Sớ Cúng Giao Thừa 2023 [Trong Nhà + Ngoài Trời] Đầy Đủ

Chia sẽ bạn ✅ Văn Sớ Cúng Giao Thừa 2023 ❣️ Chuẩn Nhất bao gồm sớ cúng giao thừa trong nhà và sớ cúng giao thừa ngoài trời dịp Tết sắp đến.

Sớ Cúng Giao Thừa

Sớ Giao thừa thường được dùng vào đêm 30 Tết ( hay còn gọi là đêm giao thừa) thời điểm tạm biệt năm cũ và đón chào một năm mới.

Theo quan niệm phong tục tập quán thì lễ cúng giao thừa thường được cử hành ở trong nhà và ngoài trời.

SỚ CÚNG GIAO THỪA
SỚ CÚNG GIAO THỪA

Tham khảo thêm mẫu Văn Khấn Cúng Giao Thừa chuẩn nhất

Nếu bạn bận không thể nhờ viết sớ cúng giao thừa thì có thêm tham khảo mẫu sớ cúng giao thừa chuẩn nhất:

Phục dĩ

Thượng thừa

Đế mệnh vạn phương chức nhâm hiền tri hạ bảo sinh dân nhất tuế đương hành khiển niên chung lễ tống nguyên đán cung nghênh nghị khổn mạo đầu mạo đầu tôn nhan vọng đạt

Viên hữu:

Việt Nam quốc………………………………

Thượng phụng

Phật thánh cúng dưỡng minh liên tiến lễ giao thừa cầu bình an tăng duyên trường thọ sự

Kim thân

Tín chủ:……………………………………………….

Ngôn niệm thần đẳng khấu sinh trần thế mệnh thụ

Thượng cung hà bao hàm trường dưỡng chi công cao nhiên bảo hộ tu bằng vu

Thánh trạch tư nhân…..niên chung…..niên thủy giao thừa thì khắc huy hoàng cung thiết hương đăng tan quân đáo cựu quan hồi nghênh tống

Lễ nghi kính thành đan khổn cẩn cụ sớ văn kiền thân thượng tấu

Cựu niên … vương hành khiển chí đức tôn thần … tào phán quan

Tân niên…vương hành khiển chí đức tôn thần…tào phán quan

Tôn thần

Phù thủy

Động giám

Đức đại khuôn phù ân hoằng bảo hộ hồi triều

Đế khuyết nguyệt trứ hạn ách vu tha phương lưu phúc nhân gian thường tứ trinh tường vu hộ nội tỷ thần đăng gia môn hưng vượng

Nhân vật bình an nhất thiết sở cầu vạn bàn xưng ý quân mông

Thánh đức cộng mộc hồng ân đãng thần hạ tình bất thắng cảm hà chi chí cẩn sớ

… niên…nguyệt….

Nhật thần khấu thủ bách bái thượng sớ

Sớ cúng giao thừa Trong Nhà

Bạn tham khảo thêm mẫu sớ cúng giao thừa trong nhà dưới đây:

Phục dĩ .

Diêu hành Tam giới chức chưởng vạn ban , sơ niên giao hội chi kỳ tống cựu nghinh tân chi lễ .

Sớ vị : Việt Nam Quốc ………… Gia cư phụng Phật Thánh thượng hương hiến cúng , sơ niên giao hội chi thần kỳ tăng Phúc thọ sự .

Kim tín chủ …………..
Thánh đức sĩ oai quang phủ thùy chiếu giám.

Ngôn niệm : Sinh cư trung giới mạng hệ thượng thiên , hà càn khôn phú tải chi ân cảm oai quang phò trì chi đức, tư giả bản nguyệt cát nhật nãi Thánh Thần giao hội chi kỳ , y đệ tử lễ cầu chi nhật kim tắc cẩn cụ sớ văn , hòa nam bái tấu .

…Vương Hành Khiển Hành Binh Chi thần , …Phán Quan Quỷ Vương Sứ Giả , … Vương Hành Khiển Hành Binh Chi Thần , … Phán Quan Quỷ Vương Sứ Giả , nhất thiết oai linh đồng thùy chiếu giám .

Phục nguyện : Đông tàn tống cựu , Xuân chí nghinh tân , kiêm chủ tể thống trị chi bang quyền tri họa Phúc, thừa xa giá tuần hành Tam Giới chức chưởng vạn niên , lâm ngự giao linh tường vân thoại khí .

Nguyện ẩm hưởng Phúc dĩ khang ninh , bảo trai chủ ưng xương thạnh tứ thời lợi lạc an cường , bát tiết phong doanh đại niệm . Cẩn sớ .

Tuế thứ ……… niên …….. nguyệt …….. nhật , thời .
Đệ tử chúng đẳng hòa nam thượng sớ .

Sớ cúng giao thừa Ngoài Trời

Sớ cúng giao thừa tại tư gia

Phục dĩ:

Tam dương khai thái, Ngũ phước lâm môn.

Giờ giao thừa đảnh lễ đấng Từ Tôn,

Mùa tuế đán đón mừng xuân Khánh Triệu

Nước Bát Đức thắm hoa lòng hàm tiếu

Mây Tam Đa vờn hương giới khai minh

Hướng tâm thành: lợi lạc chúng sanh

Trình ý khẩn: quang huy quốc độ.

Duyên nay có:

Nước Việt Nam ……….

Chúng con tên: …………

Nhân buổi giao thừa năm mới, đảnh lễ đấng Từ Tôn

Cúng dường chư Phật, Bồ-tát, Thánh Hiền

Bổn thổ Tài thần, Địa thần, Kim Niên Đương Cai Thái Tuế Chí Đức Tôn thần.

Kỳ nguyện cho đệ tử chúng con:

Thân thể vinh an, gia đình hòa lạc, dân chúng đều hưởng chữ an vui, mọi người được triêm ân phước lợi.

Giờ đây:

Trước cảnh thiêng liêng của mùa Tuế Đán, chúng con thành tâm đảnh lễ: Nam-mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam-mô Từ Thị Di Lặc Tôn Phật.

Nam-mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.

Nam-mô Diệu Cát Tường Bồ-tát.

Nam-mô Nhật Quang Biến Chiếu Bồ-tát.

Nam-mô Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ-tát.

Nam-mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát.

Kim Niên Đương Cai Hành Khiển Sở Vương Chí Đức Tôn Thần.

Hành Binh Hỏa Tinh Biểu Tào Chí Đức Tôn Thần.

Kính nguyện:

Chư Phật nhủ từ bi vô lượng, ban ân lành khắp cõi nhân gian,

Chúa xuân đem phước lộc đề đa, tạo cảnh mới đại đồng hoàn vũ.

Khiến mọi người ân triêm pháp nhũ, giữ giới mà giác ngộ tâm vương,

Để chúng con tắm ánh xuân huy, niềm vui được tràn lan quốc độ.

Khắp mọi nhà: nhân phong vật phụ,

Khắp mọi người: an lạc thọ khương.

Chúng con tắm gội ánh đạo vàng,

Nhân loại xưng dương mùa xuân thủ.

Người già lão đội ân sâu: Phật từ gia hộ,

Khách thanh niên nhờ đức cả: Cam lộ huân triêm.

Cảnh vui tươi nhuần thấm, điều lợi lạc thực thi.

Cùng sát cánh chen vai làm quang huy quốc độ,

Quyết chung lòng góp sức mà phổ độ quần sanh.

Nhân dân an lạc, thế giới an bình,

Chúng con vô cùng cảm bội chư Phật chứng minh.

Mùa Tuế Đán – giờ giao thừa – Xuân… (Năm âm lịch)

Đệ tử chúng con chí thành dâng sớ

Gợi ý cho bạn Mâm Cúng Giao Thừa [Trong Nhà + Ngoài Trời] 3 Miền Đầy Đủ Nhất

Cách Cúng Lễ Giao thừa

Sau đây bạn tham khảo thêm một số cách cúng lễ Giao thừa dưới đây bao gồm cách cúng giao thừa trong nhà và ngoài trời chi tiết.

Cúng giao thừa ngoài trời

Mâm lễ được sắm trưng bày với tấm lòng thành kính tiễn đưa người Nhà Trời cai quản mình ở năm cũ trở lại Thiên đình và đón người mới xuống sẽ làm nhiệm vụ cai quản Hạ giới năm tới.

Vì việc bàn giao, tiếp quản công việc hết sức khẩn trương nên các vị chỉ có thể ăn vội vàng hoặc mang theo, thậm chí chỉ chứng kiến lòng thành của chủ nhà.

Trên chiếc hương án( bàn để trước bàn thờ) thường bày bát hương và lọ cắm hương, đèn dầu hoặc hai ngọn nến.

Cúng Giao thừa trong nhà

Khi cúng giao thừa trong nhà, tất cả mọi thành viên trong gia đình đứng trang nghiêm chắp tay trước bàn thờ, khấn tổ tiên xin các cụ phù hộ độ trì trong nhà mới, cầu an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, cầu tài cầu lộc, sức khỏe dồi dào bình an vô sự.

Trước khi khấn Tổ tiên để mời tiền nhân về ăn Tết cùng với con cháu hậu thế, các gia chủ khấn Thổ Công -> sớ Thổ công, tức là vị thần cai quản trong nhà (thường bàn thờ tổ tiên ở giữa, bàn thờ Thổ Công ở bên trái) để xin phép cho tổ tiên về ăn Tết.

Hướng dẫn bạn sắm Mâm Cúng Đầu Năm Gia Đình + Cơ Quan [Chuẩn Nhất]

Viết một bình luận