Bubble
Small caps
Currency
Double Struck
Antrophobia
Invisible Ink
Fraktur
Bold Fraktur
Paranormal
Black bubble
Bold Script
Hand Writing 1
Hand Writing 2
Symbols
Fancy style 1
Fancy style 2
Fancy style 3
Fancy style 4
Fancy style 5
Fancy style 6
Fancy style 7
Fancy style 8
Fancy style 9
Fancy style 10
Fancy style 11
Fancy style 12
Fancy style 13
Fancy style 14
Fancy style 15
Fancy style 16
Fancy style 17
Fancy style 18
Fancy style 19
Fancy style 20
Fancy style 21
Fancy style 22
Fancy style 23
Fancy style 24
Fancy style 25
Fancy style 26
Fancy style 27
Fancy style 28
Fancy style 29
Fancy style 30
Fancy style 31
Fancy style 32
Fancy style 33
Fancy style 34
Fancy style 35
Fancy style 36
Fancy style 37
Fancy style 38
Fancy style 39
Fancy style 40
Fancy style 41
Fancy style 42
Fancy style 43
Fancy style 44
Fancy style 45
Fancy style 46
Fancy style 47
Rusify
Bold
Italic
Bold Italic
Monospace
Sorcerer
Special
Blurry
Dirty
Knight
Emoji text
H4k3r
Fairy
Square
Thin
Tiny
Upside down
Black square
Magic
Love
Black bracket
White bracket
Strikethrough
Tilde strikethrough
Slash
Underline
Double underline
Stinky
Bridge above
Bridge bellow
Asterisk bellow
Plus sign bellow
x above bellow
Arrow bellow

BáșĄn nháș„p chọn một Icon dưới đñy để ChĂšn thĂȘm vĂ o Chữ mĂ  báșĄn thĂ­ch ở trĂȘn.
π ∞ √ ∑ ⊄ ∫ ∟ ∟ ∏ ∭ ÂŒ Âœ Ÿ ⅐ ⅑ ⅒ ⅓ ⅔ ⅕ ⅖ ⅗ ⅘ ⅙ ⅚ ⅛ ⅜ ⅝ ⅞ ⅟ ↉ ∔ ∷ ≩ ≧ ╳ ✕ ✖ ✚ ïčą ïčŁ ïč€ ïč„ ïŒ…     ∧ ∠ ∩ âˆȘ ° Ă· ≡ ≄ ≀ ≠ √ ‰ ‱ ∎ × ± ℃ ℉ ㎎ ㎏ ㎜ ㎝ ㎞ ㎡ ㏄ ㏎ ㏑ ㏒ ㏕ ° Âč ÂČ Âł ⁰ ⁱ ⁎ ⁔ ⁶ ⁷ ⁞ âč âș ⁻ ⁌ ⁜   ⁿ ₀ ₁ ₂ ₃ ₄ ₅ ₆ ₇ ₈ ₉ ₊ ₋ ₌ ₍ ₎ ₐ ₑ ₒ ₓ ₔ Âź ℱ ©
★ ☆ ✡ ✩ ✧ ✩ âœȘ ✫ ✬ ✭ ✼ ✯ ✰ ⁂ ⁎ ⁑ ✱ ✣ ✀ ✄ ✱ âœČ ✳ ✮ ✔ ✶ ✷ ✾ âœč âœș ✻ ✌ ✜ ✟ ✿ ❀ ❁ ❂ ❃ ❇ ❈ ❉ ❊ ❋
↕ ↖ ↗ ↘ ↙ ↚ ↛ ↜ ↝ ↞ ↟ ↠ ↡ ↱ ↣ ↀ ↄ ↩ ↧ ↹ ↩ â†Ș ↫ ↬ ↭ ↼ ↯ ↰ ↱ â†Č ↳ ↮ ↶ ↷ ↾ â†č â†ș ↻ ↌ ↜ ↟ ↿ ⇀ ⇁ ⇂ ⇃ ⇄ ⇅ ⇆ ⇇ ⇈ ⇉ ⇊ ⇋ ⇌ ⇍ ⇎ ⇏ ⇕ ⇖ ⇗ ⇘ ⇙ ⇚ ⇛ ⇜ ⇝ ⇞ ⇟ ⇠ ⇡ ⇱ ⇣ ⇀ ⇄ ⇩ ⇧ ⇹ ⇩ â‡Ș ⌅ ⌆ ⌀ ⏎ ▶ ☇ ☈ ☊ ☋ ☌ ☍ ➔ ➘ ➙ ➚ ➛ ➜ ➝ ➞ ➟ ➠ ➡ ➱ ➣ ➀ ➄ ➊ ➧ ➚ ➩ âžȘ ➫ ➬ ➭ ➼ ➯ ➱ âžČ ➳ ➮ ➔ ➶ ➷ ➾ âžč âžș ➻ ➌ ➜ ➟ ‎ — ↔ ↓ ↔ ← → ↑
ˍ ∎ ⊞ ⊟ ⊠ ⊡ ⋄ ⎔ ▀ ▁ ▂ ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ █ ▉ ▊ ▋ ▋ ▌ ▍ ▎ ▏ ▐ ░ ▒ ▓ ▔ ■ □ ▱ ▣ â–€ â–„ ▩ ▧ ▹ ▩ â–Ș ▫ ▬ ▭ ▼ ▯ ▰ ▱ â–ș ◄ ◆ ◇ ◈ ◘ ◙ ◚ ◛ ◱ ◣ â—€ â—„ ◧ ◹ ◩ â—Ș ◫ ☖ ☗ ❏ ❐ ❑ ❒ ❖ ❘ ❙ ❚ ◊
∆ ⊿ â–Č △ ▮ â–” ▶ ▷ ▾ â–č â–ș ▻ â–Œ â–œ â–Ÿ ▿ ◀ ◁ ◂ ◃ ◄ ◅ ◱ ◣ â—€ â—„ ◬ ◭ ◼ ∇
` ˊ ᐟ ‐ ‑ ‒ ― ⁃ ≣ ⋐ ⋑ ⋒ ⋓ ⌒ ⌜ ⌝ ⌞ ⌟ ⎯ ─ ━ │ ┃ ┄ ┅ ┆ ┇ ┈ ┉ ┊ ┋ ┌ ┍ ┎ ┏ ┐ ┑ ┒ ┓ └ └ ┕ ┖ ┗ ┘ ┙ ┚ ┛ ├ ├ ┝ ┞ ┟ ┠ ┡ ┱ ┣ ─ ┄ ┩ ┧ ┹ ┩ â”Ș ┫ ┬ ┭ ┼ ┯ ┰ ┱ â”Č ┳ ┮ â”” ┶ ┷ ┾ â”č â”ș ┻ ┌ ├ ┟ ┿ ╀ ╁ ╂ ╃ ╄ ╅ ╆ ╇ ╈ ╉ ╊ ╋ ╌ ╍ ╎ ╏ ═ ═ ║ ╒ ╓ ╔ ╔ ╔ ╕ ╕ ╖ ╖ ╗ ╗ ╘ ╙ ╚ ╚ ╛ ╛ ╜ ╜ ╝ ╝ ╞ ╟ ╟ ╠ ╡ ╡ ╱ ╱ ╣ ╣ â•€ â•€ â•„ â•„ ╩ ╩ ╧ ╧ ╹ ╹ ╩ ╩ â•Ș â•Ș ╫ ╬ ╬ ╭ ╼ ╯ ╰ ╱ â•Č ╳ ╮ â•” ╶ ╷ ╾ â•č â•ș ╻ â•Œ â•œ â•Ÿ ╿ ▏ ▕ ◜ ◝ ◞ ◟ ◠ ◡ ☰ ☱ â˜Č ☳ ☎ ☔ ☶ ☷ ✕ ≡ ⌈ ⌊ — ⌉ ⌋
⊖ ⊘ ⊙ ⊚ ⊛ ⊜ ⊝ ◉ ○ ◌ ◍ ◎ ● ◐ ◑ ◒ ◓ ◔ ◕ ◖ ◗ ◩ ◯ ❍ ⩿ ⊕ ⊗
ʌ ɑ: ĂŠ e ə ɜ: ÉȘ i: ɒ ɔ: ʊ u: aÉȘ aʊ eÉȘ oʊ ɔÉȘ eə ÉȘə ʊə b d f g h j k l m n Ƌ p r s ʃ t tʃ Ξ Ă° v w z ʒ dʒ
Ⅰ Ⅱ ⅱ Ⅳ â…€ â…„ Ⅹ Ⅷ ⅹ Ⅹ â…Ș Ⅻ ⅰ ⅱ â…Č ⅳ Ⅾ â…” ⅶ ⅷ ⅾ â…č â…ș ⅻ â“Ș ① ② ⑱ ④ â‘€ â‘„ ⑩ ⑧ ⑹ ⑩ â“” ⓶ ⓷ ⓾ â“č â“ș ⓻ â“Œ â“œ â“Ÿ ⑮ â‘” ⑶ ⑷ ⑾ â‘č â‘ș ⑻ â‘Œ â‘œ ⓿ ❶ ❷ ❞ âč âș ❻ ❌ ❜ ❟ ❿ ㈠ ㈥ ㈹ ㈣ ㈀ ㈄ ㈊ ㈧ ㈚ ㈩ ㊀ ㊁ ㊂ ㊃ ㊄ ㊅ ㊆ ㊇ ㊈ ㊉          
♔ ♕ ♖ ♗ ♘ ♙ ♚ ♛ ♜ ♝ ♞ ♟
♩ â™Ș ♫ ♬ ♭ ♼ ♯
ϟ ☀ ☁ ☂ ☃ ☉ ☌ ☜ ☟ ♁ ♹ ❄ ❅ ❆
დ ჊ ♡ ❣ ❀ ❄ ❊ ❧ ♄ ☀ ☄ ☧ ☚ ☩ ☫ ☏ ☭ ☯ ☜ ☟ ✙ ✚ ✛ ✜ ✝ ✞ ✟ ✠ ✡ ✱ 捍 捐
‱ № ℗ ℠ ℡ ℀ ℁ ℅ ℆ ⅍ ☊ ☎ ☏ ✁ ✂ ✃ ✄ ✆ ✇ ✈ ✉ ✎ ✏ ✐ ✑ ✒ ℱ © Âź ‰ § ¶
⏎ ⇧ â‡Ș ⌂ ⌘ ⌄ ⎋ ⌫ ᎎᎰ
∛ ∜ ☐ ☑ ☒ ✓ ✔ ✗ ✘ ∹ √
â˜č â˜ș ☻ ☿ ♀ ♂ 〠 ヅ ツ ㋡ 웃 유 ĂŒ ŰȘ
˙   ‧ — — ❛ ❜ ❝ ❞ 、 。 〃 「 」 『 』 〝 〞 ïž° ïž° ïč ïč‚ ïčƒ ïč„ ïč ïč’ ïč” ïč” ïč• ïŒ             ‱ 
 Âż “ ‘ · â€Č ” ’
〈 〈 〉 《 》 「 」 『 』 【 】 〔 〕 ïž”  ïž· ïžž ïžč ïžș ïž»  ïžœ ïžœ  ïžż ïč€ ïč ïč ïč‚ ïčƒ ïč„ ïč™ ïč™ ïčš ïč› ïčœ ïč ïčž ïč€ ïč„ ïŒˆ      
$ € ÂŁ „ ₼ à§Č à§ł àŻč àžż ៛ ₠ ₡ ₱ ₣ â‚€ â‚„ ₩ ₧ ₹ ₩ â‚Ș ₫ ₭ ₯ ₰ ₱ â‚Č ₳ ₮ â‚” ïż„ ï·Œ Âą € ƒ
🎍 🎒 🎓 🎏 🎆 🎇 🎐 🎑 🎃 🎄 🎁 🎋 🎉 🎊 🎈 🎌 🔼 đŸŽ„ đŸ“· đŸ“č đŸ“Œ 💿 📀 đŸ’œ đŸ’Ÿ đŸ’» đŸ“± ☎ 📞 📟 📠 📡 đŸ“ș đŸ“» 🔊 🔉 🔈 🔇 🔔 🔕 📱 📣 ⏳ ⌛ ⏰ ⌚ 🔓 🔒 🔏 🔐 🔑 🔎 💡 🔩 🔆 🔅 🔌 🔋 🔍 🛁 🛀 🚿 đŸšœ 🔧 đŸ”© 🔹 đŸšȘ 🚬 💣 đŸ”« đŸ”Ș 💊 💉 💰 💮 đŸ’” đŸ’· đŸ’¶ 💳 💾 đŸ“Č 📧 đŸ“„ đŸ“€ ✉ đŸ“© 📹 📯 đŸ“« đŸ“Ș 📬 📭 📼 📩 📝 📄 📃 📑 📊 📈 📉 ïżœïżœ 📋 📅 📆 📇 📁 📂 ✂ 📌 📎 ✒ ✏ 📏 📐 📕 📗 📘 📙 📓 📔 📒 📚 📖 🔖 📛 🔬 🔭 📰 🎹 🎬 đŸŽ€ 🎧 đŸŽŒ đŸŽ” đŸŽ¶ đŸŽč đŸŽ» đŸŽș đŸŽ· 🎾 đŸ‘Ÿ 🎼 🃏 🎮 ïžđŸ€„ïž đŸș 📿 🕋 ⚒ ⚔ ⚖ ⚗ ⚙ ⌹ đŸ•¶ ⏱ âČ ☂ ⚜ ⚰ ⚱ ⛏ ⛑ ⛓ ⛩ 💅 ⛱ 🎰 đŸŽ© 👑 👒 đŸ’Œ 👜 👝 👛 👓 🎀 🌂 💄 💍 💎 👣 🌡 🎖 🎗 🎙 🎚 🎛 🎞 🎟 🏅 🏔 🏕 🏖 đŸ” đŸ· 📾 đŸ“œ 🕉 🕊 🕯 🕰 🕳 🕾 đŸ•č đŸ’© 🖇 🖊 🖋 🖌 🖍 đŸ–„ 🖹 đŸ–± đŸ–Č đŸ–Œ 🗂 🗃 🗄 🗑 🗒 🗓 🗜 🗝 🗞 🗡 🗳 đŸ—ș 🛋 🛌 🛍 🛎 🛏 🛠 🛡 🛱 👟 👞 👡 👠 👱 👕 👔 👚 👗 đŸŽœ 👖 👘 👙 🏼 đŸŽȘ 🎭 📍 ⛜ đŸ„‚ đŸ„ƒ đŸ„„ đŸ„ 🛒 💐 🌾 đŸŒ· 🍀 đŸŒč đŸŒ» đŸŒș 🍁 🍃 🍂 🌿 đŸŒŸ 🍄 đŸŒ” 🌮 đŸŒČ 🌳 🌰 đŸŒ± đŸŒŒ 🌐 🌞 🌝 🌚 🌑 🌒 🌓 🌔 🌕 🌖 🌗 🌘 🌜 🌛 🌙 đŸ”„ 💧 ✹ 🌟 🌍 🌎 🌏 🌋 🌌 🌠 ⛈ ☄ ⛰ ☘ ⭐ ☀ ⛅ 🏜 🏝 ☁ âšĄïž ☔ ❄ ⛄ đŸŒ€ đŸŒ„ 🌩 🌧 🌹 đŸŒ© đŸŒȘ đŸŒ« 🌬 đŸœ 🌀 🌁 🌈 🌊 đŸ—Ÿ đŸ—» 🌄 🌅 🌃 đŸ—œ 🌉 đŸ„€ 🔠 🔡 đŸ”€ â„č 🆗 🆕 🆙 🆒 🆓 🆖 đŸ“¶ 🎩 🈁 đŸˆŻïž 🈳 đŸˆ” 🈮 đŸˆČ 🉐 đŸˆč đŸˆș đŸˆ¶ đŸˆšïž đŸš» đŸšč đŸšș đŸšŒ đŸšŸ 🚰 🚼 đŸ…żïž â™żïž 🚭 đŸˆ· 🈾 🈂 Ⓜ 🛂 🛄 🛅 🛃 🉑 ăŠ™ïž ăŠ—ïž 🆑 🆘 🆔 đŸš« 🔞 đŸ“” 🚯 đŸš± 🚳 đŸš· 🚾 ⛔ âœłïž ❇ ❎ ✅ ✎ 💟 🆚 📳 📮 🅰 đŸ…± 🆎 đŸ…Ÿ 💠 ➿ ♻ 🏧 đŸ’č đŸ’Č đŸ’± © Âź ℱ ă€œïž 〰 ❌ ⭕ ❗ ❓ ❕ ❔ 🕛 🕧 🕐 🕜 🕑 🕝 🕒 🕞 🕓 🕟 🕔 🕠 🕕 🕖 🕗 🕘 🕙 🕚 🕡 🕱 🕣 đŸ•€ đŸ•„ 🕩 ⃣ 1⃣ 2⃣ 3⃣ 4⃣ 5⃣ 6⃣ 7⃣ 8⃣ 9⃣ 0⃣ 🔟 🔱 #⃣ 🔣 ⏭ ⏼ ⏯ *ïžâƒŁ ⏞ âč âș ☹ ☣ ✖ ➕ ➖ ➗ ♠ ♄ â™Łïž ♊ 💼 💯 đŸ’« đŸ’„ 💱 💩 đŸ’€ 💹 ✔ ☑ 🔘 🔗 ➰ đŸ”± đŸ”Č 🔳 âŹœïž âŹ›ïž ◌ ◻ ◟ ◜ â–Ș ▫ đŸ”ș ⚫ âšȘ 🔮 đŸ”” đŸ”» đŸ”¶ đŸ”· 🔾 đŸ”č ⁉ ‌ đŸ» đŸŒ đŸœ đŸŸ 🏿 🛐 🕎 ✝ âœĄïž ☊ â˜Ș ☟ ☯ ☞ ⚛ ♈ ♉ ♊ ♋ ♌ ♍ ♎ ♏ ♐ ♑ ♒ ♓ ⛎ 🔯 🔰 🇩 🇧 🇹 đŸ‡© đŸ‡Ș đŸ‡« 🇬 🇭 🇼 🇯 🇰 đŸ‡± đŸ‡Č 🇳 🇮 đŸ‡” đŸ‡¶ đŸ‡· 🇾 đŸ‡č đŸ‡ș đŸ‡» đŸ‡Œ đŸ‡œ đŸ‡Ÿ 🇿 đŸ‡ŻđŸ‡” đŸ‡°đŸ‡· đŸ‡©đŸ‡Ș 🇹🇳 đŸ‡ș🇾 đŸ‡«đŸ‡· đŸ‡Ș🇾 🇼đŸ‡č đŸ‡·đŸ‡ș 🇬🇧 🇩🇿 🇩đŸ‡ș đŸ‡ŠđŸ‡Œ 🇩🇮 đŸ‡ŠđŸ‡± 🇩đŸ‡Č 🇩🇾 🇩đŸ‡č 🇩đŸ‡Ș 🇩🇬 đŸ‡ŠđŸ‡« 🇩🇼 đŸ‡ŠđŸ‡© đŸ‡ŠđŸ‡· 🇧🇮 đŸ‡§đŸ‡· 🇧🇳 ïżœïżœđŸ‡Č 🇧đŸ‡č 🇧🇾 đŸ‡§đŸ‡Ÿ 🇧🇿 đŸ‡§đŸ‡Œ 🇧đŸ‡Ș đŸ‡§đŸ‡« 🇧🇬 🇧🇭 🇧🇼 🇧🇯 🇧🇩 🇧🇧 đŸ‡§đŸ‡© đŸ‡šđŸ‡» ïżœïżœđŸ‡Œ 🇹đŸ‡ș 🇹🇿 đŸ‡šđŸ‡Ÿ 🇹đŸ‡Č 🇹🇰 đŸ‡šđŸ‡± đŸ‡šđŸ‡· 🇹🇮 đŸ‡šđŸ‡© 🇹🇩 🇹🇬 đŸ‡šđŸ‡« 🇹🇼 🇹🇭 đŸ‡©đŸ‡Ż đŸ‡©đŸ‡Č đŸ‡©đŸ‡° đŸ‡©đŸ‡Ž đŸ‡©đŸ‡ż đŸ‡ȘđŸ‡č đŸ‡ȘđŸ‡· đŸ‡Ș🇬 đŸ‡ȘđŸ‡Ș đŸ‡Ș🇹 đŸ‡«đŸ‡Ž đŸ‡«đŸ‡ź đŸ‡«đŸ‡Ż 🇬đŸ‡č 🇬🇳 🇬đŸ‡Č đŸ‡ŹđŸ‡” đŸ‡ŹđŸ‡· đŸ‡ŹđŸ‡¶ 🇬đŸ‡ș đŸ‡ŹđŸ‡Œ đŸ‡ŹđŸ‡Ÿ đŸ‡ŹđŸ‡« 🇬🇭 🇬🇼 🇬đŸ‡Ș đŸ‡ŹđŸ‡© 🇬🇩 🇭đŸ‡ș đŸ‡­đŸ‡· 🇭🇳 🇭🇰 🇭đŸ‡č 🇼đŸ‡Ș đŸ‡źđŸ‡© đŸ‡źđŸ‡· đŸ‡źđŸ‡¶ 🇼🇳 đŸ‡źđŸ‡± 🇼🇾 🇯🇮 🇯đŸ‡Č 🇰🇬 🇰đŸ‡Ș 🇰🇭 🇰🇼 đŸ‡°đŸ‡Œ 🇰🇿 đŸ‡°đŸ‡Ÿ 🇰🇳 🇰đŸ‡Č đŸ‡°đŸ‡” đŸ‡±đŸ‡° đŸ‡±đŸ‡· đŸ‡±đŸ‡ž đŸ‡±đŸ‡č đŸ‡±đŸ‡» đŸ‡±đŸ‡ș đŸ‡±đŸ‡Ÿ đŸ‡±đŸ‡ź đŸ‡±đŸ‡š đŸ‡±đŸ‡§ đŸ‡±đŸ‡Š đŸ‡ČđŸ‡Œ đŸ‡ČđŸ‡» đŸ‡Č🇮 đŸ‡ČđŸ‡Ș đŸ‡Č🇬 đŸ‡ČđŸ‡© đŸ‡Č🇩 đŸ‡Č🇳 đŸ‡ČđŸ‡Č đŸ‡ČđŸ‡· đŸ‡ČđŸ‡¶ đŸ‡ČđŸ‡č đŸ‡Č🇾 đŸ‡ČđŸ‡Ÿ đŸ‡ČđŸ‡œ đŸ‡Č🇿 đŸ‡ČđŸ‡± đŸ‡Č🇰 đŸ‡ČđŸ‡” 🇳🇼 🇳🇩 đŸ‡łđŸ‡± 🇳🇮 đŸ‡łđŸ‡” 🇳🇿 🇳đŸ‡ș 🇳đŸ‡Ș 🇳🇹 🇳🇬 🇮đŸ‡Č đŸ‡”đŸ‡ž đŸ‡”đŸ‡° đŸ‡”đŸ‡Ÿ đŸ‡”đŸ‡Œ đŸ‡”đŸ‡­ đŸ‡”đŸ‡Ź đŸ‡”đŸ‡Ș đŸ‡”đŸ‡Š đŸ‡”đŸ‡· đŸ‡”đŸ‡č đŸ‡”đŸ‡± đŸ‡¶đŸ‡Š đŸ‡·đŸ‡Ș đŸ‡·đŸ‡ž đŸ‡·đŸ‡Ž đŸ‡·đŸ‡Œ 🇾đŸ‡Č 🇾🇩 🇾🇧 🇾🇹 đŸ‡žđŸ‡© 🇾🇬 🇾đŸ‡Ș 🇾🇼 đŸ‡žđŸ‡» 🇾🇿 đŸ‡žđŸ‡Ÿ đŸ‡žđŸ‡œ 🇾đŸ‡č 🇾🇾 🇾🇳 đŸ‡žđŸ‡± 🇾🇰 đŸ‡žđŸ‡· 🇾🇮 đŸ‡č🇮 đŸ‡č🇿 đŸ‡čđŸ‡č đŸ‡čđŸ‡Č đŸ‡č🇳 đŸ‡čđŸ‡± đŸ‡čđŸ‡· đŸ‡čđŸ‡» đŸ‡č🇬 đŸ‡čđŸ‡« đŸ‡č🇯 đŸ‡č🇭 đŸ‡č🇹 đŸ‡ș🇿 đŸ‡șđŸ‡Ÿ đŸ‡ș🇬 đŸ‡ș🇩 đŸ‡»đŸ‡ș đŸ‡»đŸ‡ł đŸ‡»đŸ‡š đŸ‡»đŸ‡Ș đŸ‡»đŸ‡Ź đŸ‡»đŸ‡ź đŸ‡ŒđŸ‡ž đŸ‡ŸđŸ‡Ș 🇿🇩 đŸ‡żđŸ‡Œ 🇿đŸ‡Č đŸ‡ŠđŸ‡¶ đŸ‡ŠđŸ‡œ đŸ‡§đŸ‡± đŸ‡§đŸ‡¶ 🇹🇹 đŸ‡šđŸ‡œ đŸ‡Ș🇭 đŸ‡ȘđŸ‡ș đŸ‡«đŸ‡° đŸ‡«đŸ‡Č 🇬🇬 đŸ‡ŹđŸ‡± 🇬🇾 🇼🇹 🇼đŸ‡Č 🇼🇮 🇯đŸ‡Ș đŸ‡Č🇹 đŸ‡Č🇭 đŸ‡ČđŸ‡ș đŸ‡łđŸ‡« đŸ‡łđŸ‡· đŸ‡”đŸ‡« đŸ‡”đŸ‡Č đŸ‡”đŸ‡ł 🇾🇭 đŸ‡čđŸ‡© đŸ‡č🇰 đŸ‡čđŸ‡Œ đŸ‡»đŸ‡Š đŸ‡ŒđŸ‡« đŸ‡œđŸ‡° đŸ‡ŸđŸ‡č đŸš© 🏳 🏮 ☕ đŸ” đŸ¶ đŸŒ đŸș đŸ» 🍾 đŸč đŸ· 🍮 🍕 🍔 🍟 🍗 🍖 🍝 ♚ 🍛 đŸ€ đŸ± 🍣 đŸ„ 🍙 🍘 🍚 🍜 đŸČ 🍱 🍡 🍳 🍞 đŸ© 🍼 🍩 🍹 🍧 🎂 🍰 đŸȘ đŸ« 🍬 🍭 🍯 🍎 🍏 🍊 🍋 🍒 🍇 🍉 🍓 🍑 🍈 🍌 🍐 🍍 🍠 🍆 🍅 đŸŒœ đŸŒ¶ 🌭 🌼 🌯 đŸŸ 🍿 🧀 đŸ„ đŸ„‘ đŸ„” đŸ„• đŸ„’ đŸ„œ đŸ„ đŸ„– đŸ„ž đŸ„“ đŸ„™ đŸ„š đŸ„˜ đŸ„— đŸ„› 🚱 ⛔ đŸš€ 🚣 ⚓ 🚀 ✈ đŸ’ș 🚁 🚂 🚊 🚉 🚞 🚆 🚄 🚅 🚈 🚇 🚝 🚋 🚃 🚎 🚌 🚍 🚙 🚘 🚗 🚕 🚖 🚛 🚚 🚹 🚓 🚔 🚒 🚑 🚐 đŸšČ 🚡 🚟 🚠 ⛮ 🚜 💈 🚏 🛣 đŸ›€ đŸ›„ đŸ›© đŸ›« 🛬 🛰 🛳 đŸŽ« 🚩 đŸš„ ⚠ 🚧 🎠 🎡 â›Č 🎱 🛑 🛮 đŸ›” đŸ›¶ đŸ¶ đŸș đŸ± 🐭 đŸč 🐰 🐾 🐯 🐹 đŸ» đŸ· đŸœ 🐼 🐗 đŸ” 🐒 🐮 🐑 🐘 đŸŒ 🐧 🐩 đŸ€ đŸ„ 🐣 🐔 🐍 🐱 🐛 🐝 🐜 🐿 🐞 🐌 🐙 🐚 🐠 🐟 🐬 🐳 🐋 🐄 🐏 🐀 🐃 🐅 🐇 🐉 🐎 🐐 🐓 🐕 🐖 🐁 🐂 đŸČ 🐡 🐊 đŸ« đŸȘ 🐆 🐈 đŸ© đŸŸ 🩀 🩁 🩂 đŸ•· 🩃 🩄 🩐 🩑 🩋 🩍 🩊 🩌 🩏 🩇 🩅 🩆 🩉 🩎 🩈 👍 👎 👌 👊 ✊ ✌ 👋 ✋ 👐 👆 👇 👉 👈 🙌 🙏 đŸ’Ș 🖖 🖐 ☝ 👏 ✍ đŸ€˜ 🖕 âŹ†ïž âŹ‡ïž âŹ…ïž âžĄïž ↗ ↖ ↘ ↙ ↔ ↕ 🔄 ◀ ▶ đŸ”Œ đŸ”œ ↩ â†Ș âȘ ⏩ ⏫ ⏬ — ‎ 🔀 🔁 🔂 🔃 🔝 🔚 🔙 🔛 🔜 đŸ€ž đŸ€™ đŸ€› đŸ€œ đŸ€š đŸ€ 🏠 🏡 đŸ« 🏱 🏣 đŸ„ 🏩 đŸȘ đŸ© 🏹 💒 â›Ș 🏬 đŸ€ 🌇 🕌 🕍 🌆 🏯 🏰 â›ș 🏭 đŸ—Œ 🏘 🏞 🏟 🏙 🏚 🏛 🏗 đŸŽČ 🎯 🏈 🏀 ⚜ ⚟ đŸŽŸ đŸŽ± 🏉 🎳 ïžâ›łïž đŸš” 🚮 🏁 🏇 🏆 🎿 ⛷ ⛾ â›č 🏏 🏐 🏑 🏒 🏓 🏾 đŸč 🏂 🏊 🏄 🎣 🏋 🏌 🏍 🏎 đŸ„‡ đŸ„ˆ đŸ„‰ đŸ„Š đŸ„‹ đŸ€ž đŸ€Œ đŸ€œ đŸ€Ÿ đŸ€ș đŸ„… đŸ€č 😂 😄 😃 😀 😊 😉 😍 😘 😚 😗 😙 😜 😝 😛 😳 😁 😔 😌 😒 😞 😣 😱 😭 đŸ˜Ș đŸ˜„ 😰 😅 😓 đŸ˜© đŸ˜« 😹 đŸ˜± 😠 😡 đŸ˜€ 😖 😆 😋 đŸ˜· 😎 😮 đŸ˜” đŸ˜Č 😟 😩 😧 😈 👿 😼 😬 😐 😕 😯 đŸ˜¶ 😇 â˜ș 😏 ïżœïżœ 🙃 🙄 â˜č đŸ€ đŸ€‘ đŸ€’ đŸ€“ đŸ€” đŸ€• 🙁 🙂 đŸ€— đŸ€– đŸ‘Č 👳 👼 đŸ‘· 💂 đŸ‘¶ 👩 👧 👹 đŸ‘© 👮 đŸ‘” đŸ‘± đŸ‘Œ 👾 👯 🙆 🙅 💁 🙋 💆 💇 👰 🙎 🙍 🙇 💛 💙 💜 💚 ❀ 💔 💗 💓 💕 💖 💞 💘 💝 âŁïž 💌 💋 đŸ˜ș 😾 đŸ˜» đŸ˜œ đŸ˜Œ 🙀 😿 đŸ˜č đŸ˜Ÿ đŸ‘č đŸ‘ș 🙈 🙉 🙊 💀 đŸ‘œ 👂 👀 👃 👅 👄 👁 đŸ‘€ đŸ‘„ 🗣 💬 💭 🗹 🗯 đŸš¶ 🏃 💃 đŸ‘« đŸ‘Ș 👬 👭 💏 💑 👹‍👹‍👩 👹‍👹‍👩‍👩 👹‍👹‍👧 👹‍👹‍👧‍👩 👹‍👹‍👧‍👧 đŸ‘šâ€đŸ‘©â€đŸ‘Šâ€đŸ‘Š đŸ‘šâ€đŸ‘©â€đŸ‘§ đŸ‘šâ€đŸ‘©â€đŸ‘§â€đŸ‘Š đŸ‘šâ€đŸ‘©â€đŸ‘§â€đŸ‘§ đŸ‘©â€đŸ‘©â€đŸ‘Š đŸ‘©â€đŸ‘©â€đŸ‘Šâ€đŸ‘Š đŸ‘©â€đŸ‘©â€đŸ‘§ đŸ‘©â€đŸ‘©â€đŸ‘§â€đŸ‘Š đŸ‘©â€đŸ‘©â€đŸ‘§â€đŸ‘§ đŸ‘šâ€â€ïžâ€đŸ’‹â€đŸ‘š đŸ‘©â€â€ïžâ€đŸ’‹â€đŸ‘© đŸ‘šâ€â€ïžâ€đŸ‘š đŸ‘©â€â€ïžâ€đŸ‘© 🕮 đŸ•” đŸ‘» 🎅 🎎 ☃ ☠ 👁‍🗹 🗿 đŸ–€ đŸ€Ł đŸ€  đŸ€Ą đŸ€„ đŸ€€ đŸ€ą đŸ€§ đŸ€¶ đŸ€Ž đŸ€” đŸ€Š đŸ€° đŸ•ș đŸ€ł đŸ€·
Đã ChÚn
Chữ Nghệ Thuáș­t lĂ  một hĂŹnh thức nghệ thuáș­t biáșżn đổi những dĂČng chữ hay kĂ­ tá»± thĂŽng thường thĂ nh những dĂČng chữ khĂĄc nhau vĂŽ cĂčng độc đáo vĂ  sĂĄng táșĄo để lĂ m tăng giĂĄ trị một chủ đề, thĂȘm vĂ o cĂĄ tĂ­nh, nháș„n máșĄnh một Ăœ tưởng hay củng cố một Ăœ nghÄ©, thể hiện cáșŁm xĂșc, táșĄo sá»± quan tĂąm vĂ  táșĄo nĂȘn sá»± háș„p dáș«n về máș·t tháș©m má»č máș·c dĂč Ăœ nghÄ©a cĂąu chữ ban đáș§u váș«n khĂŽng thay đổi.
Symbols.vn cung cáș„p đáșżn báșĄn cĂŽng cỄ táșĄo chữ nghệ thuáș­t online giĂșp báșĄn táșĄo font chữ nghệ thuáș­t online đa dáșĄng để báșĄn chọn lá»±a kiểu ứng Ăœ nháș„t. Với cĂŽng cỄ nĂ y báșĄn cĂł thể viáșżt chữ nghệ thuáș­t online hay ghĂ©p chữ nghệ thuáș­t online một cĂĄch Ä‘ÆĄn giáșŁn nháș„t.
TáșĄi Symbols.vn táșĄo chữ nghệ thuáș­t online lĂ  một trĂŹnh sao chĂ©p - dĂĄn phĂŽng chữ vĂ  thay đổi phĂŽng chữ, chĂšn thĂȘm cĂĄc kĂ­ tá»± đáș·c biệt nhÆ° Emoji & KĂ­ tá»± đáș·c biệt & icon nháș±m táșĄo ra cĂĄc phĂŽng chữ nghệ thuáș­t online cá»±c kĂŹ TUYỆT VỜI.
ChĂșng tĂŽi cung cáș„p cĂŽng cỄ táșĄo chữ nghệ thuáș­t online giĂșp báșĄn chuyển đổi một văn báșŁn bĂŹnh thường thĂ nh cĂĄc kiểu phĂŽng chữ độc đáo miễn phĂ­ khĂĄc nhau, cháșłng háșĄn nhÆ° font chữ hĂŹnh xăm, font chữ thÆ° phĂĄp, font chữ viáșżt tay, font chữ tiáșżng Anh cĆ©, font chữ đáșčp, font chữ nghệ thuáș­t ... font chữ cho Facebook, Twitter , Instagram, Viber, word, Excel, powerpoint... Náșżu đó lĂ  những gĂŹ báșĄn cáș§n thĂŹ cĂŽng cỄ nĂ y lĂ  một nÆĄi hoĂ n háșŁo để báșĄn thỏa sức sĂĄng táșĄo bởi vĂŹ nĂł cung cáș„p nhiều lá»±a chọn cho báșĄn hÆĄn tháșż!
Để sá»­ dỄng cĂŽng cỄ nĂ y thĂŹ cĂĄch táșĄo chữ nghệ thuáș­t online báșĄn tiáșżn hĂ nh theo cĂĄc bước dưới đñy:
✅ Bước ❶: Nháș­p văn báșŁn hay dĂČng chữ báșĄn cáș§n táșĄo vĂ o ĂŽ "Viáșżt DĂČng Chữ BáșĄn Cáș§n Trang TrĂ­ VĂ o Đùy" (nhÆ° trong hĂŹnh đánh dáș„u số 1).
✅ Bước ❷: Chọn phĂŽng chữ nghệ thuáș­t online mĂ  báșĄn thĂ­ch với nhiều font chữ khĂĄc nhau sáș”n cĂł táșĄi symbols.vn, báșĄn kĂ©o xuống dưới để chọn đáșżn khi nĂ o vừa Ăœ thĂŹ thĂŽi.
✅ Bước ❞: Náșżu báșĄn cáș§n trang trĂ­ thĂȘm thĂŹ nháș„n vĂ o ĂŽ " Trang TrĂ­" cĂČn khĂŽng thĂŹ chuyển sang bước 4 nhĂ©.
✅ Bước âč: BáșĄn báș„m vĂ o nĂșt "COPY" gáș§n nĂșt "Trang TrĂ­", báșĄn lÆ°u Ăœ báșĄn thĂ­ch táșĄo font chữ nghệ thuáș­t online nĂ o thĂŹ cáș§n click vĂ o ĂŽ Copy của phĂŽng chữ đó nhĂ©. BáșĄn Chỉ cáș§n sao chĂ©p cĂĄc văn báșŁn tuyệt vời nĂ y lĂȘn Facebook, Twitter, Instagram ... vĂ  gĂąy áș„n tÆ°á»Łng với báșĄn bĂš của báșĄn. BáșĄn cĂł thể viáșżt 1001 máș«u chữ đáșčp nhÆ° in nghiĂȘng, chữ viáșżt hoa, chữ trong ngoáș·c báș±ng kĂ­ tá»± đáș·c biệt... mĂ  báșĄn cáș§n theo cĂĄch riĂȘng của mĂŹnh nhĂ©.
CĂŽng cỄ TáșĄo Chữ Nghệ Thuáș­t Online
BáșĄn muốn chữ kool hÆĄn, đáșčp hÆĄn thĂŹ hĂŁy kĂ©o chuột xuống pháș§n cuối trang để tháș„y cĂĄc cĂŽng cỄ nĂ y giĂșp báșĄn chĂšn thĂȘm cĂĄc Emoji, Icon, kĂ­ tá»± đáș·c biệt... thĂȘm vĂ o dĂČng chữ nghệ thuáș­t của báșĄn, cĂĄch lĂ m báșĄn tham kháșŁo nhÆ° hĂŹnh dưới:
✅ Bước ❶: BáșĄn kĂ©o chuột xuống gáș§n cuối trang, chọn Tab Symbols nĂ o mĂ  báșĄn cáș§n để chọn icon chĂšn vĂ o chữ nghệ thuáș­t (nhÆ° trong hĂŹnh đánh dáș„u số 1).
✅ Bước ❷: Chọn icon trong bộ sÆ°u táș­p 1001 emoji táșĄi symbols.vn, báșĄn chọn đáșżn khi nĂ o vừa Ăœ thĂŹ thĂŽi.
✅ Bước ❞: Náșżu váș«n chÆ°a Æ°ng Ăœ với icon báșĄn tĂŹm thĂŹ báș„m thĂȘm vĂ o "Xem Táș„t CáșŁ Symbols để truy cáș­p vĂ o kho kĂ­ tá»± đáș·c biệt táșĄi symbols.vn.
✅ Bước âč: Sau khi báșĄn chọn Ä‘Æ°á»Łc 1 icon ok rồi thĂŹ tiáșżn hĂ nh copy nhÆ° bước 4 ở trĂȘn lĂ  Ä‘Æ°á»Łc nhĂ©.
ChĂšn thĂȘm kĂ­ tá»± đáș·c biệt vĂ o chữ nghệ thuáș­t
Káșżt QuáșŁ TáșĄo Chữ Nghệ Thuáș­t
Về cÆĄ báșŁn, cĂŽng cỄ táșĄo kiểu chữ đáșčp trá»±c tuyáșżn nĂ y lĂ  một trĂŹnh táșĄo phĂŽng chữ online cho phĂ©p báșĄn copy vĂ  dĂĄn với một cĂș nháș„p chuột, trĂŹnh táșĄo phĂŽng chữ, trĂŹnh táșĄo phĂŽng chữ, trĂŹnh thay đổi phĂŽng chữ, trĂŹnh táșĄo văn báșŁn đáș·c biệt, trĂŹnh táșĄo văn báșŁn thời trang, trĂŹnh táșĄo văn báșŁn láșĄ, trĂŹnh táșĄo văn báșŁn, trĂŹnh táșĄo chữ Æ°a thĂ­ch, trĂŹnh táșĄo webfont, trĂŹnh táșĄo chữ kĂœ, chữ kĂœ TrĂŹnh táșĄo, trĂŹnh táșĄo biểu tÆ°á»Łng văn báșŁn miễn phĂ­, trĂŹnh táșĄo hoáșĄt hĂŹnh logo, trĂŹnh quáșŁn lĂœ phĂŽng chữ ...
CĂŽng cỄ nĂ y giĂșp táșĄo cĂĄc kĂœ hiệu văn báșŁn, chữ Æ°a thĂ­ch Unicode, chữ viáșżt láșĄ máșŻt, phĂŽng chữ Æ°a thĂ­ch, phĂŽng chữ sĂ nh điệu, biểu tÆ°á»Łng độc đáo, biểu tÆ°á»Łng cáșŁm xĂșc, chữ Æ°a thĂ­ch, chữ sĂ nh điệu, chữ thĂș vị, tin nháșŻn trĂČ chuyện láșĄ máșŻt, nick láșĄ máșŻt, biểu tÆ°á»Łng cáșŁm xĂșc, văn báșŁn biểu tÆ°á»Łng cáșŁm xĂșc ... với cĂĄc loáșĄi phĂŽng chữ serif, sans-serif khĂĄc nhau.

Hi vọng bộ cĂŽng cỄ táșĄo chữ nghệ thuáș­t đáșčp trá»±c tuyáșżn mĂ  symbols.vn cung cáș„p nĂ y khĂŽng lĂ m báșĄn tháș„t vọng. BáșĄn cĂł thể tham kháșŁo thĂȘm bộ cĂŽng cỄ khĂĄc Æ°u việt táșĄi symbols.vn nhÆ°: TáșĄo TĂȘn Online, TáșĄo KĂ­ Tá»± Đáș·c Biệt. Náșżu báșĄn hĂ i lĂČng vĂ  Ăœ nghÄ©a hĂŁy chia sáșœ cĂŽng cỄ táșĄo kĂ­ tá»± đáș·c biệt trá»±c tuyáșżn vĂ  địa chỉ web nĂ y đáșżn báșĄn bĂš mĂŹnh nhĂ©