Đã Copy
💢 Nhấp Vào Kí Hiệu Vuông Góc Symbol Kí Tự Góc ❣️ Biểu Tượng Góc Bạn Cần Để Copy!
˩ ˥ ˦ ˧ ˨
Bảng kí hiệu vuông góc trong toán học, kí hiệu góc các loại ✅ Nhiều biểu tượng góc ╦ ╬ ╣ các ký hiệu không vuông góc╭ ╮╯╰ 💘 Bạn chỉ cần chọn icon kí hiệu góc vuông web sẽ tự động COPY cho bạn & DÁN bất cứ nơi đâu tuỳ ý bạn nhé.
Symbols.vn có đầy đủ các ký hiệu khác bạn tham khảo thêm các Ký hiệu hình chử nhật hình vuông, Ký hiệu đặc biệt dấu chấm, Ký hiệu hình tam giác, Kí tự đặc biệt gạch ngang với rất nhiều mẫu symbol giúp bạn lựa chọn các icon vừa ý nhất nhé.
Trong hình học sơ cấp, tính chất vuông góc là mối quan hệ giữa hai đường thẳng mà tạo thành một góc vuông (90 độ). Tính chất này cũng được mở rộng cho các đối tượng hình học khác. Bộ kí hiệu vuông góc trong toán học, kí hiệu góc trong hình học, kí hiệu góc trong word hay kí hiệu góc phi có đầy đủ tại symbols.vn.
Một đường thẳng được nói là vuông góc một đường thẳng khác nếu và chỉ nếu hai đường thẳng cắt nhau ở góc vuông. Cụ thể hơn, nếu đường thằng thứ nhất vuông góc với đường thẳng thứ hai nếu hai đường thẳng cắt nhau; và và tại giao điểm góc bẹt trên một phía của đường thẳng thứ nhất bị cắt bởi đường thẳng thứ hai thành hai góc tương đẳng. Tính vuông góc thể hiện tính đối xứng, có nghĩa là nếu đường thẳng thứ nhất vuông góc với đường thẳng thứ hai, thì đường thẳng thứ hai cũng vuông góc với đường thẳng thứ nhất. Vì lý do này, ta có thể nói hai đường thẳng vuông góc với nhau mà không cần xác định thứ tự ưu tiên.
Một đường thẳng vuông góc với một mặt phẳng nếu và chỉ nếu nó vuông góc với mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng đó và cắt với đường thẳng này. Định nghĩa này phụ thuộc vào định nghĩa hai đường thẳng vuông góc với nhau. Hai mặt phẳng trong không gian vuông góc với nhau nếu góc nhị diện giữa chúng làm thành một góc vuông (90 độ).
Tính chất vuông góc là một trường hợp đặc biệt của khái niệm toán học tổng quát hơn đó là tính trực giao; vuông góc là tính trực giao của lớp các đối tượng hình học cơ sở. Do vậy, trong toán học cao cấp, từ "vuông góc" đôi lúc được sử dụng nhằm miêu tả các điều kiện trực giao hình học phức tạp hơn, như giữa các mặt phẳng và các vectơ trực chuẩn (normal) của chúng. Bộ kí tự góc hay biểu tượng góc có đầy đủ tại symbols.vn như: kí hiệu vuông góc trong word, kí hiệu vuông góc trong powerpoint hay ký hiệu không vuông góc, kí hiệu góc phi...
Ngoài các icon góc vuông mời bạn tham khảo thêm: Kí Tự Đặc Biệt Cờ Vua, Ký Hiệu Khối Lượng, Symbol Nốt Nhạc, Kí Tự Dấu Ngoặc, Kí Tự Tiền Các Nước, Kí Tự Đặc Biệt Ngôi Sao, Kí Tự Đặc Biệt Mũi Tên, Kí Tự Điện Thoại, Ký Hiệu Dấu Nhân, Kí Tự Dấu chấm
Giới thiệu | Liên hệ | Điều khoản sử dụng
Copyright © 2020 Symbols.vn | All Rights Reserved.