Lệnh Tăng EXP Trong Minecraft PE PC [10+ Cách Tăng Kinh Nghiệm Siêu Hay]

Khám phá ngay lệnh tăng EXP trong Minecraft, hướng dẫn chi tiết cho bạn cách dùng lệnh lấy kinh nghiệm trong Minecraft PE PC.

Công Dụng Lệnh Tăng EXP Trong Minecraft

Minecraft là một trò chơi rất đa dạng và có nhiều khía cạnh phức tạp, và việc sử dụng các lệnh cheat có thể giúp người chơi khám phá và hiểu rõ hơn về cơ chế của trò chơi. Lệnh “tăng EXP” trong Minecraft là một lệnh sử dụng trong chế độ Creative hoặc với quyền hạn quản trị trò chơi (operator) trong chế độ Survival hoặc Adventure để tăng số lượng kinh nghiệm (EXP) cho người chơi.

Kinh nghiệm (EXP) trong Minecraft là một tài nguyên quan trọng và được sử dụng để nâng cấp và sửa chữa trang bị của người chơi. Dưới đây là chi tiết các công dụng quan trọng của lệnh tăng EXP:

 • Trải nghiệm trang bị và phép ẩn: Trong chế độ Creative, bạn có thể dễ dàng có được các trang bị và phép ẩn mà bạn muốn sử dụng trong trò chơi. Bằng cách tăng EXP, bạn có thể nhanh chóng đạt đủ kinh nghiệm để mở khóa các phép ẩn hoặc nâng cấp trang bị để trải nghiệm tính năng và hiệu suất của chúng.
 • Xây dựng và thiết kế cơ cấu phức tạp: Trong trường hợp bạn đang xây dựng một cơ cấu phức tạp và muốn trải nghiệm nó trong chế độ Creative, bạn có thể sử dụng lệnh tăng EXP để nhanh chóng có đủ kinh nghiệm để sử dụng các công trình và cơ cấu phức tạp mà bạn đã thiết kế.
 • Nâng cấp độ và trang bị: Trong chế độ Creative, bạn có thể sử dụng lệnh tăng EXP để giả lập việc đạt cấp độ hoặc trang bị cụ thể. Điều này có thể hữu ích để trải nghiệm trò chơi ở các mức độ khác nhau hoặc để tìm hiểu hiệu suất của một trang bị cụ thể trong một tình huống cụ thể.

Nhanh tay để sở hữu cho mình 🎉 Acc Minecraft Miễn Phí 🎉 Tặng Acc Minecraft Free

Các Loại Lệnh Tăng EXP Trong Minecraft

Trong Minecraft, có một số loại lệnh tăng EXP mà bạn có thể sử dụng để quản lý kinh nghiệm của người chơi hoặc thực hiện các tác vụ liên quan đến kinh nghiệm. Dưới đây là danh sách các loại lệnh tăng EXP quan trọng:

 • Lệnh tăng EXP cụ thể: Bạn có thể sử dụng lệnh này để tăng một số lượng cụ thể kinh nghiệm cho người chơi.
 • Lệnh đặt tổng số lượng kinh nghiệm: Bằng cách sử dụng lệnh này, bạn có thể đặt tổng số lượng kinh nghiệm của người chơi thành một giá trị cụ thể.
 • Lệnh tăng kinh nghiệm theo cấp độ (level): Bạn có thể sử dụng lệnh này để tăng số lượng cấp độ thay vì điểm kinh nghiệm.
 • Lệnh kiểm tra kinh nghiệm: Để xem tổng số kinh nghiệm hiện tại của người chơi, bạn có thể sử dụng lệnh kiểm tra EXP.
 • Lệnh xóa kinh nghiệm: Bạn có thể sử dụng lệnh để xóa toàn bộ kinh nghiệm của người chơi. Điều này có thể hữu ích khi bạn muốn đặt lại kinh nghiệm trong trò chơi và bắt đầu lại.

Chia sẻ cho game thủ nhiều mã hot 🎀 Code Minecraft 🎀 Cheat Code Minecraft Mới Nhất

Cách Dùng Lệnh Lấy Kinh Nghiệm Trong Minecraft

Sử dụng lệnh lấy EXP trong Minecaraft cho phép bạn nhanh chóng trải nghiệm các yếu tố của trò chơi mà không cần trải qua quá trình tích luỹ kinh nghiệm thông thường. Symbols.vn hướng dẫn bạn cách dùng lệnh lấy kinh nghiệm trong Minecraft với các bước cụ thể như sau:

 • Bước 1: Kích hoạt chế độ cheat trong trò chơi.
  • Trong phiên bản Bedrock Edition: Bạn có thể kích hoạt cheat khi tạo thế giới hoặc sau khi thế giới đã được tạo. Khi tạo thế giới mới, chọn “Game Settings” và tìm mục “Activate Cheats”. Bật tùy chọn này để cho phép sử dụng cheat trong trò chơi.
  • Trong phiên bản Java Edition (PC): Khi bạn tạo một thế giới mới, bạn sẽ thấy tùy chọn “Allow Cheats” hoặc “Kích hoạt Cheat” trong phần cài đặt. Bật tùy chọn này. Nếu bạn đã tạo thế giới và muốn kích hoạt cheat sau đó, bạn có thể mở Game Menu (bằng cách nhấn Esc), chọn “Open to LAN” để mở cửa sổ LAN. Trong cửa sổ này, hãy bật tùy chọn “Allow Cheats.”
Cách Dùng Các Lệnh Trong Minecraft
Kích hoạt chế độ cheat trong Minecraft
 • Bước 2: Nhập lệnh Minecraft.
  • Trên phiên bản Java Edition (PC): Mở bảng điều khiển bằng cách nhấn phím /, sau đó nhập lệnh vào đó và nhấn Enter. Bạn cũng có thể nhập mã cheat thông qua cửa sổ chat.
  • Trong phiên bản Minecraft Bedrock: Mở cửa sổ chat, nhập lệnh để tăng EXP và nhấn Enter để thực hiện.
Nhập Lệnh Lấy Kinh Nghiệm Trong Minecraft
Nhập Lệnh Lấy Kinh Nghiệm Trong Minecraft

Đừng bỏ qua list 🌺 Lệnh Minecraft 🌺 Tất Cả Các Lệnh Trong Minecraft PE Điện Thoại + PC

Top Lệnh Tăng EXP Trong Minecraft Mới Nhất

Lệnh tăng EXP thường được sử dụng trong trường hợp thử nghiệm hoặc xây dựng trong chế độ Creative khi bạn cần có nhiều kinh nghiệm để thử nghiệm các tính năng và trang bị mà bạn không muốn tốn thời gian chơi để kiếm được EXP trong chế độ Survival. Hiện nay, có một số lệnh tăng EXP mà bạn có thể sử dụng để quản lý điểm kinh nghiệm của người chơi hoặc sinh vật trong trò chơi. Dưới đây là các lệnh tăng EXP phổ biến:

Lệnh Tăng EXP Trong Minecraft PE

👉 Sử dụng lệnh sau để tăng một số lượng điểm kinh nghiệm cho người chơi:

/xp add <số lượng> <người chơi>

👉 Sử dụng lệnh sau để đặt tổng số điểm kinh nghiệm của người chơi thành một giá trị cụ thể:

/xp set <số lượng> <người chơi>

Trong đó:

 • Số lượng: Bạn cần chỉ định số lượng điểm kinh nghiệm mà bạn muốn thêm vào tài khoản của người chơi. Sử dụng số dương để tăng điểm kinh nghiệm.
 • Người chơi: Bạn có thể thay đổi để tùy chỉnh đối tượng áp dụng của lệnh này. Bạn cũng có thể sử dụng các bí danh như @p (người chơi gần nhất), @a (tất cả người chơi), @r (người chơi ngẫu nhiên), @e (tất cả sinh vật), @s (bản thân).

Ví dụ:

 • Nếu bạn muốn tặng 10 điểm kinh nghiệm cho người chơi “Player1,” bạn có thể sử dụng lệnh /xp add 10 Player1
 • Nếu bạn muốn đặt tổng số điểm kinh nghiệm của người chơi “Player1” thành 50, bạn có thể sử dụng lệnh /xp set 50 Player1.

👉 Ngoài ra, bạn có thể kiểm tra tổng số điểm kinh nghiệm hiện tại của người chơi bằng lệnh sau:

/xp query <player>

Chia sẻ tất cả 🎀 Công Thức Minecraft Mới Nhất 🎀 Full Công Thức Chế Tạo

Lệnh Tăng EXP Trong Minecraft PC

👉 Sử dụng lệnh sau để thêm hoặc đặt lại điểm kinh nghiệm cho người chơi hoặc sinh vật:

/xp [add|set] <players> <amount> [points|levels]

Trong đó:

 • [add|set]: Tùy chọn “add” để thêm và “set” để đặt lại.
 • <player>: Tên người chơi hoặc tên của sinh vật mà bạn muốn thay đổi điểm kinh nghiệm.
 • <amount>: Số lượng điểm kinh nghiệm mà bạn muốn thêm hoặc trừ đi. Nếu bạn muốn tăng điểm kinh nghiệm, sử dụng số dương; nếu bạn muốn giảm, sử dụng số âm.
 • [levels|points]: Điều này quyết định cách bạn muốn nhập số lượng EXP. Nếu bạn không đặt gì cả, nó sẽ coi số lượng là điểm kinh nghiệm (points) thay vì số cấp (levels).

Ví dụ:

 • Để tăng 10 điểm kinh nghiệm cho người chơi “Player1”, bạn có thể sử dụng: /xp Player1 10 points.
 • Để giảm 5 điểm kinh nghiệm cho người chơi “Player2”, bạn có thể sử dụng: /xp Player2 -5 points.

👉 Sử dụng lệnh sau để tăng hoặc giảm một số lượng điểm kinh nghiệm cho đối tượng cụ thể:

/xp <số lượng> [đối tượng]
 • /xp <số lượng>: Sử dụng số dương để tăng và số âm để giảm. Bạn có thể thêm “L” sau số lượng để biểu diễn cấp độ kinh nghiệm thay vì điểm kinh nghiệm.
 • [đối tượng]: Là tên người chơi hoặc sinh vật bạn muốn thay đổi điểm kinh nghiệm.

Tham khảo ngay những thủ thuật 🌟 Hack Minecraft 🌟 Tải Mod Vô Hạn Tiền Coins

Lệnh Tăng Sức Mạnh Trong Minecraft

Trong Minecraft, để tăng sức mạnh cho người chơi bằng lệnh, bạn có thể sử dụng lệnh /effect. Cú pháp của lệnh này như sau:

/effect <tên người chơi> minecraft:strength <thời gian> <cấp độ>

Trong đó:

 • <tên người chơi>: Thay thế bằng tên người chơi mà bạn muốn áp dụng sức mạnh.
 • <thời gian>: Là thời gian (tính theo giây) mà sức mạnh sẽ kéo dài. Nếu bạn muốn nó kéo dài càng lâu càng tốt, bạn có thể sử dụng số lớn như 99999.
 • <cấp độ>: Đây là cấp độ của sức mạnh, thường được đặt thành 1. Tùy thuộc vào lệnh, bạn có thể đặt cấp độ thành 2 hoặc 3 để tăng mức độ sức mạnh.

Ví dụ: /effect Player1 minecraft:strength 1800 1 sẽ cấp cho người chơi “Player1” sức mạnh cấp độ 1 trong vòng 1800 giây (khoảng 30 phút).

Chia sẻ cho game thủ cách dùng 🌺 Lệnh Tăng Máu Trong Minecraft 🌺 8+ Cách Tăng Máu, Sức Mạnh Siêu Hay

10+ Cách Tăng EXP, Kinh Nghiệm Trong Minecraft Siêu Hay

Với 10+ cách tăng EXP, tăng kinh nghiệm siêu hay trong Minecraft dưới đây, game thủ có thể nắm được những bí quyết để trải nghiệm game thú vị hơn:

Tiêu Diệt Sculk

Trong hệ thống hang động mới của Minecraft, bạn có thể tiêu diệt các sinh vật Sculk, bao gồm Sculk, Sculk Catalyst, Sculk Sensors và Sculk Shriekers. Khi bạn phá hủy các khối Sculk này, bạn sẽ nhận được một lượng nhỏ XP. Tuy nhiên, cần chú ý rằng nếu bạn triệu hồi Warden (sinh vật nguy hiểm), toàn bộ XP của bạn có thể bị mất khi đối mặt với đám đông kẻ thù.

Tiêu Diệt Sculk
Tiêu Diệt Sculk

Khai Thác Nether Quartz

Nether Quartz là một loại quặng có sẵn trong Nether và có khả năng mang lại nhiều XP khi khai thác. Nether Quartz thường xuất hiện ở khắp nơi trong Nether, việc khai thác quặng này sẽ cho phép bạn tăng cấp độ XP một cách nhanh chóng.

Có thể bạn sẽ cần đến 💝 Lệnh Xóa Block Trong Minecraft 💝 Đập Block Siêu Nhanh

Villager Trading

Villager Trading cho phép bạn tham gia vào các giao dịch với dân làng. Mỗi giao dịch sẽ cung cấp cho bạn một ít XP. Nếu bạn tạo một hệ thống giao dịch với nhiều dân làng, đặt các trạm làm việc và giường gần nhau, bạn có thể giao dịch vô hạn lần và kiếm nhiều XP.

Villager Trading
Villager Trading

Tiết kiệm nhiều thời gian với 🔥 Lệnh Tìm Làng Trong Minecraft 🔥 4+ Cách Tìm Làng Trong Minecraft

Đánh Bắt Cá

Câu cá là một cách hiệu quả để kiếm XP. Mỗi lần câu được cá hoặc các vật phẩm khác, bạn sẽ nhận được một lượng kinh nghiệm nhất định. Điều này giúp bạn tăng cấp nhanh chóng và đồng thời thu thập các loại đồ quý giá từ dưới đáy biển hoặc từ sông.

Chăn Nuôi Động Vật

Chăn nuôi động vật như bò có thể mang lại XP khi chúng sinh sản hoặc khi bạn giao dịch với dân làng có trạm làm việc ở gần. Với số lượng lớn động vật sẽ cung cấp nguồn thức ăn dồi dào, đồng thời cung cấp rất nhiều XP thông qua quá trình chúng sinh sản.

Chăn Nuôi Động Vật
Chăn Nuôi Động Vật

Dễ dàng kiếm đồ trong game với 💕 Lệnh Lấy Đồ Trong Minecraft 💕 6+ Cách Lấy Đồ Nhanh Trong Minecraft

Luyện Kim

Tận dụng lò luyện để nấu quặng và vật phẩm là một cách tuyệt vời để kiếm XP trong Minecraft. Cách hiệu quả nhất là chuyển các quặng thô thành thỏi, giúp tối ưu hóa việc nhận XP. Làm như vậy không chỉ giúp bạn có nguồn kinh nghiệm đáng kể mà còn biến những tài nguyên thô thành các thỏi sử dụng để rèn và xây dựng trong cuộc phiêu lưu của mình.

Tháp Mob Cổ Điển

Tháp Mob Cổ Điển là một công trình xây dựng trong Minecraft mà bạn có thể sử dụng để tạo ra các quái vật như zombie, skeleton và creeper. Khi xây dựng và kích hoạt, tháp này sẽ tạo ra liên tục của các quái vật. Bạn có thể tiêu diệt chúng để kiếm XP và thu thập các loại vật phẩm từ các quái vật này.

Tháp Mob Cổ Điển
Tháp Mob Cổ Điển

Chia sẻ cho game thủ 🌹 Lệnh Nhìn Trong Bóng Tối Minecraft 🌹 Lệnh Minecraft Vĩnh Viễn PE PC [Mới Nhất]

Monster Spawner Farm

Xây dựng Monster Spawner Farm sẽ giúp bạn tạo ra một trang trại sản sinh quái vật trong Minecraft. Để thực hiện điều này, bạn cần tìm và sử dụng khối Spawn Quái Vật có sẵn trong thế giới của bạn. Khi bạn xây dựng trang trại này, các quái vật sẽ liên tục sinh ra, và bạn có thể tiêu diệt chúng để kiếm XP.

Enderman Farm

Để kiếm một lượng lớn XP trong Minecraft, bạn có thể xây dựng một Enderman Farm tại khu vực The End. Tuy nhiên, để thực hiện điều này, bạn cần phải đánh bại Ender Dragon trước. Enderman Farm là một công trình phức tạp nhưng hiệu quả, giúp bạn thu thập một lượng lớn kinh nghiệm và tài nguyên.

Enderman Farm
Enderman Farm

XP Bank của Avomance

XP Bank của Avomance trong Minecraft cho phép bạn tạo ra một nguồn cung cấp kinh nghiệm ổn định thông qua việc trồng cây và sử dụng xương rồng. Trang trại này có khả năng hoạt động tự động, giúp bạn thu thập XP một cách liên tục.

Nhiều game thủ tìm kiếm 🍀 Lệnh Chết Không Mất Đồ Trong Minecraft 🍀 3+ Cách Chết Không Mất Đồ

Liên Hệ Nhận Lệnh Tăng EXP Trong Minecraft Mới Nhất

Bạn đọc quan tâm có thể cập nhật lệnh tăng EXP trong Minecraft mới nhất khi để lại yêu cầu ở mục BÌNH LUẬN cuối bài viết này, hoặc gửi thư về địa chỉ LIÊN HỆ sau đây:

👉 LIÊN HỆ 👈

Viết một bình luận