all things Tin vào sự bất tử của tình yêu điều đó có thể hàn gắn mọi thứ.
I looked at your fare… my heart jumped all over the place Khi nhìn em, anh cảm giác tim anh như loạn nhịp.
I love you with know how, why ,or even from where Anh yêu em mà không biết tại sao, bằng cách nào và thậm chí từ đâu.
If you be with the one you love, love the one you are with Yêu người yêu mình hơn yêu người mình yêu.
Love and a cough cannot be hid Tình yêu cũng như cơn ho không thể giấu kín đuợc.
One cannot love and be wise Người ta không thể sáng suốt khi đang yêu.
There is only one happiness in this life, to love and be loved Chỉ có một điều hạnh phúc duy nhất trên thế gian này, đó là yêu và được yêu.
Quotes tiếng Anh hay về tình yêu
Quotes tiếng Anh hay về tình yêu

Status Tiếng Anh Ngắn

Tổng hợp những câu status tiếng Anh ngắn nhưng chứa thông điệp của yêu thương.

 • But better to get hurt by the truth than comforted with a lie – Thà bị tổn thương bởi sự thật còn hơn là được xoa dịu bởi lời nói dối.
 • Don’t cry because it’s over. Smile because it happened – Đừng khóc vì nó kết thúc. Hãy cười vì nó đã xảy ra.
 • Everything you can imagine is real – Mọi điều bạn có thể tưởng tượng được đều là thật.
 • I’m not afraid of death; I just don’t want to be there when it happens – Tôi không sợ cái chết; tôi chỉ không muốn ở đó khi điều này xảy ra.
 • It does not do to dwell on dreams and forget to live – Đừng bám lấy những giấc mơ mà quên mất cuộc sống hiện tại.
 • Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving – Cuộc sống như thể việc đạp một chiếc xe. Để giữ thăng bằng, bạn phải đi tiếp.
 • Reality continues to ruin my life – Thực tế tiếp tục hủy hoại cuộc sống của tôi.
 • Sometimes the questions are complicated and the answers are simple – Đôi khi câu hỏi thường phức tạp thì câu trả lời sẽ rất đơn giản.
 • You only live once. But if you do it right, once is enough – Bạn chỉ sống một lần duy nhất. Nhưng nếu bạn làm đúng thì một lần là đủ.
 • You should learn from your competitor, but never copy. Copy and you die – Bạn nên học từ đối thủ, nhưng đừng bao giờ sao chép. Sao chép và bạn sẽ chết.

1001 câu tiếng Anh sâu sắc được thể hiện qua 🌙Status Tiếng Anh Hay Nhất 🌙

Quote Tiếng Anh Hay Về Cuộc Sống

Trọn bộ quote tiếng Anh hay về cuộc sống ai cũng nên đọc một lần.

 • An intelligent person is like a river. The deeper the less noise: Một người thông minh sẽ như một dòng sông. Càng sâu càng ít ồn ào.
 • If you born poor it’s not your mistake. But you die poor it’s your mistake: Nếu bạn sinh ra nghèo khó, đó không phải lỗi của bạn. Nhưng nếu bạn chết trong nghèo khó thì đó là lỗi của bạn.
 • Learn to earn, not to save: Hãy học cách kiếm tiền thay vì học cách tiết kiệm.
 • Life is like riding a bicycle. To keep your balance you must keep moving: Cuộc sống giống như việc lái một chiếc xe đạp. Để giữ được thăng bằng, bạn phải tiếp tục di chuyển.
 • Life is not fair – get used to it!: Cuộc sống vốn không công bằng, hãy học cách thích nghi với chúng!
 • Life is really simple. But we insist on making it complicated: Cuộc sống vốn đơn giản. Nhưng chúng ta luôn làm cho nó phức tạp lên.
 • Life is short, Smile while you still have teeth!: Cuộc sống vốn rất ngắn. Hãy mỉm cười khi bạn vẫn còn có thể!
 • Never give up. Today is hard, tomorrow will be worse, but the day after tomorrow will be sunshine: Đừng bao giờ từ bỏ. Hôm nay khó khăn, ngài mai còn khó khăn hơn nhưng ngày kia sẽ là ngày tuyệt vời.
 • Never say all you know. And never believe all you hear: Đừng bao giờ nói tất cả những gì bạn biết. Và đừng bao giờ tin tất cả những gì bạn nghe.
 • Silence is the most powerful scream: Im lặng là tiếng thét mạnh mẽ nhất.

Tổng hợp 💕Caption Tiếng Anh Hay Nhất💕 gửi đến bạn đọc

Cap Tiếng Anh Buồn

Cap tiếng Anh buồn phát khóc với những câu nói đi vào lòng người.

 • All good things must come to an end. But all bad things can continue forever: Mọi thứ tốt đẹp đều phải kết thúc. Nhưng những điều đen tối cứ tiếp tục mãi mãi.
 • I always like walking in the rain. So no one can see me crying: Tôi thích đi dưới mưa để không ai thấy tôi đang khóc.
 • If you leave me when I fail, don’t catch me when I succeed: Nếu bạn rời bỏ tôi khi tôi thất bại, đừng đến bên cạnh khi tôi thành công.
 • It’s better to know and be disappointed, than to never know and allways wonder!: Thà biết rồi thất vọng còn hơn không bao giờ biết và luôn băn khoăn.
 • Sadness flies away on the wings of time: Nỗi buồn bay đi trên đôi cánh của thời gian.
 • Tear are the silent language of grief: Nước mắt là ngôn ngữ câm lặng của đau buồn.
 • To truly laugh, you must be able to take your pain, and play with it!: Để thật sự cười, anh phải có thể lấy nỗi đau của mình ra và chơi với nó!
 • There are days like that, quietly, not sad, not happy, slowly drift… the end of a day: Có những ngày như thế, lặng lẽ, không buồn, không vui, chầm chậm trôi… Qua hết một ngày.
 • We could never learn to be brave and patient, if there were only joy in the world: Chúng ta không bao giờ có thể học được sự can đảm và kiên nhẫn nếu chỉ có niềm vui trên thế gian này.

Top những câu 📚Tus Tiếng Anh Hay📚 và giá trị nhất

Quote Tiếng Anh Hay Về Tình Bạn

Khám phá quote tiếng Anh hay về tình bạn để hiểu thêm giá trị của một người bạn trong cuộc đời mỗi người.

 • A friend is someone who gives you total freedom to be yourself – Bạn bè là người mang đến cho bạn sự tự do thể hiện chính mình.
 • A sweet friendship refreshes the soul – Một tình bạn ngọt ngào tưới mát cho tâm hồn.
 • Friends are people you can talk to without words when you have to – Bạn bè là những người mà khi cần ta có thể nói chuyện với họ không phải dùng đến lời nói.
 • Friends show their love in times of trouble, not in happiness – Tình cảm bạn bè thể hiện trong những lúc gặp khó khăn chứ không phải những khi hạnh phúc.
 • If you never had friends, you never lived life – Nếu không có bạn bè thì bạn chưa bao giờ là thực sự sống trên cuộc đời này.
 • Remember that the most valuable antiques are dear old friends – Hãy nhớ rằng cổ vật có giá trị nhất chính là những người bạn tri kỷ.
 • To like and dislike the same things. That is indeed true friendship – Tình bạn thật sự là khi ta cùng yêu và ghét một thứ gì đó.
 • The greatest gift of life is friendship. And I have received it – Món quà tuyệt vời nhất của cuộc sống là tình bạn. Và tôi đã nhận được nó.
 • True friend is someone who reaches for your hand and touches your heart – Người bạn tốt nhất là người ở bên bạn khi bạn buồn cũng như lúc bạn vui.
 • Walking with a friend in the dark is better than walking alone in the light – Đi cùng một người bạn trong lúc tăm tối còn hơn là đi một mình giữa trời quang mây tạnh.

Đừng bỏ lỡ bài viết hot: 📌Stt Thả Thính Bằng Tiếng Anh📌

Quote Tiếng Anh Chất

Top những câu quote tiếng Anh chất và đặc sắc nhất tại Symbols.vn.

 • It is better to be hated for what you are than to be loved for what you are not: Ghét những gì bạn có tốt hơn là yêu những gì bạn không có.
 • Patience is not the ability to wait. But the ability to keep a good attitude while waiting: Sự kiên nhẫn không đơn thuần chỉ là khả năng bạn đợi được trong bao lâu. Mà là khả năng giữ được thái độ bình tâm trong lúc chờ đợi.
 • Some people choose to stay single simply. Because they are tired of giving everything and ending up with nothing: Một số người chọn sống độc thân đơn giản. Vì họ quá mệt mỏi với việc cho đi tất cả mọi thứ và rốt cuộc chẳng được gì.
 • Sometimes what you want isn’t what you get. But what you get in the end is so much better than what you wanted: Đôi khi những gì bạn muốn không phải là những gì bạn nhận được. Nhưng những gì bạn nhận được cuối cùng tốt hơn rất nhiều so với những gì bạn muốn.
 • You can not control every situation occurs. But you can completely control your thoughts and your attitude: Bạn không thể kiểm soát được mọi tình huống xảy ra. Nhưng bạn hoàn toàn có thể kiểm soát được suy nghĩ và thái độ của mình.
 • When I die, I want my tombstone to offer free WiFi, just so people will visit more often: Khi tôi chết, tôi muốn mộ của mình có wifi và mọi người sẽ ghé thăm thường xuyên hơn.
 • You never know what you have until… you clean your room: Bạn sẽ không bao giờ biết mình có gì cho đến khi… bạn dọn phòng mình
Đừng chờ đợi khoảnh khắc tuyệt vời mà hãy tạo ra khoảnh khắc và làm nó hoàn hảo
Đừng chờ đợi khoảnh khắc tuyệt vời mà hãy tạo ra khoảnh khắc và làm nó hoàn hảo

Quote Tiếng Anh Về Biển

Những câu quote tiếng Anh về biển sâu lắng, nhẹ nhàng.

 • As the ocean is never full of water, so is the heart never full of love: Như đại dương không bao giờ lấp đầy bởi nước. Trái tim không bao giờ lấp đầy bởi tình yêu.
 • Eternity begins and ends with the ocean’s tides: Sự bất diệt bắt đầu và kết thúc bằng những con sóng đại dương.
 • Even the upper end of the river believes in the ocean: Ngay cả thượng nguồn của một dòng sông cũng tin tưởng vào đại dương.
 • In one drop of water are found all the secrets of all the oceans: Trong một giọt nước có thể tìm thấy tất cả bí mật của đại dương.
 • Our knowledge is a little island in a great ocean of nonknowledge: Hiểu biết của chúng ta như một hòn đảo nhỏ giữa đại dương mênh mông tri thức.
 • The ocean stirs the heart. Inspires the imagination and brings eternal joy to the soul: Đại dương khuấy động trái tim. Gây cảm hứng cho trí tưởng tượng và mang lại niềm vui bất diệt cho tâm hồn.
 • We are like islands in the sea, separate on the surface but connected in the deep: Chúng ta giống như những hòn đảo giữa biển khơi, chia cắt trên bề mặt nhưng kết nối dưới đáy sâu.
 • We ourselves feel that what we are doing is just a drop in the ocean. But the ocean would be less because of that missing drop: Chúng ta cảm thấy những gì chúng ta làm chỉ là một giọt nước trong đại dương. Nhưng đại dương sẽ ít đi nếu không có giọt nước ấy.

Tìm hiểu sự thú vị của tiếng Anh qua 🌿Stt Tiếng Anh🌿

Quote Tiếng Anh Về Tuổi Trẻ

Symbols.vn chia sẻ những câu quote tiếng Anh về tuổi trẻ đầy hoài bão, đam mê và nhiệt huyết.

A kiss makes the heart young again and wipes out the years Một nụ hôn làm trái tim trẻ lại và xóa bỏ mọi đau đớn trong những năm qua.
Age considers; youth ventures Tuổi già suy nghĩ, tuổi trẻ xông pha
Ask the young. They know everything Hãy hỏi những người trẻ, chúng biết mọi thứ
It is better to be young in your failures than old in your successes Điều tốt đẹp nhất là vấp ngã khi bạn còn trẻ và thành công khi bạn đã về già
It takes a long time to become young Rất mất thời gian để trở nên trẻ
No wise man ever wished to be younger Những người thông minh luôn ước mình được trẻ hơn.
Older men declare war. But it is youth that must fight and die Những người già tuyên chiến. Nhưng tuổi trẻ phải chiến đấu đến cùng và chết.
The old believe everything, the middle-aged suspect everything, the young know everything Ngươi già tin tất cả mọi thứ, người trung niên nghi ngơ mọi thứ va người trẻ thì biết tất cả mọi điều.
Young people need models, not critics Người trẻ cần có hình mẫu chứ không cần sự phê phán.
Youth is the pollen that blows through the sky, and does not ask why Tuổi trẻ là phấn hoa bay khắp bâu trời, và đừng bao giờ hỏi tại sao.
Youth itself is a talent, a perishable talent Tuổi trẻ rất tai năng nhưng tài năng thì dễ bị hư hỏng

Câu Nói Hay Tiếng Anh Về Gia Đình

Những câu nói hay tiếng Anh về gia đình thật đáng trân trọng. Mái ấm chính là cội nguồn của hạnh phúc mà bạn không bao giờ được đánh mất.

 • A home is not a mere transient shelter. Its essence lies in the personalities of the people who live in it – Nhà không phải chỉ là một nơi trú chân tạm thời. Cái cốt lõi của một mái ấm nằm trong tính cách của những con người sống trong ngôi nhà đó.
 • Family is like music, some high notes, some low notes, but always a beautiful song – Gia đình giống như một bản nhạc vậy, có nốt thăng, nốt trầm, lúc vui, lúc buồn nhưng nó luôn là một bài hát tuyệt đẹp.
 • Happiness is having a large, loving, caring, close- knit family in another city – Hạnh phúc là có một gia đình lớn, yêu thương và gần gũi lần nhau ở một thành phố khác.
 • I think togetherness is a very important ingredient to family life – Tôi nghĩ rằng cảm giác về sự thống nhất là thành phần quan trọng nhất đối với cuộc sống gia đình.
 • My family comes first. Maybe that’s what makes me different from other guys – Gia đình tôi sẽ luôn là đầu tiên. Có lẽ đó là điều làm tôi khác biệt với những chàng trai còn lại.
 • The bond that links your true family is not one of blood, but of respect and joy in each other’s life – Sự ràng buộc kết nối gia đình thật sự của bạn không phải là máu, mà là sự tôn trọng và hạnh phúc trong cuộc sống của mỗi thành viên.
 • What can you do to promote world peace? Go home and love your family – Bạn sẽ làm gì để góp phần bảo vệ hòa bình thế giới? Hãy trở về nhà và yêu lấy gia đình của bạn.

🍀Câu Nói Hay Về Gia Đình🍀 với những caption sâu sắc về mái ấm

quotes tiếng anh hay

Quote Tiếng Anh Về Phụ Nữ

Xem quote tiếng Anh về phụ nữ để hiểu và trân trọng hơn một nửa xinh đẹp của thế giới nhé.

 • A jealous woman does better research than the FBI – Một người phụ nữ ghen tuông điều tra còn giỏi hơn cả FBI.
 • All the reasons of men are not worth as one sentiment of women – Tất cả lý luận của đàn ông không đáng giá bằng một cảm xúc của phụ nữ.
 • I’m the boss in this house, my wife told me so – Tôi là ông chủ trong ngôi nhà này, vợ tôi bảo vậy.
 • If all men told the truth, the tears of the women would create another flood – Nếu tất cả đàn ông đều nói sự thật thì nước mắt của phụ nữ sẽ tạo ra một cơn đại hồng thủy.
 • Nobody loves a woman because she is beautiful or ugly, stupid or intelligent. We love because we love – Không ai yêu một người phụ nữ bởi cô ấy đẹp hay xấu xí, ngu dốt hay thông minh. Chúng ta yêu bởi vì chúng ta yêu.
 • When a woman is talking to you, listen to what she says with her eyes – Khi một người phụ nữ đang nói chuyện với bạn, hãy lắng nghe những gì cô ấy nói qua ánh mắt của nàng.
 • Women are like banks, they take every cent you got and give you very little interest – Phụ nữ giống như ngân hàng, họ lấy của bạn từng đồng và trả cho bạn rất ít lãi suất.
 • Women are like police. They can have all the evidence in the world but they still want a confession – Phụ nữ giống như cảnh sát. Họ có thể cỏ tất cả mọi bằng chứng trên đời nhưng họ vẫn mong muốn một lời thú tội.

Quote Tiếng Anh Về Hoa

Các câu quote tiếng Anh về hoa ngọt ngào, lãng mạn và vui vẻ.

 • A flower cannot blossom without sunshine, and man cannot live without love: Một bông hoa không thể nở nếu không có ánh nắng và con người không thể sống thiếu tình yêu.
 • After women, flowers are the most lovely thing God has given the world: Sau phụ nữ, hoa là thứ đáng yêu nhất mà Chúa ban cho thế giới.
 • Every flower is a soul blossoming in nature: Mỗi bông hoa là một linh hồn nở rộ trong tự nhiên.
 • Happiness held is the seed; happiness shared is the flower: Hạnh phúc được tạo bởi hạt giống; hạnh phúc chia sẻ bởi bông hoa.
 • Happiness radiates like the fragrance from a flower and draws all good things towards you: Hạnh phúc tỏa ra như hương thơm từ một bông hoa và thu hút mọi điều tốt đẹp về phía bạn.
 • Hope is the only bee that makes honey without flowers: Hy vọng là con ong duy nhất làm cho mật ong không có hoa.
 • There are always flowers for those who want to see them: Luôn có hoa cho những ai muốn nhìn thấy chúng.
 • Weeds are flowers too, once you get to know them: Cỏ dại cũng là hoa, một khi bạn đã biết chúng.

Khám phá thêm: 🌹Stt Hoa Hồng Hay🌹

quotes tiếng anh hay

Quote Tiếng Anh Về Thành Công

Đọc và chiêm nghiệm qua những câu quote tiếng Anh về thành công.

 • A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success – Thêm một chút bền bỉ, một chút nỗ lực, và điều tưởng chừng như là thất bại vô vọng có thể biến thành thành công rực rỡ.
 • Failure isn’t bad if it doesn’t attack the heart. Success is all right if it doesn’t go to the head – Thất bại chẳng tồi tệ nếu nó không ghi dấu vào tim. Thành công là tốt đẹp nếu nó không bốc lên đầu.
 • He’s never been very successful. When opportunity knocks, he complains about the noise – Anh ta chưa bao giờ thành công lắm. Khi cơ hội gõ cửa, anh ta phàn nàn về tiếng ồn.
 • To be a winner, all you need to give is all you have – Để trở thành người thắng cuộc, tất cả những gì bạn cần đến là tất cả những gì bạn có.
 • To succeed in the world it is not enough to be stupid, you must also be well-mannered – Để thành công trong thế giới này, chỉ ngu xuẩn là không đủ, anh cũng phải biết xử thế.
 • The best way to succeed in life is to act on the advice we give to others – Cách tốt nhất để thành công trong đời là hành động theo lời khuyên mà ta trao cho người khác.
 • You are forgiven for your happiness and your successes only if you generously consent to share them – Bạn được tha thứ cho hạnh phúc và thành công của mình chỉ khi bạn sẵn sàng hào phóng chia sẻ chúng.

🔰Stt Thành Công🔰 với những triết lý về sự thành bại

quotes tiếng anh hay

Quote Tiếng Anh Về Học Tập

Thế giới sẽ đi thụt lùi nếu không học mỗi ngày. Quote tiếng Anh về học tập sâu sắc và cực kỳ giá trị của việc học.

 • Adventure is the best way to learn – Trải nghiệm là cách học tốt nhất.
 • Education is the most powerful weapon we use to change the world – Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới.
 • It’s what we think we know keep us from learning – Chính những gì chúng ta nghĩ mình đã biết kéo chúng ta ra khỏi việc học.
 • Learning is the eye of the mind – Học tập là con mắt của trí tuệ.
 • Learning is the treasure that will follow its owner everywhere – Học tập là một kho báu đi theo chủ nhân của nó tới mọi nơi.
 • Live as if you were to die tomorrow, learn as if you were to live forever – Sống như thể bạn sẽ chết ngày mai, học như thể bạn sẽ sống mãi mãi.
 • Never stop learning because life never stop teaching – Đừng bao giờ ngừng học tập vì cuộc đời không bao giờ ngừng dạy.
 • Once you stop learning, you’ll start dying – Một khi bạn ngừng học tập thì bạn sẽ chết.
 • Study not what the world is doing, but what you can do for it – Học không phải về việc thế giới đang làm gì, mà là những gì bạn có thể làm cho nó.
 • Study the past if you would define the future – Học về quá khứ nếu bạn muốn định nghĩa tương lai.
 • You learn something everyday if you pay attention – Bạn luôn học được thứ gì đó mỗi ngày nếu bạn để ý.

Hi vọng qua những câu quote tiếng Anh trên, bạn có thể hiểu thêm về cuộc sống và xã hội này. Hãy chọn câu nói mà bạn tâm đắc nhất và chia sẻ lên để mọi người cùng biết nhé.

Viết một bình luận