Kí Tự Xếp Hình: 99+ Kiểu Ghép Hình Đặc Biệt [Siêu Đẹp]

Kí Tự Đặc Biệt Xếp Hình ❤️ ❤️❤️99+ Kí Tự Tin Nhắn Xếp Hình Tuyệt Đẹp ✅ SMS ghép hình trái tim, tình yêu, khẩu súng, kí tự xếp hình ngôi nhà, noel, tin nhắn, love, biểu cảm, xếp hình con người, nam nữ…

✍ Bạn tiến hành bôi đen sau đó copy kí tự xếp hình mà bạn muốn về để dùng. NGOÀI KÍ TỰ XẾP HÌNH ĐẸP, CHIA SẼ BẠN CÁC ỨNG DỤNG TẠO CHỮ KIỂU, TÊN KÍ TỰ ĐẶC BIỆT ĐẸP TẠI ₴Ɏ₥฿ØⱠ₴.V₦ phổ biến được nhiều bạn dùng dưới đây:

♨️ Tạo Chữ Nghệ Thuật
🆘 Tạo Chữ Gạch Ngang
♨️ Chữ Ngược
🆔 Tạo Chữ Nhỏ {Trên Đầu, Dưới Chân, Số Nhỏ}
🔺 Tạo Tên Đẹp
🈳 Tạo Kí Tự Đặc Biệt

Tin Nhắn Xếp Hình Con Vật

┼┼┼┼┼┼┼████
┼┼┼┼┼┼██████
┼┼┼┼┼████████
┼┼┼┼┼████████
┼┼┼┼┼█████░░░
┼┼┼┼┼████░░░░░░
┼┼┼┼┼┼██░░░░░░░░░
┼┼┼┼┼┼┼░░░░░░░░░░░
┼┼┼┼┼┼░░░░░░░░░░███
┼┼┼┼┼┼░░░░░░░░░█████▒▒▒
┼┼┼┼┼░░░░░░░███████▒▒▒▒▒
┼▒▒▒█░░░░░████████▒▒░░░▒▒
▒▒▒▒██████████████▒░░░░░▒
▒▒░░████████████▒▒▒▒░░░░▒
▒░░░█████████▒▒▒▒▒▒▒▒░░▒▒
▒░░░▒██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒░▒▒▒▒▒░░▒▒▒▒░░▒▒▒▒▒▒▒
┼▒▒▒▒▒▒░██▒▒▒▒██░▒▒▒▒
┼┼┼▒▒▒▒░██▒▒▒▒██░▒▒▒▒
┼┼┼▒▒▒▒▒▒▒░██░▒▒▒▒▒▒▒
┼┼┼▒▒▒▒▒▒░░██░░▒▒▒▒▒▒
┼┼┼┼▒▒▒▒░░░░░░░░▒▒▒▒
┼┼┼┼▒▒▒▒░░░░░░░░▒▒▒▒
┼┼┼┼┼▒▒▒░░░██░░░▒▒▒
┼┼┼┼┼┼▒▒▒░░░░░░▒▒▒
┼┼┼┼██░░▒▒▒▒▒▒▒▒░░██
┼┼███░░░████████░░░███
┼████░░██████████░░████
┼████░░░░░░░░░░░░░░████
█████░░░░░░░░░░░░░░█████
████▒▒░░░░░░░░░░░░▒▒████
██▒▒▒▒▒██████████▒▒▒▒▒██
█▒▒▒▒▒▒▒████████▒▒▒▒▒▒▒█
▒▒▒▒▒▒▒▒████████▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒████████▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒████████▒▒▒▒▒▒▒▒
┼▒▒▒▒▒▒░████████░▒▒▒▒▒▒
┼┼▒▒▒▒░░░██████░░░▒▒▒▒
┼┼┼┼░░░░░░░░░░░░░░░░░
┼┼┼┼┼░░░░░░░░░░░░░░░
┼┼┼┼┼░░░░░░░░░░░░░░░
┼┼┼┼┼┼░░░░░░░░░░░░░
┼┼┼┼┼┼░░░░░░░░░░░░░
┼┼┼┼░░░░░░░┼┼░░░░░░░
┼┼┼░░░░░░░░┼┼░░░░░░░░
┼┼░░░░░░░░░┼┼░░░░░░░░░
┼┼░░░░░░░░░┼┼░░░░░░░░░
┼┼┼░░░░░░░░┼┼░░░░░░░░
┼┼┼┼███░░░┼┼┼┼░░░███
┼┼████████┼┼┼┼████████
┼█████████┼┼┼┼█████████
██████████┼┼┼┼██████████
██████████┼┼┼┼██████████
┼████████┼┼┼┼┼┼████████
_______0¶¶¶¶¶¶
______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶0
____¶¶¶¶_______0¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶0
___¶¶¶0__________¶¶00¶¶¶¶00¶¶¶¶¶
___¶¶0___________¶¶¶¶¶________¶¶¶0
___¶¶0__________¶¶¶¶¶0_________¶¶¶
___¶¶0________0¶¶___¶¶__________¶¶¶
___0¶¶_______________000________¶¶¶
____¶¶¶_________________________¶¶0
_____0¶¶0______________________¶¶¶
_______¶¶____________________¶¶¶0
__0¶¶¶¶¶¶¶0_______________0¶¶¶¶
¶¶¶¶0000¶¶¶0___________0¶¶¶¶0
¶¶________¶¶_________¶¶¶¶¶
¶¶________o¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶0
___________¶¶____0¶¶0______¶¶¶
___________¶¶___0¶¶_________¶¶¶
_______¶¶¶_0¶___¶0__________¶¶¶
________¶¶¶¶¶00¶¶¶¶_________0
_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶0
________¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_______¶¶¶00¶¶¶¶
_______0¶¶¶___¶¶¶
_______0¶¶¶0__________________________00
________¶¶¶¶0_________________________¶¶¶
________0¶¶¶¶_________________________¶¶¶
_________¶¶¶¶¶¶______________________0¶¶¶
__________¶¶¶¶¶¶0________________¶¶¶¶¶¶¶
__________¶¶¶¶¶¶¶¶0___________0¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
___________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______0¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶0
____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__0¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶0
________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
______________0¶¶¶¶¶¶¶¶¶0______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_________0¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________0¶¶¶¶¶¶¶¶¶
______¶¶¶¶¶¶¶0__0¶¶¶0___________¶¶¶¶¶¶¶¶
____¶¶¶¶¶________¶¶¶¶____________¶¶¶¶¶¶¶
___¶¶0___________0¶¶¶____________¶¶¶00¶¶0
___¶¶_____________¶¶¶_____________¶¶¶_0¶¶
___¶¶0____________0¶¶______________¶¶0_¶¶
___0¶0_____________¶¶0______________¶¶__¶¶
____¶¶_____________¶¶¶______________0¶¶__¶¶
____¶¶¶____________0¶¶_______________¶¶¶_¶¶¶
_____¶¶_____________¶¶_______________0¶¶__¶¶
____________________0¶________________¶¶__¶¶
_____________________¶0______________0¶___¶0
_____________________¶0______________0¶___¶0
_____________________¶¶_____________0¶____¶
_____________________¶¶0____________¶¶___¶¶
_____________________0¶____________0¶0__¶¶0
______________________$$$$$$$$
_______________$$$$$$$________$$$$$$$$$
_____________$$________________________$$$$
____________$$_____________________________$$
___________$__________________________________$$
___________$$___________________________________$$
__________$$__$$______________________$$__________$$
________$$__$$___$$$$_________$$$$____$$__________$$$$
______$$___$$__$$$$__$$_____$$$$__$$_$$_____________$$$
______$$___$$____$$$$_________$$$$___$$_______________$$
______$$___$$________________________$$_______________$$
______$$____$$_______________________$$_____________$$
________$$__$$____$$$$$$_____________$$___________$$$
________$$__$$__$$______$$___________$$_________$$
________$$__$$__$$______$$___________$$_______$$
__________$$$$____$$$$$$_____________$$$$____$$$$
__________$$$$_____________________$$__$$____$$$
___________$$_$$$$$$$$$$$$_____$$$$______$$$$_$$
_____________$$___$$______$$$$$_______________$$
_____________$$_____$$$$$$$____________________$$
_____________$$________________________________$$
____________$$_________________________________$$
____________$$_________________________________$$
____________$$___________________________________$
____________$$___________________________________$$
__________$$_________________________$$___________$
__________$$__________$$___________$$_____________$$
________$$__$$________$$_________$$_______________$$
______$$____$$__________$$_______$$_______________$$
______$$____$$____________$$___$$_________________$$
____$$______$$_____________$$_$$_______$$_________$$
____$$______$$________$$____$$$________$$_________$$
____$$______$$________$$____$$$_______$$__________$$
____$$______$$________$$_______________$$__________$$
____$$______$$________$$_______________$$____________$
_$$$$_______$$________$$_______________$$____________$$
$___$$______$$________$$$$___________$$$$____________$$
$___$$______$$________$$__$$_______$$__$$____________$$
_$$$$$______$$________$$____$$___$$_____$$___________$$
____$$______$$________$$______$$_______$$___________$$
____$$______$$________$$_____$$________$$___________$$
__$$________$$________$$$$$$$$___$$$$$$__$$_________$$
__$$________$$________$$______$$$______$$$$_________$$
$$________$$__________$$_________$$$$$$__$$__________$
$$______$$__________$$$$$$$$$$$$$$$______$$__________$
$$_$$_$$$__________$$_____________$$$$$$$__$$_________$
_$$$$$$$___________$$______________________$$________$$
_____$$__$$__$$__$$_$______________________$$__________$$
______$$$$__$___$__$$______________________$$____________$
_______$$___$___$__$________________________$$_$__$$__$$__$
_________$$$$$$$$$$__________________________$$_$_$$$$$$$$

▒▒▒▒▒▒█▓▓█▒██▓▓▓██▒█▓▓█
▒▒▒▒▒█▓▒▒▓█▓▓▓▓▓▓▓█▓▒▒▓█
▒▒▒▒▒█▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓█
▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█
▒▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█
▒▒▒▒▒▒▒█▓▓█▓▓▓▓▓▓█▓▓▓█
▒▒▒▒▒▒▒█▓▓██▓▓▓▓▓██▓▓█
▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▒▒█▓█▒▒▓▓▓▓█
▒▒▒▒▒█▓▓▒▒▓▒▒███▒▒▓▒▒▓▓█
▒▒▒▒▒█▓▓▒▒▓▒▒▒█▒▒▒▓▒▒▓▓█
▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓█
▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▓█
▒▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█
▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓█
▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓█
▒▒▒▒█▓▓▓█▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█▓▓▓█
▒▒██▓▓▓█▓▒▒▒██▒██▒▒▒▓█▓▓▓██
▒█▓▓▓▓█▓▒▒▒▒█▓█▓█▒▒▒▓█▓▓▓▓█
█▓██▓▓█▓▒▒▒▒█▒▓▒█▒▒▒▒▓█▓▓██▓█
█▓▓▓▓█▓▓▒▒▒▒█▓▒▓█▒▒▒▒▓▓█▓▓▓▓█
▒█▓▓▓█▓▓▒▒▒▒▒█▒█▒▒▒▒▒▓▓█▓▓▓█
▒▒████▓▓▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▓▓████
▒▒▒▒▒█▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓█
▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓█
▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓█
▒▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓█▓█▓▓▓▓▓█
▒▒▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓█
▒▒▒▒▒████▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓████
▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓█

_______________¶¶¶¶¶¶
__________¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶
_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶
_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
___ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ [█]¶¶¶¶¶
____¶¶¶¶¶ [█] ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_____¶¶¶¶¶¶¶`▼´¶¶¶¶¶¶
______¶¶¶¶¶¶¶·♥·¶¶¶¶¶
__¤’¤’¤’¤’¤’¤’¤¶¶¶¶¶¶¤’¤’¤’¤’¤’¤’¤
__¶¶¶¶¶’¤’¤’¤’¤’¤I T.’¤’¤’¤’¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¤’¤’¤’¤’¤’¤’¤’¤’¤¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶____ ¶¶¶¶¶’¤’¤’¤’¤’¶¶¶¶¶____ ¶¶
¶¶_____ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶
_¶¶___¶¶¶¶¶________¶¶¶¶___¶¶
__¶¶¶¶¶¶¶¶___________¶¶¶¶¶¶
(♥)¤ª˜¨¨¨¨˜ª¤(♥)¤ª˜¨¨¨¨˜ª¤(♥) 
▒▒▒▒▒▒▒█▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀█
▒▒▒▒▒▒▒█░▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒░█
▒▒▒▒▒▒▒█░▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▄▄▒▓▒▒░█░▄▄
▒▒▄▀▀▄▄█░▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒█░░▀▄▄▄▄▄▀░░█
▒▒█░░░░█░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█░░░░░░░░░░░█
▒▒▒▀▀▄▄█░▒▒▒▒▓▒▒▒▓▒█░░░█▒░░░░█▒░░█
▒▒▒▒▒▒▒█░▒▓▒▒▒▒▓▒▒▒█░░░░░░░▀░░░░░█
▒▒▒▒▒▄▄█░▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒█░░█▄▄█▄▄█░░█
▒▒▒▒█░░░█▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄█░█▄▄▄▄▄▄▄▄▄█
▒▒▒▒█▄▄█░░█▄▄█░░░░░░█▄▄█░░█▄▄█
░▄▀▄▀▀▀▀▄▀▄░░░░░░░░░
░█░░░░░░░░▀▄░░░░░░▄░
█░░▀░░▀░░░░░▀▄▄░░█░█
█░▄░█▀░▄░░░░░░░▀▀░░█
█░░▀▀▀▀░░░░░░░░░░░░█
█░░░░░░░░░░░░░░░░░░█
█░░░░░░░░░░░░░░░░░░█
░█░░▄▄░░▄▄▄▄░░▄▄░░█░
░█░▄▀█░▄▀░░█░▄▀█░▄▀░
░░▀░░░▀░░░░░▀░░░▀░░░
___________________$$$$$$$$
_________________$$$_$$$$$_$$
_______________$$$$$$$$$_$$$$$$
_____________$$$$$_$$$_$$$_$$$$$
__$$$$$$____$$$$_$$$_$$$_$$$_$$$$
_$¶_$¶_$$$_$$$_$$$_$$$_$$$_$$$_$$$
_$______$_$$_$$$_$$$_$$$_$$$_$$$_$$$__$$
__$_$__$__$$$$_$$$_$$$_$$$_$$$_$$$$$$_$$
___$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$
____________$$$$$$$_$$$$$$$_$_$$$$
__________$$_$___$$_$____$$_$___$_$
_________$$$$$__$$$$$___$$$$$__$$$$$
__●__ ●
 _ █___█
 __ █__ █_
 __ █__ █
 __ ███____________█████  
 _█▒░░█_________██▓▒▒▓██ ☆
 █▒░●░░█___ ██▓▒██▓▒▒▓█  ★
 █░█▒░░██_ ██▓▒██▓▒░▒▓█
 _██▒░░██ ██▓▒░██▓▒░▒▓█  ★
 ____█▒░██ ██▓▒░░ ████▓█
 ___█▒░██__██▓▓▒▒░░░██  ★★
 ____█▒░██___████████████
 _____█▒░█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█
 ______██████████████████.•°*”˜҈.•°*”˜҈.
─────────███──────────███
────────█▓▓▓█────────█▓▓▓█
───────█▓▓▓▓██████████▓▓▓▓█
───────█▓▓▓██▒▒▒▒▒▒▒▒██▓▓▓█
────────████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒████
──────────█▒▒▒██▒▒██▒▒▒█
──────────█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█
──────────█▒▒▒▒░██░▒▒▒▒█
──────────██▒▒▓▒▒▒▒▓▒▒██
───────────██▒▒▓▓▓▓▒▒██
────────────█▒▒▒▒▒▒▒▒█
─────████████████████████████
───▓▓▓▓▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▓▓▓▓
──▓▓▒▒▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▒▒▓▓
──▓▒▒▒▓░░░*♥GOOD MORNING!**♥░░▒▓▒▒▒▓
──▓▓▒▒▓▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▓▒▒▓▓
───▓▓▒▓▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▓▒▓▓
─────████████████████████████
─────────█▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒█
────────██▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒██
───────-█▓▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▓█
─███▄─█▒▒▓▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▓▒▒█─▄███
█▓▓▓██▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒██▓▓▓█
█▓▓▓▓█▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒█▓▓▓▓█
█▓▓▓▓██▒▒▒▒▓█████████▓▒▒▒▒██▓▓▓▓█
█▓▓▓▓▓█▒▒▒█▓─────────▓█▒▒▒█▓▓▓▓▓█
─█▓▓▓▓█▒██▓───────────▓██▒█▓▓▓▓█
──█▓▓▓██▓▓─────────────▓███▓▓▓█
───████▓────────────────▓█████
┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼█┼█┼█┼█┼█┼█┼█┼█┼█
┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼█┼█████████████████┼█
┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼█┼█████████████████████┼█
┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼█┼█████████████████████████┼█
┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼█████████████████████████████┼█
┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼█████████████████████████████████
┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼███████████████████████████████┼
┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼███████████████████████████████████
┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼█████████████████████████████████┼
┼┼┼┼┼┼┼┼┼█████████████████████████████████████
┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼███████████████████████████████████┼
┼┼┼┼┼┼┼┼███████████████████████████████████████
┼┼┼┼┼┼┼┼┼█████████████████████████████████████┼
┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼▒▒███████████████████████████████████
┼┼┼┼┼┼┼┼┼▒▒▒▒█████████████████████████████████┼
┼┼┼┼┼┼┼┼▒▒░░▒██████████████████████████████████
██┼┼┼┼▒▒▒▓▓░▒▒████████████████████████████████┼
██▒▒▒▒▒▒▒█▓▒▒▒█████████████████████████████████
┼▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒███████████████████████████████┼
┼┼▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░▒▒█████████████████████████████┼
┼┼┼▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░▒▒█████████████████████████████
┼┼┼┼▒▒▒▒▒▒▒░░░░▒▒███████████████████████████┼
┼┼┼┼┼▒▒▒▒▒▒▒░░▒▒▒████████████████████████████
┼┼┼┼┼┼┼▒▒█▒▒▒▒▒▒█████████████████████████
┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼▒▒▒▒┼┼┼┼▒▒█▒█████████████▒▒█▒┼██┼
┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼▒▒▒▒▒▒▒█┼█┼███┼█┼▒▒▒▒▒▒▒┼┼
┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼▒▒▒▒▒▒┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼▒▒▒▒▒▒┼┼
$$$$$$______________###$$ $_______________####
_$$$$$$______________#$#$#$______________###### 
_$$$$$$____________$$$#$#$#$#____________######
_$$$$$$$________$$$$$$$$########________######
__$$$$$$$_____$$$$$$$$$__#########_____####### 
__$$$$$$$____$$$$$$$$______########____####### 
__$$$$$$$__$$$$$$$$$________#########__###### 
___$$$$$_$$$$$$______(¨ `v´¨ )____######_##### 
_____$$$$$$$$_________`-.¸.-`_______######## 
______$$$$$$$$$$$$$__________############# 
____$$$$$$$$$$$$$$$$$______################ 
____$$$$$$$$$$$$___$$$____###___############ 
___$$$$$$$$$$$$$__$$$$$__#####__############ 
___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#################### 
____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__################## 
_____$$$$$$$$$$$$$$$$$____################ 
________$$$$$$$$$$____________########## 
______$$$$$$$$$$$$$__________#############
____$$$$$$$$$$$$$$$$$______#################
──████─────────────────────────────████
───██████────────░█───█░────────██████
────██?▓████─────██───██─────████▓?██
─────██?░░▓███─────█─█─────███▓░░?██
─────██?░░░░▓███───█─█───███▓░░░░?██
──────██?░?░░░▓██──███──██▓░░░?░?██
──────██?░░░?░░▓███─█─██▓░░░?░░░?██
─────██?░░?░░░?░░▓█████▓░░?░░░?░░?██
─────██?░░░░░░░░?░▓███▓░?░░░░░░░░?██
─────█████████▒░░░░▓█▓░░░░▒█████████
───────█████████▒░░▒█▒░░▒█████████
────███?░░░░░░░██░░▓█▓░░██░░░░░░░?███
─────███?░░?░?░░░░░███░░░░░?░?░░?███
───────██?░░░░░?░░▓███▓░░?░░░░░?██
────────██?░?░░░░▓█████▓░░░░?░?██
────────██?░░░▓████─█─████▓░░░?██
─────────██?▓███────█────███▓?██
─────────██████───────────██████
──────────███──────────────████
________¶¶¶_______1¶______________________________ 
________1¶_1_____§_¶______________________________ 
_________¶__¶111¶__¶______________________________ 
__________¶_¶___¶__¶______________________________ 
_________¶¶1_¶¶¶¶¶¶_______________________________ 
________¶¶¶¶¶¶§¶¶¶¶_______________________________ 
_______¶¶¶¶¶§§¶__§¶_______________________________ 
______¶¶¶¶¶§11§__1¶§______________________________ 
_____¶¶¶§§§§111§§§¶§§_____________________________ 
____¶¶¶¶§§¶1§1§11111§¶¶___________________________ 
____¶¶¶1§§1¶¶§§¶¶1§§111§1¶________________________ 
___¶¶¶¶11111¶§¶¶__1§¶§1§¶¶¶_______________________ 
___¶¶¶11111111§¶¶____¶1¶1_________________________ 
___¶§¶11111111§1¶_________________________________ 
_____¶§§1111111§11¶_______________________________ 
_____¶111111111111§1§¶¶___________________________ 
_____¶1111111111111§§§§§§§§¶¶¶¶¶§___111___________ 
_____1§1111111111111111111111111§§§11§§§§§¶¶______ 
______¶1111111111111111§§§§11111111§§§111§§1§¶____ 
______¶¶111111§11111111111111111111111111111§¶¶___ 
_______¶§§1111§111111111111111111111111111111§¶___ 
________¶¶§1¶¶§111111111111111111111111111111§¶§__ 
_________¶111§¶111111111111111111111111111111¶§1__ 
_________¶111¶¶§111§§111111111§§1§11111§§§11¶¶¶___ 
_________¶1§¶_¶¶¶¶¶§§§§§§§§§§§¶¶¶§11111§§§§¶¶¶¶___ 
________¶§§¶___¶§¶____1§¶¶¶§1___¶§111§§§¶¶1¶_§¶___ 
_______¶§§¶____¶§¶_______________§11§§¶¶¶1§¶1¶¶___ 
_______¶§¶_____¶1§¶______________¶§1§¶___¶§§1§1___ 
_______¶§______¶¶¶§_______________¶§1¶_____¶§¶¶___ 
______¶¶________¶¶________________¶11¶_____¶¶¶¶___ 
_____¶§_________¶¶_______________¶§¶¶______¶¶¶¶¶__ 
____§1¶_________¶¶______________¶§¶________¶¶¶¶¶__ 
___1§¶¶________¶¶¶_____________¶1¶_________¶¶_¶___ 
__¶_1¶_________1§§___________¶§1¶_________¶§¶_____ 
______________¶__1__________¶__¶_________¶¶¶______
┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼▒
┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼▒▒▒
┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼▒▒░▒
┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼▒▒░░▒
┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼████▒▒▒░░▒
┼┼┼┼┼┼┼┼┼███████▒▒░░▒█
┼┼┼┼┼┼┼┼█████████▒▒████
┼┼┼┼┼┼┼████████▒█▒▒█████
┼┼┼┼┼┼┼████████▒▒▒▒██████
┼┼┼┼┼┼████████▒▒▒▒▒███████
┼┼┼┼┼┼██████▒█▒▒▒▒▒████████
┼┼┼┼┼████▒█▒▒▒▒▒▒▒██████████
┼┼┼┼┼┼░▒▒▒░▒▒▒▒▒▒▒███████████
┼┼┼┼┼░▒▒▒▒██░▒▒▒▒▒▒███████████
┼┼┼┼┼░▒▒▒▒██░▒▒▒▒▒▒███████████
┼┼┼┼░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒█████████
┼┼┼┼░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█████████
┼┼┼░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▒██████
┼┼░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▒██████
┼┼░▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░┼░▒▒█▒▒██████
┼┼░▒██▒▒▒▒▒▒▒▒░░┼┼┼░▒▒▒▒██████
┼┼░▒▒▒▒▒▒█▒░░┼┼┼┼┼┼┼░▒▒▒██▒███
┼┼░▒▒▒▒▒█▒▒░┼┼┼┼┼┼┼┼░▒▒▒██▒███
┼┼┼░▒▒▒██▒░┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼░▒▒██▒███
┼┼┼┼┼▒█▒░┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼░▒▒█▒███
┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼░▒▒█▒███
┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼░▒▒▒███
┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼░▒░█░█
___________________s$$$$$$$$$s
__________________$$________$$$$s
__________________$$__$$$$$$____$$s
__________________$$__$$__________$$s
___________s$$$$$$$$________________$$
_______s$$$$________$$________$$____$$s
_____s$$____________$$________________$$
___s$$________________$$______________$$
__$$________$$__________$$____$$$$____$$
_s$$__________$$____________$$____$$__$$
$$$$__________$$__________$$________$$$$
$$__$$__________$$________$$________$$$$
$$__$$__________$$____$$__$$________$$$$
$___$$________$$______$$__$$______$$$$$
$_$$$$$$____$$__$$$$$$$$__$$______$$$$
$_$$$$$$__$$______$$$$$$__$$____$$__$$
$$$$__$$__$$____$$$$$$$$__$$____$$$$$
$$$$__$$__$$____$$$$__$$__$$
$$$$__$$____$$__$$$$__$$____$$
______$$$$$$$$________$$$$$$$$
─────────────────────────────────────
─────────────▒▒▒▒───▒▒▒▒─────────────
───────────▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒───────────
──────────▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒──────────
──────────▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒──────────
──────────█████▒▒▒▒▒▒▒█████──────────
─────────███──██▒▒▒▒▒██──███─────────
─███─────█─────██▒▒▒██─────█─────███─
█──██───██───█──██▒██──█───██───██──█
█───██──██──────█████──────██──██───█
█────█████─────██▒▒▒██─────████─────█
█──────────────█▒▒▒▒▒█──────────────█
█──████────█───█─▒▒▒─█───█────████──█
█──█──────██───█──▒──█───██──────█──█
█──██───██───██──────██───██───██──█─
─██──████───██────────██───████──██──
──██───────██──────────██───────██───
───█████████────────────█████████────
─────█───█────────────────█───█──────
─────█───█────────────────█───█──────
─────██──██──────────────██──██──────
___██__________██
___█▒█________█▒█
__█▒███____███▒█
__█▒████████▒▒█
__█▒████▒▒█▒▒██
__████▒▒▒▒▒████
___█▒▒▒▒▒▒▒████
__█▒▒▒▒▒▒▒▒████______█
_██▒█▒▒▒▒▒█▒▒████__█▒█
_█▒█●█▒▒▒█●█▒▒███_█▒▒█
_█▒▒█▒▒▒▒▒█▒▒▒██_█▒▒█
__█▒▒▒=▲=▒▒▒▒███_██▒█
__██▒▒█♥█▒▒▒▒███__██▒█
____███▒▒▒▒████____█▒█
______██████________███
_______█▒▒████______██
_______█▒▒▒▒▒████__██
_______█▒██▒██████▒█
_______█▒███▒▒▒█████
_____█▒████▒▒▒▒████
______█▒███▒██████__
──────────────────────────█
────────────────────────████
────────────────────────█▓███
─────────────────────███▓▓▓██
───────────────────███▓▓▓▓▓▓██
──────────────────██▓▓▓▓▓▓▓▓▓█
──────────────────█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█ 
─────────────────█▓▓▓▓▓▓▓▓▓████
─────────────────███▓▓▓▓▓▓██──█▄
────────────────█▓▓██▓▓▓▓██─▄███
───────────────█▒▒▒▒██▓▓▓█──█─██
──────────────█▒▒▒▒▒▒██▓█───████
─────────────█▒▒███▒▒▒█▓█───▀███
─────────────█▒█▒▒▒█▒▒▒██──────█
─────────────█▒█▒▒▒▒█▒▒██──────█
─────────────█▒▒█▒▒▒▒▒▒███────██▄
─────────────█▒▒▒█▒▒▒▒▒████──██▒█
─────────────▀█▒▒▒█▒▒▒▒██▒████▒▒█
─────▄██▄─────▀█▒▒▒▒▒▒███▒▒▒▒▒▒▒█▄
─────█▓▓██─────▀█▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█
─────█▓▓▓█──────▀█▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█
─────██▓▓██──────▀█▒██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█
──────█▓▓▓█───────████▒▒▒▒████▒▒▒█
──────██▓▓█───────████▒▒▒█▓▓▓▓█▒██
───────█▓▓█──────██▓██▒▒▒█▓▓▓▓████
───────█▓▓█─────██▓▓▓██▒▒█▓▓▓▓▓█▒█
───────█▓▓█────██▓▓▓▓▓██▒▒█▓▓▓▓███
──────▄█▓▓█────██▓▓▓▓▓▓███████▓▓▓█
──────██▓▓█───██▓▓▓▓▓▓▓▓█▀──▀██▓▓█
─────██▓▓██──██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█────█▓▓█
────██▓▓██──██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██───█▓▓█
───██▓▓██───█▓▓▓▓▓███▓▓▓▓▓█───█▓▓█
──██▓▓██───██▓▓▓▓██─██▓▓▓▓▓█─█▓▓▓█
─██▓▓██────█▓▓▓▓▓█───█▓▓▓▓▓▓█▓▓▓██
▄█▓▓██─────█▓▓▓▓▓█───██▓▓▓▓▓▓▓▓██▀
█▓▓██─────██▓▓▓▓▓█────█▓▓▓▓▓▓▓██▀
█▓▓█──────█▓▓▓▓▓▓█────██▓▓▓▓▓██▀
█▓▓█─────██▓▓▓▓▓▓█─────██▓▓▓▓██▄
█▓▓█─────█▓▓▓▓▓▓█─────▄████▓██▓█▄
█▓▓█─────█▓▓▓▓▓▓█────██▓▓▓███▓▓▓█
█▓▓█─────█▓▓▓▓▓▓█───█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██
█▓▓█─────█▓▓▓▓▓▓▓█─█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██
█▓▓█─────██▓▓▓▓▓▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██
█▓▓██─────█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██
██▓▓██────█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██
─██▓▓█▄─▄██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██
──██▓▓█████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███
───██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██
────█████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▄
───────────▀████▓▓▓▓▓▓▓▓▓█████▄
─────────────▀██████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██
─────────────────▀███████▓▓▓▓▓██
──────────────────────▀████████▀
__________________s$$s
_________________$$$$$$.
________________$$$$$$$$.
________________$$$$$(•)_\
________________s$$$$$$s__\
_________________s$$$$s
________________$$$$$s
_______________§§§..$s
______________§§§§§$$s
_____________§§§§§§$$s
____________§§§§§§§$$s
___________§§§§§§§§$$s
__________§§§§§§§§§$$s
_________§§§§§§§§§§$$s
________§§§§§§§§§§$$s
______s§§§§§§§§§$$$s
____s§§§§§§§§§§$$$s
__s§§§§§§§§§§§$$s
§§§§§§§§§§§§§$$s
_______§$§§s_$$___$$$$$$$$$$$
______§$$§§_$_$$_$$$$$$$$$$$$$
_____§$$§§s_$__$$____________$
____§$§$§§__$$__$____________$
___§$§§$§§___$$_$____________$
__§$§§$§§s_____$$____________$
_§$§§§$§§________$__________$
§$§§§$§§s_________$________$
$§§§$§§§___________$$$$$$$$
____________________.$$$$$
__________________.$$$$$$$$$
_____________$$$___________________1$$_
_1$__________$$$___________________$$$1_________$1
_$$$_______$$$$$$_________________1$$$$$1______$$$
_$$$$______$$$$$$$_______________1$$$$$$1_____$$$$
_$$$$$____1$$$$$$$$_____________$$$$$$$$$____$$$$$
$$$$$$$1__$$$$$$$$$$___________$$$$$$$$$$__1$$$$$$
$$$$$$$$$1$$$$$$$$$$1_________1$$$$$$$$$$1$$$$$$$$
11$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_________1$$$$$$$$$$$$$$$$$$1
11$$$$$$$$$$$$$$$$$$1_________1$$$$$$$$$$$$$$$$$$1
_11$$$$$$$$$$$$$$$$$___________$$$$$$$$$$$$$$$$$$
__1$$$$$$$$$$$$$$$$$1$$$$__.$$$1$$$$$$$$$$$$$$$$
___1$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$♥$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$1
____1$$$$$$$$$$$$$$$$$$1___1$$$$$$$$$$$$$$$$$$1
_____111$$$$$$$$$$$$$$_______$$$$$$$$$$$$$$$$
______11_1$$$$$$$$$$$$_______$$$$$$$$$$$$$11
________11_1$$$$$$$$$$_______1$$$$$$$$$$11
_________11$$$$$$$$$$_________$$$$$$$$$$$1
_1$$$$$$$$$$$$$$$$$$___________1$$$$$$$$$$$$$$$$$1
__$$$$$$$$$$$$$$$11______________1$$$$$$$$$$$$$$$
__1$$$$$$$$$___________________________$$$$$$$$$1
____1$$$$$$1___________________________1$$$$$$1
_______1$$$_____________________________1$$1
_________$_______________________________$
____________________s???s???s???s
___________________s$$$$$$s..s..?..?..?
__________________$$$$$$$$$$$$s..s.?..?
____________________$$$$$$$$$$$$$$s…?
______________ s$$$$$$(O)$$$$$$$$$$$$.?
____________ €$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$s..?..s
_____________s$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$s..?
_____________________s$$$$$$$$$$$$$$..s..?
______________________$$$$$$$$$$$$s..s..?
______________________$$$$$$$$$$$$.s.?.s.?
_____________________$$$$$$$$$$$$$s..s….?
____________________$$$$$$$$$$$$$$s_??s.?
___________________$$$$$$$$$$$$$$$s.s….?
_____s$$$$________$$$$$$$$$$$$$$$$$..s?
____$$$$$$$$_____$$$$$$$$$$$$$$$$$$s…s
____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_s_?__s$s
____$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_____s$$$
____$$____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$s_____s$$$$s
___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$_____s$$$$$$
__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$____s$$$$$$$
__$$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$____s$$$$$$$$
___$$$________$$$$$$$$$$$$$$$$$$___s$$$$$$$
____$$$s______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__s$$$$$$
_____$$$_______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_s$$
───────█────────────────────────███▓
────█──██──────────────────────███▓
─────██████───────────────────███▓
──────███████────────────────███▓
───── █◉██████───────────────██▓
────██████████───────────────██▓
────██████████────────────────██▓
─────█████████──────────█████████
─────────██████─────██████████████
─────────██████████████████████████
─────────██████████████████████████
─────────██████████████████████████
─────────██████████████████████████
──────────████████████▓▓▓▓█████████
──────────███████▓▓▓▓▓────▓████████
─────────█████▓▓▓──────────▓████████
─────────███▓▓██────────────▓▓██████
────────███▓─███─────────────█▓▓▓████
────────███──███─────────────███──███
───────███────██─────────────███───██
───────██─────███────────────██────██
──────███──────██───────────███────██
─────███───────██───────────██─────██
─────██─────────██─────────██──────██
────███─────────██────────███──────██
─彡███────────彡███──────彡███────彡███
__________________ ##
_________________###*
______________.*#####
_____________*######
___________*#######
__________*########.
_________*#########.
_________*#######*##*
________*#########*###
_______*##########*__*##
_____*###########_____*
____############
___*##*#########
___*_____########
__________#######
___________*######
____________*#####*
______________*####*
________________*####
__________________*##*
____________________*##
_____________________*##.
____________________.#####.
_________________.##########
________________.####*__*####
_______0____________________________0
_______0____________________________0
_______00__________________________00
________00_________________________00
________000_______________________00
_________000_____________________00
___0______000_______00__00_____000_______0
___00_______000____0_0000_0____00_______00
____00_______000____000000____00_______00
_____000______000__00000000___00_____000
_______0000____00_0000000000_00____000
_________000______0000000000_____0000
___________0000___0000000000___000
______________000__00000000__000
_______________000_00000000_000
_____________000_000000000000_000
___________000__00000000000000___000
________000____0000000000000000_____000
_____000______00_000000000000_00______000
___00________00__000000000000__00_______000
_000_______000___000000000000____00_______000
00_______000______0000000000______000_______00
00______000________00000000________000_______00
_00_____00__________000000__________00_______00
__00____000___________00____________00______00
___00____000_______________________00______00
__________00______________________00
___________00____________________00
____________0___________________0
──────────────█───────█
 ─────────────█─────────█
 ────────────█───────────█
 ───────────█──────█─────█
 ────────────███─█████─██
 ───────────────███████
 ██────────────█████████────────────██
 ─██───────────█████████───────────█
 ───█──────────█████████─────────██
 ────███────────███████────────███
 ──────███───────██_███──────████
 ─────────███──█_██████_█──████
 ────────────██████_███████
 ──────────────█████████
 ────██████████_████████_███████████
 █████─────────████_█████─────────████
 ───────────────███████
 ────────────────█████
 ────────────█████████████
 ─────────███──█████████──███
 ───────███───█████_█████───██
 ──────██─────███████████─────██
 ────██───────██_█████_███───────██
 ───█─────────███████████────────██
 ───█──────────████_█████─────────█
 ───█───────────███████───────────█
 ───█────────────█████────────────█
 ───█─────────────███─────────────█
 ───█─────────────────────────────█
 ───█─────────────────────────────█
──────────────────────────────▓▓█───────
────────────────────────────▒██▒▒█──────
───────────────────────────█▓▓▓░▒▓▓─────
─────────────────────────▒█▓▒█░▒▒▒█─────
────────────────────────▒█▒▒▒█▒▒▒▒▓▒────
─▓▓▒░──────────────────▓█▒▒▒▓██▓▒░▒█────
─█▓▓██▓░──────────────▓█▒▒▒▒████▒▒▒█────
─▓█▓▒▒▓██▓░──────────▒█▒▒▒▒▒██▓█▓░░▓▒───
─▓▒▓▒▒▒▒▒▓█▓░──░▒▒▓▓██▒▒▒▒▒▒█████▒▒▒▓───
─▓░█▒▒▒▒▒▒▒▓▓█▓█▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒██▓██▒░▒█───
─▓░▓█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓████▒▒▒█───
─▓░▓██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓██░░░█───
─▓░▓███▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▒▓▓──
─▒▒▒██▓▒▓█▓▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▒█──
──▓▒█▓▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█▓▓▓▓█▓▒▒▒▒▒▒▒▓▒─
──▓▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓──────▓█▓▒▒▒▒▒▓█─
──▒▒▓▒▒▒▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓───░▓▓───█▓▒▒▒▒▒█─
───█▒▒▓▓▓▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▓▓───█████▓──█▓▒▒▒▒▓▒
───▓▓█▒─────▒▓▒▒▒▒▒█───░██████──░█▒▒▒▒▓▓
───▓█▒──▒███─▒▓▒▒▒▒█────██████───▓▒▒▒▒▒▓
───██───█████─█▒▒▒▒█─────███▓────▓▓▒▒▒▒▓
───█▓───█████─▒▓▒▒▒█─────────────█▓▓▓▒▒▓
───█▓───░███──░▓▒▒▒▓█──────────░█▓▒▒▒▓▒▓
───██─────────▒▓▒▒▒▒▓▓──────░▒▓█▓────░▓▓
───▓█░────────█▓██▓▒▒▓█▓▓▓▓██▓▓▒▓▒░░▒▓▒▓
───▒██░──────▓▒███▓▒▒▒▒▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▒▓─
────█▓█▓▓▒▒▓█▓▒░██▒▒▓▓█▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓█▒
────▓─░▓▓▓▓▓▒▓▓▓▓▒▓▓▓▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓
────▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▓█░─░░░─▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓██▓▒
─────█▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓─░░░─▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▒▒▓▒
──────██▓▓▒▒▒▒▒▒█▒░░░░█▒▒▒▒▒▒▒▒▓█▓▓▒▒▒▒▒
─────░─▒██▓▓▒▒▒▒▒█▓▒▒▓▒▒▒▒▒▒▓███▓▒▒▒▒▒▓▓
──────────░▒▓▓▓▓▒▒▓▓▓▓▓▓████▓▓█▒▒▒▒▒▓▓█░
───────────────────────────────────▒█▒──
───────────────────────────────────█ █
───────────────────────────────────████─
───────────────────────────────────██▒▓─
────────────────────────────────────█───
───────────────▒▒███▒▒──────────────█▓──
─────────────▓██████████▒───────────▓█──
───────────▒██████████████░─────────▓█──
──────────█████████████████▒────────██──
─────────████████████████████░──────██──
────────██████████████████████▒────▓██──
───────█████████████████████████░─▒██▒──
──────███████████████████████████████───
─────███████████████████████████████▓───
────████████████████████████████████────
───▒███████████████████████████████▒────
──░████████████████████████████████─────
──████████████████████████████████──────
──███████████████████████████████───────
──██████████▓▒─▒█████████▒▒████▒────────
──▒██████▓█────▓███████▒────────────────
───░▒▒▓▒───────████▒────────────────────
──────────────▒█▒▒█▒────────────────────
───────────────█░─█░────────────────────
───────────────█──█─────────────────────
───────────────█──█─────────────────────
───────────────█──█─────────────────────
──────────────░█──█▒────────────────────
──────────────▒█──██────────────────────
──────────────▒█──░█────────────────────
──────────────▓█───█────────────────────
──────────────▓█───█────────────────────
──────────────▓█───██───────────────────
──────────────██░──▓████▒───────────────
──────────────▒████▒────────────────────
_________________________________§§ 
_________________________________§_§§ 
________________________________§§__§§ 
________________________________§____§§ 
_______________________________§______§ 
______________________________§_______§ 
§§§§§_______________________§§________§ 
§___§§§§§§_______________§§§§§§§§§- §___§ 
§______§§§§§§§§§§§§§§_§§§§§___- ____§§§§§ 
_§______§§§______§§§___________________§ 
__§________§§§_____§____________________§ 
___§__________§§___§§____________________§ 
____§§_________§§__§_____________________§ 
______§§________§_§§_____________________§ 
________§§§§___§§________________________§ 
__________§§§§§_______§§§________________- 
___________§__________§__§§§_____________§ 
___________§§_________§___§§§§__________§ 
____________§_________§_§§____§_________§ 
____________§_________§_§______§_______§ 
_____________§________§§§____§§§_______§ 
_____________§§_________§§§_§§§§_______§- 
______________§§___________§§§§§_______§ 
_______________§________________________§ 
________________§___§§________________§§§§ 
_________________§___§§______________§____§ 
_________________§____§§____________§______§ 
_________________§_____§§___________§______§ 
_________________§______§§__________§______§ 
_________________§________§§§___§§___§§§- §§ 
_________________§__________§§§§_§§____§§ 
_________________§_____________§§§§§§§§ 
________________§______________§ 
_______________§§______________§ 
_______________§_______________§ 
______________§________________§ 
_________§§§§§________________§§ 
____§§§§§_____________________§ 
§§§§_________________________§§§ 
____________________________§__§§ 
___________________________§____§§ 
___________________________§_____§ 
___________________________§______§ 
___________________________§______§ 
___________________________§______§
______(░)(░)_____________ (░)(░)
_____(░)(♥)(░)__________ (░)(♥)(░)
______(░)(░)_____________ (░)(░)
_______(\|/)_______________(\|/)
_ (▒)(▒)(\|/)(░)(░)____(▒)(▒)(\|/)(▒)(▒)
(▒)(♥)(▒)|(░)(♥)(░)__(▒)(♥)(▒)|(▒)(♥)(▒)
__(▒)(▒)_|_(░)(░)_____(▒)(▒)_|_(▒)(▒)
________/___________________\
_______/_____________________\
______/_______________________\
_____/__▒▒▒▒______________▓▓▓▓▓
____/__▒▒▒▒▒▒___________▓▓▓▓▓▓▓
___/__▒▒▒(◉)-▒▒_________▓-(◉)▓▓▓▓▓
__/__▒▒▒▒▒▒▒███><███▓▓▓▓▓▓▓▓
_/___▒▒▒▒▒▒▒▒__________▓▓▓▓▓▓▓▓▓
/____▒▒▒▒▒▒▒____________▓▓▓▓▓▓▓▓
_____▒▒▒▒▒▒▒____________▓▓▓▓▓▓▓
_____▒▒▒▒▒▒▒▒__________▓▓▓▓▓▓▓▓
_____▒▒▒▒▒▒▒▒▒_______▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
____▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒____▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
____▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒__▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
____▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒__▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
_____▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒_▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
______▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒_▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
_______▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒¶▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
_________▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒¶▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
__________▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒¶▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
____________▒▒▒▒▒▒▒▒▒_▓▓▓▓▓▓▓▓▓
_____________▒▒▒▒▒▒▒▒▒_▓▓▓▓▓▓▓▓
____________¶¶¶¶¶¶¶▒▒▒▒▒_▓▓▓▓▓▓▓▓
_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶▒▒▒▒▒▒_▓▓▓▓▓▓▓
_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____▒▒▒▒▒__▓▓▓▓▓
____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________▒▒▒▒___▓▓▓▓
__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____________▒▒▒▒__▓▓▓▓
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________________▒▒▒___▓▓▓
¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____________________▒▒____▓▓
¶¶¶¶¶¶¶_______________________________▓

Xếp Hình Ngôi Nhà

┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼████████████████
┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼██▒██▒███▒██▒███
┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼███████▒█▒████████
┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼████████▒█████▒█▒█
┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼████████▒█▒█████▒███
┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼████▒██▒███▒███▒█▒██
┼┼┼┼┼┼┼┼┼████▒▒▒███████████████
┼┼┼┼┼┼┼┼┼████▒▒▒████████████▒██
┼┼┼┼┼┼┼┼████▒▒▒▒▒███▒█▒█████████
┼┼┼┼┼┼┼┼████▒▒▒▒▒████▒███▒██▒███
┼┼┼┼┼┼┼████▒▒▒▒▒▒▒██▒█▒███▒█▒████
┼┼┼┼┼┼┼████▒▒▒▒▒▒▒█████████▒█████
┼┼┼┼┼┼████▒▒▒▒▒▒▒▒▒███████▒█▒█████
┼┼┼┼┼┼████▒▒▒▒▒▒▒▒▒███▒██▒███▒████
┼┼┼┼┼████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒███████████████
┼┼┼┼┼████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒███████▒███▒███
┼┼┼┼████▒▒▒███████▒▒▒███████████████
┼┼┼┼████▒▒▒█░░█░░█▒▒▒████▒███▒██████
┼┼┼████▒▒▒▒█░░█░░█▒▒▒▒████▒█▒███▒█▒██
┼┼┼████▒▒▒▒███████▒▒▒▒█████▒█████▒███
┼┼████▒▒▒▒▒█░░█░░█▒▒▒▒▒███▒█▒███▒█▒███
┼┼████▒▒▒▒▒█░░█░░█▒▒▒▒▒██▒███▒████████
┼████▒▒▒▒▒▒███████▒▒▒▒▒▒████████████▒██
┼████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒███▒███████████
█████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒███████████████
█████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒███████████████
┼┼┼┼█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▒█▒█▒█▒█▒█▒█
┼┼┼┼█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██████████████
┼┼┼┼█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██████████████
┼┼┼┼█▒▒▒█░█░█░█░█░█░█▒▒▒████▒▒▒▒▒▒▒███
┼┼┼┼█▒▒▒█████████████▒▒▒████▒░░▒░░▒███
┼┼┼┼█▒▒▒█░█░░░█░░░█░█▒▒▒████▒░░▒░░▒███
┼┼┼┼█▒▒▒███░░░█░░░███▒▒▒████▒░░▒░░▒███
┼┼┼┼█▒▒▒█░█░░░█░░░█░█▒▒▒████▒░░▒░░▒███
┼┼┼┼█▒▒▒█████████████▒▒▒████▒▒▒▒▒▒▒███
┼┼┼┼█▒▒▒█░█░░░█░░░█░█▒▒▒████▒░░▒░░▒███
┼┼┼┼█▒▒▒███░░░█░░░███▒▒▒████▒░░▒░░▒███
┼┼┼┼█▒▒▒█░█░░░█░░░█░█▒▒▒████▒░░▒░░▒███
┼┼┼┼█▒▒▒█████████████▒▒▒████▒░░▒░░▒███
┼┼┼┼█▒▒▒█░█░░░█░░░█░█▒▒▒████▒▒▒▒▒▒▒███
┼┼┼┼█▒▒▒███░░░█░░░███▒▒▒██████████████
┼┼┼┼█▒▒▒█░█░░░█░░░█░█▒▒▒██████████████
┼┼┼┼█▒▒▒█████████████▒▒▒██████████████
┼┼┼┼█▒▒▒█░█████████░█▒▒▒██████████████
┼┼┼┼█▒▒▒█████████████▒▒▒██████████████
┼┼┼┼█▒▒▒█░█████████░█▒▒▒██████████████
┼┼┼┼█▒▒▒█████████████▒▒▒██████████████
┼┼┼┼█▒▒▒█░█████████░█▒▒▒██████████████
┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼█████┼┼┼┼┼█████
┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼▒▒▒┼┼┼┼┼┼┼▒▒▒
┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼▒▒▒┼┼┼┼┼┼┼▒▒▒
┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼░▒░▒░▒░▒░▒░▒░▒░
┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼░▒░▒░▒░▒░▒░▒░▒░▒░
┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼░▒░▒░▒░▒███▒░▒░▒░▒░
┼┼┼┼┼┼┼┼┼░▒░▒░▒░▒█████▒░▒░▒░▒░
┼┼┼┼┼┼┼┼░▒░▒░▒░▒░█░█░█░▒░▒░▒░▒░
┼┼┼┼┼┼┼░▒░▒░▒░▒░▒█████▒░▒░▒░▒░▒░
┼┼┼┼┼┼░▒░▒░▒░▒░▒░▒░▒░▒░▒░▒░▒░▒░▒░
┼┼┼┼┼░▒░▒░▒░▒░▒░▒░▒░▒░▒░▒░▒░▒░▒░▒░
┼┼┼┼┼┼┼▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
┼┼┼┼┼┼┼▒▒▒███▒▒▒▒▒███▒▒▒▒▒███▒▒▒
┼┼┼┼┼░┼░▒█░█░█▒▒▒█░█░█▒▒▒█░█░█▒▒
┼┼┼┼░░░░░█████▒▒▒█████▒▒▒█████▒▒
┼░░┼░░░░░█░█░█▒▒▒█░█░█▒▒▒█░█░█▒▒
░░░░░░░░▒█░█░█▒▒░░░░░░░▒▒█░█░█▒▒
░░░░░░░░▒░░███▒▒░█░█░█░▒▒█████▒▒
┼░░░░█░░░░░░▒▒▒▒░█░█░█░▒▒▒▒▒▒▒▒▒┼┼█
░█░░██░░░░░░▒▒▒▒░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒┼███
░██░██░█░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█████
░░░█████░░░▒▒▒▒▒▒▒░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒┼░░░┼
░░░████░░░███▒▒▒░░█░█░░▒▒▒███▒▒▒┼░░░┼
┼░░███┼▒▒█░█░█▒░░██░██░░▒█░█░█▒▒┼░░░┼
┼┼░███┼▒▒█████▒░███░███░▒█████▒▒┼███┼
┼┼┼███┼▒▒█░█░█▒░███░███░▒█░█░█▒▒┼┼█┼┼
┼┼┼███┼▒▒█░█░█▒░███░███░▒█░█░█▒▒┼┼█┼┼
┼┼┼███┼▒▒█████▒░███░███░▒█████▒▒┼┼█┼┼
┼┼┼███┼▒▒▒▒▒▒▒▒░███░███░▒▒▒▒▒▒▒▒┼┼█┼┼
┼┼┼███┼▒▒▒▒▒▒▒▒░███░███░▒▒▒▒▒▒▒▒┼┼█┼┼
┼░████░▒▒▒▒▒▒▒▒░███░███░▒▒▒▒▒▒▒▒┼┼█┼┼
░░░┼░░░▒▒▒▒▒▒▒▒░███░███░▒▒▒▒▒▒▒▒┼┼█┼┼
░░░░░░░░┼░░░┼░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░███┼
┼░░░░┼░░░░░┼░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░┼░░░░░███┼
░░░░░░░░┼░░░┼▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░███┼
░░░┼░░░░░░░░░░░┼░░░┼░░░░░░░░┼░░░░░░░░
_______________ZZZ__Z____$ 
______________Z____ZZ___$$$ 
____________ZZ____ZZ___$$$$$ 
____________Z___ZZ____$$___$$ 
____________$$$$_____$$_____$$ 
____________$__$____$$_______$$ 
____________$__$___$$____#____$$ 
__________$$$$$$$$$$____###___$$ 
_________$ZZZZZZZ$$______#______$$ 
________$ZZZZZZZ$$_______________$$ 
_______$ZZZZZZZ$$_________________$$ 
______$ZZZZZZZ$$__$$$$$$$_$$$$$$$__$$ 
______$$_$|$_$$____$_$$$_$_$_$$$_$__$$ 
______$$_$|$_$$____$$$$$$$_$$$$$$$___$$ 
____$$$$$$$$$$$_____________________$$ 
___$ZZZZZZZZZZ$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
__$ZZZZZZZZZZZ$ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ$ 
_$ZZZZZZZZZZZ$ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ$ 
$ZZZZZZZZZZZ$ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ$ 
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
__$$_$__$__$___$$__$ZZZZ$___$$_$__$__$_$$ 
__$$_$__$__$___$$__$_ZZ_$___$$_$__$__$_$$ 
__$$ZZZZZZZZZZZ$$__$___#$___$$ZZZZZZZZZ$$ 
__$$_#_#_#_#_#$$_ $_ZZ_$___$$#_#_#_#_$$ 
__$$#_#_#_#_#_$$__$$$$$$___$$_#_#_#_#$$ 
__$$$$$$$$$$$$$$##########$$$$$$$$$$$$$
┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼███
┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼███████
┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼██████████████
┼┼┼┼┼┼┼████████████████████
┼┼┼┼██████████████████████████
┼████████████████████████████████
██████████████████████████████████
┼████████████████████████████████
┼█░░░░██░░░░██████████░░░░██░░░░█
┼█░░░░██░░░░██████████░░░░██░░░░█
┼█░░░░██░░░░██████████░░░░██░░░░█
┼████████████████████████████████
┼█░░░░██░░░░██████████░░░░██░░░░█
┼█░░░░██░░░░██████████░░░░██░░░░█
┼█░░░░██░░░░██████████░░░░██░░░░█
┼████████████████████████████████
┼████████████████████████████████
┼████████████████████████████████
┼█░░░░██░░░░██████████░░░░██░░░░█
┼█░░░░██░░░░█▒▒▒▒▒▒▒▒█░░░░██░░░░█
┼█░░░░██░░░░█▒▒▒▒▒▒▒▒█░░░░██░░░░█
┼████████████▒▒▒░░▒▒▒████████████
┼█░░░░██░░░░█▒▒▒▒▒▒▒▒█░░░░██░░░░█
┼█░░░░██░░░░█▒▒▒▒▒▒▒▒█░░░░██░░░░█
┼█░░░░██░░░░█▒▒▒▒▒▒▒▒█░░░░██░░░░█
┼████████████▒▒▒▒▒▒▒▒████████████
┼████████████▒▒▒▒▒▒▒▒████████████
┼████████████▓▓▓▓▓▓▓▓████████████
████████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████████████
███████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███████████
┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼█
┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼.(▓)
┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼█
┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼███
┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼███████
┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼█████████
┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼█████████
┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼███████████
┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼▒░░▒▒░░▒░░▒
┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼▒░░▒░░▒▒░░▒
┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼▒░░▒▒░░▒░░▒
┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼███████████
┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼█▒█████▒█
┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼█▒█████▒█
┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼█▒█████▒█
┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼█▒█████▒█
┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼███▒▒▒▒▒███
┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼███▒▒▒▒▒███
┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼███▒▒▒▒▒███
┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼███▒▒▒▒▒███
┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼███▒▒▒▒▒███
┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼█▒▒█████▒▒█
┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼█▒▒█████▒▒█
┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼█▒▒█████▒▒█
┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼█▒▒█████▒▒█
┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼█▒▒█████▒▒█
┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼████▒▒▒▒▒████
┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼████▒▒▒▒▒████
┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼████▒▒▒▒▒████
┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼████▒▒▒▒▒████
┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼████▒▒▒▒▒████
┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼█▒▒▒█████▒▒▒█
┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼█▒▒▒█████▒▒▒█
┼┼┼┼┼┼┼┼┼█┼┼█▒▒▒█████▒▒▒█
┼┼┼██████▒█████████████████
┼┼┼█████▒▒▒████████████████
┼┼┼████▒▒▒▒▒███████████████
┼┼┼███▒▒▒▒▒▒▒██████████████
┼┼┼██▒▒▒▒▒▒▒▒▒█████████████
┼┼┼█▒▒▒▒███▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█
┼┼┼██▒▒█████▒▒██▒▒▒████▒▒██
┼┼┼█▒▒▒█████▒▒▒█▒▒▒█▒▒█▒▒▒█
┼┼┼██▒▒█████▒▒██▒▒▒████▒▒██
┼┼┼█▒▒▒█████▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█
┼┼┼████████████████████████
▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓ 
▓╫─▄▀────────────▄▀───────────▄▀─╫▓ 
▓╫─▀▄───────────▐█────────────▀▄─╫▓ 
▓╫─▄▌▄───────────▀▄───────────▄▌▄╫▓ 
▓▄▀░▓░▀▄──────────▌─────────▄▀░▓░▀▓ 
▓░░░░░░░▌──────▄▄▀▀▄▄──────▐▓░░░░░▓ 
▓▓░░░░░▓▀────▄▀░░▓▓░░▀▄────▀▄░░░░░▓ 
▓╫▓█▓█▓─────▐▓░░░░░░░░▓▌─────▓█▓█▓▓ 
▓╫▐░░░▌─────██▀▀▀▀▀▀▀▀██─────▐░░░╫▓ 
▓╫▐░█░▌───▄▄████████████▄▄───▐░█░╫▓ 
▓╫▐░░░▌───▐▓▓▓▌▐▒▓▓▒▌▐▓▓▓▌───▐░░░╫▓ 
▓╫▐░█░▌───▐▓▓▓▌▐▓▒▒▓▌▐▓▓▓▌───▐░█░╫▓ 
▓╫▐░░░▌▄▄▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀█▄▐░░░╫▓ 
▓╫▐░█░███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███░█░╫▓ 
▓╫▐░░░▌░█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▐░█░╫▓ 
◙═════════════════════════════════◙
████████
█⬛⬛⬛⬛⬛█
█⬛⬛⬛⬛⬛█ \\
█⬛⬛⬛⬛⬛█
█⬛⬛⬛⬛⬛█ヽ○ノ
█⬛⬛⬛⬛⬛█ /
█⬛⬛⬛⬛⬛█ノ)
█⬛⬛⬛⬛⬛█
█⬛⬛⬛⬛⬛█
█⬛⬛⬛⬛⬛█
█⬛⬛⬛⬛⬛█
█⬛⬛⬛⬛⬛█
█⬛⬛⬛⬛⬛█
█⬛⬛⬛⬛⬛█
█⬛⬛⬛⬛⬛█
█⬛⬛⬛⬛⬛█
█⬛⬛⬛⬛⬛█
█⬛⬛⬛⬛⬛█
█⬛⬛⬛⬛⬛█
▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓ 
▓╫─▄▀────────────▄▀───────────▄▀─╫▓ 
▓╫─▀▄───────────▐█────────────▀▄─╫▓ 
▓╫─▄▌▄───────────▀▄───────────▄▌▄╫▓ 
▓▄▀░▓░▀▄──────────▌─────────▄▀░▓░▀▓ 
▓░░░░░░░▌──────▄▄▀▀▄▄──────▐▓░░░░░▓ 
▓▓░░░░░▓▀────▄▀░░▓▓░░▀▄────▀▄░░░░░▓ 
▓╫▓█▓█▓─────▐▓░░░░░░░░▓▌─────▓█▓█▓▓ 
▓╫▐░░░▌─────██▀▀▀▀▀▀▀▀██─────▐░░░╫▓ 
▓╫▐░█░▌───▄▄████████████▄▄───▐░█░╫▓ 
▓╫▐░░░▌───▐▓▓▓▌▐▒▓▓▒▌▐▓▓▓▌───▐░░░╫▓ 
▓╫▐░█░▌───▐▓▓▓▌▐▓▒▒▓▌▐▓▓▓▌───▐░█░╫▓ 
▓╫▐░░░▌▄▄▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀█▄▐░░░╫▓ 
▓╫▐░█░███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███░█░╫▓ 
▓╫▐░░░▌░█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▐░█░╫▓ 
◙═════════════════════════════════◙ 
__________________¶¶
__________________¶¶
_________________¶¶¶¶
_________________¶¶¶¶
__________________¶¶
__________________¶¶
__________________¶¶
__________________¶¶
__________________¶¶
__________________¶¶
_________________¶¶¶¶
_________________¶¶¶¶
_________________¶¶¶¶
_________________¶¶¶¶
_________________¶¶¶¶
_________________¶¶¶¶
_________________¶¶¶¶
_________________¶¶¶¶
_________________¶¶¶¶
_________________¶¶¶¶
_________________¶¶¶¶
________________¶¶¶¶¶¶
________________¶¶¶¶¶¶
________________¶¶¶¶¶¶
________________¶¶¶¶¶¶
________________¶¶¶¶¶¶
_______________¶¶¶¶¶¶¶¶
_______________¶¶¶¶¶¶¶¶
_______________¶¶¶¶¶¶¶¶
_______________¶¶¶¶¶¶¶¶
______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
____________¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶
___________¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶
___________¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶
__________¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶
_________¶¶¶¶¶¶________¶¶¶¶¶
______¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶_¶_¶_¶_¶¶¶¶¶¶¶
______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
___¶¶¶¶¶¶¶¶________________¶¶¶¶¶¶¶¶
__¶¶¶¶¶¶¶¶__________________¶¶¶¶¶¶¶¶
_¶¶¶¶¶¶¶¶____________________¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶______________________¶¶¶¶¶¶¶¶
____________________§
____________________§
__________________§§§§§
____________________§
____________________§
____________________§
___________________§§
__________________§_§
_________________§___§
________________§_____§
_______________§__§§§__§
______________§__§_§_§__§
_____________§__§__§__§__§
____________§__§___§___§__§
___________§__§§§§§§§§§§§__§
__________§___§____§____§__§
_________§____§____§____§___§
_________§____§____§____§___§
_________§____§§§§§§§§§§§___§
_________§__________________§
_________§__________________§
_________§__________________§
_________§__________________§
_________§__________________§
_________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
_________§§§_§_§_§_§_§_§_§_§§§§§_§
________§___§_§_§_§_§_§_§_§_§§§§§_§
_______§_____§_§_§_§_§_§_§_§_§§§§__§
______§__§§___§_§_§_§_§_§_§_§_§§§§§§§
_____§__§§§§___§_§_§_§_§_§_§_§_§§§§§_§
____§_§§§§§§§§__§_§_§_§_§_§_§_§§§§§§§_§
___§_§§§§c§§§§§__§_§_§_§_§_§_§_§§§§§_§_§
__§__§§§§§d§§§§___§_§_§_§_§_§_§_§_§§§§§_§
_§____§§§§§§§§_____§_§_§_§_§_§_§_§_§_§§§_§
§_______§§§§________§_§_§_§_§_§_§_§_§_§§§_§
§____§§§§§§§§§________§_§_§_§_§_§_§§_§§§_§_§
§___§§_________§§_____§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§_§§___§§§_§§§___§§___§____________________§
§§§__§§§§§_§§§§§__§§__§____________________§
§§§_§§§§§§_§§§§§§_§§__§____§§§§§§§§§§§_____§
§§__§§_§§§_§§§_§§__§§_§____§§___§___§§_____§
§§_§_____§_§_____§_§§_§____§§§§§§§§§§§_____§
§§_§§§_§§§_§§§_§§§_§§_§____§§___§___§§_____§
§§_§§§§§§§_§§§§§§§_§§_§____§§___§___§§_____§
§§_________________§§_§____§§§§§§§§§§§_____§
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§_§____________________§
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
___________________¶______________________________
___________________¶______________________________
___________________¶______________________________
__________________¶¶¶_____________________________
___________________¶______________________________
___________________¶______________________________
___________________¶______________________________
___________________¶______________________________
__________________¶¶¶_____________________________
_________________1¶_¶1____________________________
_________________¶1_1¶_________1¶1________________
________________¶¶___¶¶______¶¶¶¶¶¶¶1_____________
________________¶____1¶____1¶¶11111¶¶¶____________
________________¶_1¶_1¶___1¶¶11111111¶¶___________
________________¶_1¶_1¶___¶¶1111111111¶1__________
________________¶_1¶_1¶__¶¶11111111111¶¶__________
________________¶_1¶_1¶__¶1111111111111¶__________
________________¶__¶_1¶__¶1111111111111¶1_________
________________¶1___1¶_1¶1111111111111¶¶¶¶¶¶_____
________________¶1___1¶_1¶111111111111¶¶1111¶¶____
________________¶1___1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶__11_1¶¶___
______¶¶¶¶¶____¶¶_____¶¶1_111111111¶¶¶__111111¶1__
____1¶¶111¶¶_1¶1_______¶¶___________¶¶1_11111_¶¶__
____¶1_11__¶¶¶1_________1¶1__________1¶¶1111111¶__
___¶¶_11111_¶¶___________¶1___________1¶1111111¶__
___¶111111111¶___________¶1___________1¶_111111¶__
__1¶_11111111¶1__________¶1___________1¶_111111¶1_
__1¶111111111¶1__________¶1_1¶__¶1_¶1_1¶_1111_¶¶¶_
__1¶_11111111¶1__________¶1_1¶__¶1_¶1_1¶_111_1¶1¶¶
__1¶_11111111¶1__________¶1_1¶__¶1_¶1_1¶__1_1¶¶11¶
__1¶111111111¶____1¶1____¶1_1¶__¶1_¶1_1¶¶111¶¶111¶
___¶¶_11111_¶¶___1¶¶¶1___¶1_1¶__¶1_¶¶_1¶¶¶¶¶¶1111¶
___1¶1_111_1¶1___¶¶¶¶1___¶1_1¶__¶1_¶1_1¶__¶111111¶
____1¶¶111¶¶¶1___¶¶¶¶1___¶1___________1¶__¶¶1111¶¶
_____1¶¶¶¶¶_11___¶¶¶¶1___¶1___________¶¶__¶¶¶11¶¶_
________¶___¶1___¶¶¶¶1___¶1___________¶¶_1¶_¶¶¶¶1_
________¶___¶1___¶¶¶¶1___¶1___________¶¶_1¶__¶1___
________¶___¶1___¶¶¶¶1___¶1___________1¶_1¶__11___
________¶___¶1___¶¶¶¶1___¶1___________1¶_1¶__¶1___
_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_1¶__¶¶___
_______111111111111111111111111111111111__1__11___
__________________________________________________
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________________________
11111111111111111111111___________________________
__________________________________________________
__________________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1____________
∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵ ∵◣ 
∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵ ∵▇◣ 
∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵ ∵▇▇◣ 
∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵ ∵▇▇▇◣ 
∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵ ∵▋ 
∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵ ∵▋ 
∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵ ▋ 
∵∵∵∵ ◣∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵▋∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵ ∵∵ ∵∵ ◣ 
∵∵∵∵ ▇◣∵∵∵∵∵∵∵∵ ∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵◢▇◣∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵ ∵∵▇◣ 
∵∵∵∵ ▇▇◣∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵◢▇▇▇◣∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵ ∵∵ ▇▇◣ 
∵∵∵∵ ▇▇▇◣∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵◢▇▇▇▇▇◣∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵ ∵ ▇▇▇◣ 
∵∵∵∵ ▊∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵◥▇╭┯╮▇◤∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵ ∵∵∵∵∵▊ 
∵∵∵∵ ▊∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵▇┠╂┨▇∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵ ∵∵∵∵∵▊ 
∵∵∵∵ ▊∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵▇╰┷╯▇∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵ ∵∵∵∵∵▊ 
∵∵∵ ◢▇◣∵∴∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵◥▇▇▇◤∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵ ∵ ◢▇◣ 
∵∵◢▇▇▇◣∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵▆▆▉∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵ ◢▇▇▇◣ 
∵◢▇▇▇▇▇◣∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵ ▆▆▉∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵◢▇▇▇▇▇◣ 
∵◥▇╭┯╮▇◤∵∵∵∵∵∵∵∵ ∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵▆▆▉∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵◥▇╭┯╮▇◤ 
∵∵▇┠╂┨▇∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵ ▆▆▉∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵▇┠╂┨▇ 
∵∵▇╰┷╯▇∵∵∵∵∵∵∵∵ ∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵▆▆▉∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵▇╰┷╯▇ 
∵∵◥▇▇▇◤∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵▆▆▉∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵ ◥▇▇▇◤ 
∵∵∵▆▆▉∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵▆▆▉∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵ ▆▆▉ 
∵∵∵▆▆▉∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵▆▆▉∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵ ▆▆▉ 
∵∵∵▆▆▉∴∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵▆▆▉∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵ ▆▆▉ 
∵∵∵▆▆▉∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵▆▆▉∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵ ▆▆▉ 
∵∵∵▆▆▉∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵▆▆▉∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵ ∵∵∵∵∵▆▆▉ 
∵∴◢▇▇▇◣∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵◢▇▇▇◣∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵ ◢▇▇▇◣ 
∵∵▉╭┯╮▉∵∵∵∵∵∵∵∵ ∵∵∵∵∵∵∵ ∵∵∵∵∵∵ ▇╭┯╮▇∵∵∵∵∵∵∵ ∵ ∵ ∵ ∵∵∵∵ ∵ ∵∵∵∵▇╭┯╮▇ 
∵∵▉┠╂┨▉∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵ ∵∵∵ ∵ ∵∵▇┠╂┨▇∵∵∵∵∵ ∵∵∵ ∵ ∵∵ ∵∵∵∵ ∵∵∵ ∵▇┠╂┨▇ 
∵∵▉╰┷╯▉∵∵∵∵∵∵∵∵ ∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵ ∵ ▇╰┷╯▇∵∵∵∵∵ ∵∵∵∵∵∵ ∵∵ ∵ ∵ ∵∵ ∵∵▇╰┷╯▇ 
∵∵◥▇▇▇◤∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵◥▇▇▇◤∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵ ◥▇▇▇◤ 
∵∵∵▆▆▇∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵▆▆▉∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵ ▆▆▉ 
∵∵∵▆▆▇∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵▆▆▉∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵ ▆▆▉ 
∵∵∵▆▆▇∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵▆▆▉∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵ ▆▆▉ 
∵∵∵▆▆▇∵∵▉∵▉∵▉∵▉∵▉∵▉∵▉∵▉∵▉∵▉∵▆▆▉∵ ▉∵▉∵▉∵▉∵▉∵▉∵▉∵▉∵▉∵▉∵▆▆▉ 
∵∵∵▆▆▇∵∵▉∵▉∵▉∵▉∵▉∵▉∵▉∵▉∵▉∵▉∵▆▆▉∵ ▉∵▉∵▉∵▉∵▉∵▉∵▉∵▉∵▉∵▉∵▆▆▉ 
∵∵∵▆▆▇∵∵▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉∵▆▆▉∵ ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉∵▆▆▉ 
∵∵◢▆▆▇ ∵ ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉∵▆▆▉∵ ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉∵▆▆▉◣ 
∵∵▉▇▇▇▉▉┏┯┓▉┏┯┓▉┏┯┓▉┏┯┓▉▉▇▇▇▉▉┏┯┓▉┏┯┓▉┏┯┓▉┏┯┓▉▉▇▇▇▉ 
∵∵▉╭┯╮▉▉┠╂┨▉┠╂┨▉┠╂┨▉┠╂┨▉▉╭┯╮▉▉┠╂┨▉┠╂┨▉┠╂┨▉┠╂┨▉▉╭┯╮▉ 
∵∵▉┠╂┨▉▉┠╂┨▉┠╂┨▉┠╂┨▉┠╂┨▉▉┠╂┨▉▉┠╂┨▉┠╂┨▉┠╂┨▉┠╂┨▉▉┠╂┨▉ 
∵∵▉┠╂┨▉▉┠╂┨▉┠╂┨▉┠╂┨▉┠╂┨▉▉┠╂┨▉▉┠╂┨▉┠╂┨▉┠╂┨▉┠╂┨▉▉┠╂┨▉ 
∵∵▉╰┷╯▉▉┗┷┛▉┗┷┛▉┗┷┛▉┗┷┛▉▉╰┷╯▉▉┗┷┛▉┗┷┛▉┗┷┛▉┗┷┛▉▉╰┷╯▉ 
∵∵▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉ 
∵∵▉╭┯╮▉▉┏┯┓▉┏┯┓▉┏┯┓▉┏┯┓▉▉╭┯╮▉▉┏┯┓▉┏┯┓▉┏┯┓▉┏┯┓▉▉╭┯╮▉ 
∵∵▉┠╂┨▉▉┠╂┨▉┠╂┨▉┠╂┨▉┠╂┨▉▉┠╂┨▉▉┠╂┨▉┠╂┨▉┠╂┨▉┠╂┨▉▉┠╂┨▉ 
∵∵▉┠╂┨▉▉┠╂┨▉┠╂┨▉┠╂┨▉┠╂┨▉▉┠╂┨▉▉┠╂┨▉┠╂┨▉┠╂┨▉┠╂┨▉▉┠╂┨▉ 
∵∵▉╰┷╯▉▉┗┷┛▉┗┷┛▉┗┷┛▉┗┷┛▉▉╰┷╯▉▉┗┷┛▉┗┷┛▉┗┷┛▉┗┷┛▉▉╰┷╯▉ 
∵∵▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉ 
∵∵▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉ 
∵∵▉▉┏┯┓▉▉┏┯┓┏┯┓▉┏┯┓┏┯┓▉▉┏┯┯┯┓▉▉┏┯┓┏┯┓▉┏┯┓┏┯┓▉▉┏┯┓▉▉ 
∵∵▉▉┠╂┨▉▉┠╂┨┠╂┨▉┠╂┨┠╂┨▉▉┠╂╂╂┨▉▉┠╂┨┠╂┨▉┠╂┨┠╂┨▉▉┠╂┨▉▉ 
∵∵▉▉┠╂┨▉▉┠╂┨┠╂┨▉┠╂┨┠╂┨▉▉┠╂╂╂┨▉▉┠╂┨┠╂┨▉┠╂┨┠╂┨▉▉┠╂┨▉▉ 
∵∵▉▉┗┷┛▉▉┗┷┛┗┷┛▉┗┷┛┗┷┛▉▉┗┷┷┷┛▉▉┗┷┛┗┷┛▉┗┷┛┗┷┛▉▉┗┷┛▉▉ 
∵∵▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉ 
∵∵▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉ 
∵∵▉▉┏┯┓▉▉┏┯┓┏┯┓▉┏┯┓┏┯┓▉▉┏┯┯┯┓▉▉┏┯┓┏┯┓▉┏┯┓┏┯┓▉▉┏┯┓▉▉ 
∵∵▉▉┠╂┨▉▉┠╂┨┠╂┨▉┠╂┨┠╂┨▉▉┠╂╂╂┨▉▉┠╂┨┠╂┨▉┠╂┨┠╂┨▉▉┠╂┨▉▉ 
∵∵▉▉┠╂┨▉▉┠╂┨┠╂┨▉┠╂┨┠╂┨▉▉┠╂╂╂┨▉▉┠╂┨┠╂┨▉┠╂┨┠╂┨▉▉┠╂┨▉▉ 
∵∵▉▉┗┷┛▉▉┗┷┛┗┷┛▉┗┷┛┗┷┛▉▉┗┷┷┷┛▉▉┗┷┛┗┷┛▉┗┷┛┗┷┛▉▉┗┷┛▉▉ 
∵∵▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉ 
∵∵▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉ 
∵∵▉▉┏┯┓▉▉┏┯┓┏┯┓▉┏┯┓┏┯┓▉▉┏┯┯┯┓▉▉┏┯┓┏┯┓▉┏┯┓┏┯┓▉▉┏┯┓▉▉ 
∵∵▉▉┠╂┨▉▉┠╂┨┠╂┨▉┠╂┨┠╂┨▉▉┠╂╂╂┨▉▉┠╂┨┠╂┨▉┠╂┨┠╂┨▉▉┠╂┨▉▉ 
∵∵▉▉┠╂┨▉▉┠╂┨┠╂┨▉┠╂┨┠╂┨▉▉┠╂╂╂┨▉▉┠╂┨┠╂┨▉┠╂┨┠╂┨▉▉┠╂┨▉▉ 
∵∵▉▉┠╂┨▉▉┠╂┨┠╂┨▉┠╂┨┠╂┨▉▉┠╂╂╂┨▉▉┠╂┨┠╂┨▉┠╂┨┠╂┨▉▉┠╂┨▉▉ 
∵∵▉▉┠╂┨▉▉┠╂┨┠╂┨▉┠╂┨┠╂┨▉▉┠╂╂╂┨▉▉┠╂┨┠╂┨▉┠╂┨┠╂┨▉▉┠╂┨▉▉ 
∵∵▉▉┗┷┛▉▉┠╂┨┠╂┨▉┠╂┨┠╂┨▉▉┗┷┷┷┛▉▉┠╂┨┠╂┨▉┠╂┨┠╂┨▉▉┗┷┛▉▉ 
∵◢▉▉▉▉▉▉▉┗┷┛┗┷┛▉┗┷┛┗┷┛▉▉▉▉▉▉▉▉▉┗┷┛┗┷┛▉┗┷┛┗┷┛▉▉▉▉▉▉▉◣ 
◢ ▉▉▉▉▉▉▉▉ ▅▅▆▆▆▇▆▆▆▅▅▅▉▉▉▉▉▉▉▉▉▅▅▅▆▆▆▇▆▆▆▅▅▅▉▉▉▉▉▉▉▉◣ 
▅▅▅▅▅▅◢▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆☼▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆◣▅▅▅▅▅▅ 
▅▅▅▅▅◢▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆☼▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆◣▅▅▅▅▅ 
▅▅▅▅◢▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆☼▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆◣▅▅▅▅ 
▅▅▅◢▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆☼▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆◣▅▅▅ 
▅▅◢▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆☼▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆◣▅▅

Xếp Hình Giáng Sinh

_____________________________ (██)
__________(█)_______________██████
_________(███)___________ █████████
________(█████)________████████████
______ (███████)______ (░░░░░░░░░░░)
_____(█████████)_____(░░░░█░░█░░░░)
____(██░░░░░░░██)___ (░░(░░░●░░░)░░░)
_____▒░░█░░█░░▒____ (░░░(░░◡░░)░░░░)
____▒░░░░░░░░░░▒___ (░░░░░░░░░░░░░)
____▒░░█░░░█░░░▒___██(░░░░░░░░░)██
____▒░░░███░░░░▒___███(░░░░░░)████
_____▒░░░░░░░░▒___████████████████
_____██░░░░░░██___████████████████
____▒▒███████▒▒___███ █████████ ███
___▒░░░█████░░░▒__███ █████████ ███
_▒░▒░░░███░░░▒░▒__███ █████████ ███
_▒░░▒░░███░░▒░░▒_ ███ █████████ ███
_▒░░░▒░███░▒░░░▒_ (░░) █████████_(░░)
__▒░░▒░███░▒░░▒_______█████████__(██)
_▒▒▒▒░░███░░▒▒▒▒_____█████████__/▓▓▓\
_▒░░░░░░░░░░░░░▒____ ████__████▓▓▓▓▓▓)
▒░░░░░░░░░░░░░░░▒___████__████▓▓▓▓▓▓▓)
▒░░░░░░░░░░░░░░░▒___████__████▓▓▓▓▓▓▓)
▒░░░░░░░░░░░░░░░▒__(░░░░)_(░░░░)▓▓▓▓▓▓▓)
▒░░░░░░░░░░░░░░░▒___████__████▓▓▓▓▓▓▓▓)
_▒░░░░░░░░░░░░░▒____ ████__████▓▓▓▓▓▓▓)
__▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒______████__████▓▓▓▓▓▓)
_________________11111
___________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11
_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1
_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1
_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
___¶¶¶¶1___________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_¶¶¶__________________________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_¶1______________________________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶
1¶__________111_____________________¶¶¶¶¶¶¶¶
1¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1___________¶¶¶¶¶¶¶¶
_¶___¶¶¶¶1_____________1¶¶¶¶¶1______1¶¶¶¶¶¶¶
_¶1_¶¶¶¶__1¶¶¶¶¶¶_____11111¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶
__¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶1__¶¶¶¶¶¶¶¶
___¶¶¶¶____1¶¶¶¶¶1___¶¶1¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
___¶11¶______¶1¶¶_____¶1¶1_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
___¶__¶1_______¶1_____¶1_______¶¶¶1_¶¶¶¶¶¶¶1
___¶__¶¶1___11¶¶¶1___¶¶¶1______¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶
___¶___¶¶¶¶¶¶111¶¶¶¶¶¶1_¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶__¶¶¶¶¶¶
__1¶____¶¶_________1________1¶1___¶___¶¶¶¶1
__1¶______1____1¶¶¶¶¶¶¶1__________¶1__¶¶¶¶¶
__1¶_______¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶______¶1_¶¶___¶¶
___¶______________111_____________¶1¶¶_____1¶
___¶1_____________________________¶1¶_______¶
___¶¶____________________________¶¶_¶¶______¶
____¶1___________________________¶___¶¶¶11¶¶_
_____¶1_________________________¶¶_____11____
______¶¶_______________________¶¶____________
_______¶¶_____________________¶¶_____________
________1¶¶_________________1¶_______________
__________¶¶1_____________1¶¶________________
____________¶¶¶________1¶¶¶__________________
______________1¶¶111¶¶¶1_____________________
___________________§§_________________________
_____________§____§§§§________________________
__§___§__________§§§§§§_________________§_____
_________§§_____§§§§§§§§______________________
_______________§§§§§§§§§§______§______________
§___§_________§§§§§§§§§§§§_________§__________
_________________§§§§§§_______________________
__________§_____§§§§§§§§______________________
_______________§§§§§§§§§§_____§_______________
______________§§§§§§§§§§§§____________________
_§_____§_____§§§§§§§§§§§§§§§__________________
___________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§______§____§____
________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§______________
__§___________§§§§§§§§§§§§____________________
____________§§§§§§§§§§§§§§§§_____§____________
_________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§_________§_____
______§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§_____________
___§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§______§___
__§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§_______
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§_____
________________§§§§§§§§______________________
___§______§_____§§§§§§§§______________________
________________§§§§§§§§____§_________§_______
----//---------██████
\\--\/--//-----██████
-\\-▌-//--██████████
--\\▌//----(▓)-----------(▓)
---\▌/----(▓)---◒►◒-----(▓)
----▌------(▓)---- = ----(▓)
----▌----------(▓)----(▓)
----▌-----(▓)----- ✺ -----(▓)
----▌--(▓)-------- ✺ --------(▓)
----▌-(▓)--------- ✺ ---------(▓)
----▌-(▓)--------- ✺ ---------(▓)
----▌--(▓)-------- ✺ --------(▓)
------------(▓)(▓)(▓)(▓)(▓)
__________1111_____¶¶¶¶¶¶¶11______________________
________1¶___¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1____________________
_________¶1__¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶111¶¶¶¶___________________
__________¶¶¶¶_¶¶¶¶¶____1______¶1_________________
___________1¶¶¶¶¶1¶11¶¶¶¶1¶¶¶¶_¶¶_________________
_____________11____¶¶11¶¶1¶¶_¶¶¶__________________
__________________¶¶¶_¶1¶¶¶¶11¶¶¶_________________
_________________¶¶___11¶¶1_____¶¶________________
_________________¶¶_____________¶¶________________
____1________1¶¶¶¶¶1__________11¶¶¶¶¶________1____
___¶¶¶1¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶1¶¶¶___
__1¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶1___________¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶__
_¶¶¶¶¶¶¶¶1_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_1_¶_1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶_
_¶¶¶¶¶1_11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_1¶¶¶¶¶_
________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1_______________
________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________________
________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________________
________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________________
_______________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______________
_____________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____________
_____________¶¶1___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶_____________
_______________¶¶¶1____________1¶¶¶_______________
________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______________
________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶________________
________________¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶________________
________________¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶1_______________
_______________1¶__1__1¶__¶1__1__¶¶_______________
________________1¶¶¶¶¶¶1__1¶¶¶¶¶¶¶________________
________________¶¶¶¶¶¶______1¶¶¶¶¶________________
_______________¶¶¶¶¶¶¶______1¶¶¶¶¶¶1______________
_____________1¶¶¶¶¶¶¶________¶¶¶¶¶¶¶1_____________
______________¶¶¶¶1_____________¶¶¶¶______________
__________(█)
_______██████
_____ ████████
___███████████
___ (░░░░░░░)░░░)
___(░(░█░░█░)░░░)
__ (░░(░░●░░░)░░░)
__ (░░░░◡░░)░░░░)
_██(░░░░░░░░░░)██
_███(░░░░░░░░░)███
████ ██(░░░)██ ████
████ █████████ ███
████ ████░████ ███
(░░)_ ▓▓▓▓▌▓▐▓▓▓_(░░)
(██) ███████████ (██)
_____█████░█████_▓▓▓\
_____█████-,█████▓▓▓▓▓)
_____█████-,█████▓▓▓▓▓)
___(░░░░░░)(░░░░░) ▓▓▓▓)
______(███)_(███)▓▓▓▓▓▓)
____ (████)_(████)▓▓▓▓▓)
░░░░░░░░░░ ★
░░░░░░░░░░██
░░░░░░░░░████
░░░░░░░██▒▒▒▒██
░░░░░██▒▒▒▒▒▒▒▒██
░░░░░░░██▒▒▒▒██
░░░░░░░░██████
░░░░░░░███▓▓███
░░░░░░░░█▓▓▓▓█
░░░░░░░█▓▓▓▓▓▓█
░░░░░░█▓▓▓▓▓▓▓▓█
░░░░░█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█
░░░████▓▓▓▓▓▓▓▓████
░░█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█
░███████▓▓▓▓▓▓███████
░░░░░░█▓▓▓▓▓▓▓▓█
░░░░░█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█
░░░░█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█
░░███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███
░█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█
███████▓▓▓▓▓▓▓▓███████
░░░░█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█
░░░█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█
░░█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█
░██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██
██████████████████████
░░░░░░░░██████
_____________________________ (██)
__________(█)_______________██████
_________(███)___________ █████████
________(█████)________████████████
______ (███████)______ (░░░░░░░░░░░)
_____(█████████)_____(░░░░█░░█░░░░)
____(██░░░░░░░██)___ (░░(░░░●░░░)░░░)
_____▒░░█░░█░░▒____ (░░░(░░◡░░)░░░░)
____▒░░░░░░░░░░▒___ (░░░░░░░░░░░░░)
____▒░░█░░░█░░░▒___██(░░░░░░░░░)██
____▒░░░███░░░░▒___███(░░░░░░)████
_____▒░░░░░░░░▒___████████████████
_____██░░░░░░██___████████████████
____▒▒███████▒▒___███ █████████ ███
___▒░░░█████░░░▒__███ █████████ ███
_▒░▒░░░███░░░▒░▒__███ █████████ ███
_▒░░▒░░███░░▒░░▒_ ███ █████████ ███
_▒░░░▒░███░▒░░░▒_ (░░) █████████_(░░)
__▒░░▒░███░▒░░▒_______█████████__(██)
_▒▒▒▒░░███░░▒▒▒▒_____█████████__/▓▓▓\
_▒░░░░░░░░░░░░░▒____ ████__████▓▓▓▓▓▓)
▒░░░░░░░░░░░░░░░▒___████__████▓▓▓▓▓▓▓)
▒░░░░░░░░░░░░░░░▒___████__████▓▓▓▓▓▓▓)
▒░░░░░░░░░░░░░░░▒__(░░░░)_(░░░░)▓▓▓▓▓▓▓)
▒░░░░░░░░░░░░░░░▒___████__████▓▓▓▓▓▓▓▓)
_▒░░░░░░░░░░░░░▒____ ████__████▓▓▓▓▓▓▓)
__▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒______████__████▓▓▓▓▓▓)
──────────────▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
─────────────█▓▓▓▓▓▓▓▓██▓▓▓▓█
────────────█▓▓▓▓▓▓▓▓█──█▓▄▄▓█
───────────█▓▓▓▓▓▓▓▓█───▀█──█▀
──────────█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█──█────█
─────────█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█──█──█
────────█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█──▀▀
───────▄████████████████▄
───────██▀────────────▀██
───────██──────────────██
──────▄██▄────────────▄██▄
──────████████████████████
─────█────────────────────█
────█──────────────────────█
───█─────▄████▄──▄████▄─────█
───█───██▀────▀██▀────▀██───█
───█──██──▄▄▄──██──▄▄▄─▀██──█
──▄█████──███──██──███──█████▄
──██████──────████──────██████
──▀█▀─▀██▄▄▄███▀▀███▄▄▄██▀─▀█▀
───█────▀▀▀▀▀──────▀▀▀▀▀────█
───█──────▄▄───────▄▄───────█
───█▄──────▀▀▀▀▀▀▀▀▀───────▄█
───█▓█────────────────────█▓█
───█▓▓█▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄█▓▓█
──▄██████████████████████████▄
──██▀──────────────────────▀██
▄█▀──█▄─▄█─█▀▀─█▀█─█▀█─█─█───▀█▄
██▀──█▀█▀█─█▄──█▄▀─█▄▀─█▄█───▀██
██▀──█───█─█▄▄─█─█─█─█─▄▄█───▀██
██▀──────────────────────────▀██
─█─█▀▐─█▐▀█▐─█▀─▀█▀▐▄─▄▌▐▀▌█▀─█
─█─█─▐▄█▐▄▀▐─▀█──█─▐▀█▀▌▐▄▌▀█─█
─█─█▄▐─█▐─█▐─▄█──█─▐───▌▐─▌▄█─█
─█▄▄────────────────────────▄▄█
──▀▀████████████████████████▀▀
────▐▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▌
─────▐▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▌
──────▐▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▌
───────▐▓▓▓▓▓▓▓▌▐▓▓▓▓▓▓▓▌
─────────▐▓▓▓▓▌──▐▓▓▓▓▓▌
────────▄████▀────▀████▄
______________________¶¶ 
______________________¶¶ 
_____________________¶¶¶¶ 
_____________________¶__¶ 
____________________¶___¶¶ 
___________________¶¶____¶¶ 
__________________¶¶______¶ 
_________________¶¶¶¶_____¶¶ 
_________________¶_¶_¶¶__¶_¶¶ 
___________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
__________________¶¶¶__¶¶¶__¶¶ 
________________¶¶¶_____¶¶___¶¶ 
_______________¶¶_____________¶¶ 
______________¶¶_______________¶¶ 
____________¶¶¶_______________¶¶¶¶ 
______________¶¶¶¶¶___________¶¶ 
_______________¶¶¶_¶¶¶_¶¶_¶¶¶__¶¶ 
_____________¶¶_¶¶¶¶_¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶ 
___________¶¶¶__¶¶¶___¶¶_¶¶¶__¶¶_¶¶¶ 
____________¶_________¶¶__¶¶_______¶¶ 
_________¶¶¶________________________¶¶¶ 
__________¶¶¶¶__________________¶___¶¶¶ 
____________¶¶__________________¶¶¶¶¶ 
___________¶¶__¶______¶___¶__¶¶__¶¶¶¶ 
__________¶¶_¶¶¶¶____¶¶¶__¶¶_¶¶¶¶¶¶_¶¶ 
___________¶¶¶_¶____¶¶¶¶__¶¶¶¶__¶¶¶__¶¶ 
___________¶¶_¶¶_¶¶¶¶__¶_¶¶_¶¶____¶___¶¶¶ 
_________¶¶¶__¶¶¶¶¶___¶¶¶¶__¶___________¶¶¶ 
______¶¶¶¶_____________¶¶_________________¶¶¶ 
_____¶¶¶¶¶¶¶_______________________________¶¶¶¶¶ 
___________¶_____________________¶¶__¶¶¶¶¶¶¶ 
__________¶¶__________________¶¶_¶¶¶¶¶¶__¶¶ 
_________¶¶___________________¶¶¶¶¶__¶¶___¶¶ 
_______¶¶¶__¶¶¶_____¶__¶__¶¶¶_¶¶_¶¶¶_______¶¶ 
_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶__¶¶_¶¶¶_¶¶__¶¶________¶¶¶ 
_______¶¶¶___¶¶__¶¶¶¶_¶¶¶_¶__¶¶¶______________¶¶¶ 
______¶¶____¶¶_¶¶¶_¶¶¶__¶¶¶__¶¶_____________¶¶¶¶¶¶
_____¶¶_____¶¶¶¶¶__¶¶___¶¶__________________¶¶ 
__¶¶¶¶¶¶¶____________________________________¶ 
____¶_¶_¶¶¶___________________________________¶¶ 
________¶¶______________________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_______¶¶____¶¶________________¶____¶¶¶__¶¶__¶ 
____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________¶¶___¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶ 
_______¶¶¶¶___¶__¶¶¶¶__¶¶_¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶ 
____________¶¶¶¶¶¶_¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶ 
____________¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶ 
_____________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
_____________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶

Xếp Hình Hài Hước

░░░░░░░░░▀█▄▄░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░▄▄▀▀▀▀▀▀░▀█▄░░░░░░░░░░░░░░░▄▄▄▄░░░░░
░░░░██▀▀░░░░░░░▀█▄░░░░░░░░░▄▄▀▀░░██▄▄░░░
░▄█▀░░░░░░░▀█▄░░░▀█░░░░░░▄█▀░░░░░░░░▀▀▄░
██▄▄░░░░░▄▄░░▀░░░░░█▄░▄░█▀░░░▄▀░░░░▄▀▀▀░
░░▄█▀░░░░░░▀░░░░░░░░████░░░░▀░░░░░░░▀▀▄░
▄█▄▄░░░▀▀▄░░▄▄█▀▀▀▀▀▀█▄▀▀▀█▄▄░▄▀▀▀░░░▄▄█
▀▀░▄▀░░░▄█▀▀█░░░░▄░░░░░▄▀▀▀█▀▀▄▄░░░██░░░
░░▀▀▀▀▄▄▀█▄█▀░░█▀░░░░░░░▀▄█▀░░░▀▄██▀▀░░░
░░░░░░░█▄▄░░░░░░▀▀░░░░░░░░░░░░▄▄█░░░░░░░
░░░░░░░░░█▄▄░░░░░░░░░▄▄▄█░░░░▄█░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░█▄▄░░░░░░░░░░░░░░▄█░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░▀▀▀▀█░░░▄▄▄███▀▀▀░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░▄▄▄▄▀██▄▄▄██▄▄▄░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░▄▀░▄▄█▀░░░░░░▄▄▄░▀█▄░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░█░░██░░░░░░░░█░░█░░▀█░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░██▄██░░░░░░░░█▄▄▀▄▄█▀░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░███░░░░░░░░███▀░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░▀███▄▄████▀░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░█████████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░███░░░███░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
 ██░▀██████████████▀░██
 █▌▒▒░████████████░▒▒▐█
 █░▒▒▒░██████████░▒▒▒░█
 ▌░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░▐
 ░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░
 ███▀▀▀██▄▒▒▒▒▒▒▒▄██▀▀▀██
 ██░░░▐█░▀█▒▒▒▒▒█▀░█▌░░░█
 ▐▌░░░▐▄▌░▐▌▒▒▒▐▌░▐▄▌░░▐▌
 █░░░▐█▌░░▌▒▒▒▐░░▐█▌░░█
 ▒▀▄▄▄█▄▄▄▌░▄░▐▄▄▄█▄▄▀▒
 ░░░░░░░░░░└┴┘░░░░░░░░░
 ██▄▄░░░░░░░░░░░░░░▄▄██
 ████████▒▒▒▒▒▒████████
 █▀░░███▒▒░░▒░░▒▀██████
 █▒░███▒▒╖░░╥░░╓▒▐█████
 █▒░▀▀▀░░║░░║░░║░░█████
 ██▄▄▄▄▀▀┴┴╚╧╧╝╧╧╝┴┴███
 ██████████████████████
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄▄▄████████░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░▄▄█████████████░░░░▄███
░░░░░░░░░░░░░░▄████████████████▄▄████▀░
░░░░░░░░░░░░░░▀████████████████████▀░░░
░░░░░░░░░░░░░░░███████████████▀░█▀░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░▀█░░░░▀▀▀▀▀░░░░░░░▀▄░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░█░░░░░░░░▀▀▀▄░░░░▀█▄░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░█░░░░░▄▄▀██▀█░▄▀▀█▀█░░░
░░░░░░░░░░░░░░░▄█▄░░░░▀▄░░░▄▀░░▀▄▄▄▀░░░
░░░░░░░░░░░░░░█▄▄▄░░░░░░███▄▄▄▄░░░█▄░░░
░░░░░░░░░░░░░░▀▄█▄░░░░░░▄▀░░░░▀▀▀▀░░▀▄░
░░░░░░░░░░░░░░▄▄█░░░░░░█░░░░░░░░░░░░░░█
░░░░░░░░░░░░░████░░░░░█░░▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄█
░░░░░░░░░▄▄█████░░░░░░▀▄▀░░░░░░▄█░░░░░░
░░░░░░▄█████████▄░░░░░░░░░░░░▄█░░░░░░░░
░░░▄▄███████████▀▀▄▄▄░░░░░▄███▄░░░░░░░░
░▄██████████████░░░░▀▀▀▀▀▀▀░████▄░░░░░░
▄███████████████░░░░░░░░░░░░█████▄░░░░░
█████████████████▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄██████▄░░░░
░░░░░░░░░░░▄▄▀▀▀▀▀▀▀▀▄▄
░░░░░░░░▄▀▀░░░░░░░░░░░░▀▄▄
░░░░░░▄▀░░░░░░░░░░░░░░░░░░▀▄
░░░░░▌░░░░░░░░░░░░░▀▄░░░░░░░▀▀▄
░░░░▌░░░░░░░░░░░░░░░░▀▌░░░░░░░░▌
░░░▐░░░░░░░░░░░░▒░░░░░▌░░░░░░░░▐
░░░▌▐░░░░▐░░░░▐▒▒░░░░░▌░░░░░░░░░▌
░░▐░▌░░░░▌░░▐░▌▒▒▒░░░▐░░░░░▒░▌▐░▐
░░▐░▌▒░░░▌▄▄▀▀▌▌▒▒░▒░▐▀▌▀▌▄▒░▐▒▌░▌
░░░▌▌░▒░░▐▀▄▌▌▐▐▒▒▒▒▐▐▐▒▐▒▌▌░▐▒▌▄▐
░▄▀▄▐▒▒▒░▌▌▄▀▄▐░▌▌▒▐░▌▄▀▄░▐▒░▐▒▌░▀▄
▀▄▀▒▒▌▒▒▄▀░▌█▐░░▐▐▀░░░▌█▐░▀▄▐▒▌▌░░░▀
░▀▀▄▄▐▒▀▄▀░▀▄▀░░░░░░░░▀▄▀▄▀▒▌░▐
░░░░▀▐▀▄▒▀▄░░░░░░░░▐░░░░░░▀▌▐
░░░░░░▌▒▌▐▒▀░░░░░░░░░░░░░░▐▒▐
░░░░░░▐░▐▒▌░░░░▄▄▀▀▀▀▄░░░░▌▒▐
░░░░░░░▌▐▒▐▄░░░▐▒▒▒▒▒▌░░▄▀▒░▐
░░░░░░▐░░▌▐▐▀▄░░▀▄▄▄▀░▄▀▐▒░░▐
░░░░░░▌▌░▌▐░▌▒▀▄▄░░░░▄▌▐░▌▒░▐
░░░░░▐▒▐░▐▐░▌▒▒▒▒▀▀▄▀▌▐░░▌▒░▌
░░░░░▌▒▒▌▐▒▌▒▒▒▒▒▒▒▒▐▀▄▌░▐▒▒
⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⠶⣿⣭⡧⡤⣤⣻⣛⣹⣿⣿⣿⣶⣄
⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⣼⣊⣤⣶⣷⣶⣧⣤⣽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷
⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇
⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⣠⣶⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧
⢀⢀⢀⢀⢀⢀⠸⠿⣿⣿⠿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣿⣻⣿⣿⣿⣿⣿⡆
⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢸⣿⣿⡀⠘⣿⡿⢿⣿⣿⡟⣾⣿⣯⣽⣼⣿⣿⣿⣿⡀
⢀⢀⢀⢀⢀⢀⡠⠚⢛⣛⣃⢄⡁⢀⢀⢀⠈⠁⠛⠛⠛⠛⠚⠻⣿⣿⣿⣷
⢀⢀⣴⣶⣶⣶⣷⡄⠊⠉⢻⣟⠃⢀⢀⢀⢀⡠⠔⠒⢀⢀⢀⢀⢹⣿⣿⣿⣄⣀⣀⣀⣀⣀⣀
⢠⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣶⣄⣙⠻⠿⠶⠒⠁⢀⢀⣀⣤⣰⣶⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣄
⢿⠟⠛⠋⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣟⡿⠷⣶⣶⣶⢶⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡄
⢀⢀⢀⢀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠉⠙⠻⠿⣿⣿⡿
⢀⢀⢀⢀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢀⢀⢀⢀⠈⠁
⢀⢀⢀⢀⢸⣿⣿⣿⣿⢻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿
⢀⢀⢀⢀⢸⣿⣿⣿⣿⣄⠈⠛⠿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠟⣹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠇
⢀⢀⢀⢀⢀⢻⣿⣿⣿⣿⣧⣀⢀⢀⠉⠛⠛⠋⠉⢀⣠⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠏
⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢻⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣤⣄⣀⣀⣤⣴⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠋
⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⠙⠿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠛
⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢹⣿⡿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⠁
⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢸⣿⡇⢀⠈⠙⠛⠛⠛⠛⠛⠛⠻⣿⣿⣿⠇
⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⣸⣿⡇⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢨⣿⣿
⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⣾⣿⡿⠃⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢸⣿⡏
⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⠻⠿⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢠⣿⣿⡇
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██████████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██████████████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█████████████████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒███████████████████▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█████████████████████▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒██████████████████████▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒████████████████████████▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒█████████████████████████▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒███████████████████████████▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒████████████████████████████████▒
▒▒▒▒▒▒███████████████──███████████████▒
▒▒▒▒▒████████████████──███████████████▒
▒███████████████████────██████████████▒
▒███████████████████─────█████████████▒
▒██████████████████──────█████████████▒
▒█████████████████─────────███████████▒
▒███████████───────────────────███████▒
▒▒████████────────────────────███─████▒
▒▒███████────────────────────███───███▒
▒▒██████─────██──────────────██────██▒▒
▒▒█████─────████─────────────██────██▒▒
▒▒▒███─────████─███──────────██────██▒▒
▒▒▒███─────███────█──────────███──███▒▒
▒▒▒▒██─────███────█──────────███──██▓▒▒
▒▒▒▒███────███────█───────────██████▒▒▒
▒▒▒▒▒██────███────█────────────█████▒▒▒
▒▒▒▒▒██────████──██──────────────██▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒██────███████──────────────██▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒██────██████─────────────████▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒██────█████──█─────────████▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒██─────██───███───────███▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒██────────█████─────██─█▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒████──────███──────██──█▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒██──█──────██──────██───█▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒██────██───────────██────█▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒█─────████───────████────█▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒█────██▒▒█████████▒▒█────█▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒█────█▒▒▒██─────██▒▒██──██▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒██──██▒▒▒██─────██▒▒▒████▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒████▒▒▒▒█████████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█████████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█───────█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█───────█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█████████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█████████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▄█───────█▄▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█───████───█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█───█▒▒█───█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█───█▒▒█───█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█───█▒▒█───█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒███▒▒▒▒███▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
___________________▄▄▄▀▀▀▀▀▀▀▄
 _______________▄▀▀____▀▀▀▀▄____█
 ___________▄▀▀__▀▀▀▀▀▀▄___▀▄___█
 __________█▄▄▄▄▄▄_______▀▄__▀▄__█
 _________█_________▀▄______█____█_█
 ______▄█_____________▀▄_____▐___▐_▌
 ______██_______________▀▄___▐_▄▀▀▀▄
 ______█________██_______▌__▐▄▀______█
 ______█_________█_______▌__▐▐________▐
 _____▐__________▌_____▄▀▀▀__▌_______▐_____________▄▄▄▄▄▄
 ______▌__________▀▀▀▀________▀▀▄▄▄▀______▄▄████▓▓▓▓▓▓▓███▄
 ______▌____________________________▄▀__▄▄█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▄
 ______▐__________________________▄▀_▄█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓_____▓▓____▓▓█▄
 _______▌______________________▄▀_▄█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓____▓▓_▓▓_▓▓__▓▓█
 _____▄▀▄_________________▄▀▀▌██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓__▓▓▓___▓▓_▓▓__▓▓█
 ____▌____▀▀▀▄▄▄▄▄▄▄▄▀▀___▌█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓__▓________▓▓___▓▓▓█
 _____▀▄_________________▄▀▀▓▓▓▓▓▓▓▓█████████████▄▄_____▓▓__▓▓▓█
 _______█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▄▄___▓▓▓▓▓█
 _______█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓███▓▓▓▓████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▓▓▓▓▓▓█
 ________█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓█▓▓██░░███████░██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▓▓▓▓▓█
 ________█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▓░░░░░█░░░░░██░░░░██▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▓▓▓▓▌
 ________█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███░░░░░░░░____░██░░░░░░░██▓▓▓▓▓▓▓██▓▓▌
 ________▐▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██░░░░░░░________░░░░░░░░░██████▓▓▓▓▓█▓▌
 ________▐▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██░░░░░░___▓▓▓▓▓░░░░░░░███░░███▓▓▓▓▓█▓▌
 _________█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██░░░░░___▓▓█▄▄▓░░░░░░░░___░░░░█▓▓▓▓▓█▓▌
 _________█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█░░█░░░___▓▓██░░░░░░░░▓▓▓▓__░░░░█▓▓▓▓██
 _________█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█░███░░____▓░░░░░░░░░░░█▄█▓__░░░░█▓▓█▓█
 _________▐▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█░█████░░░░░░░░░░░░░░░░░█▓__░░░░███▓█
 __________█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█░░███████░░░░░░░░░░░░░░░▓_░░░░░██▓█
 __________█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█░░░███████░░░░░░░░░░░░░░_░░░░░██▓█
 __________█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█░░░███████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██▓█
 ___________█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█░░░░███████░░░░░░░░░░░█████░██░░░
 ___________█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█░░░░░░__███████░░░░░███████░░█░░░░
 ___________█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█░░░░░░█▄▄▄▀▀▀▀████████████░░█░░░░
 ___________▐▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█░░░░░░██████▄__▀▀░░░███░░░░░█░░░
 ___________▐▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▒█░░░░░░▓▓▓▓▓███▄░░░░░░░░░░░░░░░______▄▄▄
 ___________█▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▒▒▒▒█░░░░░░▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░░▄▄▄_▄▀▀____▀▄
 __________█▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▒▒▒▒█▓▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░____▄▀____▀▄_________▀▄
 _________█▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▒▒▒▒█▓▓▓▓░░░░░░░░░░░░░░░░░______▐▄________█▄▄▀▀▀▄__█
 ________█▓▓▓▓▓▓▓▓█▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░____________█_█______▐_________▀▄▌
 _______█▓▓▓▓▓▓▓▓█▒▒▒▒▒▒███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▒▒▄___________█__▀▄____█____▄▄▄____▐
 ______█▓▓▓▓▓▓▓█_______▒▒█▒▒██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▒▒▒▄_________█____▀▀█▀▄▀▀▀___▀▀▄▄▐
 _____█▓▓▓▓▓██▒_________▒█▒▒▒▒▒███▓▓▓▓▓▓█▒▒▒██________▐_______▀█_____________█
 ____█▓▓████▒█▒_________▒█▒▒▒▒▒▒▒▒███████▒▒▒▒██_______█_______▐______▄▄▄_____█
 __█▒██▒▒▒▒▒▒█▒▒____▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒____▒█▓█__▄█__█______▀▄▄▀▀____▀▀▄▄█
 __█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█_______█▓▓█▓▓▌_▐________▐____________▐
 __█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒███▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒_______█▓▓▓█▓▌__▌_______▐_____▄▄____▐
 _█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒_____█▓▓▓█▓▓▌__▌_______▀▄▄▀______▐
 _█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒███████▓▓█▓▓▓▌__▀▄_______________▄▀
 _█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒███▒▒▒▒▒▒▒██▓▓▓▓▓▌___▀▄_________▄▀▀
 █▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▀▄__▀▄▄█▀▀▀
 █▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▓▓▓▓██▄▄▄▀
 █▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒████
 █▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█
 _█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▄▄▄▄▄
 _█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒███▒▒▒▒▒▒██▄▄
 __█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒███▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▄
 __█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█
 __█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█
 ___█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░▒▒▒▒▒▒▌
 ____█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░▒▒▌
 ____█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█████████████▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░▒▌
 _____█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█_______▐▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░▌
 ______█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█________█▒▒█▒▒▒▒▒▒░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▌
 _______█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█________█▒█▒▒▒▒▒▒░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▌
 ________█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█________█▒▒▒▒▒▒░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█
 _________█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█________█▒▒▒▒░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█
 _________█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█________█▒▒▒░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▀
 __________█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█_______█▒░░░▒▒▒▒▒░░░░░░░░▒▒▒█▀▀▀
 ___________█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█_______█░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░█▀
 ____________█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█_______█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▀
 _____________█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█_______█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▀
 _____________█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█_______▀▀▀███████▀▀
 ______________█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█
 _______________█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█
 ________________█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█
 _________________█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█
 __________________█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▒█
 ___________________█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒█
 ___________________█▒▒▒▒▒▒▒▒████▒▒▒▒▒▒▒█
 ___________________█████████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█
 ____________________█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█
 ____________________█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█
 _____________________█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░▌
 _____________________█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░▌
 ______________________█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░▌
 _______________________█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░█
 ________________________█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░█
 __________________________██▒▒▒▒▒▒░░░█▀
 _____________________________█░░░░░█▀
 _______________________________▀▀▀▀

Xếp Hình Khuôn Mặt

▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐
▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐█████████▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐ 
▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐█████████████████▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐ 
▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐███████▐▐▐▐▐▐█████████▐▐▐▐▐▐▐▐ 
▐▐▐▐▐▐▐▐▐█████▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐█████▐▐▐▐▐▐▐ 
▐▐▐▐▐▐▐█████▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐████▐▐▐▐▐▐ 
▐▐▐▐▐▐████▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐███▐▐▐▐▐ 
▐▐▐▐▐████▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐███▐▐▐▐ 
▐▐▐▐████▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐███▐▐▐ 
▐▐▐▐███▐▐▐▐▐▐▐████▐▐▐▐▐▐▐▐██▐▐▐▐▐▐▐██▐▐▐ 
▐▐▐███▐▐▐▐▐▐▐▐████▐▐▐▐▐▐▐████▐▐▐▐▐▐███▐▐ 
▐▐▐███▐▐▐▐▐▐▐▐████▐▐▐▐▐▐▐████▐▐▐▐▐▐▐██▐▐ 
▐▐███▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐██▐▐▐▐▐▐▐▐███▐▐▐▐▐▐▐▐███▐ 
▐▐███▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐███▐ 
▐▐███▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐███▐ 
▐▐███▐▐▐▐▐██▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐███▐ 
▐▐███▐▐▐▐▐██▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐███▐ 
▐▐███▐▐▐▐▐▐██▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐██▐▐▐▐▐▐▐███▐ 
▐▐████▐▐▐▐▐▐███▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐██▐▐▐▐▐▐▐▐███▐ 
▐▐▐███▐▐▐▐▐▐▐█████▐▐▐▐▐████▐▐▐▐▐▐▐▐███▐▐ 
▐▐▐▐███▐▐▐▐▐▐▐▐▐█████████▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐███▐▐ 
▐▐▐▐█████▐▐▐▐▐▐▐▐██▐▐██▐▐█▐▐▐▐▐▐▐▐███▐▐▐ 
▐▐▐▐▐▐████▐▐▐▐▐▐▐██▐▐▐██▐██▐▐▐▐▐▐███▐▐▐▐ 
▐▐▐▐▐▐▐█████▐▐▐▐▐▐███▐▐▐▐██▐▐▐▐▐████▐▐▐▐ 
▐▐▐▐▐▐▐▐▐██████▐▐▐▐▐██████▐▐▐▐████▐▐▐▐▐▐ 
▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐███████▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐█████▐▐▐▐▐▐▐ 
▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐██████████████████▐▐▐▐▐▐▐▐▐ 
▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐█████████▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐
▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐
════════════════════════════════════════
══════════════════░░░═══════════════════
══════════════░▓▓███████▓▒░═══▒██░══════
═══════════▒██▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓█▒▒██████═════
═════════███████═══░░░░░░░░▓███░═███════
════════▒████████▓══░░░░░░═███▒▒══███═══
══════░██▒═════████══░░░░░░██══▒▓░═█░═══
═════░█▓░░░░░░══░███══░░░░░═══▒██▓▒═════
════░█▓░░░░░░░░░══███═░░░░░══██████▒════
════█▓░═░░░░░░░░░══███═░░░░═███═▒███▒═══
═══▓▓░░░░░░░░░░░░░══██═░░░═▒██════██▓▒══
══▒█▒░░░░░░░░░░░░░░═══░░░░═██═════███▓══
══█▓═░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░═██═════░██▓▓═
═▒█░░░░░░░══════░░░░░░░░░═░█▓═════░██░█═
═█▓░░░░░░═█████▒══░░░░░░░░▒█░═███═░██░█═
░█▒░░░░░░═███████▓══░░░░░═▒█▓█████═██░▓█
▒▓░░░░░░░░═══░▓████══░░░░░░███████░██░▒█
▓▒░░░░░░░░░═░═══░███▒═░░░══███████▓██░▒█
▓▒░░░░░░░░░░░░░░══███░░░░░═█████████▒░▒▓
█▒░░░░░░░░░░░░░░░══▒░░░░░░═░████████░▒▒▓
▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░═███████▒░▒░▓
█▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░══▓████▒░▒▒▒▒
█▒░▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░═░▒▒░░▒▒▒▒▓
█▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▓
█▒░▒░░░░░░░░██═░░░░░░░░░░░░░░░░▒░▒▒▒▒▒▒▓
█▓░▒▒░░░░░░═██░═░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒█
██░▒▒▒░░░░░═██▒═░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█
▓█▒░▒▒░░░░░═▒██═░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█
░█▒░▒▒░▒░░░░═██▒═░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█
═██░▒▒▒▒▒░░░═░██░═░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒
═▓█▒░▒▒▒▒▒░░░═▓██░═░░░░▒░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░██═
══██▒▒▒▒▒▒▒░▒░═███▓═░░░░▒▒▒▒▒▒░░▒▒▒░▒█▓═
══▒█▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒░═▓███▓░═░░░░░░░▓█▓▒▒▒██══
═══██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░▒█████▓▓▒▓▓█████░▒▓█░══
════██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░▒███████████▓░▒▓█▒═══
═════██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░▓█████▓▒░░░▓█▓════
═════░██▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░▒░▒██▓═════
═══════███▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░▓██▓══════
════════▓███▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░▒▒███░═══════
═════════░████▓▒▒▒▒▒▒░▒▒▒▒▓███▓═════════
═══════════░▓██████▓▓███████▒═══════════
══════════════░▓█████████▒░═════════════
════════════════════════════════════════ 
┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘
┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌
┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌███████████████┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘
┘┌┘┌┘┌┘┌┘███████████████████████┘┌┘┌┘┌┘┌
┌┘┌┘┌┘█████████████┘┌┘█████████████┘┌┘┌┘
┘┌┘┌┘██████┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌██████┘┌┘┌
┌┘┌┘████┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘███┘┌┘
┘┌┘███┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘███┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘███┘┌
┌┘┌████┘┌┘┌┘┌┘█████████████┘┌┘┌┘┌┘████┌┘
┘┌┘┌████┘┌┘┌█████████████████┌┘┌┘████┌┘┌
┌┘┌┘┌████████████┘┌┘┌┘┌┘┌███████████┌┘┌┘
┘┌┘┌┘┌┘███████████████████████████┘┌┘┌┘┌
┌┘┌┘┌┘┌┘█████████████████████████┘┌┘┌┘┌┘
┘┌┘┌┘┌┘███┘┌┘┌┘┌█████████┌┘┌┘┌┘███┘┌┘┌┘┌
┌┘┌┘┌┘███┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘███┘┌┘┌┘
┘┌┘┌┘████┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┌███┘┌┘┌
┌┘┌┘┌███┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌███┌┘┌┘
┘┌┘┌███┌┘┌┘┌┘█████┘┌┘┌┘┌████┘┌┘┌┘┌███┌┘┌
┌┘┌┘███┘┌┘┌┘██████┌┘┌┘┌██████┘┌┘┌┘███┘┌┘
┘┌┘┌███┌┘┌┘┌███████┌┘┌███████┌┘┌┘┌███┌┘┌
┌┘┌┌██┌┘┌┘┌┘███████┘┌┘███████┘┌┘┌┘┌███┌┘
┘┌┘███┘┌┘┌┘┌██████┘┌┘┌┘██████┌┘┌┘┌┘███┘┌
┌┘┌███┌┘┌┘┌┘┌┘███┘┌┘┌┘┌┘████┌┘┌┘┌┘┌███┌┘
┘┌┘███┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘███┘┌
┌┘┌███┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌███┌┘
┘┌┘┌███┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌███┌┘┌
┌┘┌┘███┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘███┘┌┘
┘┌┘┌███┌┘┌┘┌██┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┌██┌┘┌┘┌███┌┘┌
┌┘┌┘┌███┌┘┌┘████┌┘┌┘┌┘┌┘┌████┘┌┘┌███┌┘┌┘
┘┌┘┌┘███┘┌┘┌┘██████┌┘┌██████┘┌┘┌┘███┘┌┘┌
┌┘┌┘┌┘███┘┌┘┌┘█████████████┘┌┘┌┘███┘┌┘┌┘
┘┌┘┌┘┌┘███┘┌┘┌┘┌█████████┌┘┌┘┌┘███┘┌┘┌┘┌
┌┘┌┘┌┘┌┘████┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌████┘┌┘┌┘┌┘
┘┌┘┌┘┌┘┌┘████┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌████┘┌┘┌┘┌┘┌
┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘██████┌┘┌┘┌┘┌┘┌██████┘┌┘┌┘┌┘┌┘
┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌█████████████████┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌
┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘█████████████┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘
┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘███████┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌
┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘
┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█████████
░░███████░░░░░░░░░░███▒▒▒▒▒▒▒▒███
░░█▒▒▒▒▒▒█░░░░░░░███▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒███
░░░█▒▒▒▒▒▒█░░░░██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██
░░░░█▒▒▒▒▒█░░░██▒▒▒▒▒██▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒▒███
░░░░░█▒▒▒█░░░█▒▒▒▒▒▒████▒▒▒▒████▒▒▒▒▒▒██
░░░█████████████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██
░░░█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██
░██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒██
██▒▒▒███████████▒▒▒▒▒██▒▒▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒▒██
█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒████████▒▒▒▒▒▒▒██
██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██
░█▒▒▒███████████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██
░██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█
░░████████████░░░█████████████████
░░░░░░░░░██░█░█░█░█░█░█░█░░░░░
░░░░░░░░█░░░░░░░░░░░░░░░░█░░░░░░
░░░░░░░█░████████████████░█░░░░░░
░░░░░░█░█░░░░░░░░░░░░░░░░█░█░░░░░░░♫░♫
░░░░░█░█░░░░░░░░░░░░░░░░░░█░█░░░░░♫░♪░♫
░░░░█░█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█░█░░░░░♪░♫░♪
░░░█░█░░░░░░██░░░░░░░░░░░░░░█░█░░░♫░♪░♫
░░█░█░░░░░░████░░░░░██░░░░░░░█░█░░░♪░♫░♪
░██░█░░░░░░████░░░░████░░░░░░█░██░♫░♪░
███░█░░░░░░░██░░░░░░██░░░░░░░█░███ 
░██░█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█░██░
░░█░█░░░░░██░░░░░░░░░░██░░░░░█░█░
░░░░░█░░░░░██░░░░░░░░██░░░░░█░░░
░░░░░░█░░░░░░█████████░░░░░█░░░
░░░░░░░█░░░░░░░░░░░░░░░░░░█░░░
░░░░░░░░█░░░░░░░░░░░░░░░░█░░░
░░░░░░░░░████████████████░░
________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________ 
______¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________ 
_____¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______ 
____¶¶¶¶_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____ 
___¶¶¶¶___________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____ 
__¶¶¶¶_____¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶____ 
__¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶___ 
_¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶___ 
_¶¶¶_______¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶__ 
_¶¶¶___________________¶¶¶¶¶______¶¶¶__ 
_¶¶¶____________________¶¶¶_______¶¶¶__ 
_¶¶¶_____________________¶________¶¶¶__ 
_¶¶¶_____________________________¶¶¶¶__ 
_¶¶¶¶____________________________¶¶¶___ 
__¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶___ 
__¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶____ 
___¶¶¶¶___¶¶______________¶¶__¶¶¶¶¶____ 
____¶¶¶¶_¶_________________¶_¶¶¶¶¶_____ 
_____¶¶¶¶¶_________________¶¶¶¶¶¶______ 
______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________ 
________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________
──────██────────────██
───███▓▓█─██────██─█▓▓███
──█▒▒█▓▓██▒▒█──█▒▒██▓▓█▒▒█
──█▒▒███░█▒▒████▒▒█░███▒▒█
─████░░░░░███▓▓███░░░░░███​█
█▓▓█░░░░░░░░█▓▓█░░░░░░░░█▓​▓█
█▓▓█░░░░░░░░░██░░░░░░░░░█▓​▓█
─██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█​█
█▒▒█░░▄██▄██▄░░▄██▄██▄░░█▒​▒█
█▒▒█░░▀██▄██▀░░▀██▄██▀░░█▒​▒█
─████░░░▀█▀░░░░░░▀█▀░░░███​█
──█▓▓█░░░░░░░░░░░░░░░░░█▓▓​█
──█▓▓█░░▀▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▀░░░█▓▓​█
───████░░░▄▄▄▄▄▄▄▄♥░░████
────█▒▒█░░░░░░░░░░░░█▒▒█
────█▒▒███░░░░░░░░███▒▒█
─────███▓▓█░░░░░░█▓▓███
───────█▓▓███░░███▓▓█
────────███▒▒██▒▒███
──────────█▒▒██▒▒█
───────────██▓▓██
────────────█▓▓█
─────────────██
┤├┤├┤├┤├░├░├┤├┤├├├▒████▓√├┤├├├┤├░├┤├┤├┤├
├├├┤├┤├┤├√├√├┤├┤▓█████████▒┤├√├├├├├┤├├├├
┤├┤├┤├┤├├├├├├├███▓▒├├├┤╫▓███▒├┤├┤├┤├┤├├├
├┤├├├┤├┤├┤├√▒██▓├┤├┤├┤├┤├├▒██▓├┤├├├√├┤├┤
░├├├┤├┤├┤├┤▓██┤├√┤░░░░╫░░░┤├▓██├┤├┤├├├┤├
├√├┤├√├├├├▓█▓├├░░╫░░░╫░╫░╫░░├▒██├√├┤├├├┤
┤├├├┤├├├√▒█▓├├░░╫░░░╫░░░╫╫╫╫╫├╫██├┤├√├√├
├┤├┤├├├┤├█▓├√░░░░░░░░╫░╫╫╫╫╫╫╫├▒█▓├┤├√├├
┤├┤├├├√├██┤├░░╫░░░░░░░░░╫╫╫╫╫╫╫├▓█╫├√├√├
├┤├┤├┤├▓█░├╫░╫░░░░░░░░░░░╫╫╫╫╫╫╫├██├├├├├
┤├┤├├├√█▓├╫╫╫░╫░░░░░░░░░╫░╫╫╫╫▒╫╫░█▓┤├┤├
├┤├├├┤██├░╫╫░╫░░░░┤░┤░░░░╫╫╫╫╫╫▒╫░▓█├┤├√
░├√├√├█▒√╫╫╫╫░░░░┤░┤░░░░╫░╫╫╫╫╫╫▒╫░█▓├┤├
├├├√├██├░╫╫╫░╫░░░░√┤┤░░░░╫╫╫╫╫╫▒╫▒░▓█┤├┤
┤├√├┤█▒├╫╫╫░╫░░░░├┤├░░░░░░╫░╫╫╫╫▒▒╫░█▓├├
├├├┤▒█├╫╫╫░╫░░░░░░├├├░░░░░░√├░╫╫╫▒╫░▓█├┤
░├┤├█▓├╫╫╫░├┤├┤├┤├√├┤┤░░░├├╫▒╫├░▒▒▒╫╫█░├
├├├├█▒░╫╫╫├░▓▓▒√├├├┤┤░░░├√█████┤░▒▒▒√█▓┤
┤├┤▒█├╫╫╫├▒█████├├┤├░┤░├┤██▓╫▓██┤╫▒╫░▓█├
├√├██┤╫╫├╫██├├▒██┤├░┤░┤├▒█├┤├√░█▓░╫▒╫▒█├
┤├√█▓░╫╫┤██├├├┤├█▒┤├░░├├█▓├├┤├┤▓█┤╫╫▒░█├
├┤├█╫╫╫░╫█├├├▒├┤▓█├┤░░├╫█√├▓█▓├├█▒╫▒╫░█▒
┤├▒█░╫╫├▓█┤├▓██├√█┤├░░├▓█├╫▓▓█▒├█▓╫╫▒░▓▓
├├▓█┤╫╫├█▓├▒▓▓█╫├█╫√░░├█▓├▓▓██▓┤▓█░▒╫░▒█
├├██░╫╫├█▒├▓▓██▓√█▒├░░┤█▓├▓▓███├▓█░╫▒╫▒█
├├█▓░▒╫√█╫├▓▓██▓├█▓├░░├█▓┤▓████├▓█░▒▒╫░█
├├█▓╫▒╫├█▒├████▒┤█▒├░░├▓█├▓███▓├█▓░╫▒╫░█
├├█▒░▒╫├█▓├▓███√├█╫┤░░├▒█┤├███├├█▒╫▒▒▒├█
├├█▒╫▒▒░▓█┤├██▓├╫█√░╫╫░├█▒┤├▒├├▒█░╫▒▒╫░█
├┤█▒╫▒▒╫░█░┤├√├├██├░╫╫░├▓█├√├├├█▓░╫▒▒▒┤█
├├█▒╫▒▒╫├██├├├┤▒█░√╫╫╫╫░┤██├├├██░╫▒▒▒╫░▓
├├█▒╫▒▒╫├├██▒░▓█▓√░╫╫╫╫╫├╫█████▒░▒▒▒▒▒┤█
┤├█▒╫╫╫╫█▓┤████▓┤░╫╫╫╫╫╫╫├░▓█▓╫░▒▒▒▒▒╫░█
├┤█▒░╫┤███░██▓├├░╫╫╫╫▒╫╫╫╫░░├░╫▒▒▒▒▒▒▒√█
┤├█▒├├▒█√▓██▓█┤░╫╫╫╫▒╫▒╫▒╫▒╫▒╫▒▒▒▒▒▒▒╫░█
├├█▒╫██▓├▒█┤├█▓░╫▒╫▒╫▒╫▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒╫░█
┤├█▒███▒√╫█├├▓█√╫╫▒╫▒╫▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒╫░█
├┤▓██┤█▓├├█░├▓█░╫▒▒▒╫▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒╫╫█
├├▒█▓├█▓┤├█░√▓█┤▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░▒█
├├▒█╫┤██├┤█▒├▓█░╫▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒╫░▓▓
┤▓██▒├▓█┤├█▒┤▓█░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒╫╫▒▒▒▒┤█▓
▒█▒█▒√▓█├┤█▓├▓█░╫▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒╫▒▓╫▒▒╫░█░
█▓┤█▓├▓█√├█▓┤▓█┤▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒╫░▓█░╫▒╫╫█├
█▒├▓█√▒█├┤█▓├▓█├╫╫╫╫╫▒▒▒▒▒▒▒╫░░█▓░╫▒░▓█┤
█▒┤▓█├▒█┤├█▓┤▒█├░▒▒░╫╫▒▒▒▒▒╫╫├██░╫▒╫░█▓├
█▒├▓█√▒█├├█▓├▒█▒████░╫▒▒▒▒╫░├██▒░▒▒╫░█╫├
█▒┤▓█├╫█├├██┤╫███▒▓█▓┤╫╫╫┤√▒██▒┤╫╫▒░▓█┤├
█▒├▓█┤├╫├├▒▒├▒█▓├√├▓█┤├┤╫▓███▒┤╫╫▒╫┤█▓├├
█▓├▓█├┤├┤├┤├├▒█├┤├┤▒█▓█████▓░░▒▒▒▒░▒█├┤├
█▓├▓█┤├√├├├┤├√├├├┤├█████▓▒┤░╫▒▒▒▒╫├██┤├┤
▓█├├┤├┤├┤├√├├├┤├├▒██▒√░├┤░╫╫▒▒▒▒▒░▒█┤├┤├
▒█├├├┤├├├├├├├┤├√▒██╫░╫╫╫╫▒▒▒▒▒▒▒╫┤██├√├├
░█┤├┤├├├├├√├┤├├├█▓√░▒╫▒▒▒▒▒▒▒▒▒╫┤▓█├├├├├
├█░├├┤├├├┤├├├├├██√╫▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒╫░▒█▒├├┤├┤
┤█▒├┤├√├├├├├├├├█▒░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒╫░░██┤├┤├┤├
├▓█┤├┤├├├┤├├├┤├█╫╫▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒╫░░██√├┤├┤├┤
√▒█├├├┤├┤├├├┤├╫█░╫▒▒▒▒▒▒▒▒▒╫░░██┤├├├├├┤├
├┤█√├┤├┤├┤├√├├▒█├╫▒▒▒▒▒▒╫╫░┤▒██┤├┤├┤├├├┤
├├█▒┤├√├┤├┤├┤├▒█┤├╫╫╫╫╫╫░├░▓██├├┤├┤├┤├┤├
├┤▓█├√├┤├├├├├┤▒██▓╫░├√├░▒███▓├├┤├├├√├├├┤
├├░█├├┤├├├┤├├├▓████████████├├├√├┤├√├┤├├├
├┤├█▓┤├├├┤├┤├┤█▒├╫▓█████▒┤├√├┤├┤├√├├├┤├┤
┤├├▓█├┤├┤├┤├├╫█├√├┤├┤├├├├├┤├√├┤├√├├├├├√├
├├├┤██▒╫├┤░▒███┤├┤├┤├√├├├├├┤├√├┤├┤├√├├├┤
░├┤├├████████▒├├┤├┤├├├┤├┤├├├├├┤├┤├┤├┤├┤├
______________________8888888_____________________
_________________8888888888888888_________________
_______________8888____________8888_______________
_____________888__________________888_____________
____________66______________________86____________
___________68________________________868__________
_________86____________________________68_________
_________6______________________________6_________
________6________________________________6________
_______86________________________________68_______
_______6__________________________________6_______
_______6__________________________________6_______
______68___________888666666888___________86______
______68_________66888______888668_________6______
______68_______868______________888________6______
______68_____868___________________68______6______
_____86_____86______888_____68______66_____68_____
__8_66688__86______86668___6668______68__88686_8__
_666688868_68______86668___6668______86_866886666_
__688888___6________666____666________68__88_8868_
___8668__866______6____________68_____668___668___
____86666666__8886______________6888__66666668____
___________6__888888__________888888__6___________
___________86______668______8668_____66___________
____________66______6666666666______86____________
_____________66_______666666_______86_____________
______________868______8888______868______________
________________868____________868________________
__________________6666888888666___________________
_________________866_________668__________________
_______________88666_________8668_________________
___________88666666668_____86666666666____________
__________8686666886668____6688666688868__________
___________68888888___________888888888___________

Xếp Hình Bằng Tay

___________________________________¶¶¶¶     
________________________¶¶¶¶____¶¶¶¶11¶       
________________________¶¶1¶¶_¶¶¶¶1111¶       
_______________________¶¶111¶¶¶1111111¶       
___________________¶¶¶_¶1111¶¶1111111¶       
___________________¶11¶¶111¶¶111111¶¶        
___________________¶11¶1111¶111111¶¶        
__________________¶¶11¶111¶111111¶¶         
__________________¶11¶111¶¶111111¶         
__________________¶11¶111¶1111111¶         
_________________¶11¶111¶11111111¶         
_________________¶1¶111¶¶1111111¶¶         
________________¶1¶¶111¶1111111¶¶          
_______________¶¶1¶111¶1111111¶¶          
_______________¶¶¶111¶11111111¶           
______________¶¶¶11¶¶111111111¶           
______________¶¶11¶¶111111¶¶¶1¶¶          
_____________¶11¶¶1111111¶111111¶¶         
___________¶¶¶¶¶1111111¶¶11111111¶¶¶        
__________¶¶¶1111111¶¶1111111111111¶¶¶       
_________¶¶111111¶¶¶11111111111111111¶¶¶¶      
_________¶111111¶¶1111111111111111111111¶¶¶     
_________¶111111¶1111111111¶¶¶1111111111111¶    
________¶11111111111111111¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶111111¶    
_______¶¶111111111111111¶¶¶________¶111111¶¶    
_______¶11111111111¶¶¶¶¶¶__________¶111111¶     
______¶¶11111111111¶¶_____________¶¶11111¶¶    
______¶111111111111¶______________¶¶11111¶     
_____¶¶111111111111¶________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶  
_____¶1111111111111¶________________¶¶¶111111¶¶¶¶ 
_____¶1111111111111¶¶_____________¶¶¶111111¶¶¶11¶ 
____¶¶1111111111111¶¶¶_________¶¶¶1111111¶¶11111¶ 
____¶1111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111¶1111¶¶ 
____¶111111111111111111¶¶¶¶11111111111111¶¶¶¶¶¶ 
___¶111111111111111111111111111111111111111¶¶¶  
__¶111111111111111111111111111111111111111¶¶   
¶¶11111111111111111111111111111111111111¶¶¶   
111111111111111111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶    
111111111111111111111111111111¶¶¶¶        
1111111111111111111111111111¶¶¶         
111111111111111111111111111¶¶          
1111111111111111111111111¶¶           
111111111111111111111111¶¶            
1111111111111111111111¶¶             
111111111111111111¶¶¶¶              
111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶               
111111¶¶¶                    
¶¶¶¶¶¶¶
________$$$$
_______$$__$
_______$___$$
_______$___$$
_______$$___$$
________$____$$
________$$____$$$
_________$$_____$$
_________$$______$$
__________$_______$$
____$$$$$$$________$$
__$$$_______________$$$$$$
_$$____$$$$____________$$$
_$___$$$__$$$____________$$
_$$________$$$____________$
__$$____$$$$$$____________$
__$$$$$$$____$$___________$
__$$_______$$$$___________$
___$$$$$$$$$__$$_________$$
____$________$$$$_____$$$$
____$$____$$$$$$____$$$$$$
_____$$$$$$____$$__$$
_______$_____$$$_$$$
________$$$$$$$$$$
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█████████
░░███████░░░░░░░░░░███▒▒▒▒▒▒▒▒███
░░█▒▒▒▒▒▒█░░░░░░░███▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒███
░░░█▒▒▒▒▒▒█░░░░██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██
░░░░█▒▒▒▒▒█░░░██▒▒▒▒▒██▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒▒███
░░░░░█▒▒▒█░░░█▒▒▒▒▒▒████▒▒▒▒████▒▒▒▒▒▒██
░░░█████████████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██
░░░█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██
░██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒██
██▒▒▒███████████▒▒▒▒▒██▒▒▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒▒██
█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒████████▒▒▒▒▒▒▒██
██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██
░█▒▒▒███████████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██
░██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█
░░████████████░░░█████████████████
░░░░░░░░░░░█████████████
░░░░░░░░░███░███░░░░░░██
███░░░░░██░░░░██░██████████
████████░░░░░░████░░░░░░░██
████░░░░░░░░░░██░░██████████
████░░░░░░░░░░░███░░░░░░░░░██
████░░░░░░░░░░░██░░██████████
████░░░░░░░░░░░░████░░░░░░░░█
████░░░░░░░░░░░░░███░░████░░█
█████████░░░░░░░░░░████░░░░░█
███░░░░░██░░░░░░░░░░░░░█████
░░░░░░░░░███░░░░░░░██████
░░░░░░░░░░░██░░░░░░██
░░░░░░░░░░░░███░░░░░██
░░░░░░░░░░░░░░██░░░░██
░░░░░░░░░░░░░░░███░░░██
░░░░░░░░░░░░░░░░░██░░░█
░░░░░░░░░░░░░░░░░░█░░░█
░░░░░░░░░░░░░░░░░░██░██
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░███
★░░░░░░░░░░░████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░★
★░░░░░░░░░███░██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░★
★░░░░░░░░░██░░░█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░★
★░░░░░░░░░██░░░██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░★
★░░░░░░░░░░██░░░███░░░░░░░░░░░░░░░░░★
★░░░░░░░░░░░██░░░░██░░░░░░░░░░░░░░░░★
★░░░░░░░░░░░██░░░░░███░░░░░░░░░░░░░░★
★░░░░░░░░░░░░██░░░░░░██░░░░░░░░░░░░░★
★░░░░░░░███████░░░░░░░██░░░░░░░░░░░░★
★░░░░█████░░░░░░░░░░░░░░███░██░░░░░░★
★░░░██░░░░░████░░░░░░░░░░██████░░░░░★
★░░░██░░████░░███░░░░░░░░░░░░░██░░░░★
★░░░██░░░░░░░░███░░░░░░░░░░░░░██░░░░★
★░░░░██████████░███░░░░░░░░░░░██░░░░★
★░░░░██░░░░░░░░████░░░░░░░░░░░██░░░░★
★░░░░███████████░░██░░░░░░░░░░██░░░░★
★░░░░░░██░░░░░░░████░░░░░██████░░░░░★
★░░░░░░██████████░██░░░░███░██░░░░░░★
★░░░░░░░░░██░░░░░████░███░░░░░░░░░░░★
★░░░░░░░░░█████████████░░░░░░░░░░░░░★
★░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░★
─────█▀▀▀▀▀▀▀▀█───
───▄▀──────────█──
──▄▀───────────█──
─▄▀─█───────────█─
█──▄█────────▄──█─
▀▀▀█──█──█──█▄▀▀
───█──█──█▀▀
───█──█▄▄█
───█──█
───▀▄▄▀
░░░░░░░░░░░░░░░▄▄░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░█░░█░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░█░░█░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░█░░█░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░█░░█░░░░░░░░░░
██████▄███▄████░░███▄░░░░░░░
▓▓▓▓▓▓█░░░█░░░█░░█░░░███░░░░
▓▓▓▓▓▓█░░░█░░░█░░█░░░█░░█░░░
▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█░░█░░░
▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░░░█░░░░
▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░██░░░░░
▓▓▓▓▓▓█████░░░░░░░░░██░░░░░░
▐▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▌
▐─────────────────────────▄▄─────────▌
▐────────────────────────███─▄▄──────▌
▐─────────▄▄────────────████─██──────▌
▐────────▐██▌──────────████▌██─▄▄────▌
▐────────███▌─────────████▌███▐██────▌
▐────────████─────────███▌▐██▌▐██────▌
▐────────████────────████▌███▐███────▌
▐────────███▌───────████▌▐██▌▐██▌────▌
▐────────███▌▄─────█████▌███▐██▌─██──▌
▐────────███▌██───█████▌███▌▐██▌███──▌
▐───────▐███▌██──█████▌▐███▐██▌─██▌──▌
▐───────████▌██▌██████▌███▐███─███▌──▌
▐───────████▌██▌█████▌███▌▐██─███▌───▌
▐───────████▌██▌████▌▐███▐███─██▌────▌
▐───────████▌██▌████▌███▌▐██▌███▌█▌──▌
▐───────████▌██▌███▌████▐██▌─██▌███──▌
▐──────▐████▌██▌██▌▐███████▌███▌███──▌
▐──────█████▌██▌──████████▌─██▌███▌──▌
▐──────█████▌███▌█████████▌██▌─██▌───▌
▐──────█████▌████████████▌─██▌███────▌
▐──────█████▌███████████████▌─██▌────▌
▐──────█████▌███████████████▌███─────▌
▐──────█████▌██████████████▌─██▌─────▌
▐──────▐████▐██████████████████──────▌
▐───────███▌▐█████████████████▌──────▌
▐───────███▌▐█████████████████───────▌
▐───────████▐████████████████▌───────▌
▐──────▐████▐████████████████────────▌
▐──────█████▐███████████████▌────────▌
▐─────▐█████▐███████████████─────────▌
▐─────█████▌▐██████████████▌─────────▌
▐───▐██████▐██████████████▌──────────▌
▐──▐███████▐██████████████───────────▌
▐──███████▌██████████████▌───────────▌
▐──███████▐█████████████▌────────────▌
▐──██████▌█████████████▌─────────────▌
▐──▐████▌▐███████████▌───────────────▌
▐───▐███▌███████████▌────────────────▌
▐────▐█▌▐██████████▌─────────────────▌
▐────────────────────────────────────▌
▐▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▌

Xếp Hình Trái Tim

───▄▄▄▄▄▄─────▄▄▄▄▄▄
─▄█▓▓▓▓▓▓█▄─▄█▓▓▓▓▓▓█▄
▐█▓▓▒▒▒▒▒▓▓█▓▓▒▒▒▒▒▓▓█▌
█▓▓▒▒░╔╗╔═╦═╦═╦═╗░▒▒▓▓█
█▓▓▒▒░║╠╣╬╠╗║╔╣╩╣░▒▒▓▓█
▐█▓▓▒▒╚═╩═╝╚═╝╚═╝▒▒▓▓█▌
─▀█▓▓▒▒░░░░░░░░░▒▒▓▓█▀
───▀█▓▓▒▒░░░░░▒▒▓▓█▀
─────▀█▓▓▒▒░▒▒▓▓█▀
──────▀█▓▓▒▓▓█▀
────────▀█▓█▀
──────────▀
_____symbols.vn_____
__xxxxxxxxxxx______xxxxxxxxxx
_xxxxxxxxxxxxxx___xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx_xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
__xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
____xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
_______xxxxxxxxxxxxxxxxx
________xxxxxxxxxxxx
__________xxxxxxxxx
____________xxxxx
_____________xxx
_____________xx
_____________*
_______symbols.vn________
┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘
┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌
┌┘┌┘┌█████┌┘█████┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘
┘┌┘┌██████████████┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌
┌┘┌████┘┌████┘┌┘███┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘███████┘┌┘
┘┌┘███┘┌┘┌██┘┌┘┌┘██┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘████████┌┘┌
┌┘┌██┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌███┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘█████┘┌┘
┘┌┘██┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌██┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘███┘██┌┘┌
┌┘┌██┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘██┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘███┘┌██┘┌┘
┘┌┘██┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘███┘┌┘┌┘┌┘┌┘███┘┌┘┘┌┌┘┌
┌┘┌███┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌██┘┌┘┌┘┌┘┌┘███┘┌┘┌┘┌┘┌┘
┘┌┘┌██┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌███┌███┌┘┌┘███┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌
┌┘┌┘███┘┌┘┌┘┌┘┌███┘█████┌┘█████┘┌┘┌┘┌┘┌┘
┘┌┘┌┘███┘┌┘┌┘┌███┌███┌█████┌┘███┘┌┘┌┘┌┘┌
┌┘┌┘┌┘███┘┌┘┌███┌██┘┌┘┌███┌┘┌┘██┌┘┌┘┌┘┌┘
┘┌┘┌┘┌┘███┘┌███┌┘██┌┘┌┘┌█┌┘┌┘┌███┌┘┌┘┌┘┌
┌┘┌┘┌┘┌┘██████┌┘██┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌██┘┌┘┌┘┌┘
┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌███┌┘┌██┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘██┌┘┌┘┌┘┌
┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘██┌┘┌┘██┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌██┘┌┘┌┘┌┘
┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌██┘┌┘┌┘██┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌███┌┘┌┘┌┘┌
┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘██┌┘┌┘┌██┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘██┌┘┌┘┌┘┌┘
┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌██┘┌┘┌┘┌██┘┌┘┌┘┌┘┌┘███┘┌┘┌┘┌┘┌
┌┘┌┘┌┘██████████┌┘███┘┌┘┌┘┌┘███┘┌┘┌┘┌┘┌┘
┘┌┘┌┘┌██████████┘┌┘███┘┌┘┌┘███┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌
┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘██┌┘┌┘┌┘┌┘███┘┌┘███┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘
┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌██┘┌┘┌┘┌┘┌┘███┘███┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌
┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘██┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘█████┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘
┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌██┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘███┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌
┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘
┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌
┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘symbols.vn┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘ ┘
────────╠███████───███████╠─────────────
───────╠█████████─╠█████████────────────
───────█████████████████████╠───────────
──────╠██████████████████████───────────
──────███████████████████████───────────
──────███████████████████████╠──────────
──────███████████████████████╠──────────
──────███████████████████████───────────
──────╠██████████████████████───────────
──────╠█████████████████████╠───────────
───────█████████████████████────────────
───────╠███████████████████╠────────────
────────╠███████████──╠████─────────────
─────────██████████─────╠█╠─────────────
─────────╠████████──███─────────────────
──────────╠███████─╠█████───────────────
─────╠╠────╠██████─╠███████─────────────
──█████╠────╠█████╠─╠███████╠───────────
─╠███████╠█╠─╠█████╠──████████╠─────────
╠███████████╠──█████───╠████████╠───────
╠█████████████──╠██╠─────╠████████╠─────
─██████████████───────────█████████╠────
──╠█████████████╠───────╠███████████╠───
───╠█████████████████████████████████╠──
────╠█████████████████████████████████──
─────╠█████████████████████████████████─
───────████████████████████████████████╠
────────╠███████████████████████████████
─────────╠██████████████████████████████
───────────█████████████████████████████
────────────╠██████████████████████████─
───────────────────────────────╠██████──
─────────────────────────────────███╠───
─────────────────────────────────╠█╠────
────────▓▓▓▓▓▓▓────────────▒▒▒▒▒▒
──────▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓────────▒▒░░░░░░▒▒
────▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓────▒▒░░░░░░░░░▒▒▒
───▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒░░░░░░░░░░░░░░▒
──▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░▒
──▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒
─▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒
▓▓▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░▒▒░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░▒
▓▓▒▒▒▒▒▒▀▀▀▀▀███▄▄▒▒▒░░░▄▄▄██▀▀▀▀▀░░░░░░▒
▓▓▒▒▒▒▒▒▒▄▀████▀███▄▒░▄████▀████▄░░░░░░░▒
▓▓▒▒▒▒▒▒█──▀█████▀─▌▒░▐──▀█████▀─█░░░░░░▒
▓▓▒▒▒▒▒▒▒▀▄▄▄▄▄▄▄▄▀▒▒░░▀▄▄▄▄▄▄▄▄▀░░░░░░░▒
─▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒
──▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░▒
───▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▀▀▀░░░░░░░░░░░░░░▒
────▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░▒▒
─────▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▄▄▄▄▄▄▄▄▄░░░░░░░░▒▒
──────▓▓▒▒▒▒▒▒▒▄▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▄░░░░░▒▒
───────▓▓▒▒▒▒▒▀▒▒▒▒▒▒░░░░░░░▀░░░▒▒
────────▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░▒▒
──────────▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░▒▒
───────────▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░▒▒
─────────────▓▓▒▒▒▒▒▒░░░░░▒▒
───────────────▓▓▒▒▒▒░░░░▒▒
────────────────▓▓▒▒▒░░░▒▒
──────────────────▓▓▒░▒▒
───────────────────▓▒░▒
────────────────────▓▒
─────────▀▀▀▀▀▀──────────▀▀▀▀▀▀▀
──────▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀───▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
────▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀──────────▀▀▀
───▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀──────────────▀▀
──▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀──────────────▀▀
─▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀───▀▀▀▀▀▀▀───────────────▀▀
─▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀─────▀▀▀▀▀▀▀──────────────▀▀
─▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀───▀▀▀▀▀▀▀▀──────────────▀▀
─▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀───────────────▀▀
─▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀───────────────▀▀
─▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀───────────────▀▀
──▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀───────────────▀▀
───▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀───────────────▀▀▀
─────▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀───────────────▀▀▀
──────▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀───▀▀▀────────▀▀▀
────────▀▀▀▀▀▀▀▀▀──▀▀▀▀▀────▀▀▀▀
───────────▀▀▀▀▀▀───▀▀▀───▀▀▀▀
─────────────▀▀▀▀▀─────▀▀▀▀
────────────────▀▀▀──▀▀▀▀
──────────────────▀▀▀▀
───────────────────▀▀
────────█████─────────────█████
────████████████───────████████████
──████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██───███▓▓▓▓▓▓▓▓▓████
─███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██─██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███
███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███
██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██
██▓▓▓▓▓▓▓▓▓──────────────────▓▓▓▓▓▓▓▓██
██▓▓▓▓▓▓▓─██───████─█──█─█████─▓▓▓▓▓▓██
██▓▓▓▓▓▓▓─██───█──█─█──█─██────▓▓▓▓▓▓██
███▓▓▓▓▓▓─██───█──█─█──█─█████─▓▓▓▓▓▓██
███▓▓▓▓▓▓─██───█──█─█──█─██────▓▓▓▓▓▓██
─███▓▓▓▓▓─████─████─████─█████─▓▓▓▓███
───███▓▓▓▓▓──────────────────▓▓▓▓▓▓███
────████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████
─────████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████
───────████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█████
──────────████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████
─────────────███▓▓▓▓▓▓▓████
───────────────███▓▓▓███
─────────────────██▓██
──────────────────███
────────█████─────────────█████
────████████████───────████████████
──████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██───███▓▓▓▓▓▓▓▓▓████
─███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██─██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███
███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███
██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██
██▓▓▓▓───────────────────────────▓▓▓▓██
██▓▓─███──█─████─█───█─████─█████──▓▓██
██▓▓─██─█─█─█────█───█─█────█──██──▓▓██
██▓▓─██─█─█─████─██─██─████─████───▓▓██
██▓▓─██─█─█─█─────███──█────█──██──▓▓██
██▓▓─██──██─████───█───████─█──███─▓▓██
─██▓▓▓───────────────────────────▓▓▓███
───███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███
────████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████
─────████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████
───────████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█████
──────────████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████
─────────────███▓▓▓▓▓▓▓████
───────────────███▓▓▓███
─────────────────██▓██
──────────────────███
────────█████─────────────█████
────████████████───────████████████
──████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██───███▓▓▓▓▓▓▓▓▓████
─███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██─██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███
███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███
██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██
██▓▓▓▓▓▓▓────────────────────▓▓▓▓▓▓▓▓██
██▓▓▓▓▓───████▄─███─████─█████──▓▓▓▓▓██
███▓▓▓▓───██──█──█──█────█──────▓▓▓▓███
███▓▓▓▓───██──█──█──████─█████──▓▓▓▓███
─███▓▓▓───██──█──█──█────────█──▓▓▓▓██
──████▓───████▀─███─████─█████──▓████
───███▓▓───────────────────── ▓▓▓███
────████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████
─────████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████
───────████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████
──────────████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████
─────────────███▓▓▓▓▓▓▓███
───────────────███▓▓▓███
─────────────────██▓██
──────────────────███
____________________██████
_________▓▓▓▓____█████████
__ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ▓▓▓▓▓=▓____▓=▓▓▓▓▓
__ ▓▓▓_▓▓▓▓░●____●░░▓▓▓▓
_▓▓▓▓_▓▓▓▓▓░░__░░░░▓▓▓▓
_ ▓▓▓▓_▓▓▓▓░░♥__♥░░░▓▓▓
__ ▓▓▓___▓▓░░_____░░░▓▓
▓▓▓▓▓____▓░░_____░░▓
_ ▓▓____ ▒▓▒▓▒___ ████
_______ ▒▓▒▓▒▓▒_ ██████
_______▒▓▒▓▒▓▒ ████████
_____ ▒▓▒▓▒▓▒_██████ ███
_ ___▒▓▒▓▒▓▒__██████ _███
_▓▓X▓▓▓▓▓▓▓__██████_ ███
▓▓_██████▓▓__██████_ ███
▓_███████▓▓__██████_ ███
_████████▓▓__██████ _███
_████████▓▓__▓▓▓▓▓▓_▒▒
_████████▓▓__▓▓▓▓▓▓
_████████▓▓__▓▓▓▓▓▓
__████████▓___▓▓▓▓▓▓
_______▒▒▒▒▒____▓▓▓▓▓▓
_______▒▒▒▒▒ _____▓▓▓▓▓
_______▒▒▒▒▒_____ ▓▓▓▓▓
_______▒▒▒▒▒ _____▓▓▓▓▓
________▒▒▒▒______▓▓▓▓▓
________█████____█████
_'▀█║────────────▄▄───────────​─▄──▄_
──█║───────▄─▄─█▄▄█║──────▄▄──​█║─█║
──█║───▄▄──█║█║█║─▄║▄──▄║█║─█║​█║▄█║
──█║──█║─█║█║█║─▀▀──█║─█║█║─█║​─▀─▀
──█║▄║█║─█║─▀───────█║▄█║─▀▀
──▀▀▀──▀▀────────────▀─█║
───────▄▄─▄▄▀▀▄▀▀▄──▀▄▄▀
──────███████───▄▀
──────▀█████▀▀▄▀
────────▀█▀
________________________________█████_____█████
______________________________███____██_██_____███
_____________________________██________██__________██
____________________________██__________█____________██
________██████____________██________________________██
_____███████████________██________________________██
____█████████████_______██_______________________██
___███████████████______██______________________██
___████████████████______██___________________██
___████████████████_______██_________________██
____███████████████_______███_______________██
_______███████████_______██__██_____________██
___________███████______████___██__________██
____██████__██████████████_____██_____██
__██████████████████████________██__██
_████████████████████_____________████
██_█████_████████████_______________█
█__█_██__████████████
_____█__████████████
_______█████████████
_______██████████████
_______███████████████
________███████████████
_______███████__████████
______███████_____███████
____█████████________██████
░░▄███▄███▄
░░█████████
░░▒▀█████▀░
░░▒░░▀█▀
░░▒░░█░
░░▒░█
░░░█
░░█░░░░███████
░██░░░██▓▓███▓██▒
██░░░█▓▓▓▓▓▓▓█▓████
██░░██▓▓▓(◐)▓█▓█▓█
███▓▓▓█▓▓▓▓▓█▓█▓▓▓▓█
▀██▓▓█░██▓▓▓▓██▓▓▓▓▓█
░▀██▀░░█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█
░░░░▒░░░█▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓█
░░░░▒░░░█▓▓▓▓█▓█▓▓▓▓▓█
░▒░░▒░░░█▓▓▓█▓▓▓█▓▓▓▓█
░▒░░▒░░░█▓▓▓█░░░█▓▓▓█
░▒░░▒░░██▓██░░░██▓▓██
████████████████████████
█▄─▄███─▄▄─█▄─█─▄█▄─▄▄─█
██─██▀█─██─██─█─███─▄█▀█
▀▄▄▄▄▄▀▄▄▄▄▀▀▄▄▄▀▀▄▄▄▄▄▀
█▀███▀▀███▀▀███▀▀███▀▀███▀█
█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█
█▒▒█▒▒▒▒▒███▒▒█▒▒▒█▒█████▒█
█▒▒█▒▒▒▒█▒▒▒█▒█▒▒▒█▒█▒▒▒▒▒█
█▒▒█▒▒▒▒█▒▒▒█▒▒█▒█▒▒█████▒█
█▒▒█▒▒▒▒█▒▒▒█▒▒█▒█▒▒█▒▒▒▒▒█
█▒▒████▒▒███▒▒▒▒█▒▒▒█████▒█
█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█
█▒▒▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒▒█
█▒▒▒▒▒▒▒█──█▒████▒█──█▒▒▒▒█
█▒▒▒▒▒▒█──█─█────█─█──█▒▒▒█
█▒▒▒▒▒▒█─██───────███─█▒▒▒█
█▒▒▒▒▒▒█──────────────█▒▒▒█
█▒▒▒▒▒▒▒█────────────█▒▒▒▒█
█▒▒▒▒██▒▒█──██───██──█▒▒▒▒█
█▒▒▒█──█▒█──██───██──█▒▒▒▒█
█▒▒▒█──█▒█────███────█▒▒▒▒█
█▒▒▒█──█▒█───█───█──█▒▒▒▒▒█
█▒▒▒▒█──█─█───███──█▒▒▒▒▒▒█
█▒▒▒▒▒█────██────██▒▒▒▒▒▒▒█
█▒▒▒▒▒█──────████─██▒▒▒▒▒▒█
█▒▒▒▒▒▒█───────────█▒▒▒▒▒▒█
█▒▒▒▒▒▒▒███─────────█▒▒▒▒▒█
█▒▒▒▒▒▒▒▒▒█──────█───█▒▒▒▒█
█▒▒▒▒███▒▒█───────█───█▒▒▒█
█▒▒▒█──████─────████───█▒▒█
█▒▒▒█────█─────█────█─█▒▒▒█
█▒▒▒█─────█────█────██▒▒▒▒█
█▒▒▒█──────█───█──────█▒▒▒█
█▒▒▒▒█─────██████─────█▒▒▒█
█▒▒▒▒▒█──███▒▒▒▒█─────█▒▒▒█
█▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒▒▒▒▒█───█▒▒▒▒█
█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒███▒▒▒▒▒█
█▒▒▒▒█▒▒▒▒█▒▒███▒▒█▒▒▒█▒▒▒█
█▒▒▒▒▒█▒▒█▒▒█▒▒▒█▒█▒▒▒█▒▒▒█
█▒▒▒▒▒▒██▒▒▒█▒▒▒█▒█▒▒▒█▒▒▒█
█▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒█▒▒▒█▒█▒▒▒█▒▒▒█
█▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒███▒▒▒███▒▒▒▒█
█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█
█▄▄█▄▄██▄▄█▄▄█▄▄█▄▄██▄▄█▄▄█
▀██▀─▄███▄─▀██─██▀██▀▀█
─██─███─███─██─██─██▄█
─██─▀██▄██▀─▀█▄█▀─██▀█
▄██▄▄█▀▀▀─────▀──▄██▄▄█
$$$_____$$$$$$$$$$$$$$$_$$$_______$$$_$$$$$$$$$$
$$$____$$$____$$$____$$$_$$$_____$$$__$$$_______
$$$____$$$___________$$$_$$$_____$$$__$$$_______
$$$_____$$$_________$$$___$$$___$$$___$$$$$$$$__
$$$______$$$_______$$$_____$$$_$$$____$$$_______
$$$_______$$$_____$$$______$$$_$$$____$$$_______
$$$$$$$$$___$$$_$$$_________$$$$$_____$$$$$$$$$$
_♥__♥_____♥__♥___ Put This
_♥_____♥_♥_____♥__ Heart
_♥______♥______♥__ On Your
__♥_____/______♥__ Page If
___♥____\_____♥___ You Had
____♥___/___♥_____ Your Heart
______♥_\_♥_______ Broken
________♥_________…………….

Xếp Hình Biểu Cảm

────────────────────▄▄▄▄
────────────────▄▄█▀▀──▀▀█▄
─────────────▄█▀▀─────────▀▀█▄
────────────▄█▀──▄▄▄▄▄▄──────▀█
────────────█───█▌────▀▀█▄─────█
────────────█──▄█────────▀▀▀█──█
────────────█──█──▀▀▀──▀▀▀▄─▐──█
────────────█──▌────────────▐──█
────────────█──▌─▄▀▀▄───────▐──█
───────────█▀▌█──▄▄▄───▄▀▀▄─▐──█
───────────▌─▀───█▄█▌─▄▄▄────█─█
───────────▌──────▀▀──█▄█▌────█
───────────█───────────▀▀─────▐
────────────█──────▌──────────█
────────────██────█──────────█
─────────────█──▄──█▄█─▄────█
─────────────█──▌─▄▄▄▄▄─█──█
─────────────█─────▄▄──▄▀─█
─────────────█▄──────────█
─────────────█▀█▄▄──▄▄▄▄▄█▄▄▄▄▄
───────────▄██▄──▀▀▀█─────────█
──────────██▄─█▄────█─────────█
───▄▄▄▄███──█▄─█▄───█─────────██▄▄▄
▄█▀▀────█────█──█▄──█▓▓▓▓▓▓▓▓▓█───▀▀▄
█──────█─────█───████▓▓▓▓▓▓▓▓▓█────▀█
█──────█─────█───█████▓▓▓▓▓▓▓█──────█
█─────█──────█───███▀▀▀▀█▓▓▓█───────█
█────█───────█───█───▄▄▄▄████───────█
█────█───────█──▄▀───────────█──▄───█
█────█───────█─▄▀─────█████▀▀▀─▄█───█
█────█───────█▄▀────────█─█────█────█
█────█───────█▀───────███─█────█────█
█─────█────▄█▀──────────█─█────█────█
█─────█──▄██▀────────▄▀██─█▄───█────█
█────▄███▀─█───────▄█─▄█───█▄──█────█
█─▄██▀──█──█─────▄███─█─────█──█────█
██▀────▄█───█▄▄▄█████─▀▀▀▀█▀▀──█────█
█──────█────▄▀──█████─────█────▀█───█
───────█──▄█▀───█████─────█─────█───█
──────▄███▀─────▀███▀─────█─────█───█
─────────────────────────────────────
▀█▀─█▀▄─█─█─█▀────▄▀▀─▀█▀─▄▀▄─█▀▄─█─█
─█──█▄▀─█─█─█▀────▀▀█──█──█─█─█▄▀─█▄█
─▀──▀─▀─▀▀▀─▀▀────▀▀───▀───▀──▀─▀─▄▄█
─────────────────────────────────────
░░░░░░░░░░░░░░░▄▄▄▄▄▄▄▄░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░▄▄█████████████▄░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░▄██████████████████░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░▄██████████████▀▀▀░▀██░░░░░░░░░░░░░
░░░░▄██████▀▀▀▀▀▀░░░░░░░░▀██░░░░░░░░░░░░
░░░░████████░░░░░░░░░░░░░░▀█░░░░░░░░░░░░
░░░░████████░░░░░░░░░░░░░░▄█▄░░░░░░░░░░░
░░░░████████░░░░░░░░░░▄░░███▀░░░░░░░░░░░
░░░░░██████░░░░░█▀███▀▀░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░███████░░░░░▀▀▀░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░▀█░░▀██░░░░░░░░░░▄░░░░▀░░░░░░░░░░░░
░░░░░░▀▄░░▄▀░░░░░░░░░░░▄████▀░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░▄░░░░░░░░██▀█▄██░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░▀░░░░░░░░░░░▀▀▀▀▀░▀░░░░░░░░░░
░░░░░░▄▄▄███░░░░░░░░░░░░░░░░░█▄░░░░░░░░░
▄▄▄█████████▀░░░░░░░░▄▄░░░░▄▄█████▄▄▄░░░
████████████░░░░░░░░░░██████████████████
█████████████░░░▀░░░░░▄█████████████████
██████████████░░░▄█▀▀█▀▀████████████████
░░░░░░░░░░░░░░░▄▄▄▄▄▄▄▄░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░▄▄█████████████▄░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░▄██████████████████░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░▄██████████████▀▀▀░▀██░░░░░░░░░░░░░
░░░░▄██████▀▀▀▀▀▀░░░░░░░░▀██░░░░░░░░░░░░
░░░░████████░░░░░░░░░░░░░░▀█░░░░░░░░░░░░
░░░░████████░░░░░░░░░░░░░░▄█▄░░░░░░░░░░░
░░░░████████░░░░░░░░░░▄░░███▀░░░░░░░░░░░
░░░░░██████░░░░░█▀███▀▀░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░███████░░░░░▀▀▀░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░▀█░░▀██░░░░░░░░░░▄░░░░▀░░░░░░░░░░░░
░░░░░░▀▄░░▄▀░░░░░░░░░░░▄████▀░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░▄░░░░░░░░██▀█▄██░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░▀░░░░░░░░░░░▀▀▀▀▀░▀░░░░░░░░░░
░░░░░░▄▄▄███░░░░░░░░░░░░░░░░░█▄░░░░░░░░░
▄▄▄█████████▀░░░░░░░░▄▄░░░░▄▄█████▄▄▄░░░
████████████░░░░░░░░░░██████████████████
█████████████░░░▀░░░░░▄█████████████████
██████████████░░░▄█▀▀█▀▀████████████████
░░░░░░░░░░░░░░▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░▄████████████████▄░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░▄██▀░░░░░░░▀▀████████▄░░░░░░░░
░░░░░░░░░▄█▀░░░░░░░░░░░░░▀▀██████▄░░░░░░
░░░░░░░░░███▄░░░░░░░░░░░░░░░▀██████░░░░░
░░░░░░░░▄░░▀▀█░░░░░░░░░░░░░░░░██████░░░░
░░░░░░░█▄██▀▄░░░░░▄███▄▄░░░░░░███████░░░
░░░░░░▄▀▀▀██▀░░░░░▄▄▄░░▀█░░░░█████████░░
░░░░░▄▀░░░░▄▀░▄░░█▄██▀▄░░░░░██████████░░
░░░░░█░░░░▀░░░█░░░▀▀▀▀▀░░░░░██████████▄░
░░░░░░░▄█▄░░░░░▄░░░░░░░░░░░░██████████▀░
░░░░░░█▀░░░░▀▀░░░░░░░░░░░░░███▀███████░░
░░░▄▄░▀░▄░░░░░░░░░░░░░░░░░░▀░░░██████░░░
██████░░█▄█▀░▄░░██░░░░░░░░░░░█▄█████▀░░░
██████░░░▀████▀░▀░░░░░░░░░░░▄▀█████████▄
██████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▀▄████████████
██████░░▄░░░░░░░░░░░░░▄░░░██████████████
██████░░░░░░░░░░░░░▄█▀░░▄███████████████
███████▄▄░░░░░░░░░▀░░░▄▀▄███████████████
█████████████▀▀██▀█████████████████
███████████▀▀██▀█▄▄█▀▀▀▀███████████
█████████░░░░░░░░░░░░░░░░░░████████
████████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▀██████
███████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█████
█████▀░░░░░░░░▄░░░░░░░░░░▄░░░░░▀███
████▀░░░░▄▀▀▀▀░█░░░░░▄▀▀▀░▀▄░░░░░██
████░░░░█░▄▀▀▄░█░░░░█░▄▀▀▄░░█░░░░██
███░░░░░█░░▀▀░▄▀░░░░▀▄░▀▀░░▄▀░░░░░█
██▀░░░░░▀▀▀▀▀▀░░░░░░░░▀▀▀▀▀░░░░░░░█
██░░░░░░░░░░░░░▐░░░░░░░░░░░░░░░░░░█
█▀░░░░░░░░░░░░░▌░░░░▌░░░░░░░░░░░░░█
█░░░░░░░░░░░░░▐░▄░▄░▐░░░░░░░░░░░░░█
█░░░░░░░░▐░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█
█░░░░░░░░▌░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██
█░░░░░░░▐░░▄▀▀▀▀▀▀▀▀▄░░░░░░░░░░░░██
██░░░░░░░▄▀▄████████▄█▄░▌░░░░░░░███
███░░░░░░█▄█▄▄█▄▄█▄▄██▀░▐░░░░░▄████
███▄░░░░░░▀█▄▄▄▄▄▄▄▄▀░░░░░░░▄██████
█████▄░░▀▄░░░░░░░░░░░░░░░░▄████████
██████▄▄░░▀░░░░░░░░░░░░░▄██████████
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
─────────────────▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
────────────▄▄▀▀▀░░░░░░░░░░░▀▄▄
────────▄▄▀▀░░░░░░░▄▄▄▄▄▄▄░░░░░▀▄
──────▄▀░░░░░░░░░▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄░░░░░█
────▄▀░░░░░▄▄▄▄▄▄▄░░░░░░░░░░░▄▄▄▄▄█▄▄
───▄▀░▐▌░░░░░░░░░░▀▀░░░░░░░▀▀░░░░░░█
──█░░░▀░░░░░░░▄▀▀▀▄░░░░▄░░░░▄▀▀▀▄░░▐▌
─█░░░░░░▄▄▄░░▐░░▄░░▌░░░░▀▄░▐░░▄░░▌░░█
▐▌░░░░▀▀░░░░▄░▀▄▄▄▀░░░░░░░▌░▀▄▄▄▀░░░▐▌
█░░░░░░░░░░░░▀▄▄▄░░░░░░░░▐░░░░░▄▄▄▀░░█
█░░░░▄▀░░░░░░░▄▄░░░░░░▄▀░▐░░░▄▄░░░░░░█
▐▌░░▀░░░░░░░▄▀░░░▐▀░░░░░░░▀▌░░░▀▄░░░░█
▐▌░░░▐░░░░░▐▌░░░░░▀█░░░░░░░▌░░░░█░░░░█
─█░░░░░░░░░░░░░░▄░░▀▀▄▄▄▄▀▀░▀▄░░░░░░░█
─▐▌░░░░░░░░░░░▄▀░░░░▄▄▄▄▄▄░░░░▌░░░░░░█
──█░░░░░░░░░░▐░░░░▄▀░░░░░░▀▄░░▌░░░░░▐▌
──▐▌░░░░░░░░░▐░░░░▀░░░▀▀░░░▀░░░░░░░░█
───█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▐▌
───▐▌░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█
────▀▄░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄▀
──────▀▄░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄▀
────────▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
─────────────────────────▐█
────▄──────────────────▄█▓█
───▐██▄───────────────▄▓░░▓▓
───▐█░██▓────────────▓▓░░░▓▌
───▐█▌░▓██──────────█▓░░░░▓
────▓█▌░░▓█▄███████▄███▓░▓█
────▓██▌░▓██░░░░░░░░░░▓█░▓▌
─────▓█████░░░░░░░░░░░░▓██
─────▓██▓░░░░░░░░░░░░░░░▓█
─────▐█▓░░░░░░█▓░░▓█░░░░▓█▌
─────▓█▌░▓█▓▓██▓░█▓▓▓▓▓░▓█▌
─────▓▓░▓██████▓░▓███▓▓▌░█▓
────▐▓▓░█▄▐▓▌█▓░░▓█▐▓▌▄▓░██
────▓█▓░▓█▄▄▄█▓░░▓█▄▄▄█▓░██▌
────▓█▌░▓█████▓░░░▓███▓▀░▓█▓
───▐▓█░░░▀▓██▀░░░░░─▀▓▀░░▓█▓
───▓██░░░░░░░░▀▄▄▄▄▀░░░░░░▓▓
───▓█▌░░░░░░░░░░▐▌░░░░░░░░▓▓▌
───▓█░░░░░░░░░▄▀▀▀▀▄░░░░░░░█▓
──▐█▌░░░░░░░░▀░░░░░░▀░░░░░░█▓
──▓█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██▓
──▓█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓█▓
──██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█▓
──█▌░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▐▓▌
─▐▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█▓
─█▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▓
─█▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▓
▐█▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█
█▓▌░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓
░░░░░░░░███████████████░░░░░░░░
░░░░░█████████████████████░░░░░
░░░░████████████████████████░░░
░░░██████████████████████████░░
░░█████████████████████████████
░░███████████▀░░░░░░░░░████████
░░███████████░░░░░░░░░░░░░░░███
░████████████░░░░░░░░░░░░░░░░██
░█░░███████░░░░░░░░░░░▄▄░░░░░██
█░░░░█████░░░░░░▄███████░░██░░█
█░░█░░░███░░░░░██▀▀░░░░░░░░██░█
█░░░█░░░░░░░░░░░░▄██▄░░░░░░░███
█░░▄█░░░░░░░░░░░░░░░░░░█▀▀█▄░██
█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█░░░░██░
░███░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█░░░░█░░
░░█░█░░░░░░░█░░░░░██▀▄░▄██░░░█░
░░█░█░░░░░░█░░░░░░░░░░░░░░░░░█░
░░░██░░░░░░█░░░░▄▄▄▄▄▄░░░░░░█░░
░░░██░░░░░░░█░░█▄▄▄▄░▀▀██░░█░░░
░░░██░░░░░░░█░░▀████████░░█░░░░
░░█░░█░░░░░░░█░░▀▄▄▄▄██░░█░░░░░
░░█░░░█░░░░░░░█░░░░░░░░░█░░░░░░
░█░░░░░█░░░░░░░░░░░░░░░░█░░░░░░
░░░░░░░░█░░░░░░█░░░░░░░░█░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░████████░░░░░░░
───────▄██████████████████▄───────
────▄███████████████████████▄─────
───███████████████████████████────
──█████████████████████████████───
─████████████▀─────────▀████████──
██████████▀───────────────▀██████─
███████▀────────────────────█████▌
██████───▄▀▀▀▀▄──────▄▀▀▀▀▄──█████
█████▀──────────────────▄▄▄───████
████────▄█████▄───────▄█▀▀▀█▄──██▀
████──▄█▀────▀██─────█▀────────█▀─
─▀██───────────▀────────▄███▄──██─
──██───▄▄██▀█▄──▀▄▄▄▀─▄██▄▀────███
▄███────▀▀▀▀▀──────────────▄▄──██▐
█▄▀█──▀▀▀▄▄▄▀▀───────▀▀▄▄▄▀────█▌▐
█▐─█────────────▄───▄──────────█▌▐
█▐─▀───────▐──▄▀─────▀▄──▌─────██▐
█─▀────────▌──▀▄─────▄▀──▐─────██▀
▀█─█──────▐─────▀▀▄▀▀─────▌────█──
─▀█▀───────▄────────────▄──────█──
───█─────▄▀──▄█████████▄─▀▄───▄█──
───█────█──▄██▀░░░░░░░▀██▄─█──█───
───█▄───▀▄──▀██▄█████▄██▀─▄▀─▄█───
────█▄────▀───▀▀▀▀──▀▀▀──▀──▄█────
─────█▄────────▄▀▀▀▀▀▄─────▄█─────
──────███▄──────────────▄▄██──────
─────▄█─▀█████▄▄────▄▄████▀█▄─────
────▄█───────▀▀██████▀▀─────█▄────
───▄█─────▄▀───────────▀▄────█▄───
──▄█─────▀───────────────▀────█▄──
──────────────────────────────────
▐▌▐█▄█▌▐▀▀█▐▀▀▌─█▀─█▀─▐▌▐▀█▐▀█─█─█
▐▌▐─▀─▌▐▀▀▀▐──▌─▀█─▀█─▐▌▐▀▄▐▀▄─█─█
▐▌▐───▌▐───▐▄▄▌─▄█─▄█─▐▌▐▄█▐─█─█▄

Xếp Hình Âm Nhạc

░▄▀▀▀▀▄░░▄▄
█░░░░░░▀▀░░█░░░░░░▄░▄
█░║░░░░██░████████████
█░░░░░░▄▄░░█░░░░░░▀░▀
░▀▄▄▄▄▀░░▀▀
╔══╗ 
║██║ 
║(O)║♫ ♪ ♫ ♪
╚══╝
▄ █ ▄ █ ▄ ▄ █ ▄ █ ▄ █
Min- - - - - - - - - - - -●Max
───────────████
──────────▓▓──▓▓
──────█▓■▓▓■▓▓■▓▓■▓█
─────────▓▓█▓▓█▓▓
──────█▓■▓▓■▓▓■▓▓■▓█
─────────▓▓█▓▓█▓▓
──────█▓■▓▓■▓▓■▓▓■▓█
─────────▓▓█▓▓█▓▓
──────█▓■▓▓■▓▓■▓▓■▓█
─────────▓▓▣▣▣▣▓▓
──────────██████
──────────║║║║║║
──────────║▓▓▓▓║
──────────║║║║║║
──────────║▓▓▓▓║
──────────║║║║║║
──────────║▓▓▓▓║
──────────║║║║║║
──────────║▓▓▓▓║
──────────║║║║║║
──────────║▓▓▓▓║
──────────║║║║║║
──────────║▓▓▓▓║
──────────║║║║║║
──────────║▓▓▓▓║
──────────║║║║║║
──────────║▓▓▓▓║
──────────║║║║║║
──────────║▓▓▓▓║
──────────║║║║║║
──────────║▓▓▓▓║────────█
──────────║║║║║║───────▓█
──────────║▓▓▓▓║──────▓▓█
─▓▓───────║║║║║║──────▓▓█
─▓▓▓──────║▓▓▓▓║─────▓◇▓█
─▓▓▓▓─────║║║║║║────▓▓◇▓█
─▓▓▓▓▓────║▓▓▓▓║──▓▓▓▓◈▓█
──▓▓▓▓▓───║║║║║║─▓▓▓▓▓◈▓█
───▓▓▓▓▓▓─║▓▓▓▓║─▓▓▓▓◇▓█
────▓▓▓▓▓█║║║║║║█▓▓▓◇▓█
─────▓▓▓▓█║▓▓▓▓║█▓▓▓▓█
────▓▓▓▓▓█║║║║║║█▓▓▓▓▓█
───▓▓▓▓▓▓█║▓▓▓▓║█▓▓▓▓▓▓█
──▓▓▓▓▓▓▓█║║║║║║█▓▓▓▓▓▓▓█
─▓▓■▓▓▓▓▓█■▒▒▒▒■█▓▓▓▓▓█▓▓█
─▓■▓▓▓▓▓▓███▓▓███▓▓▓▓▓▓▓▓█
─▓■▓▓▓▓▓●▓───────▓▓▓▓▓▓▓▓█
─▓▓■▓▓▓●▓─────────▓▓▓▓▓▓▓█
─▓▓▓▓▓●▓───────────▓▓▓▓▓▓█
─▓▓▓▓●▓─────────────▓▓▓▓▓█
─▓▓▓●▓───────────────▓▓▓▓█
─▓▓●▓─────────────────▓▓▓█
─▓▓▓───────────────────▓▓█
─▓▓▓───────────────────▓▓█
─────────█████
────────████████───█████
────────██████████████████
────────████████████████████
───────────██████████████████
──────────────████████████████
──────────────██████████████████
──────────────███████████████████
──────────────████████████████████
───────────────███─███████████████
───────────────███──██████████████
────────────────███───████████████
────────────────███──█████████████
────────────────███──█████████████
────────────────███─██████████████
────────────────███─██████████████
────────────────██──██████████████
────────────────██─███████──██████
───────────────██████████────█████
──────────███─██████████─────█████
─────███─█████████─█████──────█████
───████████████─█──█████───────████
──█████████████────█████───────█████
─███████████████────████───────█████
─███████████████────████────────█████
─████████████───────████────────█████
──██████████────────████─────────████
───████████─────────█████────────█████
─────█████─────────█████──────────████
─────────────────███████──────────████
───────────────███████
██░░░░░░░░█████████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█
██░░░░░░░██████████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█
██░░░░░░███████████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█
██░░░░░░░██████████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█
██░░░░░░░███████████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█
██░░░░░░░░██████████████████░░░░░░░░░░░░█
██░░░░░░░░█████████░░░░░░░███░░░░░░░░░░░█
██░░░░░░██████████░░░░░░░░███░░░░░░░░░░░█
██░░░░░████████████░░░░░░░███░░░░░░░░░░░█
██░░░░██████████████░░░░░░████░░░░░░░░░░█
██░░░░█████████████████░░░████░░░░░░░░░░█
██░░░░██████████████░░██░░█████░░░░░░░░░█
██░░░░██████████████░░░░███████░░░░░░░░░█
██░░░░█████████████████████████░░░░░░░░░█
██░░░░█████████████████████████░███░░░░░█
██░░░░░█████████████████░░░███████████░░█
██░░░░░░███████████████░░░░█████████░░░░█
██░░░░░░███████████████░░░░█████████░░░░█
██░░░░░░████████████████████████████░░░░█
██░░░░░░░░░███████████████░█████████░░░░█
██░░░░░░░░░░████████████████████████░░░░█
██░░░░░░░░░░████████████████████████░░░░█
██░░░░░░░░░░░███████████████████████░░░░█
██░░░░░░░░░░░░░░████████████████████░░░░█
██░░░░░░░░░░░░░░░██████████████████░░░░░█
██░░░░░░░░░░░░░░░░░██████████████░░░░░░░█
██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█████████████░░░░░░█
██░░░░░░░░░░░░░░░░░░██████████████░░░░░░█
██░░░░░░░░░░░░░░░░░░█████████████░░░░░░░█
██░░░░░░░░░░░░░░░███████████████░░░░░░░░█
██░░░░░░░░░░░░░░██████████████░░░░░░░░░░█
██░░░░░░░░░░░░███████████████░░░░░░░░░░░█
██░░░░░░░░░░░███████████████░░░░░░░░░░░░█
██░░░░░░░░░░███████████████░░░░░░░░░░░░░█
██░░░░░░░░░░░░░██░████████████░░░░░░░░░░█
██░░░░░░░░░░░░░░░░░█████░░░░░░░░░░░░░░░░█
______________________________¶¶¶¶¶¶
_____________________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶
____________________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
____________________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
____________________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_____________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
____________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
___________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________¶¶¶¶
__________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶
_________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶
________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶
________________¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶
_______________¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶
_______________¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
______________¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
______________¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
____________¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
___________¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
___________¶¶_¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
___________¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
__________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_____________¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
__________¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_________¶__________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_________¶_________¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶
__________¶________¶¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶
___________¶______¶¶¶¶¶¶¶_________¶¶¶¶¶¶
____________¶____¶¶¶¶¶¶¶__________¶¶¶¶¶¶
_____________¶__¶¶¶¶¶¶¶__________¶¶¶¶¶¶
_______________¶¶¶¶¶¶¶___________¶¶¶¶¶
______________¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶
______________¶¶¶¶¶¶_____¶______¶¶¶¶¶
_____________¶¶¶¶¶¶______¶______¶¶¶¶¶
_____________¶¶¶¶¶_______¶_____¶¶¶¶¶¶
____________¶¶¶¶¶_______¶¶_____¶¶¶¶¶¶
___________¶¶¶¶¶¶______¶¶______¶¶¶¶¶¶
___________¶¶¶¶¶¶______¶_______¶¶¶¶¶¶¶¶
____________¶¶¶¶______¶____________¶¶¶¶¶¶
______¶¶¶¶¶¶_¶¶¶_¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶

Xếp Hình Hoa Hồng

╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫
╫╫╫╫╫╫╫███████╫╫╫╫╫╫█████╫╫╫╫╫╫╫╫╫
╫╫╫╫╫███████╫╫╫╫╫╫╫╫╫██████╫╫╫╫╫╫╫
╫╫╫╫██████╫╫╫███████╫╫╫╫█████╫╫╫╫╫
╫╫╫██████╫╫████████████╫╫███████╫╫
╫╫██████╫╫████╫╫╫╫╫╫████╫╫████████
╫██████╫╫███╫╫╫╫███╫╫╫███╫████████
╫██████╫╫███╫╫╫╫█████╫╫██╫████████
███████╫╫████╫╫╫██████╫██╫███████╫
████████╫╫████████████╫╫╫╫██████╫╫
╫████████╫╫████████████╫╫██████╫╫█
╫╫████████╫╫███████████╫█████╫╫╫██
█╫╫████████╫╫██████████╫██╫╫╫╫████
██╫╫╫╫╫╫████╫╫████████╫╫█╫╫███████
███████╫╫╫███╫███████╫╫╫╫╫████████
█████████╫╫╫██╫█████╫╫╫╫█████████╫
███████████╫╫█╫█████╫╫╫█████████╫╫
█████████████╫╫╫███╫╫╫██████████╫╫
██████████████╫╫███╫╫███████████╫╫
███████████████╫███╫████████████╫╫
████████████████╫╫╫█████████████╫╫
█████████████████╫█████████████╫╫╫
█████████████████╫█████████████╫╫╫
╫████████████████╫████████████╫╫╫╫
╫╫███████████████╫███████████╫╫╫╫╫
╫╫╫██████████████╫██████████╫╫╫╫╫╫
╫╫╫╫╫████████████╫████████╫╫╫╫╫╫╫╫
╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫███████╫█████╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫
╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫█████╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫
╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫███╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫
╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫███╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫
╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫███╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫
╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫███╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫
╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫████╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫
█╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫████╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫
███╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫████╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫
████╫╫╫╫╫╫╫╫████╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫
█████╫╫╫╫╫╫████╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫
█████╫╫╫╫╫████╫╫█████████╫╫╫╫╫╫╫╫╫
██████╫╫╫███████████████████╫╫╫╫╫╫
██████╫███████████████████████╫╫╫╫
████████████████████████████████╫╫
╫╫███████████████████████████████╫
╫╫╫███████████████████████████████
╫╫████╫██████████████████████████╫
╫████╫╫╫████████████████████████╫╫
████╫╫╫╫╫╫███████████████████╫╫╫╫╫
███╫╫╫╫╫╫╫╫╫█████████████╫╫╫╫╫╫╫╫╫
╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫███████╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫
╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫ 
__________________________111¶¶¶111 
_______________________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
_____________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1 
___________________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1 
____________11111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
________1¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111¶¶¶¶¶¶¶¶1 
_______¶¶¶11¶¶¶¶11111¶¶¶¶¶11111111¶¶¶¶¶¶¶1 
______¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶111¶¶¶¶1111¶11¶¶¶¶¶¶¶¶ 
____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶111111¶¶¶11111111 
_____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶111¶¶¶111111111¶¶1
_____________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111¶¶1111¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
_____________¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶11¶1111¶¶¶¶¶¶¶¶¶1 
____________¶¶¶¶¶¶111¶¶¶111111¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶ 
____________¶¶¶¶¶111¶¶¶¶11111¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶ 
____________¶¶¶¶11111¶¶¶¶111¶¶¶¶111¶¶¶¶¶¶ 
____________¶¶¶¶11111¶¶¶¶11¶¶¶¶1111¶¶¶¶¶¶ 
____________¶¶¶¶¶1111¶¶¶1¶¶¶¶¶11111¶¶¶¶¶¶ 
____________1¶¶¶¶11111¶¶¶¶¶¶1111111¶¶¶¶¶¶ 
_____________¶¶¶¶¶1111¶¶¶¶1111111¶¶¶¶¶¶¶1 
_____________1¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶1111111¶¶¶¶¶¶¶¶ 
______________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1 
____¶____________11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1 
___¶¶¶_____________1¶¶¶¶¶1¶¶¶¶11 
__¶¶¶¶____________¶¶¶11¶¶1 
_¶¶¶¶¶1___________¶___11¶¶ 
¶¶¶¶¶¶¶1__________¶__¶1¶¶¶ 
¶1¶1¶¶¶¶_________¶¶_1¶¶¶1 
¶11¶¶¶¶¶¶_______1¶__¶¶ 
¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______¶__¶¶ 
¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________¶¶ 
¶¶¶¶¶¶¶¶¶________¶¶ 
¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶1_11111 
¶¶¶¶¶¶¶¶______¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1 
¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
¶11¶¶¶¶____¶¶¶_¶¶¶1111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1 
¶11¶¶¶__1¶¶¶____¶¶¶¶1111¶¶¶¶¶¶¶¶¶1 
¶¶¶¶1__¶¶¶1______¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1 
¶1___1¶¶¶__________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
¶__¶¶¶¶______________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
1¶¶¶¶___________________111¶11¶1 
¶¶1 
─────────────────────────────────
────────▄███▄───────▄███▄────────
───────███████─────███████───────
──────█████████───█████████──────
────▄███████████─███████████▄────
──▄█████████████─█████████████▄──
▄███████████████─███████████████▄
████████████████─████████████████
████████████████─████████████████
▀███████████████████████████████▀
──▀███████████████████████████▀──
────▀███████████████████████▀────
──────────▀███████████▀──────────
────▄████████████████████████▄───
─▄█████████████████████████████▄─
█████████████████████████████████
█████████████████████████████████
███████████████─██─██████████████
███████████████─██─██████████████
─██████████████─██─████████████▀─
──▀████████████─██─██████████▀───
────▀█████████──██──████████▀────
──────███████───██───██████▀─────
───────▀███▀────███───▀███▀──────
─────────────────███─────────────
──────────────────███────────────
───────────────────███───────────
──────────────▒███░───░████████▒ 
───────────█████▒░█████░▒▒▒▒▒▒█████ 
──────────██▒▒▒▒██████████████▒▒▒██░ 
─────────██▒▒▒▒███▒██▒██▒▒█████▒░▒██ 
─────────█░▒▒▒██▒████████████▒█▒▒▒█░ 
─────────█▒▒▒▒██▒▒▒░▓▓▒░▓▒▒████▒▒██ 
─────────█▒▒▒▒██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒█░▒████ 
─────███████████▒▒▒▒▒▒▒▒██████▒██▓▒███ 
─────██▒▒▒▒▒▒█████▒▒▒▒▒▒▒▒█████▒▒▒▒▒██ 
───────██▒▒▒▒▒▒▒▓██████▒▒▒▒▒██▒▒▒▒▒▒███ 
────█████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒████▒▒▒██▒▒▒▒▒▒███ 
────██▒▒▒███▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█████▒▒▒▒▒███ 
────███▒▒▒▒███▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒███▓▒▒███ 
──────█████▒▒████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█████ 
─────────████▒▒██████▒▒▒▒█████ 
────────────███▒▒██████████ 
──────────────████▓──█▓█ 
────────────────────████ 
────────────────────█░█─────█████████ 
────────────────────█▓█───█████████████ 
──░█████████───────████──██▓███▒▓████ 
─█████████████─────█░███████░██████ 
───████░▒███▒██────█▓██████████ 
─────█████▓▒█████─████ 
─────────██████████▓█ 
──────────────────█▓█────████▒█▓▒█ 
─────────────────█▓██──█████████████ 
─────────────────█▓█──██▒████░█████ 
────────────────██████████▒██████ 
────────────────█▓███████████ 
───────────────████ 
───────────────█▒█ 
───────────────███
__________________________1_______________________
________________________1¶¶¶1_____________________
______________________1¶¶1¶¶¶1____________________
_____________________¶¶¶111¶1¶¶___________________
___________________1¶¶11111¶¶1¶¶1_________________
___________________¶1111111¶¶111¶1________________
__________________¶¶11111111¶1111¶1_______________
_________________¶¶111111111¶¶111¶¶_______________
_________________¶11111111111¶1111¶_______________
________________1¶11111111111¶¶111¶1______________
________________¶¶11111111111¶¶111¶¶______________
________________1¶11111111111¶¶111¶¶______________
________________1¶11111111111¶¶111¶¶______________
________________¶¶11111111111¶1111¶¶______________
_________________¶1111111111¶¶1111¶1______________
_________________¶¶111111111¶11111¶_______________
_________________1¶11111111¶¶1111¶¶_______________
__________________¶¶1111111¶1111¶¶________________
___1_______________¶¶11111¶¶111¶¶_________________
__1¶¶¶11____________¶¶¶111¶11¶¶¶__________________
__1¶¶¶¶¶¶¶___________1¶¶¶¶¶¶¶¶1___________________
__1¶¶¶11¶¶¶1____________¶¶11______________________
__1¶1¶¶1¶1¶¶1__________1¶1________________________
__1¶11¶¶¶1¶¶¶1________¶¶¶_________________________
__1¶111¶111¶¶¶¶______¶¶¶__________________________
___¶¶¶1¶¶1111¶¶1____¶¶¶___________________________
___¶¶¶¶¶¶¶111¶¶¶___¶¶¶____________________________
___1¶¶111¶¶1¶¶1¶1_¶¶¶____11111111111111111111¶¶___
____¶¶¶111¶¶¶11¶11¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____
_____¶¶111¶¶111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1______
_____1¶¶¶¶1¶¶1¶¶1¶¶111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111¶¶¶________
______1¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111¶¶¶¶1_________
_______¶¶111¶¶1¶¶¶¶¶1¶11111111¶¶¶¶¶¶¶¶1___________
________¶¶1¶¶1¶¶111¶¶111111¶¶11¶¶¶¶¶1_____________
_________¶¶¶1¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11_______________
__________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1____________________
__________1¶¶1____________________________________
__________1¶¶_____________________________________
__________¶¶¶_____________________________________
__________¶¶______________________________________
_________¶¶¶______________________________________
_________¶¶¶______________________________________
________1¶¶1______________________________________
________¶¶¶_______________________________________
________¶¶¶_______________________________________
_______1¶¶1_______________________________________
_______1¶¶1_______________________________________
_______¶¶¶________________________________________
_______¶¶¶________________________________________
______¶¶¶_________________________________________
______¶¶¶_________________________________________
_____1¶¶¶_________________________________________

Xếp Hình Người, Nam Nữ, Cô Gái

.
┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘
┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌
┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌███┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘
┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌█████┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌
┌┘┌┘┌┘┌┘┌██┘┌┘█┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘███┘┌┘┌┘
┘┌┘┌┘┌┘┌██┘┌┘┌█┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌█████┌┘┌┘┌
┌┘┌┘┌┘┌┘█┘┌┘┌┘██┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌██┘┌┘██┌┘┌┘
┘┌┘┌┘┌┘┌█┌┘┌┘┌██┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘█┘┌┘┌┘█┘┌┘┌
┌┘┌┘┌┘┌██┘┌┘┌┘██┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘██┌┘┌┘┌█┌┘┌┘
┘┌┘┌┘┌┘██┌┘┌┘┌██┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌█┌┘┌┘┌██┘┌┘┌
┌┘┌┘┌┘┌┘█┘┌┘┌██┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘█┘┌┘┌┘██┌┘┌┘
┘┌┘┌┘┌┘┌██┘┌███┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌██┘┌┘┌█┌┘┌┘┌
┌┘┌┘┌┘┌┘┌█████┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌██┘███┘┌┘┌┘
┘┌┘┌┘┌┘┌████┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘███████████┘┌┘┌┘┌
┌┘┌┘┌┘┌██████┘┌┘┌┘┌██████████████┘┌┘┌┘┌┘
┘┌┘┌┘████┌███┌┘┌┘███████┘┌┘██████┌┘┌┘┌┘┌
┌┘┌┘████┌┘███┘┌┘████┌┘┌┘┌┘┌┘┌█████┌┘┌┘┌┘
┘┌┘████┌┘┌████┘███┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌███┌███┌┘┌┘┌
┌┘███┘┌┘┌████████┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘██┌┘┌███┌┘┌┘
┘┌███┌┘┌┘██┌████┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌██┘┌┘┌██┘┌┘┌
┌┘┌███┌┘┌██┘┌██┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌███┌┘┌┘███┘┌┘
┘┌┘┌██┘┌┘██┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌███┌┘┌┘┌┘███┘┌
┌┘┌┘███┘┌██┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌█████┌┘┌┘┌┘██┌┘
┘┌┘┌┘██┌┘██┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌██████┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌
┌┘┌┘┌┘┌┘┌███┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘████┌┘██┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘
┘┌┘┌┘┌┘┌┘████┌┘┌┘┌┘┌┘███┘┌┘┌███┌┘┌┘┌┘┌┘┌
┌┘┌┘┌┘┌┘┌█████┌┘┌┘┌┘███┘┌┘┌┘┌██┘┌┘┌┘┌┘┌┘
┘┌┘┌┘┌┘┌┘██┌███┌┘┌█████┌┘┌┘┌┘██┌┘┌┘┌┘┌┘┌
┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘██┌██┘┌┘██████████┌┘██┌┘┌┘┌┘┌┘
┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌█████┌┘┌┘┌┘┌██████████┘┌┘┌┘┌┘┌
┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘████┌┘┌┘┌┘┌┘███┘┌██████┘┌┘┌┘┌┘
┘┌┘┌┘┌┘┌┘████┌┘┌┘┌┘┌┘┌███┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌
┌┘┌┘┌┘┌█████┌┘┌┘┌┘┌┘┌████┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘
┘┌┘┌┘┌┘█████┘┌┘┌┘┌┘┌██████┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌
┌┘┌┘┌┘┌██┘██┌┘┌┘┌┘┌┘██┌┘███┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘
┘┌┘┌┘┌┘██┌██┘┌┘┌┘█████┘┌┘██┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌
┌┘┌┘┌┘┌██┘██┌┘┌┘┌┘███┘┌┘┌┘██┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘
┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌███┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘███┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌
┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌███┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘
┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌
███████████████████▄░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░████████████
███████████████████▄▄▄░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄███████████
██████████████▀█▀███████▄▄░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▀█▀████████
██████████████▀░░░░▄█████▄░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄███████
███████████████▄░░░░▀██████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░███████
███████████████▄█▄▀▄░░▀████▄░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░███████
██████████░░░▄▀▀▀░░░░▄░▄████▀░░░░░░▄▄▄▄▄▄▄░░░░░░░░░░░░░░░▄███████
█████████░░░░░▀▄░░░░░░▀████▄░░░░░▄█▄███████▄▄▄░▄▄░░░░░░░░▄███████
████████░░░░░░░░▀░░░░▄████▀░░░░░░░░█████▀███████▀▄░░░░░░░████████
███████▄░░░░░░░░░░░▄██████░░░░░░░░░░███▄▄▄░░▀░▀████▄░░░▄█████████
███████▄░░░░░░░░░░░█████▀░░░░░░░░░░░▀░▀█▀░▀▄▄▄░░░▄██░░░▄█████████
███████▄░░░░░░░░░░░▄███▄░░░░░░░░░░░░▀▄░▄░░░░░▀▀▄░░▀░░░░▄█████████
████████░░░░░░░░░▄░▄██▀░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▀░░░░░░▄█████████
█████████▄░░░░░▄▄██▄█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄█████████
███████████▄░▄▄█████▀░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄█████████
███████████▄░▄███▄███░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██████████
███████████▄▀░▀░▀▄▀██▄░░░░░▄░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄███████████
███████████▄█▄░▄░▄█▄░░▀░░░▀▄█▄░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄█████████████
████████████████████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄▄██████████████
███████████████████▄░░█▄░░░▄░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄███████████████
█████████████████▄▄▄░░▀▀▀██▄░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄█████████████████
███████████▄░░▀░▀████▄▀▄▄▄▀▄▀▄▄▄░░░░░░░░░░░░░░▀██████████████████
█████████████▄░░░░░░▀░▀░▀███▄███▄░░░░░░░░░░░░▄███████████████████
███████████████▄▄▄▄▄░░▀░▀░░░░░░░▀████▄░░░░░▄▄████████████████████
████████████████▀░░░░░░░░░░░░░░░░░███▄░░░▄▄▄█████████████████████
████████████▀░▀░░░░░░░░░░░░▄░░░░░░▀█▀░░▄█████████████████████████
██████████▀░░░░░░░░░░▄█████▄░░░░░░░░▀▄███████████████████████████
██████████▄▄░░░▄▄▄█▄▄▄▀████▄▄▄▀▄▄▄░▄▄████████████████████████████
█████████████▄████████▀█▀▀▀░░▀▀▀░░░░░░░▀█████████████████████████
██████████████████▀░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▀███████████████████████
████████████████▀░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄░▄▄▄░░███████████████████████
██████████████▀░░░░░░░░░░▄█▄▄░▄█▄▀░▀░░░░░▀▄██████████████████████
████████████▀░░░░░░░░▄▄▄██▀░░░░░░░░░░░░░░░░▄▀████████████████████
██████████▀░░░░░░░░▄██▀░░░░░░░░░░░░░░▄░▄▄▄░░▀▄███████████████████
██████████░░░░░░▄▄█▄░░░░░░░░░░░▄░▄▄▄▀░▀░░░░░░░███████████████████
█████████▄░░░░░▄██▀░░░░▄░▄▄▄▀▀▀░░░░░░░░░░░░░░░░▄█████████████████
████████▀░░░░▄████░░░▄███▄░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▀████████████████
██████▀░░░░░▄███▀░░░░███▀░░░░░░░░░░▄▄▄░░░░░░░░░░░▄███████████████
█████▄░░░░░▄████░░░▄██░░░░░░░▄▄▄█▄███▄▀░░░░░░░░░░░▀██████████████
.
═══════════════════░▒░══════════════════ 
════════════▒▒▒▓███████████▓▒═══════════ 
════════▒██████████▓▓▓▓██▓████▓═════════ 
══════▒███████▓█▓▓▓█▓█▓███▓▓▓███════════ 
═════▓███▓██▓▓████▓██▓█▓▓▓███▓██▒═══════ 
═════▓██▓███▓█▓████████▓▓█████▓██═══════ 
═════▒█████████▓▓▓███████████████▒══════ 
═════▒██████▓█████▒▒▒▒▒██████████▒══════ 
═════▒███████▓█▓█▒═════░▒▓█▓▓▒▒██▒══════ 
═════▒█████████▓█▓░░▒▒░░░░░▒▒▒▒██▒══════ 
═════▒████████████▒░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█▒══════ 
═════▒██████████▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░▓█▒══════ 
═════▒███████▓███▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░▒▓▒══════ 
═════▓█▒░░▓██▓█▓▒▒▒▒░░░░░░░░░░░▒█▒══════ 
═════▓█▒▒▒░▒███▒░░▒░░░▒▒▒▒▒█▓█████══════ 
═════██░▒██▒▒████▒░▓██████████████══════ 
═════▒█▒▒▒▓▒░▓█▓███████████▒▒█████══════ 
══════▒█═░░▒▒▒█▒▒▒▒█▓██████░═████═══════ 
═▒▓███▓██░░▒▒▒▒▒▒▒▒██████▓▒░░▒██▒═══════ 
██████████▓█▒▒▒▒▒▒▒▒█▓▒▒▒▒░░░═░█════════ 
█████████▓▓█▓▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒░▒█════════ 
██████████▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░▒▓██▓▒█════════ 
▓▓█▓████▓▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▓▓▓██═══════ 
██▓▒██▒░░▒▓▒▒▒▓█▓▒▒▒▒▒▒█████▒▒▓███══════ 
█▓▒█▓░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▓▒▒░░░▒▒▒▒█████═════ 
▓▓██░░▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▓▓▓▒▒▒▒▒▓██▓▓██████════ 
▓██▒░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓██▓▒▒▒░▒░▒█████▓██═══ 
▓▓█▒░▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▓▓██████▓▒▒▒▒█████▓▓██░══ 
█▓█▒░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓████████▓▒████▓██▓██══ 
▓██▒░▒░▒░░░▒▒▒▒▒▒▒▓▓████▓▒▒▒███▓▓█▓▓▓█══ 
▒██░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▓▓███▓▓▒▒██▓█▓█▓▒█▓██░ 
▒█▒═░░░░░▒▒░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒██▓▓▒█▒▒█▓▒▒▓█ 
▒█▓░░░░░░░▒▒░▒▒▒▒░░░░▒▒░░██▒▓▒▓▒▒█▓▒▒▒▒█ 
▒▒█▒═░░░░░░░░░░░░░░░▒░═▒█▒▒▓▒▓█▓▓▒▒▒▒▒▒▓ 
█▒█▒═░░░░░░░░░░░░░░▒═░██▒▒▒▓▓▒▒▓▒▒▒▒▒▓▒▓ 
▓▓▒█░░░░░░░░░░░░░░░═▒█▒▒██▓▒▒▓▒▒▒▒▒▓▓▓▒▓ 
▓█▒█▒═░░░░░░░░▒░░░═▒█▒▒▓▓▓▓▓▒▒▓▒▒▓▓▓▓▒▓▓ 
▓█▓▒▒═░░░░░▒░▒░░▒═▒█▒▓▓▓▓▓█▓▒▒█▓▒▓▓▓▒▓▓▒ 
▓▓█▓▒░░░░░░░▒▒▒▒═░█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▓██▒▒▒▓▓█▓ 
▓▓▓▓█▒═░░░░▒▒▒▒═░▓▓▓▓▓▒▓███▒▓█▒▒▓█▓▒▒▒▒▒ 
▓▓▒▓█▓═░░▒▒░▒▒═░██▓▓▓▓▓████▒▓▓██▓▓██▓▓▓▓ 
▓▒▒▓▒█░░▒▒░▒░═▒█████████▓███▓▓▓▓▓▓▓▓████ 
▓█▓▓▓█▓═▒░▒░░██████████████▓████████████ 
▓█▓▓▓▒█░░▒═░██████▓█▓█▓█▓▓▓▒█▒▒▒▒▒██████
_______oBBBBB8o______oBBBBBBB 
_____o8BBBBBBBBBBB__BBBBBBBBB8________o88o, 
___o8BBBBBB**8BBBB__BBBBBBBBBB_____oBBBBBBBo, 
__oBBBBBBB*___***___BBBBBBBBBB_____BBBBBBBBBBo, 
_8BBBBBBBBBBooooo___*BBBBBBB8______*BB*_8BBBBBBo, 
_8BBBBBBBBBBBBBBBB8ooBBBBBBB8___________8BBBBBBB8, 
__*BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB8_o88BB88BBBBBBBBBBBB, 
____*BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB8, 
______**8BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB*, 
___________*BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB8*, 
____________*BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB8888**, 
_____________BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB*, 
_____________*BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB*, 
______________*BBBBBBBBBBBBBBBBBB8, 
_______________*BBBBBBBBBBBBBBBB*, 
________________8BBBBBBBBBBBBBBB8, 
_________________8BBBBBBBBBBBBBBBo, 
__________________BBBBBBBBBBBBBBB8, 
__________________BBBBBBBBBBBBBBBB, 
__________________8BBBBBBBBBBBBBBB8, 
__________________*BBBBBBBBBBBBBBBB, 
__________________8BBBBBBBBBBBBBBBB8, 
_________________oBBBBBBBBBBBBBBBBBB, 
________________oBBBBBBBBBBBBBBBBBBB, 
________________BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB, 
_______________8BBBBBBBBBBBBBBBBBBB8, 
______________oBBBBBBBBB88BBBBBBBBB8, 
______________8BBBBBBBBB*8BBBBBBBBB*, 
______________BBBBBBBBB*_BBBBBBBBB8, 
______________BBBBBBBB8_oBBBBBBBBB*, 
______________8BBBBBBB__oBBBBBBBB*, 
______________BBBBBBB*__8BBBBBBB*, 
_____________8BBBBBB*___BBBBBBB*, 
____________8BBBBBB8___oBBBBBB8, 
___________8BBBBBB8____8BBBBBB*, 
__________oBBBBBB8____BBBBBBB8, 
__________BBBBBBB8___BBBBBBBB*, 
_________oBBBBBBB8___BBBBBBBB, 
_________8BBBBBB8____BBBBBBB*, 
_________BBBBBB*_____8BBBBB*, 
________oBBBB8_______BBBBB*, 
________oBBB8________BBBB*, 
______8BBBB*_______*BBBBBBBB8o, 
______BBBBB*____________*88BBBo
─────────────────────────▄▀▄ 
─────────────────────────█─█ 
─────────────────────────█─█
─────────────────────────█─█ 
─────────────────────────█─█ 
─────────────────────────█─▀█▀█▄
─────────────────────────█──█──█ 
─────────────────────────█▄▄█──▀█ 
────────────────────────▄█──▄█▄─▀█ 
────────────────────────█─▄█─█─█─█ 
────────────────────────█──█─█─█─█ 
────────────────────────█──█─█─█─█ 
────▄█▄──▄█▄────────────█──▀▀█─█─█ 
──▄█████████────────────▀█───█─█▄▀ 
─▄███████████────────────██──▀▀─█ 
▄█████████████────────────█─────█ 
██████████───▀▀█▄─────────▀█────█ 
████████───▀▀▀──█──────────█────█ 
██████───────██─▀█─────────█────█ 
████──▄──────────▀█────────█────█ Look son,
███──█──────▀▀█───▀█───────█────█ a good video! 
███─▀─██──────█────▀█──────█────█ 
███─────────────────▀█─────█────█ 
███──────────────────█─────█────█ 
███─────────────▄▀───█─────█────█ 
████─────────▄▄██────█▄────█────█ 
████────────██████────█────█────█ 
█████────█──███████▀──█───▄█▄▄▄▄█ 
██▀▀██────▀─██▄──▄█───█───█─────█ 
██▄──────────██████───█───█─────█ 
─██▄────────────▄▄────█───█─────█ 
─███████─────────────▄█───█─────█ 
──██████─────────────█───█▀─────█ 
──▄███████▄─────────▄█──█▀──────█ 
─▄█─────▄▀▀▀█───────█───█───────█ 
▄█────────█──█────▄███▀▀▀▀──────█ 
█──▄▀▀────────█──▄▀──█──────────█ 
█────█─────────█─────█──────────█ 
█────────▀█────█─────█─────────██ 
█───────────────█──▄█▀─────────█ 
█──────────██───█▀▀▀───────────█ 
█───────────────█──────────────█ 
█▄─────────────██──────────────█ 
─█▄────────────█───────────────█ 
──██▄────────▄███▀▀▀▀▀▄────────█ 
─█▀─▀█▄────────▀█──────▀▄──────█ 
─█────▀▀▀▀▄─────█────────▀─────█
══════════════▒████████████████████████
 ════════════▓█████████▓███▓▓██▓███▓█████
 ═══════════████████▓█████▓█▓█▓██▒▓█▓▓▓▓█
 ══════════██▓████████▓██▓███▓██▒▒▒███▓██
 ════════▓██▓███▓████▓██▓███████▒▓▒▓█████
 ═══════▒██████▓████▓██▓██▓▒▒▒▓▓▓▓▓▒█████
 ═══════██████▓████▓██▓▓██▒▒▓▓▒▓▓▒▒▒▒████
 ══════███████████▓███▓▓██▓▓▓▓▓▒██▓▓▓▓███
 ═════▓██████████▓███▓▓████▓▓▓▒▓█████▓▓██
 ═════█████▓████▓▓███▓█████═█▓▒██▓████▓▓█
 ════█████▓████▓▓███▓▓████░═▒█████▓████▓█
 ════████▓█████▓███▓▓▓████════░████▓████▓
 ═══▒████▓████▓████▓▓████══════▒████▓████
 ═══████▓████▓████▓▓█▓██════════░████████
 ═══████▓███▓▓███▓▓█▒▒█════████▒══███▓███
 ═══▓██▓████████▓██▓═█════██═══▒▓══██████
 ════██████▓███▓███═█════█▓════════██▓███
 ════████▓███▓███▒═░═══════════════██▓███
 ════▓██▓███▓██▓══════════════════▓█▓████
 ═════█▓██████═══════════════▓███═▒█▓████
 ═════██▓███═══░════════════██████▓█▓████
 ════▒█████═══███▓═════════██═░█▒████████
 ════████▓██═██░▒██═══════░█═░▓██▒═▒█▓███
 ═══████▓███═█═══██░══════▒══████═══█████
 ══▓███▓████▓══░███════════════▒════██▓██
 ══███▓▓█████════▓══════════════════██▓▓█
 ═▓███▓███▓██══════════════════════░███▓█
 ═▓███▓▓█████░════════════════════▒██████
 ══████▓▓████▒═══════════════════███▓███▓
 ══░████▓▓███▓══════════════════════▒███▓
 ═══▒████▓▓███═════════════════════▓████▓
 ════▒████▓███▒═══════════════════██████▓
 ═════████▓████═════░███▓════════██████▓█
 ═════▒█████▓███════▓▒══░█══════██████▓▓█
 ═════███▓██▓████════█▒▓█▓═════▒████▓▓███
 ════██▓███▓██████═══▒██▓══════████▓▓████
 ═══██▓█████▓██████═══════════░███▓▓█████
 ═▒██████▓██▓▓██████══════════▓███▓██████
 ░█░████▓█████▓███▓██░════════▒████▓█████
 █═░███▓██████▓███▓███▓══░═════█████▓████
 ═░███▓██████▓███▓████████═══════████▓███
 ═████▓▓████▓█████████████░═══════███████
 ══████▓███▓████▓█████████════════█████▒═
 ═══▓███▓███████▓█████▓██▓══════▓████════
 ════███▓█▓█████▓████▓███═════▒█████═════
 ═════███████████████▓█▓═════▓███▓▓══════
 ═════██▓███████████▓█▓══════██▓═════════
 ═════█████▓████═█████░══════█▓══════════
 ══░████████▓███═██████══════░═══════════
 ═══░▒░═░███████══█████══════════════════
▀███████████████████████████████████████▀
▄██───────────────────────────────────██▄
▀██─█████████████████████████████████─██▀
▄██─█████████████████████████████████─██▄
▄██─█████████████████████████████████─██▄
▀██─███████▓█████████████████████████─██▀
▄██─▓██████╫╫╫█████████▓█████████████─██▄
▀██─╫██████╫╫╫╫▓▓▓██████▓████████████─██▀
▄██─╫▓▓███╫╫███╫╫▓▓██████████████████─██▄
▀██─▓╫▓███╫██╫██▓╫╫╫▓████████████████─██▀
▄██─▓─▓███╫██╫██╫▓╫╫╫▓███████████████─██▄
▀██─╫─████╫╫███╫▓▓▓╫╫╫▓██████████████─██▀
▄██─╫╫████╫╫╫▓╫╫▓▓╫╫╫╫╫██████████████─██▄
▀██─╫─▓███╫─╫╫╫╫▓▓╫─╫╫╫▓█████████████─██▀
▄██─╫╫▓███───╫╫╫▓▓╫─╫╫╫╫▓████████████─██▄
▀██─╫─▓███╫─╫╫╫╫▓╫───╫╫╫╫╫███████████─██▀
▄██─╫─╫███╫──╫╫▓▓╫───╫╫╫╫╫╫██████████─██▄
▀██─╫╫╫███▓─╫─╫▓▓─────╫╫╫──▓█▓███████─██▀
▄██──╫╫███▓───╫▓╫───╫╫╫╫─╫─╫▓█▓██████─██▄
▀██──╫▓████╫──╫▓────╫╫╫╫────▓▓███████─██▀
▄██───╫████╫╫╫╫▓──────╫╫────╫▓╫▓█████─██▄
▀██─╫─╫█████╫╫╫▓╫╫╫╫──╫╫╫───╫▓╫─▓████─██▀
▄██─╫╫╫█████╫╫╫╫╫╫╫▓╫╫╫─╫╫───▓▓╫─▓███─██▄
▀██─╫╫▓██████╫╫╫╫────────╫───╫▓╫─╫███─██▀
▄██──╫▓▓▓████╫╫▓╫────────╫───╫▓▓─╫███─██▄
▀██─╫╫▓▓▓█████╫▓▓▓╫╫──────╫╫╫╫▓▓─▓███─██▀
▄██─╫▓▓▓▓█████▓╫▓▓▓▓▓▓▓▓╫╫╫╫╫╫╫╫╫████─██▄
▀██─▓▓▓╫▓██████╫▓╫╫╫╫╫▓▓▓╫╫╫╫╫╫╫▓████─██▀
▄██─▓▓╫╫╫██████╫╫▓╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫██████─██▄
▀██─╫╫╫╫╫██████▓─╫╫╫╫─╫╫╫╫╫╫╫╫▓██████─██▀
▄██─╫╫╫╫▓███████╫──╫─╫─╫──╫╫╫▓▓██████─██▄
▀██─╫╫╫╫█████████───────╫╫▓▓▓╫███████─██▀
▄██─╫╫╫▓██████████▓╫╫╫╫╫╫▓▓╫╫▓▓██████─██▄
▀██─╫╫▓╫████████▓▓▓▓▓▓╫╫▓╫╫╫╫╫▓██████─██▀
▄██─▓▓╫█████████▓▓╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫▓███████─██▄
▀██─▓─██▓███████╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫▓████████─██▀
▄██─╫██╫╫███████╫╫─╫╫╫╫╫─╫╫╫▓████████─██▄
▀██─██╫─███████▓╫╫───╫╫╫╫╫╫╫▓████████─██▀
▄██─█╫─████████▓╫╫───╫╫╫─╫╫▓╫████████─██▄
▀██─▓╫█████████▓╫╫╫╫╫─╫──╫╫╫▓████████─██▀
▄██─▓███╫╫█████▓╫──╫╫╫─╫─╫╫╫█████████─██▄
▀██─███╫──█████▓────╫╫╫──╫╫▓█████████─██▀
▄██╫█▓▓───█████▓─────╫─╫╫╫▓█████████▓─██▄
▀██─▓╫╫─╫─▓██▓█▓──────╫─╫╫▓██████▓╫╫──██▀
▄██─╫▓─╫╫─╫██▓█▓──────╫╫╫╫██████╫─╫╫──██▄
▀██─▓╫╫╫╫─╫██▓█▓╫─╫───╫╫╫▓█████╫─╫╫╫──██▀
▄██─╫╫╫╫╫╫─▓██▓╫╫╫╫╫──╫╫╫▓████╫─╫╫─╫──██▄
▀██─╫╫╫╫╫──╫██▓─╫╫╫╫──╫╫─▓███▓─╫╫─╫───██▀
▄██─╫╫╫╫───╫██╫─╫╫╫╫╫╫─╫╫████╫╫╫─╫────██▄
▀██─╫╫╫╫╫──╫██╫─╫╫╫╫╫╫▓▓▓███▓╫╫─╫╫──╫─██▀
▄██─╫╫─╫╫──▓███╫╫╫╫╫╫╫▓▓▓███▓╫─╫▓──╫╫─██▄
▀██─╫───╫──▓███▓╫╫╫─╫╫╫─╫███╫──▓╫──╫╫─██▀
▄██───────────────────────────────────██▄
▀███████████████████████████████████████▀
────────────────────────────────
───────────────██████████───────
──────────────████████████──────
──────────────██────────██──────
──────────────██▄▄▄▄▄▄▄▄▄█──────
──────────────██▀███─███▀█────── 
█─────────────▀█────────█▀──────
██──────────────────█───────────
─█──────────────██──────────────
█▄────────────████─██──████
─▄███████████████──██──██████ ──
────█████████████──██──█████████
─────────────████──██─█████──███
──────────────███──██─█████──███
──────────────███─────█████████
──────────────██─────████████▀
────────────────██████████
────────────────██████████
─────────────────████████
──────────────────██████████▄▄
────────────────────█████████▀
─────────────────────████──███
────────────────────▄████▄──██
────────────────────██████───▀
────────────────────▀▄▄▄▄▀
_________▄██✿███▄
 _______ ▄██▀██████▄
 ______██▀__███▒████
 _____██____███░░ٮ░▀
 ______██____██░░░░░
 _______██____ ██░░♥ _ (❀✿❀)
 ________ █_____ █▒ ___ (✿ ☼ ✿)
 _________█ ___▓▓░▓___ (❀▐ ❀)
 ____█❀ _█_ ▓▓▓▒░▒▓__█_▐__▄
 _____▀█▀_ ▓▓_▓▓▒░▒▓ ▀█▐_█
 _________▓▓_▓▓▓▓▓▓____ ▐▀
 _________▓▓_▓▓▓▓▓______▐
 _______ ▓▓__▓▓▓▓_▓▓____▐░
 ______ ▓▓__▓▓▓▓▓___▓___▒▒
 _____ ▓▓_▓███❋██▓__▓▓▓
 ___▒▒___▓██▒███▒▓
 ___░___▓██▒███▒██▓
 ______▓██▒███▒███▒▓
 _____▓██▒███▒███▒██▓
 _____▓█▒███▒███▒███▒▓
 ▓___▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
 ▓________▒░░░▒░░░▒
 ▓________▒░░░▒░░░▒
 ▓________▒░░▒_▒░░░▒
 ▓________▒░░▒__▒░░░▒
 ▓________▒░░▒__ ▒░░░▒
 ▓________▒░░▒__▒░░░▒
 ▓________▒░░▒▒░░░▒
 ▓▄▄▄▄▄▄▒░░▒░░▒
 ▓██████▒░░▒▒
 ▓_█❤█___███
 ▓███____ ███
 ▓█_______███
 ▓________██❥█
 ▓________██▀██▄
 ══════════════▒█████████████████████████
 ════════════▓█████████▓███▓▓██▓███▓█████
 ═══════════████████▓█████▓█▓█▓██▒▓█▓▓▓▓█
 ══════════██▓████████▓██▓███▓██▒▒▒███▓██
 ════════▓██▓███▓████▓██▓███████▒▓▒▓█████
 ═══════▒██████▓████▓██▓██▓▒▒▒▓▓▓▓▓▒█████
 ═══════██████▓████▓██▓▓██▒▒▓▓▒▓▓▒▒▒▒████
 ══════███████████▓███▓▓██▓▓▓▓▓▒██▓▓▓▓███
 ═════▓██████████▓███▓▓████▓▓▓▒▓█████▓▓██
 ═════█████▓████▓▓███▓█████═█▓▒██▓████▓▓█
 ════█████▓████▓▓███▓▓████░═▒█████▓████▓█
 ════████▓█████▓███▓▓▓████════░████▓████▓
 ═══▒████▓████▓████▓▓████══════▒████▓████
 ═══████▓████▓████▓▓█▓██════════░████████
 ═══████▓███▓▓███▓▓█▒▒█════████▒══███▓███
 ═══▓██▓████████▓██▓═█════██═══▒▓══██████
 ════██████▓███▓███═█════█▓════════██▓███
 ════████▓███▓███▒═░═══════════════██▓███
 ════▓██▓███▓██▓══════════════════▓█▓████
 ═════█▓██████═══════════════▓███═▒█▓████
 ═════██▓███═══░════════════██████▓█▓████
 ════▒█████═══███▓═════════██═░█▒████████
 ════████▓██═██░▒██═══════░█═░▓██▒═▒█▓███
 ═══████▓███═█═══██░══════▒══████═══█████
 ══▓███▓████▓══░███════════════▒════██▓██
 ══███▓▓█████════▓══════════════════██▓▓█
 ═▓███▓███▓██══════════════════════░███▓█
 ═▓███▓▓█████░════════════════════▒██████
 ══████▓▓████▒═══════════════════███▓███▓
 ══░████▓▓███▓══════════════════════▒███▓
 ═══▒████▓▓███═════════════════════▓████▓
 ════▒████▓███▒═══════════════════██████▓
 ═════████▓████═════░███▓════════██████▓█
 ═════▒█████▓███════▓▒══░█══════██████▓▓█
 ═════███▓██▓████════█▒▓█▓═════▒████▓▓███
 ════██▓███▓██████═══▒██▓══════████▓▓████
 ═══██▓█████▓██████═══════════░███▓▓█████
 ═▒██████▓██▓▓██████══════════▓███▓██████
 ░█░████▓█████▓███▓██░════════▒████▓█████
 █═░███▓██████▓███▓███▓══░═════█████▓████
 ═░███▓██████▓███▓████████═══════████▓███
 ═████▓▓████▓█████████████░═══════███████
 ══████▓███▓████▓█████████════════█████▒═
 ═══▓███▓███████▓█████▓██▓══════▓████════
 ════███▓█▓█████▓████▓███═════▒█████═════
 ═════███████████████▓█▓═════▓███▓▓══════
 ═════██▓███████████▓█▓══════██▓═════════
 ═════█████▓████═█████░══════█▓══════════
 ══░████████▓███═██████══════░═══════════
 ═══░▒░═░███████══█████══════════════════

Xếp Hình Thần Chết, Phù Thuỷ, Đầu Lâu Đáng Sợ

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄░░▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██▌░░▒▒▒▒
▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄▄███▀░░░░▒▒▒
▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█████░▄█░░░░▒▒
▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄████████▀░░░░▒▒
▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄█████████░░░░░░░▒
▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄███████▌░░░░░░░▒
▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄█████████░░░░░░░░▒
▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄███████████▌░░░░░░░░▒
▒░░░░░░░░░░░░░░░▄▄▄▄██████████████▌░░░░░░░░▒
▒░░░░░░░░░░░▄▄███████████████████▌░░░░░░░░░▒
▒░░░░░░░░░▄██████████████████████▌░░░░░░░░░▒
▒░░░░░░░░████████████████████████░░░░░░░░░░▒
▒█░░░░░▐██████████▌░▀▀███████████░░░░░░░░░░▒
▐██░░░▄██████████▌░░░░░░░░░▀██▐█▌░░░░░░░░░▒▒
▒██████░█████████░░░░░░░░░░░▐█▐█▌░░░░░░░░░▒▒
▒▒▀▀▀▀░░░██████▀░░░░░░░░░░░░▐█▐█▌░░░░░░░░▒▒▒
▒▒▒▒▒░░░░▐█████▌░░░░░░░░░░░░▐█▐█▌░░░░░░░▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒░░░░███▀██░░░░░░░░░░░░░█░█▌░░░░░░▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒░▐██░░░██░░░░░░░░▄▄████████▄▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▌░░░░█▄░░░░░░▄███████████████████
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▐██▒▒░░░██▄▄███████████████████████
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▐██▒▒▄████████████████████████████
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▄▄████████████████████████████████
████████████████████████████████████████████
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░█░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░██░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░▄▄███▄░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░▐██▌░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░▀█░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒
▒▒░░░░░░░░░░░░░░▄███░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒
▒░░░░░░░░░░░░░░░████░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒
▒░░░░▄░░░░░░░░░▐████░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒
▒░░░░░▀▀▄░░░░▄█▀░███░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒
▒░░░░░░░░▀▀█▀░░░░▐███░░░░░░░░░▒▒▒▒▒
▒▒░░░░░░░░░░▀▄▄▄▄████▌░░░░░░░▒▒▒▒▒▒
▒▒▒░░░░░░░░░██████████░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒░░░░░░░░░█████████░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒░░░░░░░░░▀██████░▀▄░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░▀████▄░▀▀▄▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░▀██▄▒▒▒▀▄▄▄▄▄▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▀█▄▒▒▒▒███▄▀█
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▀███▀▀
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▀▀▒
────────▄▄▄▄▄▄▄▄▄
────────▌▐░▀░▀░▀▐
────────▌░▌░░░░░▐
────────▌░░░░░░░▐
────────▄▄▄▄▄▄▄▄▄
──▄▀▀▀▀▀▌▄█▄░▄█▄▐▀▀▀▀▀▄
─█▒▒▒▒▒▐░░░░▄░░░░▌▒▒▒▒▒█
▐▒▒▒▒▒▒▒▌░░░░░░░▐▒▒▒▒▒▒▒▌
▐▒▒▒▒▒▒▒█░▀▀▀▀▀░█▒▒▒▒▒▒▒▌
▐▒▒▒▒▒▒▒▒█▄▄▄▄▄█▒▒▒▒▒▒▒▒▌
▐▒▒▒▒▐▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▐▒▒▒▒▒▌
▐▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▌
▐▒▒▒▒▒▐▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▌▒▒▒▒▒▌
▐▒▒▒▒▒▒▌▒▒▒▒▒▒▒▒▒▐▒▒▒▒▒▒▌
▐▒▒▒▒▒▒▌▄▄▄▄▄▄▄▄▄▐▒▒▒▒▒▒▌
▐▄▄▄▄▄▄▌▌███████▌▐▄▄▄▄▄▄▌
─█▀▀▀▀█─▌███▌███▌─█▀▀▀▀█
─▐░░░░▌─▌███▌███▌─▐░░░░▌
──▀▀▀▀──▌███▌███▌──▀▀▀▀
────────▌███▌███▌
────────▌███▌███▌
──────▐▀▀▀██▌█▀▀▀▌
▒▒▒▒▒▒▐▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▌▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▄▄▄▄░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▄██████▒▒▒▒▒▄▄▄█▄▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▄██▀░░▀██▄▒▒▒▒████████▄▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒███░░░░░░██▒▒▒▒▒▒█▀▀▀▀▀██▄▄▒▒▒
▒▒▒▒▒▄██▌░░░░░░░██▒▒▒▒▐▌▒▒▒▒▒▒▒▒▀█▄▒
▒▒▒▒▒███░░▐█░█▌░██▒▒▒▒█▌▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▀▌
▒▒▒▒████░▐█▌░▐█▌██▒▒▒██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▐████░▐░░░░░▌██▒▒▒█▌▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒████░░░▄█░░░██▒▒▐█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒████░░░██░░██▌▒▒█▌▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒████▌░▐█░░███▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▐████░░▌░███▒▒▒██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒████░░░███▒▒▒▒█▌▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒██████▌░████▒▒▒██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▐████████████▒▒███▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒█████████████▄████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
██████████████████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
██████████████████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
█████████████████▀▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
█████████████████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
████████████████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
████████████████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
███████████████████████████
███████▀▀▀░░░░░░░▀▀▀███████
████▀░░░░░░░░░░░░░░░░░▀████
███│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│███
██▌│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│▐██
██░└┐░░░░░░░░░░░░░░░░░┌┘░██
██░░└┐░░░░░░░░░░░░░░░┌┘░░██
██░░┌┘▄▄▄▄▄░░░░░▄▄▄▄▄└┐░░██
██▌░│██████▌░░░▐██████│░▐██
███░│▐███▀▀░░▄░░▀▀███▌│░███
██▀─┘░░░░░░░▐█▌░░░░░░░└─▀██
██▄░░░▄▄▄▓░░▀█▀░░▓▄▄▄░░░▄██
████▄─┘██▌░░░░░░░▐██└─▄████
█████░░▐█─┬┬┬┬┬┬┬─█▌░░█████
████▌░░░▀┬┼┼┼┼┼┼┼┬▀░░░▐████
█████▄░░░└┴┴┴┴┴┴┴┘░░░▄█████
███████▄░░░░░░░░░░░▄███████
██████████▄▄▄▄▄▄▄██████████
███████████████████████████
███████▀▀▀░░░░░░░▀▀▀███████
██████▀░░░░░░░░░░░░░░░▀████
█████│░░░░░░░░░░░░░░░░│████
████└┐░░░░░░░░░░░░░░░┌┘░███
███░░└┐░░░░░░░░░░░░░░┌┘░░██
███░┌┘▄▄▄▄▄░░░░░▄▄▄▄▄└┐░░██
██▌░▄██████▄░░░▄██████▄░▐██
███─┘░░▓▓▓▓░░░░░▓▓▓▓░░└─███
██▀▓▓▓░▓▓▓▓░░░░░▓▓▓▓░▓▓░▀██
██▄▓▓▓░▓▓▓▓▄▄▄▄▄▓▓▓▓░▓▓▄███
████▄─┘█████████████└─▄████
█████░░▐███████████▌░░█████
██████░░▀█████████▀░░▐█████
███████░░░░▓▓▓▓▓░░░░▄██████
████████▄░░░░░░░░░▄████████
███████████▓▓▓▓▓███████████
███████████▓▓▓▓▓███████████
████╗████████╗██╗███████╗███╗═══███╗████████╗
═██╔╝═══██╔══╝╚█║██╔════╝████╗═████║██╔═════╝
═██║════██║════╚╝███████╗██╔████╔██║█████╗
═██║════██║══════╚════██║██║╚██╔╝██║██╔══╝
████╗═══██║══════███████║██║═╚═╝═██║███████╗
…………………▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
……………▄▄█▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓█▄▄
…………▄▀▀▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▓▀▄
………▄▀▓▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▓▀▄
……..█▓█▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▒▓█
…..▌▓▀▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▀▓█
…..█▌▓▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓█
…▐█▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓█▌
…█▓▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓█
..█▐▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒█▓█
…█▓█▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒█▌▓█
..█▓▓█▒░░░░▒█▄▒▒░░░░░░░░░▒▒▄█▒░░░░▒█▓▓█
..█▓█▒░▒▒▒▒░░▀▀█▄▄░░░░░▄▄█▀▀░░▒▒▒▒░▒█▓█
.█▓▌▒▒▓▓▓▓▄▄▄▒▒▒▀█░░░░█▀▒▒▒▄▄▄▓▓▓▓▒▒▐▓█
.██▌▒▓███▓█████▓▒▐▌░░▐▌▒▓████▓████▓▒▐██
..██▒▒▓███▓▓▓████▓▄░░░▄▓████▓▓▓███▓▒▒██
..█▓▒▒▓██████████▓▒░░░▒▓██████████▓▒▒▓█
..█▓▒░▒▓███████▓▓▄▀░░▀▄▓▓███████▓▒░▒▓█
….█▓▒░▒▒▓▓▓▓▄▄▄▀▒░░░░░▒▀▄▄▄▓▓▓▓▒▒░▓█
……█▓▒░▒▒▒▒░░░░░░▒▒▒▒░░░░░░▒▒▒▒░▒▓█
………█▓▓▒▒▒░░██░░▒▓██▓▒░░██░░▒▒▒▓▓█
………▀██▓▓▓▒░░▀░▒▓████▓▒░▀░░▒▓▓▓██▀
………….░▀█▓▒▒░░░▓█▓▒▒▓█▓▒░░▒▒▓█▀░
…………█░░██▓▓▒░░▒▒▒░▒▒▒░░▒▓▓██░░█
………….█▄░░▀█▓▒░░░░░░░░░░▒▓█▀░░▄█
…………..█▓█░░█▓▒▒▒░░░░░▒▒▒▓█░░█▓█
…………….█▓█░░█▀█▓▓▓▓▓▓█▀░░█░█▓█▌
……………..█▓▓█░█░█░█▀▀▀█░█░▄▀░█▓█
……………..█▓▓█░░▀█▀█░█░█▄█▀░░█▓▓█
………………█▓▒▓█░░░░▀▀▀▀░░░░░█▓▓█
………………█▓▒▒▓█░░░░ ░░░░█▓▓█
………………..█▓▒▓██▄█░░░▄░▄██▓▒▓█
………………..█▓▒▒▓█▒█▀█▄█▀█▒█▓▒▓█
………………..█▓▓▒▒▓██▒▒██▒██▓▒▒▓█
………………….█▓▓▒▒▓▀▀███▀▀▒▒▓▓█
……………………▀█▓▓▓▓▒▒▒▒▓▓▓▓█▀
………………………..▀▀██▓▓▓▓██▀ —
███████████▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░░░░▒▒░░░░░░░▓█████
██████████▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░░░░▒▒▒░░░░░░░░▓████
█████████▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░░░░░▒▒▒░░░░░░░░░▓███
████████▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░░░░░░▒▒▒░░░░░░░░░░███
███████▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░▒▓░░░░░░░░░░░░░░░░░███
██████▓▓▓▓▓▓▓▓▒░▓████░░░░░▒▓░░░░░░░░░███
█████▓▒▓▓▓▓▓▒░▒█████▓░░░░▓██▓░░░░░░░▒███
████▓▒▓▒▒▒░░▒███████░░░░▒████░░░░░░░░███
███▓▒▒▒░░▒▓████████▒░░░░▓████▒░░░░░░▒███
██▓▒▒░░▒██████████▓░░░░░▓█████░░░░░░░███
██▓▒░░███████████▓░░░░░░▒█████▓░░░░░░███
██▓▒░▒██████████▓▒▒▒░░░░░██████▒░░░░░▓██
██▓▒░░▒███████▓▒▒▒▒▒░░░░░▓██████▓░░░░▒██
███▒░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░███████▓░░░▓██
███▓░░░░░▒▒▒▓▓▒▒▒▒░░░░░░░░░██████▓░░░███
████▓▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▒▒▓██▒░░░░░░░▓███▓░░░░███
██████████▓▓▓▓▒▒█████▓░░░░░░░░░░░░░░████
█████████▓▓▓▓▒▒░▓█▓▓██░░░░░░░░░░░░░█████
███████▓▓▓▓▓▒▒▒░░░░░░▒░░░░░░░░░░░░██████
██████▓▓▓▓▓▓▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓████████
██████▓▓▓▓▓▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░▓██████████
██████▓▓▓▓▒▒██████▒░░░░░░░░░▓███████████
██████▓▓▓▒▒█████████▒░░░░░░▓████████████
██████▓▓▒▒███████████░░░░░▒█████████████
██████▓▓░████████████░░░░▒██████████████
██████▓░░████████████░░░░███████████████
██████▓░▓███████████▒░░░████████████████
██████▓░███████████▓░░░█████████████████
██████▓░███████████░░░██████████████████
██████▓▒██████████░░░███████████████████
██████▒▒█████████▒░▓████████████████████
██████░▒████████▓░██████████████████████
██████░▓████████░███████████████████████
██████░████████░▒███████████████████████
█████▓░███████▒░████████████████████████
█████▒░███████░▓████████████████████████
█████░▒██████░░█████████████████████████
█████░▒█████▓░██████████████████████████
█████░▓█████░▒██████████████████████████
█████░▓████▒░███████████████████████████
█████░▓███▓░▓███████████████████████████
██████░▓▓▒░▓████████████████████████████
███████▒░▒██████████████████████████████
████████████████████████████████████████
████████████████████████████████████████
████████████████████████████████████████ 
███████████████████▒────────████████████ 
██████████████████───────────███████████ 
█████████████████▓──────░────▓██████████ 
██████████████████─░██████░──███████████ 
██████████████████▒▓██▓████──▓██████████ 
████████████████░──▒██░▓██▒▒▒███████████ 
████▓──▓███████▓────▒▓█░▒──▓████████████ 
████▓▒────▓█████▒────▒░────█████████████ 
███▓░████▒───████▒▒█──▓──▓▓████▓▓▓▓█████ 
████─▓██████──████▓▓─▒█▓▓█▓─────────▓███ 
████─▓█████████───▓▒▓▓▒▒██─▒▓█████▓─▓███ 
████─▓███████▒▓█▓█─██─▓▒▓▒▒███████──████ 
███▒─▒██████░─█▓▓▓─██─▒▓██▒─██████░─████ 
███▓▒─█████▒─▒▒▓▓█─██░█▓░▓─▒██████▒─████ 
███▓▒─█████─████▓█─██─▒▓██─▓██████──████ 
███▓▓─█████──█████─██─█▓░▓─███████──████ 
███▓▓▓█████░▒██▓▓▓─▓█─▓▒█──███████──████ 
███─────███▓─▓██▒▒▒▒█─██▓─▓███████▒▓████ 
██▓─▒░█▒─██▓─█▓──█─▓█─▒█▓─███████▓▒─▓███ 
██▒▓─█░█▒███─████─▒▓▓▒█▒─██████▓─────███ 
██▓█─█─▓████▓────▒▓████████████─██▒▒─▓██ 
██████████████████─██▓▓▓▓████████─█─█░██ 
██████████████████─────────████████─████ 
████████████▓───────────────████████████ 
████████████──░██──────░██▓─▓███████████ 
███████████▓─▒███───────██▓─▒███████████ 
████████████▓───────███─────████████████ 
████████████▒▓▓▓▓▓▓█████───█████████████ 
██████████▓───███████████▒▒█████████████ 
█████████▒──▒████████████───████████████ 
████████▒──▒█████████████▓───███████████ 
███████───████████████████───███████████ 
██████───██████████████████───██████████ 
█████───███████████████████░──▒█████████ 
█████▒▓█████████████████████─▒▒█████████ 
████▒──█░████████████████████░─▒████████ 
█████▓█▒────▓████████████████▒▒▒████████ 
██████████▓────▓████████████░░██████████ 
██████████████▒──▒▓─█▓██████──██████████ 
████████████████▒▓────█████░─▒██████████ 
███████████████▓────▓██████──███████████ 
██████████████▓▓░▒█▓██████▓─▓███████████ 
████████████████▓█████████──████████████ 
█████████████████████████▓─█████████████ 
█████████████████████████─▒█████████████ 
████████████████████████▓▓▓─████████████ 
████████████████████████────▓░▒█████████ 
██████████████████████░─░▓─▓─▓██████████ 
█████████████████████████▓▓█████████████

Xếp Hình Kí Tự Like, Hi, Fun

░▐██──░██───░▐██░▐█░▐▀░▐█▀▀
─░█▌──░██────░█▌░▐██▌─░▐█▀▀
░▐██──░██▄▄█░▐██░▐█░▐▄░▐█▄▄
░█░░░█░█░▄▀░█▀▀░░░░▀█▀░█░█░█░▄▀▀░
░█░░░█░█▀░░░█▀░░▄▄░░█░░█▀█░█░░▀▄░
░█▄▄░█░█░▀▄░█▄▄░░░░░█░░█░█░█░▄▄▀░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░████░░████░░░████░░░░░░░
░░░░░░░░████░░████░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░████░░████░░░████░░░░░░░
░░░░░░░░████▄▄████░░░████░░░░░░░
░░░░░░░░██████████░░░████░░░░░░░
░░░░░░░░████▀▀████░░░████░░░░░░░
░░░░░░░░████░░████░░░████░░░░░░░
░░░░░░░░████░░████░░░████░░░░░░░
░░░░░░░░████░░████░░░████░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
╱╭━╮
╱┃╭╯
╭╯╰┳╮╭┳━╮
╰╮╭┫┃┃┃╭╮╮
╱┃┃┃╰╯┃┃┃┃
╱╰╯╰━━┻╯╰╯

Xếp Hình Tình Yêu, Love

████████████████████████
█▄─▄███─▄▄─█▄─█─▄█▄─▄▄─█
██─██▀█─██─██─█─███─▄█▀█
▀▄▄▄▄▄▀▄▄▄▄▀▀▄▄▄▀▀▄▄▄▄▄▀
█───▄▀▀▀▀▄─▐█▌▐█▌▐██
█──▐▄▄────▌─█▌▐█─▐▌─
█──▐█▀█─▀─▌─█▌▐█─▐██
█──▐████▄▄▌─▐▌▐▌─▐▌─
███─▀████▀───██──▐██

Tin Nhắn Xếp Hình Chúc Mừng Sinh Nhật

♫♫♫.•*¨`*•..¸♥☼♥ ¸.•*¨`*•.♫♫♫
╔═══════ ೋღღೋ ═══════╗
  ೋ Happy Birthday To You ೋ
╚═══════ ೋღღೋ ═══════╝
♫♫♫.•*¨`*•..¸♥☼♥ ¸.•*¨`*•.♫♫♫
♪ღ♪•*¨¨*•˙B¸A♪R•R*E•L¨¨˙R¸O¸L¸L˙•*¨¨*•♪ღ♪
«•♪♪•*•˙¸¸¸˙•*¨¨*•˙¸♪•*•˙¸¸¸˙•*¨¨*•˙¸¸¸˙•*♪♪•*
♪♪░ʎ░ɐ░p░ɥ░ʇ░ɹ░ ı░q░░ʎ░d░d░ɐ░ɥ░♪♪
*•♪♪•*•˙¸¸¸˙•*¨¨*•˙¸♪ღ♪•*•˙¸¸¸˙•*¨¨*•˙¸¸¸˙•*♪♪
♪♪*•.¸¸¸.•*¨¨*•.¸¸¸.•*•♪ღ♪¸.•*¨¨*•.¸¸¸.•*•♪♪•*
♪♪░H░A░P░P░Y░░B░I ░R░T░H░D░A░Y░♪♪
*•♪♪*•.¸¸¸.•*¨¨*•.¸¸¸.•*•♪¸.•*¨¨*•.¸¸¸.•*•♪♪•«
«•♪♪•*•˙¸¸¸˙•*¨¨*•˙¸♪•*•˙¸¸¸˙•*¨¨*•˙¸¸¸˙•*♪♪•*
♪♪░ʎ░ɐ░p░ɥ░ʇ░ɹ░ ı░q░░ʎ░d░d░ɐ░ɥ░♪♪
*•♪♪•*•˙¸¸¸˙•*¨¨*•˙¸♪ღ♪•*•˙¸¸¸˙•*¨¨*•˙¸¸¸˙•*♪♪
♪ღ♪*•.¸¸.•*¨¨*•.♪ღ♪*•.¸¸.•*¨¨*•.♪ღ♪
░H░A░P░P░Y░♪░B░I░R░T░H░D░A░Y░
♪ღ♪*•.¸¸.•*¨¨*•.♪ღ♪*•.¸¸.•*¨¨*•.♪ღ♪

Xếp Hình Súng, Vũ Khí

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
█████████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
██████████▒▒▒▒█▄▒▒▒
██████████▒▒▒▒██▒▒▒
███████████▄▄▒██▒▒▒
█████████▒▒▒▒▒██▒▒▒
█████████▒▒▒▒█████▒
████████▒▒▒▒▒███████
█████▒▒▒▒▒▒▒▒██▒███
████████▒▒▒▒▒▒▒████
██████████▒▒▒▒█████
███████████▒▒█████▒
████████████████▒▒▒
████████▒██████▒▒▒▒
████████▒▒███▒▒▒▒▒▒
████████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
████████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
█████████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
█████████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
█▄█▄█▄█▄█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
███████████▒▒▒▒▒▒▒▒
█████████████▒▒▒▒▒▒
▒██████▒███████▒▒▒▒
▒███████▒███████▒▒▒
▒▒████████████▒▒▒▒▒
███████████▒▒▒▒▒▒▒▒
████████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
████████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
█▒██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▌▒██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒█████████▄▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
__¶_____________________________________________¶
__¶¶___________________________________________¶¶
__¶¶¶¶________________________________________¶¶¶
__¶¶_¶¶_____________________________________¶¶_¶¶
__¶¶__¶¶___________________________________¶¶__¶¶
__¶¶_¶_¶¶_________________________________¶¶_¶_¶¶
__¶¶__¶__¶_______________________________¶¶_¶__¶¶
__¶¶___¶__¶¶____________________________¶__¶___¶¶
___¶¶___¶¶_¶¶_________________________¶¶__¶___¶¶
____¶¶___¶¶_¶¶_______________________¶¶_¶¶___¶¶¶
_____¶¶___¶¶__¶_____________________¶¶_¶¶____¶¶
______¶¶___¶¶__¶¶__________________¶__¶¶___¶¶¶
_______¶¶____¶¶_¶¶_______________¶¶_¶¶¶____¶¶
________¶¶____¶¶_¶¶_____________¶¶_¶¶____¶¶¶
_________¶¶____¶¶__¶¶__________¶__¶¶____¶¶¶
__________¶¶_____¶¶_¶¶_______¶¶__¶¶____¶¶
___________¶¶_____¶¶_¶¶_____¶¶_¶¶_____¶¶
_____________¶¶____¶¶__¶¶__¶__¶¶____¶¶¶
______________¶¶¶____¶¶_¶¶¶_¶¶¶___¶¶¶
________________¶¶¶___¶¶__¶¶¶___¶¶¶¶
__________________¶¶¶___¶¶_¶¶__¶¶¶
____________________¶¶¶__¶¶_¶¶¶¶
____________________¶_¶¶¶__¶¶_¶¶___¶¶¶¶¶¶
_________¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶_¶¶_¶¶__¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶
________¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶_¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶__¶¶_¶¶
________¶¶¶¶___¶¶¶¶¶__¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶
_____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶_¶¶¶
___________¶¶¶_¶_¶¶¶¶¶______¶¶¶_¶¶¶_¶¶¶¶
__________¶¶¶_¶_¶¶__¶¶¶_____¶¶¶__¶¶¶__¶¶¶
_________¶¶_¶¶_¶¶__¶¶_¶_____¶_¶¶__¶¶_¶_¶¶¶
_______¶¶¶_¶_¶¶¶__¶¶_¶¶_____¶¶_¶___¶¶_¶¶_¶¶¶
______¶¶_¶¶_¶¶¶____¶¶¶_______¶¶¶_____¶¶_¶_¶¶¶¶
_¶¶¶¶¶¶_¶_¶¶¶_________________________¶¶_¶¶_¶¶¶¶¶¶
¶¶____¶¶_¶¶¶____________________________¶¶_¶¶____¶
¶¶_____¶¶¶¶______________________________¶¶_____¶¶
_¶¶¶____¶¶_______________________________¶____¶¶¶
__¶¶¶¶__¶¶_______________________________¶¶¶¶¶¶¶
____¶¶¶¶¶_________________________________¶¶¶
░▐█▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄█▄☆
░███████████████████████
░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▓▓▓▓▓▓▓▓◤
╬▀░▐▓▓▓▓▓▓▌▀█░░░█▀░
▒░░▓▓▓▓▓▓█▄▄▄▄▄█▀╬░
░░█▓▓▓▓▓▌░▒▒▒▒▒▒▒▒▒
░▐█▓▓▓▓▓░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒
░▐██████▌╬░▒▒▒▒▒▒▒▒
───▒▓▒░
─█▒████████
▒█▒▓█▓█████
─▓▒▓█▓██▓██
──▒▓█▓██▓██
─░▒▓█▓██▓██░
─░▒▓█▓██▓██░
─░▒▓▓▓██▓██░
─░▒▓█▓██▓██░
─░▒▓▓▓██▓██░
─░▒██▓██▓██░
─▒▒▓██▓█▓██▒
─░▒▒█▓▓▓▓▓██
─▒▒▒█▓▓█▓▓██
─░▒▒█▓▓██▓██░
─▒▒▒█▓▓█▓▓██░
─▒▒▒█▓▓██▓██▒
─▒▒▒█▓▓██▓██▒
─░▒▒█▓▓▓█▓██▒
─▒▒▒█▓▓█▓▓██▒
─▒▒▒█▓▓▓█▓██▓
─▒▒▒█▓▓▓█▓▓██▓
─░▒▓█▓▓▓█▓▓███████▒
─▒▓▒▒█▓█▓▓▓██▓░──▒█▓
─▒▓──▒█▓█▓▓█▓──────█░
─▒▒──▒██▓▓▓█▒──────▓▒
─▒▓──▒███▓▓█▓──────▒▒
─▒▒──▒███▓▓█▓──────▓▒
─▒▒──░███▓▓██─────▓▓▒
─▓▒──▒███▓▓▓██▒▒▒▓░▒▒
─▒▓▒▓▓█▓█▓▓▓████▓░─▒▓
─▒▒▓██▓█▓▓▓▓██▒────▓▓
─▒▒▓▓▓▓▓███▓▓█────░█▒
─▒▒▓▓█▓▓▓██████▓▒▓██▒
─▒▒▓▓█▓▓▒▓████████▓██
─▒▒▓▓█▓▓▒▓▓▓██▓██▓▓▓██▒
─▒▒▓▓█▓▓▓▓▓▒██▓▒▓█▓█████▓
─▒▒▓▓█▓█▓▓▓▒██▓▒▒████████████▓
─▒▒▓█▓▓▓▓▓▓▒██▓▓▓██▓██████████████▓▒▒█▒
─▒▒▓█▓▓▓▓█▓▒██▓▓▒██▓▓▓▓▓▓█████████████▓
─▒▒▓█▓▓▓▓▓█▒██▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓███▓████▓
─▒░▓█▓▓█▓▒█▓▓█▓▓▓▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓██▓▓█▓
─▒▒▓█▓██▓▒▓█▓██▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓█▓▓██
─█▓▒█▓▓██▓▓█▓██▓▓▓▓▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓██
─█▓▒█▓▓▓█▓▓█▓▓██▓▓▓▓▓████▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓██
─░░▓█▓▓▓█▓▓██▓█████▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██
─▒▒▓█▓▓▓▓▒▓███▓▒▒▒▓██▓▓▓▓▓▓██▓▓▓▓▓█▓▓██
──▒█▓████████▒──────▓██▓▓▓▓▓▓█▓████▓▓██
──░█████▓▒██▒─────────▒████▓▓▓▓▓█████▓
───▒█▓────▓█────────────░▓███████▓▓██▓
───▒█─────▒▓───────────────░▒▓███████▓
───▓█───────────────────────────▒▓▓██▒
──────────────────────────────░░░────────
───────────────────────────░▓█████▒──────
──────────────────────────░████████▒─────
─────────────────────────░██████████░────
─────────────────────────███████████▓────
────────────────────────░████████████────
────────────────────────█████████████▒───
───────────────────────░█████████████▓───
───────────────────────▓██████████████───
───────────────────────███████████████───
───────────────────────█████▓█████████░──
──────────────────────░████▓▓█████████░──
───────────────────────███▓▓▓▓▓███▓▓██▒──
───────────────────────████▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▒──
───────────────────────████▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▒──
───────────────────────████▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▒──
──────────░░░───░░░▒▓▓▓███▓▓▓▓▓▓▓█████░──
─────────░████████████████▓▓██████████░──
──────────████████████████▓▓██▓▓▓█████░──
──────────██▓▓████████████▓████▓▓█████░──
────────▓▓█▓▓▓▓▓██████████▓███████████░──
────────██▓▓▓▓█▓█████▓▓▓██▓████▓▓█████░──
────────░█▓▓█▓█████────░██▓████▓▓█████░──
────────▓█▓▓▓▓▓▒█▒▓─────██▓█▓██▓▓█████░──
───────░██▓▓▓▓█░█▒░░────███▓▓▓▓▓▓█████░──
───────██▓▓▓███▓▓█▓░────▓██▓▓▓█▓▓▓███▓───
──────███▓▓▓▓▓████░─────▒██▓▓▓█▓▓▓███▒───
─────▓███▓▓▓▓▓██────────░███▓▓███████▒───
────░██▓▓▓██▓▓██─────────░███████████▒───
───░██▓▓▓███▓▓██─────────░███████████▒───
───████▓████▓██▓──────────███████████░───
──█████▓██▓▓▓██▓──────────███████▓███────
─███▓██████████▓──────────▓███▓▓████▓────
─██▓▓████▓█████▓──────────▒█████████░────
░██▓▓███──██████──────────▓█████████─────
▒██▓▓▓██──░███▒░─────────░██████████─────
▓██▓▓██▓─────────────────███████████─────
███████▒────────────────▓█▓▓████████▒────
███████░─────────░░░──░▓██▓▓▓██████▓█────
███████─────▓█████████████▓▓▓█████▓▓█▓───
██████▓────░██████████████▓▓▓▓████▓▓██▒──
██████▒────▒███████████████▓▓▓▓██▓▓▓████░
██████░────▓███████████████▓▓▓▓██▓▓▓█████
██████─────████████████████▓▓▓████▓▓▓████
██████────░███████████████▓▓▓▓████▓▓▓████
█████▓───░████████████████▓▓▓██████▓▓████
█████▒───█████████████████▓▓▓██████▓▓████
█████──▒██████████████████▓▓█▓▓██▓██▓████
████▓─░███████████████████▓▓▓▓▓██▓▓██████
████▒─████████████████████▓▓▓▓▓██▓▓▓█████
████▓▓████████████████████▓▓▓▓▓██▓▓▓█████
██████████████████████████▓▓▓▓▓██▓▓▓█████
██████████████████████████▓▓▓▓▓██▓▓▓█████
██████████████████████████▓▓▓▓███▓▓▓█████
██████████████████████████▓▓▓▓███▓▓▓█████
██████████████████████████▓▓▓▓████▓▓█████
██████████████████████████▓▓▓▓████▓▓█████
██████████████████████████▓▓▓▓████▓▓█████
██████████████████████████▓▓▓▓████▓▓█████
██████████████████████████▓▓▓▓████▓▓█████
````````````11¶¶¶¶¶¶
``````````````¶¶¶¶¶¶`
``````````````¶¶¶¶¶¶`
``````````````¶¶¶¶¶¶`
``````````````¶¶¶¶¶¶`
``````````````¶¶¶¶¶¶`
``````````````¶¶¶¶¶¶`
``````````````¶¶¶¶¶¶`
``````````````¶¶¶¶¶¶`
``````````````¶¶¶¶¶¶`
``````````````¶¶¶¶¶¶`
``````````````¶¶¶¶¶¶`
``````````````¶¶¶¶¶¶`
``````````````¶¶¶¶¶¶`
``````````````¶¶¶¶¶¶`
``````````````¶¶¶¶¶¶`
``````````````¶¶¶¶¶¶`
``````````````¶¶¶¶¶¶`
````````````1¶¶¶¶¶¶¶
````````````1¶¶¶¶¶¶¶
````````````1¶¶¶¶¶¶¶
````````````1¶¶¶¶¶¶¶
````````````1¶¶¶¶¶¶¶¶`
````````````1¶¶¶¶¶¶¶¶`
````1¶1¶¶¶```¶¶¶¶¶¶¶¶
````1¶¶¶¶¶```¶¶¶¶¶¶¶¶
````1¶¶¶¶¶```¶¶¶¶¶¶¶¶
````1¶¶¶¶¶```¶¶¶¶¶¶¶¶¶
````1¶¶¶¶¶```¶¶¶¶¶¶¶¶¶
````¶¶¶¶¶¶```¶¶¶¶¶¶¶¶¶`````¶¶¶¶
````¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
````¶¶`1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1
````¶``1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
````¶``1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
``1¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1
``¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1
``1¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1
```¶¶1``¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
```¶¶1`1¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶
````¶¶¶¶`¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶
`````¶¶¶¶`1`¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
`````¶¶¶¶````¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
`````¶¶¶¶1```¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
`````¶1¶¶¶```¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
````1¶1¶¶¶```¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
````¶¶1¶¶¶`````¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
`````111¶¶``````¶¶¶¶¶¶¶``1¶¶¶¶¶¶¶¶1
````````````````¶¶¶¶¶¶```````¶¶¶¶1
````````````````¶¶¶¶¶¶````````¶¶¶1
````````````````1¶¶¶¶¶````````¶¶¶1
`````````````````1¶¶¶¶````````¶¶¶1`
``````````````````¶¶¶¶```````¶¶¶¶1`
``````````````¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1
``````````````¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1
``````````````¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1
``````````````¶¶¶¶¶¶¶¶````1¶¶¶¶¶¶1``
``````````````¶¶¶¶¶¶¶¶````````¶¶¶1`
``````````````¶¶¶¶¶¶¶¶`````````¶¶1`
``````````````¶¶¶¶¶¶¶¶````````1¶¶1`
``````````````¶¶¶¶¶¶¶¶````````¶¶¶1`
``````````````¶¶¶¶¶¶¶¶````````¶¶¶1`
``````````````¶¶¶¶¶¶¶¶```````¶¶¶¶1`
``````````````¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶``¶¶¶¶¶¶1`
``````````````¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1
``````````````1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1
``````````````````¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1
``````````````````¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1
``````````````````¶1111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1

Những Kiểu Xếp Hình Đặc Biệt Đẹp

───────▄██████▄───────
──────▐▀▀▀▀▀▀▀▀▌──────
──────▌▌▀▀▌▐▀▀▐▐──────
──────▐──▄▄▄▄──▌──────
───────▌▐▌──▐▌▐───────
░░╚══╗░╔═╔════╝
╚═╦═╗╠═╩═╩╗╔═╦═╗
░░║▒╠╣▒▒▒▒╠╣▒║▒║
╔═╩═╝╠═╦═╦╝╚═╩═╝
░░╔══╝░╚═╚════╗
──────╔═══════╗──────
▒▓▒▓▒▒║░░░║░░░║▒▒▓▒▓▒
▒▓▒▓▒▒║░░░╬═░░║▒▒▓▒▓▒
▒▓▒▓▒▒║░░░░░░░║▒▒▓▒▓▒
──────╚═══════╝──────
╦╦╦╦╦╦▄▀▀▀▀▀▀▄╦╦╦╦╦╦
▒▓▒▓▒█╗░░▐░░░╔█▒▓▒▓▒
▒▓▒▓▒█║░░▐▄▄░║█▒▓▒▓▒
▒▓▒▓▒█╝░░░░░░╚█▒▓▒▓▒
╩╩╩╩╩╩▀▄▄▄▄▄▄▀╩╩╩╩╩╩
───▄██▄─────────────▄▄
──█████▄▄▄▄───────▄▀
────▀██▀▀████▄───▄▀
───▄█▀▄██▄████▄─▄█
▄▄█▀▄▄█─▀████▀██▀
▂╱▔▔╲╱▔▔▔▔╲╱▔▔╲▂
╲┈▔╲┊╭╮┈┈╭╮┊╱▔┈╱
┊▔╲╱▏┈╱▔▔╲┈▕╲╱▔┊
┊┊┊┃┈┈▏┃┃▕┈┈┃┊┊┊
┊┊┊▏╲┈╲▂▂╱┈╱▕┊┊┊
█▬█ █▄█ █▬█ █▄█
█░░█ █▀▀█ ▀█░█▀ █▀▀
█▀▀█ █▄▄█ ░█▄█░ █▀▀
▀░░▀ ▀░░▀ ░░▀░░ ▀▀▀
▄██████████████▄▐█▄▄▄▄█▌
██████▌▄▌▄▐▐▌███▌▀▀██▀▀
████▄█▌▄▌▄▐▐▌▀███▄▄█▌
▄▄▄▄▄██████████████▀
┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘███┘┘┘┘┘┘┘
┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘█████┘┘┘┘┘┘
┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘███████████████┘┘┘┘┘
┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘██████████████████┘┘┘┘
┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘███████████████████┘██┘┘┘
┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘██████████████┘┘███┘┘┘┘┘┘┘
┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘██████████┘███┘┘┘█┘┘┘┘┘┘┘┘
┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘██████┘┘┘┘┘███┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘
┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘██┘┘┘┘██████┘┘┘┘┘████┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘
┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘████┘┘┘██████┘┘┘┘┘████┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘
┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘█████┘███████┘┘┘┘┘████┘┘┘┘┘┘┘┘┘
┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘███████┘██████┘┘┘┘┘┘┘███┘┘┘┘┘┘┘┘
┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘█████████████┘┘┘┘┘┘┘┘████┘┘┘┘┘┘
┘┘┘┘██████┘┘┘┘████████████┘┘┘┘┘┘┘┘┘██┘┘┘┘┘┘┘
┘┘██████████┘┘┘███████████┘█████┘┘┘██┘┘┘┘┘┘┘
┘████┘┘┘┘┘███┘┘┘██████████████████████┘┘┘┘┘┘
███┘┘┘┘┘┘┘┘███┘┘┘█████████████████████┘┘┘┘┘┘
██┘┘┘█████┘┘███┘█████████████████████┘┘┘┘┘┘┘
██┘┘█████████████████████████████████┘┘┘┘┘┘┘
██┘┘█████████████████████████████████████┘┘┘
███┘┘┘██┘┘┘███┘┘██████████████████┘██┘┘████┘
████┘┘┘┘┘┘████┘┘┘████████████████┘┘██┘┘┘┘┘██
┘████████████┘┘┘██┘██████████┘┘┘┘┘┘██┘┘┘┘┘┘┘
┘┘┘┘███████┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘████████┘┘┘┘┘┘██┘┘┘┘┘┘┘
┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘███┘┘┘┘┘███████┘┘┘┘
┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘█┘┘┘┘███████████┘┘
┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘███┘┘██┘┘┘███┘
┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘███┘┘┘██┘┘┘┘███
┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘██┘┘┘┘████┘┘┘██
┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘███┘┘██████┘┘┘██
┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘██┘┘┘█████┘┘┘██
┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘██┘┘┘┘███┘┘┘┘██
┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘███┘┘┘┘┘┘┘┘┘██┘
┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘████┘┘┘┘┘████┘
┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘█████████┘┘┘
──▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▄▄▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
────────────█▀▀█
───────────█▓▓▓▓█
───────══▄▀█▓▓▓▓█▀▄══
──▄▄▄▄▄▄▄█▒█▓▓▓▓█▒█▄▄▄▄▄▄▄
──█▀▀▀▀█▀███▄▓▓▄███▀█▀▀▀▀█
─▄█▄──▄█▄───▀██▀───▄█▄──▄█▄
─█▒█──█▒█──────────█▒█──█▒█
─▀▀▀──▀▀▀──────────▀▀▀──▀▀▀
──────██
─────████
────▄███
────▀▀████
──────▀▀████───────██
────────▀▀████───────██
──────────▀▀████───────██
────────────▀▀████───────██
──────────────▀▀████████───██
────────────────▀█████████───██
─────────────────████████████──██
──────────────────████████████───██
───────────────────███████████▄────██
────────────────█──█████████───█─────██
──────────────────█─▀██████────█───────██
────────────────────█─▀█████───█
──────────────────────█─▀████▄▀ 
────────────────────────█ 
──────────────────────────█
_¶¶¶¶¶
__¶__¶¶¶
__¶¶___¶¶¶
___¶¶____¶¶
____¶¶_____¶¶
______¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_______¶¶_______________________________¶¶
_________¶¶_____________________________¶¶¶
__________¶_______________________¶¶¶¶¶¶¶
_________¶___________________¶¶¶¶¶¶¶
_________¶______________¶¶¶¶¶¶¶
_________¶___________¶¶¶¶¶
_________¶____________¶¶
________¶¶_______¶¶¶___¶¶¶
________¶________¶¶¶¶____¶¶
________¶_______¶¶__¶¶¶___¶¶¶
________¶______¶¶_____¶¶____¶¶
_______¶¶_____¶¶_______¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_______¶¶_____¶¶_________¶¶¶___¶________¶¶
_______¶_____¶¶___________¶¶¶____________¶¶¶
_______¶____¶¶_____________¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶
______¶¶____¶______________¶¶____¶¶¶¶
______¶¶___¶¶_____________¶¶____¶¶¶¶¶
______¶___¶¶______________¶¶___¶¶_¶¶¶¶
______¶¶_¶¶_______________¶¶__¶¶
_______¶¶¶_________________¶¶_¶¶
____________________________¶¶¶
_____________________________¶

Tin Nhắn Xếp Hình Là Gì

Tin Nhắn xếp hình bằng kí tự đặc biệt là hình thức ghép các kí tự đặc biệt thành các bộ hình ảnh ngộ nghĩnh, rất đẹp theo nhiều cách thức khác nhau nhằm mục đích trang trí văn bản, dùng để gửi tặng bạn bè, người yêu thông qua các mạng xã hội như Viber, Tik Tok, Zalo, Facebook, Zalo, Skype…

Gửi SMS Kí Tự Đặc Biệt Xếp Hình ❤️ 1001 Kí Tự Xếp Hình Trái Tim Tuyệt Đẹp ✅ ghép hình trái tim, tình yêu, khẩu súng, kí tự xếp hình ngôi nhà, noel, tin nhắn.

Cách Sử Dụng Kí Tự Đặc Biệt Xếp Hình

Rất Đơn Giản ! Cách Sử Dụng Kí Tự Đặc Biệt Ghép Hình bạn chỉ cần chọn các chủ đề các kí tựu ghép hình ở trêm tại web Symbols.vn phù hợp với nhu cầu sau đó bạn click vào icon ghép hình mà bạn cần, hệ thống sẽ sao chép tự động và sau đó bạn dán vào bất cứ nơi đâu mà bạn cần, Kool đúng không nào !

Symbols.vn Cung Cấp Những Loại Xếp Hình Kí Tự Nào?

Hiện tại Symbols.vn Cung Cấp rất đa dạng Những Loại Xếp Hình Kí Tự cho bạn lựa chọn với kí tự đặc biệt xếp thành các hình tuyệt đẹp như kí tự đặc biệt xếp thành hình trái tim, comment xếp hình ký tự hay, xếp hình cái súng, xếp hình ngôi sao, người, đồ vật, xe ô tô, xe máy, máy bay, cây đàn guitar, piano, thần chết, hình nam, nữ, hình xăm,

hình khuôn mặt cảm xúc giận, buồn, vui, hài hước, các biểu tượng ngón tay cái, logo, nhạc cụ, bóng đá, gym, giáng sinh noel, hình các loài hoa hồng, tạo hình cây cối, đồng hồ, tivi, máy tính, ly nước, chìa khoá, ổ khoá…

Biểu Tượng Ghép Hình

Trong quá trình dùng các kí tự ghép hình đặc biệt, bạn có thể tham khảo 3 bộ icon dễ thương đầy đủ tại symbols.vn để chèn vào mục Chữ hay tên của bạn ở trên để tạo tên cho sinh động và khác lạ nhé.

Danh sách 3 bộ icon bạn tham khảo ở đây: Biểu Tượng Facebook & Symbol & icon facebook đẹp

Đây là một bộ sưu tập biểu tượng chữ xếp hình nghệ thuật rất đẹp, là hình ảnh được tạo ra từ các ký tự và biểu tượng ghép hình. Với kho kí tự đặc biệt tại Symbols.vn hi vọng giúp bạn thoả sức tạo những emoji biểu cảm trên Facebook, Twitter, Instagram …

2 bình luận về “Kí Tự Xếp Hình: 99+ Kiểu Ghép Hình Đặc Biệt [Siêu Đẹp]”

Viết một bình luận